Egyet akartunk: változást – Az 1989-es forradalom emlékpillanatai

2020. január 08., 14:48 utolsó módosítás: 2020. január 08., 14:51

Az 1989-es forradalom, majd a rendszerváltozás annyira megváltoztatta az életünket, hogy vétek lenne nem beszélni róla.

A forradalom igazi népjóléti hangulatot gerjesztett Székelyudvarhelyen is Fotó: Dávid Sándor

 Boldog, felszabadító napokat éltem át, mintha valami külön szabadságban lettem volna. Persze nemcsak én voltam ebben az eufóriában, hanem nagyon sokan. Sőt hittünk is a jogos isteni szabadításban és segítségben. Persze ehhez a forradalmak sajátos önfeláldozása is kellett, más szóval véráldozás.

Fenyőág, gyertya a tankokon

Emlékszem, gyorsan leutaztam Kolozsvárra, hogy lerójam kegyeletemet a hősök előtt, akik december 21-én ott hevertek lelőve a Continental Hotel sarkánál azon könyvesbolt előtt (ma ott van az emléktáblájuk), ahová egyetemi hallgató koromban sokat jártam. Majd leutaztam Temesvárra, hogy tiszteletemet tegyem Tőkés Lászlónak, akinek híres parókiájánál világmegváltás történt. Felkerestem a temesvári hősök sírhelyeit, és tisztelettel hajoltam meg előttük. Már nem egyetemi hallgatóként, hanem az új erő vagy hatalom embereként, az udvarhelyszéki RMDSZ alelnökeként. Jöttem-mentem egy szabad országban és új világban, amelyik akkor kezdett ébredezni, hogy mit is csináljon magával és a szabadságával.

A páncélozott járművek, tankok és harckocsik tetején, oldalán egy-egy fenyőág meg gyertya volt, és persze az elmaradhatatlan lyukas zászló, a vérengzések helyén pedig rögtönzött keresztek sok-sok gyertyával. Micsoda hangulat, micsoda felemelő szabadságérzés!

Létezhetünk kommunizmus nélkül? Nem kell függni a Szovjetuniótól? Pedig az még létezett! És minden változni fog: címer, himnusz, zászló, útlevél, személyi, ünnepek, jogok? Nem lesz már Román Szocialista Köztársaság? Íme, a szabadság illata. Delacroix festményét teljesen kivetítettem a világra. Nyertünk, mert nem jöttek a szovjetek ellenünk, mint Magyarországra 1956-ban.

Fotó: Dávid Sándor

Harminc év elteltével, 2019. december 16-án történt meg először, hogy a román parlament ünnepi ülésén megemlékeztek a temesvári forradalomról, nem csak a bukarestiről. Amelyik december 22-én győzött, miután Ceaușescuék elmenekültek. Aznap délben foglaltuk el Székelyudvarhelyen a városházát, és vettük át a hatalmat. Hatalmas lelkesedéssel és örömmel, mert tudtam, hogy a kommunizmus már nem jöhet vissza, elbukott, és haldokolni kezdett. És ezzel az örömmel ezrek és ezrek, majd milliók voltak. Az ünneplő embereket, a tömegeket már nem lehetett megfélemlíteni és – főleg – fenyegetni. Emlékszem, megváltoztak a kommunisták, nemcsak a milicisták és a Szekuritáté emberei, hanem a minket irányító pártitkárok, elnökök, iskolaigazgatók, felügyelők. Szinte udvariasabbak lettek. Közösen járőröztek Kalasnyikovval a vállukon a milicisták és a forradalmárok.

Elegünk volt az éhezésből, a megszorításokból, a terrorból

Nem voltam párttag, nem készítettem jelentéseket senkiről, így még csak a felelősségre vonástól sem kellett félnem vagy elbújnom. 1989. december 22-én már sejthető volt, hogy nagy változások lesznek. Udvarhelyen erővel és megtorláshangulatban ment végbe a forradalom és a hatalomátvétel. Ilyen a forradalmi hangulat. Az mozoghatott szabadon, félelem nélkül, és vehetett részt a rendszerváltoztató hangulatban, aki nem szolgálta ki a kommunista hatalmat. Akkor még nem lehetett restauráció. Napokon át éreztem a forradalom illatát, amely szabadság-, füst-, pernye- és könyvszagból állott. Mikor a megyeházához értem, a fiatalok már ott voltak, átkutatták az épületet, mikor megláttak, megragadtak, és bevontak a kapun belül: „jöjjön, tanár úr, magára szükség van itt!” Nos, kérem szépen, az a tanár érezheti magát tanárnak egy forradalomban, aki az addigi életével rászolgált erre. Ilyenkor mindenki ismer mindenkit. Némi büszkeséggel gondolok erre, a forradalom angyala felismert. A forradalomban egyenlőség, szabadság és testvériség van! Akárhogyan is teszem a sorrendet, ez érvényesül; Rousseau gondolatai nemcsak jelszavak lettek, ma is érvényesek. Itt nálunk nem kellenek a vörös csillagok, a nép mi vagyunk, és nem a kommunisták. Kell a polgárság, a nemzet és a kereszténység, ezt akartuk akkor. Elegünk volt az éhezésből, a fagyoskodásból, a megszorításokból, a terrorból, a kicsi élelemadagokból, szögesdrótokból és az egész kommunista-szocialista ideológiából.

Az egyik vád a forradalommal kapcsolatban, hogy miért nem békésen, tárgyalással akartunk változtatni. Nos, aki ismerte Ceaușescuékat és a jól megépített diktatúrát, tudhatta, hogy itt semmi csevegés nem lehet. Keményvonalas kommunistáktól hatalmat elvenni csak erővel lehet. És jött a nép, és elvette. És nem a forradalmárok lőttek először, hanem a hatalom: a néphadsereg, a Szekuritáté és a milícia.

Ha akkor, 1989-ben Tőkés László egyszerű református papként „jó fiúként” szerepel, és nem száll szembe makacsul püspökével, Papp Lászlóval, nincs forradalom. Legalábbis Temesváron. Melyik papocska merne ma szembeszállni a püspökével? Elveszítené az állását és a megélhetését. Az akkori egyházi naptárakban kötelezően benne volt a pártfőtitkár születése napja és a hivatalos ünnepek, augusztus 23. például. A hatalmak mindig kisajátították maguknak Istent, így volt ez a kommunistáknál is.

Mivel Isten adja a hatalmat, azt istenfélelemmel kell szolgálni ősidők óta. Feltéve, ha nem olyan okos vagy bátor valaki, hogy azt mondja: nem. Isten velem, velünk van. Temesváron az emberek bátrak lettek, bátran mentek a halálba is. Nem volt mit veszíteniük. Legalább 1100 halottja van a forradalomnak. Állítólag sokan a diverzió miatt haltak meg, Ion Iliescuék tudatosan küldték egymásnak a hadsereg alakulatait olyan címen, hogy Ceauşescut kiszabadítani akaró terroristák, holott a védelmi minisztérium alakulatai voltak. Ők lőttek a tömegre is, a kék parolisok, ők voltak kommunista hatalom megbízható emberei. Katona koromban a néphadseregben még verekedtem is velük. Mivel mi, piros parolis gyalogosok magyarul beszéltünk egymás között, minden ok nélkül ránk támadtak.

Fotó: Dávid Sándor

1989-ben a hatalom nem adta könnyen magát.

Aki átélte a kommunizmust, jól tudja, hogy mindent kézben tartottak, és csak úgy avanzsálhattál, ha kiszolgálod azt. Ezért nagyon sokan természetesnek vették a hatalom kiszolgálását, mert úgy látták: más út nincs.

A kommunista párttagság előny volt. 1989 előtt nem iratkozhattam be egyetlen egyetemre sem a doktorátus megszerzéséért, mert nem voltam RKP-tag. Pedig Vofkori Laci tanártársam biztatott: Feri, beveszünk a pártba, és akkor nincsen akadálya. Nos, nem léptem be.

A felszabadult energia

Mint valami nagy erő, úgy szabadult fel bennünk a tenni akarás és vágyás. Olyan gyorsan szerveződtünk, és hoztunk létre szervezeteket, hogy csodálni lehet. Két nap alatt alapítottuk meg a helyi, majd a széki RMDSZ-szervezetet. Abban az épületben, ahol hajdanában a városi kommunisták ültek, mi, a forradalmárok foglaltunk íróasztalt. Mindent lehetett a forradalom nevében. Létrehoztam egy környezetvédelmi irodát – még ma sincs Udvarhelyen saját irodája a természet- és környezetvédelemnek. Elfoglaltuk a KISZ-irodát, és kidobáltuk onnan Marx, Engels, Lenin és Ceaușescu műveit. Ki innen, el innen a kommunizmust! Dühünkben nem is gondoltunk arra, hogy ezekből az aranyozott könyvekből később nagy kereslet lesz, ma pénzt lehet belőlük csinálni. Amikor forradalmár vagy, nem félsz. Bibó Istvánt idézgettük: a demokrata nem fél.

Nem féltünk, egyet akartunk: a változást. Vissza mindent, amit elvettek a néptől, a magyarságtól. Vissza a szabadságunkat, az anyanyelvünket, a hitünket, az ételünket, a fűtésünket, a pénzünket, a munkahelyünket, a kultúránkat, a könyvkiadásainkat, az egyetemeinket, a tulajdonjogainkat, az államosított földjeinket és házainkat, az iskoláinkat és felekezeti vagyonunkat, az utcáink neveit, a saját, elrománosított neveinket, a Szekuritáté irattárát, ahol kiterjedt besúgóhálózattal ellenőriztek minket.

Naponta írtuk a tiltakozásokat a világ népeihez, Románia polgáraihoz, egyházakhoz, intézményekhez, szinte gyártottuk a tiltakozásokat. 1989-ben és 1990-ben naponta voltak gyűléseink, amelyen bátran, határozottan vitattuk meg a fontos kérdéseket. Az első napokban és hetekben bárki bemehetett a Nemzeti Megmentési Front (FSN) elnökének, Kolumbán Gábornak az irodájába, aki sokszor ott is aludt. Nemcsak a helyi élelmiszer elosztását és kiadását oldottuk meg, hanem más gondokat is. A kommunisták által adott utcaneveket megváltoztattuk: eltűntek a Május 1., Augusztus 23., November 7., V. I. Lenin utcanevek. Szabad volt javasolni utcaneveket, ezt a kommunisták soha nem csinálták. A tanács megállította a húskivitelt a városból, és több kenyeret meg cukrot adott, karácsonyra lehetett húst vásárolni. Megszűntek a korlátozások és a szigorítások, igazi népjóléti hangulat volt. A forradalom a népért, a nép a forradalomért! Az élelmiszer-adományokat, amelyek Magyarországról és Hollandiából jöttek, szétosztottuk. Magam is cipeltem és emelgettem a sok csomagot a Varga Katalin utcai református imaházban (ma belvárosi II. református templom).

Fotó: Dávid Sándor

Ha jó magyar vagy, nem lehetsz kommunista

A forradalmár mindenben segít. Leromboltuk a „jó magyar és jó kommunista” mítoszt.

Ha jó magyar vagy, akkor nem lehetsz kommunista, a kettő egymást kizárta. A nemzetszerető forradalmár a kultúráját védi és óvja.

Márpedig a munkatáborok és a Gulag semmi emberiességet nem tartalmaznak. Aki visszasírja a kommunizmust, annak bizonyára jól ment a sorsa. De akik a forradalom napjaiban változásért tüntettek, tudták, hogy nincs tovább. A falhoz szorított, kiéheztetett és megfagyasztott emberek változást akartak, nem pedig demagógiát és ideológiát. A „csodálatos Romániával” meg az aranykorszakkal nem tudtunk mit kezdeni. Bíztunk, hittünk, reménykedtünk a szép új világban. Akkor még nem kezdődött el a restauráció, ami nem is lett teljes, mivel a kommunizmust elsöpörtük, és nem restaurálták. Akkor meg mit? – kérdezné valaki. Nos, a volt hatalom, a kommunizmus emberei jöttek vissza a közéletbe és hatalomba. Előbb óvatosan, majd bátrabban és mind pimaszabban. És sajnos elfogadták őket, pártok jöttek létre a volt hatalom embereivel. De mindezért nem a forradalmárok a felelősek.
Adatott volt a szabadság, hát éljünk vele!

Patkó Ferenc

A szerző székelyudvarhelyi tanár

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport