Orza Călin: a táncban újból felfedezzük saját magunkat

2009. november 20., 11:08
"A tánc más síkon való újrafogalmazása a valóságnak. El kell határolódnia, nem kell más művészeti ágak eszközeivel élnie. És ez az, amit sokáig nem értettek meg, a táncot nem is tartották művészetnek, mert nem felelt meg annak az elméletnek, miszerint a művészet a valóságot képezi le. A tánc a belső valóságot képezi le."
Orza Călin: a táncban újból  felfedezzük saját magunkat
galéria

– Huszonkét évesen kezdett táncolni. Miért éppen a néptáncot választotta?
– A nyolcvanas évek második felében teljes erejében virágzott a táncházmozgalom. Amit ma táncháznak hívunk, csak vérszegény, szelídített mása az akkorinak. Akkoriban az is sármot adott a mozgalomnak, hogy behatárolt idő állt a táncosok rendelkezésére, s a táncházhoz tartozni egyben a szellemi elithez tartozást is jelentette, a néptáncos hagyományokhoz való ragaszkodás egyfajta ellenállást képviselt a rezsimmel szemben. A táncházakat sokszor rendőrség felügyelte...

– A rendszerrel szembeni harc vonzotta ehhez a világhoz?
– Nem, ez hatalmas találkozás volt. Amikor ugyanis táncot látsz, és nemcsak a betanított, koreográfiailag megkötött színpadi formájában, hanem teljes szabadságában, az lényegesen más. Akkoriban tényleg ünnepnek számított táncolni, táncházba járni. Ma mindenki számára hozzáférhető és sajnos csak szórakozási forma. Kevesen öltenek például viseletet erre az alkalomra, pedig régen közelebb éreztük magunkhoz, most viszont az egyszerű paraszti öltözet értéke kevesebb lett a szemünkben, felszippantott minket a városi kultúra. Őszinte leszek: már én sem érzem jól magam egy kalotaszegi bujkában, amit tudni kell viselni. Ami jól áll a falusi embernek, az nem biztos, hogy jól áll az urbánus közegben felnőtt embernek.

– Miért döntött úgy, hogy nemcsak táncol, hanem tanítja is?
– Ez nem döntés kérdése volt: a táncban az a szép, hogy az ember újból felfedezi önmagát. A tánc nem csak anynyi, hogy az ember megtanul három lépést és azokat szabadon kombinálja. Minden egyes rögtönzött táncfolyamat során újabb és újabb dimenzió tárul fel bennünk. Aki befelé is figyel, rájön, hogy a táncnak hihetetlen nevelő szerepe van, mert általa felismered a képességeidet, egyszerűen kapcsolatba kerülsz magaddal. A tánccal elsősorban a szórakozást társítjuk, holott aki csak ilyen lehetőséget lát benne, az nem látja magát a táncot. Azoknál a népeknél, ahol őrzik a hagyományokat, a tánc rituális, szakrális szerepet tölt be.

Orza Călin

Orza Călin 1967. október 5-én született Szamosújváron. 1990 és 2000 között a Háromszék Táncegyüttes táncosa, tánckarvezetője és koreográfusa, 2000–2003 között a budapesti Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfusképző szakának hallgatója, a Honvéd Táncszínház koreográfusa. 2005-től a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes koreográfusa.

Fontosabb munkái:

Égbenyúló fa (1998, Háromszék Táncegyüttes),
Vérnász (2000, Tamási Áron Színház),
Fekete gyöngyök (2001, Honvéd Táncszínház),
Szarvas-rege (2001, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes),
Országalma (2002, Honvéd Táncszínház),
Áldozat, Igor Sztravinszkij Tavaszünnep című művének romániai ősbemutatója (2002, Háromszék Táncegyüttes),
István, a király (2003, Honvéd, Háromszék, Hargita táncegyüttesek),
Medvetánc (2006, Kovászna Megyei Művelődési Központ),
Csudatarisznya (2006, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes),
Hej, regő rejtem (2006, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes),
Góbévirtus, Még szólnak a harangok (2007, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes),
Barokk ballada, Ige (2007, Udvarhely Táncműhely),
Hajsza, Regősök (2008, Udvarhely Táncműhely).

– Ezt a szakrális kapcsolatot kereste, amikor koreográfusnak tanult?
– Igen, mert az előadói szerepkörből óhatatlanul kikacsintás nyílik az alkotói munka felé, és innen már csak egy lépés a koreográfusi munka. Ha valaki feltöltődött – és itt a szellemiekre gondolok, hiszen az alkotás egy belső, túlfűtött tartalom formába öntése –, és van mondanivalója a világról, akkor a tánc olyan eszköz, amely révén ez megvalósítható. A tánc nem hétköznapi kommunikációs forma. A szakemberek azt vallják, táncolni anyanyelvi szinten kell.

De aki a táncot nyelvként használja, figyelnie kell arra, hogy nyelvtana nemcsak alanyból, állítmányból és jelzős szerkezetből áll. A tánc sokkal balladisztikusabb műfaj, mert sokkal ösztönösebb, mint racionális. Egy mozdulat nem jelenthet egy konkrét szót, mert az már pantomim. Disztingválni kell: a tánc líra, a pantomim pedig epika. A tánc más síkon való újrafogalmazása a valóságnak. El kell határolódnia, nem kell más művészeti ágak eszközeivel élnie. És ez az, amit sokáig nem értettek meg, a táncot nem is tartották művészetnek, mert nem felelt meg annak az elméletnek, miszerint a művészet a valóságot képezi le. A tánc a belső valóságot képezi le.

– Ahogy most beszélgetünk, az az érzésem, hogy mindenkinek meg kellene tanulnia táncolni.
– Fogalmazzuk át: mindenkinek meg kellene tanulnia a maga táncát eltáncolni, ami nem ugyanaz. Eszembe jut a tánciskolák merev programja, ahol a tanár meglehetősen hangosan és ritmikusan utasítgat, a tanítványoknak pedig izzadva, fáradozva kell elsajátítaniuk bizonyos dolgokat. Isadora Duncan (a „modern tánc” anyja – szerk. megj.) az egyik legjobb ellenpélda erre, aki nem akart igazodni semmilyen ismert stílushoz, technikához, mert azt gondolta, a jelen pillanatnak kell inspirálnia őt a táncban, a vallomásszerű tánc ugyanis többet ér, mint az előre kitalált táncsor bemutatása.

– Mennyire figyel arra, hogy a táncműhely táncosai a karakterüknek megfelelő szerepet kapjanak?
– Amikor valaki hivatásos táncos lesz, megformálandó anyaggá válik, és az élteti, hogy formálják. Ugyanakkor egy tánckar legfontosabb tulajdonsága az egységesség, ami nem a karakterek egységességét jelenti, hanem az általuk birtokolt tánctechnikai tudást. Tehát mindenki fel tudja emelni a lábát a feje fölé, de mindenki a saját testalkatának, temperamentumának megfelelően. A táncos teste tökéletes eszköz kell hogy legyen, amit az alkotóval, a koreográfussal, a rendezővel és a táncossal közösen formálnak meg. Bizonyos szituációkban nem tűri el a koreográfia, hogy mindenki maga értelmezzen, ami nem jelenti, hogy meg kell ölni a táncos személyiségét, hanem azt, hogy testét felsőbbrendű célnak kell alávetnie.

Előfordul, hogy a koreográfus kitalál valamit, aztán a próbateremben azzal szembesül, hogy egyik testen sem áll jól, ekkor kezdődik az alkudozás a bentről megálmodott képpel. De dolgoztam olyan tánckarral is, ahol nem volt szükség alkudozásra: amit megálmodtam, az megvalósult. Erdélyben kicsit más a helyzet, mert még nem létezik táncosképzés, tánckarunkból például négy táncos rendelkezik előképzettséggel. Miközben a budapesti hivatásos együtteseket képzett táncosok alkotják, Erdélyben a koreográfusok egyszerre kell hogy alkossanak, közönséget neveljenek, a táncosaikból színpadi embereket, művészeket csiszoljanak.

– Székelyudvarhelyen néptáncosokból neveltek táncművészt...
– Nem így jellemezném, mert a néptáncos is táncművész. Valójában a hétköznapi mentalitással van gond, mert aki picit is szimpatizált a táncházzal, az a történelmi fordulat után lehetett hivatásos táncos, de ez még nem jelenti, hogy művész lett. A művésznek meg kell járnia a poklot, naponta, sokszor fogcsikorgatva kell legyőznie a testét, s csak így juthat el arra a minőségi szintre, amikor a színpadról üzenhet. Erdélyben sok az olyan táncos, aki színpadra lép, felölti magára a népviseletet, és már művésznek érzi magát, holott távolról sincs így.

Én is táncházasként kerültem a Háromszékhez, utolsóként vettek fel. A lényeg, hogy a művésznek át kell alakítania saját magát: nemcsak a testét, hanem gondolkodását is a világról, mert a művész nem fáradhat el, amikor más, nem akkor pihenhet, amikor a hétköznapi ember, nemcsak testi, hanem szellemi táplálékot is magához kell vennie, mert a művésznek nem onnan kell üzenetet hoznia, ahol a többi ember hozzáfér. A táncosnak élettapasztalattal kell rendelkeznie, de akinek ez még nincs, annak segít a koreográfus, hogy olyan képet alkosson a tökéletesre csiszolt test köré, aminek hatása fölemeli a nézőt.

– Ez a célja egy előadásnak?
– A cél az, hogy élményben részesítsük a nézőt, biztosítsuk a művészettel való találkozását, ami egy másik világgal való találkozást jelent. A néző azért ül be egy előadásra, hogy a hétköznapokon túli dolgokat, csodát lásson.

– Legutóbbi, egy gyerekszobában játszódó Tünemény című előadása mégis a hétköznapokból merített.
– Tematikájában ez nem gyerekelőadás. Gyerekeknek elsősorban meséket mondunk, főhősökkel, királylányokkal, de ez az előadás nem mese, amely értelmi szálakkal kötődik egymáshoz és szoros dramaturgiai cselekménysoron megy keresztül, hanem hangulati képeket mutat. Abból indultam ki, hogy az ember az élményt keresi.

– Talán ráhangolódott hamarosan bekövetkező apaszerepére?
– Nem hiszem. Rengeteg kisgyerek van a környezetemben és tőlük látom, hogy a legboldogabb pillanataikban szabadon játszanak, de egy-egy játék csak addig érdekli őket, amíg élményszerű, amíg fölfedezhető rajta keresztül a világ.

– Az erdélyi hivatásos együttesek nemrég rendezett találkozóján azt lehetett tapasztalni, hogy felfedező korszakukat élik a csoportok, kísérletezgetnek, érdekes megoldásokat keresnek.
– Ez örvendetes. Azt tükrözi, hogy az alkotóműhelyek nyitottak a művészi szabadság irányába, még akkor is, ha egyes műhelyek azt vallják, a Kárpát-medencei kultúra termékeit fogyasztva állítják színpadra alkotásaikat. Azonban az alkotói szabadság nevében fel kell fedezni új területeket. A hagyomány is megköveteli, hogy minden generáció a készen kapott értékeket aktualizálja, életszerűvé tegye. Élni az értékekkel nem azt jelenti, hogy úgy használjuk őket, mint ezer évvel ezelőtt, hiszen tudjuk, az akkori kulcsok a mai zárakat nem nyitják. Ismerni kell azokat a mozdulatokat, amelyekkel nyithatóak a zárak.

– Hogyan látja az erdélyi hivatásos táncegyüttesek jövőjét?
– Labilis a múltjuk, a jelenük, és annak látom a jövőjüket is. Eltelt közel húsz év a rendszerváltás óta, és azt látom, hogy mentalitásban alig fejlődik a táncos társadalom, mert szűk horizonton gondolkodó kör igyekszik behatárolni a hivatásos táncot a nemzeti értékek féltése jegyében.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport