Elemző: Orbánnak is köszönhető a Magyarország iránti szimpátianövekedés, de nem változik a magyarokkal kapcsolatos szemlélet

Balogh Levente 2023. november 24., 10:20

Nem annyira a szimpátia jele, hanem a zsigeri gyűlölet enyhüléséé, hogy a románok körében tíz év alatt nőtt azok aránya, akik pozitívan viszonyulnak Magyarországhoz – jelentette ki a Krónikának Pászkán Zsolt. A Románia-szakértő szerint a román közösség körében nőtt az igény a szuverenista, az EU-s intézmények és a nagy(obb) hatalmak irányában kevésbé szolgalelkű és a határon túli román közösséget határozottabban védő politikai osztály iránt. A román társadalom ezen rétege számára az Orbán Viktor kormányfő által képviselt minta és az ebből Magyarországra is kiterjedő szimpátianövekedés egyelőre felülírni látszik a több évszázada felépített magyarellenességet. Ugyanakkor a magyarokkal kapcsolatos szemlélet megváltoztatása nehéz és megrázkódtatásoktól sem mentes folyamatot igényelne, melyre a jelenlegi román politikai osztály, illetve a különféle formális és informális körökben nemcsak akarat sincs, de melyben nem is érdekeltek.

Elemző: Orbánnak is köszönhető a Magyarország iránti szimpátianövekedés, de nem változik a magyarokkal kapcsolatos szemlélet
galéria
Fotó: Székelyhon

Nem a szimpátia jele, hanem a zsigeri gyűlölet enyhüléséé, hogy a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest jó tíz százalékkal nőtt azon romániaiak aránya, akik inkább pozitívan viszonyulnak Magyarországhoz – jelentette ki a Krónika kérdésére Pászkán Zsolt. A Magyar Külügyi intézet nagybányai születésű elemzőjét az INSCOP közvélemény-kutató felmérése kapcsán kérdeztük arról, minek tudható be a növekedés, illetve hogy egyáltalán miért ennyire alacsony Magyarország megbecsültsége.

Az elemző emlékeztetett: egy október 23-a és november 2-a között készült felmérésről van szó,

melynek módszertani leírásából az azt készítő INSCOP fontos információkat kihagyott, így akkor is vet fel kérdéseket, ha – legalább a játék kedvéért! – elfogadjuk az adatok helyességét.

„Ugyanis, bár azt megtudjuk, hogy telefonos, kérdőíves lekérdezéssel készült, az nem derül ki, hogy a mostani felmérésben szereplő tíz ország a referenciaként használt 2013-as felmérésben rögzített (azaz csak ezekből lehetett választani), vagy szabadon választható volt-e (azaz a válaszolónak kellett-e felsorolnia bizonyos számú országot a preferenciái szerint). És azt sem tudjuk, hogy az INSCOP mintájának reprezentatív jellege a magyar lakosság arányos képviseletére is vonatkozik-e. De ha ezektől eltekintve az eredményeket nézzük, akkor valóban megállapítható egy több mint tíz százalékos (egészen pontosan 10,4 százalékos növekedés (a 2013-as (!) 29,3 százalékról 39,7 százalékra) a Magyarországhoz viszonyulás terén, de ez inkább értelmezhető a zsigeri gyűlölet – némi és konjunkturális – enyhüléseként, mint szimpátiaként. És bár a felmérésről beszámoló román források egyike sem próbál erre az elemre magyarázatot találni (holott a Spanyolországra és Olaszországra vonatkozó, nagyjából hasonló mértékű növekedésre igen!), sőt, a »progresszív« kiadványok (Adevărul, HotNews) megpróbálják ezt az elemet Ukrajna hibahatáron belüli növekedése mögé bújtatni (alig 2,5 százalékos növekedés egy azóta háborúba keveredett és a médiában óriási pozitív médiakampányban részesült ország iránt, mely még így is csak 3,6 százalékkal előzi meg Magyarországot!), arra enged következtetni, hogy

a magyarázatot a magyar kormány és elsősorban Orbán Viktor kormányfő nemzetközi szervezetekhez és – például – az orosz–ukrán háborúhoz való viszonyulásában és a kárpátaljai magyar közösség melletti következetes kiállásában kell keresni”

– mutatott rá Pászkán.

Az orbáni kiállás fontossága

Ez elemző indoklásként kifejtette: az utóbbi fél-egy évben készült felmérések egyre határozottabban jelzik a román társadalomban növekvő igényt az EU-s intézmények és a nagy(obb) hatalmak irányában kevésbé szolgalelkű és a határon túli (jelenleg elsősorban a magyarhoz hasonlóan etnocídiummal fenyegetett ukrajnai román) közösséget határozottabban védő politikai osztály iránt.

„A román társadalom ezen rétege számára az Orbán Viktor kormányfő által képviselt minta és az ebből Magyarországra is kiterjedő szimpátianövekedés (mely jóval magasabb lehet a körükben, mint a felmérés által jelzett országos átlag, hiszen nem tudjuk, hogy a válaszolók körében mekkora arányt képviseltek a szuverenista érzelműek), legalábbis egyelőre, felülírni látszik az évtizedek, sőt, több évszázada felépített és – politikai rendszertől és államberendezkedéstől függetlenül – gondosan kezelt magyarellenességet.

Mert ez a gyűlölet immár zsigeri ugyan, de a társadalom nyugalmi állapotában látens, így bizonyos nemzetközi fejlemények és a román társadalmon belüli hullámzások képesek azt, gyakran csak ideiglenesen és felszínesen, felülírni.

(Ez szokta megzavarni a magyar »széplelkeket«, akik azt próbálják elhitetni – nem egyszer személyes érdekből –, hogy a román társadalomba való »beilleszkedést« – melynek módját és, főleg, tartalmát soha nem szokták kifejteni – csak a magyar közösség akaratának hiánya akadályozza.) Ezt támasztja alá, hogy a Magyarországgal kapcsolatos eredményt – legalábbis eddig – kizárólag a bizonyos mértékig az AUR-ral szimpatizáló, de mindenképpen szuverenizmuspárti R3media emelte ki, teljesen leválasztva az Ukrajnával kapcsolatos eredményről, holott ez a kiadvány a romániai magyar közösség jogkövetelési és jogérvényesítési törekvéseit általában negatív felhangokkal kezeli. Az okok pedig nem túl bonyolultak:

ha egy országot és egy nemzetet egy másik nemzet hangadói, oktatási rendszere és az utóbbi évtizedekben a médiája is folyamatosan ellenségként mutat be és szinte minden lépését kizárólag negatív értelmezési környezetbe beágyazva jeleníti meg, szinte teljesen elhallgatva, sőt, eltorzítva a több évszázados együttélés történelmi múltjának kedvező elemeit, illetve a magyar hozzájárulást ehhez a múlthoz (elég átfutni a 2023-as kiadású iskolai történelemtankönyveket, vagy belekukkantani a román hír- és kereskedelmi tévék műsoraiba, a román média különböző kiadványaiba), akkor arról az országról, nemzetről egyszerűen nem alakulhat ki pozitív kép.

Ugyanakkor a romániai román közösség agymosása olyan régóta zajlik (melynek a moldovai román közösségre való kiterjesztése éppen folyamatban van), hogy ez a közösségi tudatalatti részévé vált, mely ezáltal szokványos időkben látens, láthatatlan, de rendkívül könnyen és gyorsan felszínre hozható és tudatossá tehető. Tehát az INSCOP-felmérés által mutatott változás egyelőre csak olyan »kilengésnek« tekinthető, melyből nem tanácsos messzemenő következtetéseket levonni” – figyelmeztetett Pászkán Zsolt.

„Sunyi” és „véresszájú” magyarellenesek

Mindennek kapcsán rákérdeztünk: várható, hogy egyes ellenérdekelt bukaresti körök ennek nyomán fokozzák a Magyarország- és magyarellenes propagandát a román médiában és közbeszédben. Az elemző szerint a kérdésben szereplő körök – nagyon leegyszerűsítve – két nagy csoportra oszthatók: a sunyi és a véresszájú magyarellenesekre. Az előbbiek, most éppen „progresszív”, „fősodor-párti” köntösben,

kényelmetlennek tartanák a magyarellenes sovinizmusuk nyers kinyilvánítását, így megpróbálják ezt valamilyen „ideologikus” álca mögé rejteni.

„A nemzetközi helyzet most éppen úgy hozza, hogy ehhez nemcsak belső, hanem külső, különféle szponzorok (az eurokrácia által felügyelt EU-s intézmények, bizonyos EU-s és nem EU-s államok nagykövetségei, kormányai, kormányzati intézményei, – elsősorban egyesült államokbeli – oligarchikus források által finanszírozott NGO-hálózatok stb.) által biztosított erőforrások is rendelkezésre állnak és ezeket a szponzorok hasznára végzett »bérmunka« (ne feledjük, ezek a körök engedélyezték Románia területén a CIA titkos kínzóközpontjainak a működését is!) mellett a saját, a magyar közösség etnocídiumára irányuló céljaik megvalósítására is fordíthatják, a szponzorok szavatolt félrenézése közepette. Ezek részéről a média- és közbeszédi kampány folyamatos, szinte már kényszeres, ami ezáltal csak a hisztéria szintjére fokozható. Ami, persze, nem zárható ki, de elsősorban az európai parlamenti választásig” – mutatott rá.

Fotó: Facebook

A másik nagy csoport, a véresszájú – egyelőre – jóval kisebb erőforrásokkal rendelkezik, ami korlátozza a növekedési lehetőségeiket, de várhatóan ezek a helyhatósági és a romániai parlamenti választásokig erősödhetnek, az európai parlamenti választás eredményeitől nem függetlenül.

„E csoportnál jelenleg pont azt tapasztalom, hogy némi nyugtalanságot kelt a körükben Magyarország, a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor kormányfő népszerűségének növekedése a szuverenista táboron belül, mert úgy érzik – szerintem tévesen –, hogy ez a romániai magyar közösség iránti szimpátia növekedéséhez is vezet majd, amit viszont a nyílt sovinizmusuk elfogadhatatlannak tart és ezért ezzel kapcsolatosan körülbelül egy éve némi vita alakult ki a véresszájúak körében. A fentiek alapján összességében nem számítok látványos javulásra, mert túl sokak számára előnyös és hasznos a jelenlegi állapotok fenntartása” – vázolta a helyzetet az elemző.

Sem akarat, sem képesség nincs magyarokkal kapcsolatos szemlélet megváltoztatására Romániában

Felvetésünkre, hogyan lenne még inkább növelhető Magyarország ázsiója Romániában, illetve hogy ez egyáltalán lehetséges-e, kifejtette: jelen pillanatban ehhez a román társadalom formális és informális irányítói részéről sem akarat, sem képesség nincs.

„Ráadásul úgy vélem, hogy a román nemzetet – minden látszat ellenére – olyan vékony, látványos, de rendkívül felszínes máz tartja össze, melynek tartósságát eddig nem tesztelték nagyobb megpróbáltatás, egzisztenciális válság körülményei között (ahányszor igen, mint például az Erdély iránti igény előnyben részesítése Besszarábia rovására 1916-ban, akkor a merkantilista igények rendre felülírták a »nemzeti« összetartozást; de ugyanezt látjuk jelenleg az ukrajnai románok esetében is), és melyben a magyarellenesség nem egyszerűen egy tényező a sok közül, hanem az egyik fő – szinte minden többit: nyelv, vallás stb. felülíró – kötőelem. Így aztán

a magyar–román közeledés nemcsak a román társadalom »Trianon-szindrómája« (a forgandó történelmi szerencsével megszerzett területek hasonló körülmények kialakulása miatti elvesztésétől való félelem), hanem a felszínes és ezért tökéletlen – jelenleg, az európai uniós bürokrácia, az eurokrácia központosító törekvései miatt szinte már befejezhetetlen – nemzetté fejlődés által felállított akadályok, korlátok miatt olyan nehéz és megrázkódtatásoktól sem mentes folyamatot igényelne, melyre a jelenlegi román politikai osztály, illetve a különféle formális és informális körökben nemcsak akarat sincs, de melyben nem is érdekeltek.

Ez, persze, nem zárja ki egy spontán változás lehetőségét, különösen akkor, ha a szponzorok befolyása alatt álló politikai osztály és agitprop csoportok (igazságügy, média és NGO-k) egzisztenciális kérdéssé változtatják a jelenleg még csak csíraként létező szuverenista irányzatok elleni harcot és ez akár jelenleg még csak nem is sejtett mértékű törésekhez vezethet a romániai társadalmon belül. De ezekben a Magyarországhoz és a magyarokhoz való viszony már, ugyan katalizálóként ható, de csak másodlagos kérdésként merülne fel” – hangsúlyozta a Krónikának Pászkán Zsolt.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport