Döntött a táblabíróság: el kell távolítani a törvénytelenül felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőben

Döntött a táblabíróság: el kell távolítani a törvénytelenül felállított betonkereszteket  az úzvölgyi katonatemetőben

Fotó: Beliczay László

Helyben hagyta a Bákó Megyei Táblabíróság pénteken az egy éve hozott alapfokú ítéletet, amely érvénytelenítette a temető román parcellájának az építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.

Makkay József

2023. február 10., 14:572023. február 10., 14:57

2023. február 10., 19:372023. február 10., 19:37

Alaptalannak ítélte a Bákó Megyei Táblabíróság pénteken az úzvölgyi katonatemető egyik perében benyújtott fellebbezést, és megerősítette a Csíkszentmártonnak kedvező alapfokú ítéletet. A Bákó Megyei Táblabíróság másodfokú ítéletének kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé pénteken.

Eszerint a fellebbezés nem megalapozott, és az alapfokú ítélet lép jogerőre.

A napra pontosan egy éve hozott alapfokú ítélet érvénytelenítette a temető román parcellájának az építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el – ismertette a verdiktet az MTI. Az alapfokon eljáró Bákó Megyei Törvényszék a 2022. február 10-én hozott ítéletében kimondta: érvényteleníti a 2018.12.17/69-es építési engedélyt, amelyet Dormánfalva (Dărmănești) polgármestere állított ki a nemzetközi temető emlékművének és a román hősök ötven keresztjének a felállítására, és elrendeli az engedély alapján elvégzett munkálatok megszüntetését. A vesztes felet 350 lej perköltség kifizetésére is kötelezte.

A csíkszentmártoni polgármesteri hivatalt az úzvölgyi katonatemető ügyében a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat ügyvédje, Kis Júlia kolozsvári jogász képviselte a perben. Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat vezetője a Krónikának elmondta, mérföldkőnek tekinti a pénteki bírósági döntést, amelynek jelzésértéke van. ,,Nevezetesen az, hogy soha nem szabad belenyugodni az igazságtalanságba, hanem az összes rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel fel kell lépnünk a közösséget ért jogfosztás ellen. Az úzvölgyi keresztek ügye az erdélyi magyarság egészét erinti, ezért ez a pozitív döntés az egész közösség érdeme és öröme” – nyilatkozta lapunknak a háromszéki RMDSZ-politikus.

Kérdésünkre, hogy a jogerős bírósági döntés után mi következik, Benkő Erika úgy fogalmazott, a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal valószínűleg végrehajtókhoz folyamodik a betonkeresztek elbontása ügyében.

A jogvédelmi szolgálat vezetője elmondta: az alapfokú bírósági döntés Dormánfalvát bízta meg az ítélet végrehajtásával, és ez valószínűleg a mostani ítéletben sem fog változni. A további lépésekhez meg kell várják az ítélet végleges indoklását.

Januárban a Moinești-i Bíróság is elmarasztaló ítéletet hozott az úzvölgyi temetőfoglalás egyik, rongálás vádjával indított perében. A Bákó megyei város bírósága alapfokú ítéletében pénzbírságra és kártérítésre kötelezte a 2019 júniusában végrehajtott úzvölgyi temetőfoglalás egyik román résztvevőjét, aki megrongálta az MTVA csíkszeredai operatőrének a kameráját.

A Hargita és Bákó megye határán fekvő, elnéptelenedett Úzvölgye falu a törvények értelmében a Hargita megyei Csíkszentmárton község része. Az első világháborúban az itt elesett magyar katonák számára alakítottak ki temetőt, amelybe a háború után a román hadisírgondozó hatóságok más nemzetiségű katonák maradványait is eltemették. A Csíkszentmárton önkormányzata által felújított és gondozott sírkertet a Bákó megyei Dormánfalva polgármesteri hivatala 2018-ban saját közvagyonaként telekkönyveztette, és 2019 áprilisában Csíkszentmárton értesítése nélkül román parcellát hozott létre, és emlékművet állított a temetőben.

2019. június hatodikára Dormánfalva önkormányzata román nacionalista szervezetek felvonulását és koszorúzását engedélyezte a temetőben.

A temető előtt elhaladó útra pedig Hargita megye önkormányzata engedélyezte a Kovászna megyei önkormányzat magyar képviselőinek kihelyezett rendkívüli ülését, melyre Székelyföld településeit is meghívták. A székelyföldiek élőláncot vontak a temető elé, hogy a koszorúzás leple alatt ne lehessen egyházi szertartással felavatni a román parcellát. Futballhuligánok csoportjai azonban a magyar élőláncot megkerülve elfoglalták a temetőt, kitépték a sírkert kapuját, és a székelyföldi tüntetőket, újságírókat bántalmazva utat nyitottak a román parcellát felavató papoknak és a román koszorúzóknak.

A 2019 június 6-i események miatt a csendőrség csupán Borboly Csabára, a Hargita megyei önkormányzat elnökére, és Grüman Róbertre, a Kovászna megyei önkormányzat alelnökére rótt ki bírságot, azonban mindkét büntetést érvénytelenítette a bíróság. Erdélyi magyar szervezetek feljelentése nyomán a moinești ügyészség vizsgálta az erőszakos temetőfoglalás ügyét, és megütközést keltett azzal, hogy nem tekintette például gyűlöletre vagy diszkriminációra uszításnak a temetőnél skandált „Kifele a magyarokkal az országból!” jelmondatot.

A Moinești-i Bíróság tavaly márciusban úgy ítélkezett, hogy törölni kell a telekkönyvből Dormánfalva városnak az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát.

Az ítélet azt követően született, hogy a Bákói Táblabíróság 2021 októberében jogerősen érvénytelenítette Dormánfalva város önkormányzati testületének azt a 2019 márciusában hozott határozatát, mellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt. A táblabíróság akkor megalapozatlannak tartotta és elutasította Dormánfalva város és a dormánfalvi városi tanács fellebbezését az önkormányzati határozatot érvénytelenítő első fokú ítélet ellen.

Frissítés

Az úzvögyi katonatemető ügyében indított per kronológiája

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint mivel ferdítések és vádaskodások jelentek meg az úzvölgyi perben való részvételükkel kapcsolatosan, a tisztánlátás miatt időrendi sorrendben közzétették, milyen módon zajlott az úzvölgyi építkezési engedéllyel kapcsolatos per:
2019. 06. 27 – A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat (MIJSZ) és Csíkszentmárton önkormányzata elindítja a pert. A polgármesteri hivatal ügyvédjét is a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat biztosítja, a teljes pert a Mikó finanszírozza. Az ügy képviselője Kis Júlia kolozsvári ügyvéd. A teljes peranyagot a MIJSZ rakja össze és kizárólag Csíkszentmárton Önkormányzata ad hozzá bizonyítékokat.
2019. november 6. – Hargita megye tanácsa kérelmezi, hogy belépjen a perbe, mint érdekelt fél, saját érdekében.
2019. december 4 – a törvényszék befogadja Hargita megye perbelépési kérését és elrendeli, hogy a következő tárgyalásra mindenik fél válasziratot fogalmazzon meg a perbelépési kérést illetően, ugyanakkor elrendeli, hogy a felek a következő tárgyalásra különböző okiratokat tegyenek le az ügyben.
2020. január 29. – a perhez csatolják a bákói prefektus által kezdeményezett ügyet is – 2714/110/2019 –, amelynek hasonló a tárgya. Minden fél további bizonyítékokat nyújt be.
2020. március 4. – visszautasítják a prefektus kérését, amelyben az építkezésekért felelős hivatalt is perbe hívja. Visszautasítják Cotirlan Simonuc-Costel perbelépési kérését és visszautasítják Hargita megye tanácsának saját érdekű perbelépését.
2020. április 8. – felfüggesztik az ügyet a koronavírus járvány miatt.
2020. június 24. – Hargita megye tanácsa perbe lép a felperes érdekében, ezt elfogadják és az ügy tárgyalását felfüggesztik, amíg véglegesen letárgyalják az 1553/100/2019 számú ügyet.
2022. január 26 – érdemben tárgyalják az ügyet.
2022. február 10. – ítélethirdetés: 89/2022 számú határozat. Jóváhagyták Csíkszentmárton keresetét, és a bákói prefektus keresetét is részben. A bíróság megállapítja, hogy az építési engedély jogellenesen volt kiállítva és elrendelik az építmények lebontását. A Mikó Imre Jogvédelmi Egyesület keresetét visszautasították, mert úgy ítélték meg, nem érdekelt az ügyben. Visszautasították Hargita megye fő perbelépési kérését, mert elfogadhatatlan az előzetes panasz eljárásának hiánya miatt és elfogadták Hargita megye perbelépési kérését, amelyet Csíkszentmárton mellett nyújtott be.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat nem támadja meg a döntést, mert ezzel kockáztatta volna az egész ügyet, de ügyvédjén keresztül továbbra is biztosítja és finanszírozza Csíkszentmárton védelmét. A határozat ellen Csíkszentmártonnal szemben április 4-én Dormánfalva városa felfolyamodást (recurs) nyújtott be, amelyre Csíkszentmárton válasziratot fogalmazott meg.

A másodfokú eljárás:
2022. szeptember 9. – A tárgyalás fogytatódik a bákói ítélőtáblán, ahol alperes Csíkszentmárton önkormányzata és az alperes pártján benn maradt Hargita megye tanácsa. Halasztás történik az ügyben. Az alperes teljes költségét a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat biztosítja (Kis Júlia gyereknevelési szabadsága miatt Anja Marginean Cosma a MIJSZ védőügyvédje, de Júlia maradt a szakmai koordinátor) szerződéses alapon, illetve a védelmet is a MIJSZ koordinálja.
2022. október 21. – újabb halasztás történt.
2023. február 10. – A táblabíróság visszautasítja Dormánfalva felfolyamodását, helybenhagyja az elsőfokú ítéletet.
A pert Csíkszentmárton önkormányzata és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat indította. Hargita megye tanácsa egy évre rá szállt be, a teljes védelmet a MIJSZ látta el és finanszírozta a felperesnek (másodfokon alperesnek).

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 14., péntek

Máris beindult az államfőválasztási kampány: Ciucă szerint Ciolacu „fenn hordja az orrát”

Pénteki tanácskozásán a Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy saját jelöltet indít az államelnök-választáson – jelentette be Nicolae Ciucă, aki ugyanakkor odaszúrt koalíciós partnerének, Marcel Ciolacunak.

Máris beindult az államfőválasztási kampány: Ciucă szerint Ciolacu „fenn hordja az orrát”
2024. június 14., péntek

Egyhetes ellenőrzés során vadásznak az ittas, drogos sofőrökre

Az Európai Unió legtöbb tagországában – közöttük Romániában is – országos ellenőrzést tartanak a rendőrök június 17. és 23. között, amikor is drog hatása alatt álló, vagy az ittas sofőröket szűrik ki.

Egyhetes ellenőrzés során vadásznak az ittas, drogos sofőrökre
2024. június 14., péntek

Ismét felsült a katonai ügyészség a Ion Iliescu elleni vádirattal a forradalom perében

Az 1989-es forradalom perének vádirata szabálytalanságokat tartalmaz a bukaresti legfelsőbb bíróság bírái szerint, akik pénteken öt napot adtak a katonai ügyészségnek, hogy ebben a formában küldik a vádiratot a bíróságra, vagy újraindítják a nyomozást.

Ismét felsült a katonai ügyészség a Ion Iliescu elleni vádirattal a forradalom perében
2024. június 14., péntek

„Szavazóhelyiségek ezreinél merült fel a csalás gyanúja”: a REPER európai intézményekhez fordul

Az európai intézményekhez fordul a Megújítjuk Románia Európai Projektjét (REPER), a párt szerint ugyanis „masszív csalás” történt a vasárnapi romániai választásokon.

„Szavazóhelyiségek ezreinél merült fel a csalás gyanúja”: a REPER európai intézményekhez fordul
2024. június 14., péntek

Továbbra is súlyos a barkácsáruházi robbanás két sérültjének az állapota

Közleményben tájékoztatott pénteken az egészségügyi minisztérium a botoşani-i Dedeman barkácsáruházban múlt pénteken történt robbanás sérültjeinek állapotáról.

Továbbra is súlyos a barkácsáruházi robbanás két sérültjének az állapota
2024. június 14., péntek

Megérkeztek a román hadsereghez az első, az ukrajnai háborúban kitűnt török katonai drónok

Megérkeztek Romániába az első, török gyártmányú Bayraktar katonai drónok – jelentette be a bukaresti védelmi minisztérium.

Megérkeztek a román hadsereghez az első, az ukrajnai háborúban kitűnt török katonai drónok
2024. június 14., péntek

Pártfőtikár: a PSD-nek saját elnökjelöltje lesz, mégpedig egy párttag, nem Mircea Geoană

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) saját államfőjelöltje lesz, mégpedig egy PSD-tag – jelentette ki pénteken Paul Stănescu, a kormány vezető erejét adó párt főtitkára.

Pártfőtikár: a PSD-nek saját elnökjelöltje lesz, mégpedig egy párttag, nem Mircea Geoană
2024. június 13., csütörtök

„Büntetőszobát” vezetnek be az oktatást megzavaró diákok számára, tilos a mobilhasználat órán – közvitán az új szabályok

A tanórákat megszakító diákokat pedagógus felügyelete mellett egy másik osztályterembe lehet majd vinni, a mobilok használata tilos a tanórán, csak oktatási céllal használhatják a diákok pedagógus felügyelete mellett.

„Büntetőszobát” vezetnek be az oktatást megzavaró diákok számára, tilos a mobilhasználat órán – közvitán az új szabályok
2024. június 13., csütörtök

Elektronikus nyomkövetőt kapnak a házi őrizetben lévő gyanúsítottak is

Elfogadta csütörtöki ülésén a román kormány azt a sürgősségi rendeletet, amelyik elektronikus nyomkövető viselésére kötelezi a hatósági felügyelet alatt álló és a házi őrizetben levő személyeket.

Elektronikus nyomkövetőt kapnak a házi őrizetben lévő gyanúsítottak is
2024. június 13., csütörtök

Nem igaz, hogy Romániában állomásozó ukrán F-16-osok repültek volna Odessza irányába – közölte a bukaresti védelmi tárca

Orosz dezinformációnak minősítette a román védelmi minisztérium azokat az állításokat, hogy Ukrajnának átadott F-16-os vadászrepülőgépek romániai repülőtérről felszállva hajtottak volna végre gyakorló repülést.

Nem igaz, hogy Romániában állomásozó ukrán F-16-osok repültek volna Odessza irányába – közölte a bukaresti védelmi tárca