Mezőségi lelkigondozás: látványosan nő a lelki segélykérők száma a gyülekezetekben

Makkay József 2023. május 21., 08:55 utolsó módosítás: 2023. május 21., 16:36

A közel háromszáz lelkes kolozsi református gyülekezet a betelepülőknek köszönhetően évek óta őrzi lélekszámát. Lelkipásztora, Sikó Piroska nem csupán a legtöbb gyülekezetben megszokott lelkipásztori munkát végzi el, hanem kiterjedt lelkigondozói feladatokat is ellát, amelyre egyre nagyobb az igény a Kolozs megyei faluban is. Beszélgetésünk során kitértünk a térséget jellemző vegyesházasságokra, a felekezetek közötti együttműködésre és más kihívásokra is, amelyekre az egyháznak kell választ adnia.

Mezőségi lelkigondozás: látványosan nő a lelki segélykérők száma a gyülekezetekben
galéria
Sikó Piroska református lelkipásztor szerint nagyon fontos a bizalom kiépítése a hívekkel Fotó: Makkay József

– Kolozson hét keresztény felekezethez tartozik a település román, magyar és cigány lakossága, ami erdélyi falvakban is ritka jelenség. Református lelkipásztorként mennyire érzi otthonosan magát a mezőségi közösségben?

– Hálásak vagyunk, hogy munkánk gyümölcse és Isten áldása révén nagyon jó kapcsolat alakult ki a felekezetek között. Mindenki a maga vallása szerint élheti meg az Istenkeresést, ugyanakkor közös erővel próbáljuk letenni az egymás iránti szeretet és tisztelet alapjait. Eljárunk egymás gyülekezeteibe – reformátusok, unitáriusok, római katolikus és adventisták –, miközben más vallású gyerekek is eljárnak hozzánk vallásórára.

Az idei, anyák napi műsorban a református templomban harminc gyerekből tíz más felekezetből érkezett.

A vegyes családokból ugyanakkor több gyerek eljár a katolikusokhoz is.

– Kolozs egy többségében román település, ahol a 2011-es népszámlálás adatai szerint a 2168 fős lakosságból 638-an vallották magukat magyarnak. Milyen a kapcsolatuk az ortodox és görögkatolikus lekipásztorokkal?

– Nem csak a három helyi magyar lelkipásztor között kiváló a kapcsolat, hanem a román egyházakkal is vannak közös programjaink. Pár éve az ortodox lelkipásztor kollégám kezdeményezte, hogy karácsony másodnapján együtt kántáljon a hét felekezet. Felemelő érzés, amire azóta is évi rendszerességgel sort kerítünk. Minden évben más-más templomban kántálunk, így sorra vesszük Kolozs összes templomát, mindig egy-egy felekezet a házigazda.

Egy idős román ember meghatódva mesélte nekem, hogy több mint hetven éve él Kolozson, de most járt először a református templomban.

A román egyházakban az ilyen közös ünneplés lelkészfüggő, a kolozsi ortodox lelkipásztor azonban nyitott ezekre a gyülekezeti alkalmakra. Az együtt ünneplés fontos üzenet a faluközösség számára.

Vasárnapi istentisztelet a kolozsi református templomban Fotó: Kolozsi Református Egyházközség

– Férjével, Sikó Csabával a Mezőség határán fekvő, több Kolozsvár környéki szórványgyülekezetben szolgálnak, ahol sok a vegyesházasság. Mennyire nehéz ilyen környezetben szót érteni az emberekkel?

– Ahol vegyes a család, keresztelőn, esküvőn és temetésen alapvető dolog, hogy románul is megszólaljon a református lelkész. A nagy ünnepeken, Apahidán önkéntesek fordítják az istentiszteletet román nyelvre: aki nem tud magyarul, fülhallgatón hallgatja az igét. Sajátos lelkipásztori munka ez. Kolozsvár szomszédságában, Apahidán például folyamatosan nő a református közösség – tervben van egy református templom építése is –, miközben sok közöttük a vegyes házasságban élő család. A karácsonyi ünnepségre olyan gyerekek is eljöttek, akik pár szót tudnak csupán magyarul, de amikor meghallgattam a műsort, nem hittem a fülemnek: minden gyerek szép magyarsággal beszélt. Emögött nagyon sok munka van, de sok örömöt is szerez mindenkinek.

A kolozsi református templom belseje Fotó: Makkay József

– Román emberként hogyan illeszkedik be valaki egy jellegzetesen magyar egyházba, mint a református?

– Erre is tudok jó példát mondani. Eszembe jut egy fiatal pár – a férfi magyar, a nő román –, akik házasságkötés céljából keresett meg hosszú évekkel ezelőtt. A fiatalasszony áttért a református hitre. Ő volt az első, akit román nyelven konfirmáltam Kolozson és esketéskor is beszéltem románul. Elmondtam a presbitereknek, hogy ez a gesztus emberség kérdése és a nő iránti tiszteletből teszem.

A román fiatalasszony mind a két gyerekét reformátusnak keresztelte, és szombatonként rendszeresen hozza őket vallásórára.

Arra is van példa, hogy több vegyes házasságban gyönyörűen beszélnek magyarul a gyerekek. Ahol román az anyuka, ott rendszerint a magyar nagyszülők segítenek a gyereknevelésben. Van olyan román anyuka, aki a március 15-i ünnepségre is elhozza a magyarul szépen beszélő gyerekét, miközben ő nem tud magyarul. Sokszínű az a kép, amivel a lelkipásztor mezőségi közösségekben találkozik.

Az úrasztala előtt. A református templomba más felekezet hívei is belépnek Fotó: Makkay József

– A református egyházkerületben sok képzés, tanfolyam segíti a lelkészeket. Mekkora az igény a lelkigondozásra?

– Minden gyülekezetben látványosan nő a lelki segélykérők száma. Mindig sok gondja-baja volt az embereknek – egészségi, anyagi, társkapcsolati, életvezetési, gyászfeldolgozási, stb. problémák –, most azonban több lehetőség nyílik arra, hogy őszintén megbeszéljék gondjaikat. Azt tapasztalom, hogy a lelkipásztor az emberek mellett kell álljon, amikor a legnagyobb szükségük van rá.

Ha gyászol, ha vívódik, ha házassági krízise van, vagy egyszerűen fél egy vizsgától, legyen, akivel átbeszélje a gondjait.

A legjobb alkalom erre a családlátogatás: a személyes tálálkozások alkalmából az emberek többsége megnyílik. Számomra nagyon fontos volt a pasztorálpszchiológiai képzés, hogy ne a hályogkovács ráérzésével végezzem a lelkigonzodást. A 22 év alatt minél jobban megismertem a kolozsi gyülekezetet, annál jobban megy a lelkigondozói munka. Ami azt jelenti, hogy a téli, tavaszi hónapokban ma már naponta kevesebb családot tudok felkeresni, mint hosszú évekkel ezelőtt, mert a beszélgetések hosszabbra és tartalmasabbra nyúlnak.

A kolozsi református templom Fotó: Makkay József

– A lelkigondozás elkezdődik gyerekkorban, a vallásórákon?

– Minden nemzedék meg kell kapja a neki szükséges figyelmet és lelki táplálékot. Isten igéjét emberként, elfogadóan tanítom. Nagyon szeretem a gyerekeket! Meg vagyok győződve róla, hogyha a tanító, a tanár és a lelkész részéről megtapasztalják a feltétel nélküli elfogadást, később beépítik azt mindennapi életükbe.

Megtapasztaltam, hogy a kisgyerekek miként hozzák magukkal kicsi problémáikat.

Játék közben – ha kell autót szerelek, legózok, társasozunk, stb. – sort kerítek az őszinte beszélgetésekre a kicsikkel és a fiatalokkal egyaránt. Ha egy fiatal gyerekkorában átélte az elfogadást, később, amikor kikerül az életbe és gondjai adódnak, felhív telefonon vagy bekopog a lelkészi hivatalba, hogy beszélgessünk. Nem csak reformátusok keresnek meg, hanem minden felekezethez tartozóval beszélgettem már. A lelkigondozásban nagyon fontos a megbízhatóság, hogy tőlem nem megy tovább a hír, kivel mit társalgunk. Erre fel vagyunk esküdve! Amikor ide kerültem, ki kellett védenem egy-egy kíváncsiskodó érdeklődőt, hogy vajon a szomszéd vagy a rokon mit mondott. Mosolyogva válaszoltam, hogy nem azért járok családokhoz, hogy egyik helyről a másikra vigyem a hírt.

– Férjével közösen sokat foglalkoznak a házaspárok lelkigondozásával is. Mennyire hatékony ez a fajta munka?

– Ragaszkodom hozzá, hogy a fiatal pároknak minimum három jegyesfelkészítőt tartsak, függetlenül attól, hogy már együtt éltek. Fontos átbeszélni a konfliktuskezelést, a megbocsátás kultúráját, a házasság intézményének mibenlétét. A házasok számára évente szervezünk házastábort, ahova mindig gyerekek nélkül jönnek. Húsz éve szervezzük ezt, nagyon szép tapasztalataink vannak. Mivel a férjem szeret sízni, a párok 80-90 százalékát megtanította a téli sportra – időnként egy-egy téli tábort is szervezünk –, nyáron pedig fürödni, kirándulni járunk több napos táborokba.

Kiváló lélekszellőztetési és kapcsolaterősítő alkalmak ezek: együtt nevetünk, tanulunk és kirándulunk.

A gyerekeknek és fiataloknak is rendszeresen szervezünk táborokat. Fontos, hogy együtt legyünk és folyamatosan építsük a bizalmat.

– Felértékelődik a pszichológus, a lelkigondozók feladata, egyre több a szenvedő ember. Mi az oka ennek a jelenségnek?

– Szerepet játszhat ebben az is, hogy részben megszűntek, másrészt átalakultak a közösség megélésének formái. Több vonatkozásban nem működik már a közösségben megélt természetes ,,lélekszellőztetés", a közösségi lelkigondozás. A katonának induló fiúk például a bennük levő stressz és félelem egy részét kiszellőztették a katonabúcsúztató bálokon. Együtt énekeltek és megtapasztalták a közösség jelenlétét, empátiáját, értékelését vagy az előző nemzedék bátorítását. Ma mások a kihívások, de kevesebb lehetőség van a közös megélésre. A bennünket terhelő problémákkal valamit kezdeni kell. Nagyon megsokasodott a lelkigondozói beszélgetést igénylők száma.

Kolozsi utcarészlet a római katolikus templommal Fotó: Makkay József

– A kolozsi jó példával más gyülekezetekben is találkozhatunk, de attól még távol áll a református egyház, hogy ez a fajta lelkigondozói munka általánosan el legyen terjedve Erdélyben. Lát arra esélyt, hogy az egyház ilyen téren is közelebb kerüljön híveihez?
– A fiatal lelkésznemzedékekből rengeteg kolléga, de a mi nemzedékünkből is sokan végeznek el pasztorálpszichológiai továbbképzést. Az egyház sok lelkigondozással kapcsolatos konferenciát szervez, amióta számunkra is kötelező a képzésekkel elérhetó kreditpontok begyűjtése. Azt látom, hogy

a sikeres gyülekezeti munka egyik titka, hogy a lelkész ne szürküljön meg, ne keseredjen el.

Ha valami nem megy, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy rosszul csinálja, hanem másra van igény. A fiatalok között volt olyan generáció, amelyik mindig, télen-nyáron focizni akart, a másik nemzedéket viszont rá sem tudtuk volna venni erre, mert jobban szerette az asztalteniszt vagy a biciklizést. Az volt a legnehezebb, amikor egy-egy csapat fiatal úgymond semmit nem akart, de rájöttünk, hogy a szombat esti ifi után szívesen itt maradnának éjfélig beszélgetni. A fiatalok megmondják, mire van szükségük, és ez ami tőlünk igényel rugalmasságot.

– Mennyire van az egyházban fogadókézség az ilyen igényekre?

– Az egyház egy hatalmas rendszer, ezért nem mozdulhat úgy, mint egy kis sejt. Látom, hogy van rá törekvés, de a fiataloktól egyfolytában azt halljuk, hogy ez nem elég. Másrészt az egyház nem szabad olyanná váljon, amit egyesek világi szemmel elvárnak tőle. Ez okoz nagy kihívást: őrizzük meg az egyház sajátosságát, amit csak ő tud nyújtani.

Bármilyen foglalkozásról legyen szó, mindig arra törekedtünk, hogy az alapot jelentő evangéliumot megőrizzük.

Ha erről lemondunk, kihúzzuk az építmény alól a követ. Nagy a kísértés erre, ami mindig kihívás volt az egyház számára. Mi helyi szinten alkalmazkodunk az elvárásokhoz azzal, hogy kissé átgyúrtuk a konfirmálás liturgiáját, lerövidítettük a régies, hosszú szöveget. Érzékelem, hogy a fiatalok és a felnőttek számára mi befogadható. Egyfelől a tiszta hagyomány a megtartó erő, ugyanakkor reformátoraink azt mondták, ha a szentírás alapján jobbról győzködnek, akkor azt nyitottan fogadjuk.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport