Milyen messze világíthatnak az őrtüzek?

Milyen messze világíthatnak az őrtüzek?

Fotó: Barabás Ákos

Elsősorban a mozgalmi bázis ébren tartása szempontjából nevezhető sikeresnek a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) múlt hétvégi akciója, amelynek során őrtüzekkel világították ki a Székelyföld határait – állapítja meg az október 24-ei megmozdulásról közzétett elemzésében a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Az intézmény szakértői szerint az autonómia jelszóval rendszeresen az utcára vonuló erdélyi magyarok ma már elvárják a hasonló mozgalmi akciókat.

2015. november 01., 13:432015. november 01., 13:43

A régió autonómiáját követelve gyújtottak őrtüzeket október 24-én, szombaton este a Székelyföld határán fekvő településeken. Az akciót szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tájékoztatása szerint „több száz” helyszínen került sor tűzgyújtásra, amelyen „pár tízezren” vettek részt.

A helyszíneken az ökumenikus istentiszteletek után felolvasták a demonstráció kiáltványát. Ebben a dokumentumban kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy a Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. „E jog alapján követeljük a Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magában fogla­ló Székelyföld határaihoz, amelyet a he­lyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé” – áll a kiáltványban, amelyet a Maros megyei Lukafalván Izsák Balázs SZNT-elnök olvasott fel.

Elmaradt párbeszéd

A dokumentumban felidézték: Ro­mánia kormánya nem mondott le a szándékáról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriásrégióba olvassza be, továbbá a több ízben kinyilvánított autonómiaigényről párbeszéd sem kezdődhetett, mert az erre irányuló székelyföldi kezdeményezések rendre válasz nélkül maradtak. „Van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén” – idézik a kiáltványban a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatait.

„Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek, és a székely nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését a Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell” – áll a kiáltványban. Hozzátették, hogy a régió autonómiája „a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját biztosítja a régió minden lakója számára nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától függetlenül”, továbbá leszögezik, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia.

A kiáltványban párbeszédre szólították fel Románia kormányát, Magyarország kormányát pedig arra kérték, hogy szerezzen érvényt a két ország közötti alapszerződés 15/9. cikkelyének. Ebben a felek azt vállalták, hogy tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amelyek a régiók etnikai arányait megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák a kisebbségek szabadságjogait.

Fontos megjegyezni, hogy nemcsak Székelyföldön gyúltak őrtüzek: az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökének tájékoztatása szerint Erdélyben közel 200 helyszínen égtek a lármafák, ebből csak 68 volt székelyföldi helyszín. Magyarországon Budafok-Tétény Önkormányzata is meggyújtotta a szolidaritás lángját, Esztergomban pedig mécsesekkel és gyertyákkal fejezték ki egyetértésüket. Elképzelhető, hogy további helyszíneken is szolidaritásakciókra került sor, ám a főszervező SZNT nem készített összesítést ezekről az eseményekről.

Román médiaérdektelenség

Az őrtűzgyújtási akció az SZNT által az elmúlt években szervezett civil mozgalmi akciók sorába illeszkedett, hasonlóan a marosvásárhelyi székely szabadság napjához vagy a székelyek nagy meneteléséhez. Ezek az akciók a romániai magyarság legnagyobb politikai szervezetének, az RMDSZ-nek a hallgatólagos vagy tényleges támogatása mellett zajlottak, leglátványosabb közülük az 54 kilométeres összefüggő menetoszlopot, becslések szerint 100–120 ezer embert megmozgató nagy menetelés volt 2013 őszén.

Míg az eddigi akciókban fontos volt a résztvevők létszáma, a mostani, Székelyföld határait kivilágító akcióban a részvételi arány egyrészt háttérbe szorult, másrészt egyetlen szervezet rendelkezhet hozzávetőleges számokkal, az elvileg minden helyszínen jelen levő SZNT. Mivel a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a tervezett légi felvételeket nem készítették el, ezért a média is csupán az egyes helyszínekről készített beszámolók révén, illetve a szervezők által rendelkezésükre bocsátott számok ismertetésének erejéig számolhatott be a rendezvényről.

Az őrtűzgyújtási akció értékelése során ki kell térnünk a román nyelvű sajtóba való bekerülés problematikájára. A központi román nyelvű médiaorgánumok közül szinte csak a Mediafax hírügynökség számolt be az eseményről, ezt a tudósítást vették át kisebb román hírportálok, nyilvános vitát, politikusok vagy közéleti személyiségek megszólalásait nem váltotta ki az esemény.

A Mediafax tudósítása alapvetően tényszerűen számolt be az akcióról, végig a szervezők által megfogalmazottak és a felolvasott kiáltvány soraira támaszkodva. A román reakciók elmaradása annak is tulajdonítható, hogy jelenleg nincs napirenden régióátszervezés Romániában, a ki­áltványt pedig nem egyetlen, több ezer személyt megmozgató rendezvényen, hanem sok kicsi, külterületen tartott összejövetelen olvasták fel, így a magyar nyelvű médiában tág teret kapó kezdeményezés majdhogynem észrevétlenül zajlott le a román nyelvű médiát fogyasztók számára. A román politikát azokban a napokban egyébként Traian Băsescu volt államfő politikai visszatérése, valamint a Gabriel Oprea miniszterelnök-helyettes körüli botrány foglalta le, ám a fenti okok miatt ezek hiányában sem valószínű, hogy felfigyelnek a Székelyföld határainak kivilágítására.

Igény a mozgalmi politizálásra

Az akció másik vetülete, amit a mozgalmi bázis ébren tartásának nevezhetünk, már sikeresebb lehetett. Az SZNT magát civil mozgalmi szervezetként határozza meg, amely Székelyföld területi autonómiájának elérése érdekében fejti ki tevékenységét. Ehhez folyamatosan aktív mozgalmi bázisra van szüksége, amely hajlandó tüntetni vagy menetelni a közös cél érdekében (megjegyzendő, hogy a székelyföldi RMDSZ-szervezetek, a szövetség polgármesterei hathatósan hozzájárulnak a különböző akciók sikerességéhez, az emberek rendezvényeken való részvételéhez).

Mivel a székely szabadság napján tartandó idei marosvásárhelyi felvonulást gyakorlatilag betiltotta a polgármester, az jóval visszafogottabb keretek között ment végbe, mint azelőtt, a szervezetnek és támogatóinak ezért szüksége volt idén még egy nagyobb rendezvényre. Az autonómia jelszóval rendszeresen az utcára vonuló, akár utazást is vállaló polgárok ugyanis ma már elvárják a mozgalmi akciókat, elvárják, hogy a politikusok ezeket az eszközöket is használják a politikai célok megfogalmazása érdekében. Ezért sokkal hatásosabbak és eredményesebbek ezek a rendezvények, ha az RMDSZ is felsorakozik a szervezők mellé, mivel – logisztikai megfontolásokon túl – így az összefogás üzenetét hordozzák magukban, és aláhúzzák azokat a vélekedéseket, hogy vannak olyan politikai ügyek, amelyek mellé mindenki fel tud sorakozni.

A mozgalmi politizálás RMDSZ általi felvállalásának még egy fontos vetülete van: bár jelenleg nincs napirenden regionális átszervezés Romániában, ez a román politika rapszodikus változásai miatt bármikor újra felvetődhet, akár sokkal gyorsabban születhetnek a magyarság számára kedvezőtlen döntések, mint ahogyan az eddigi jogkiterjesztést sikerült elérni. Ezek a negatív folyamatok olyan körülmények között is végbemehetnek, hogy az RMDSZ jelen van a parlamentben, esetleg még a román kormányban is. Ha ilyen helyzet áll elő, a mozgalmi politizálás eszközei felértékelődhetnek a szövetség szemében is, ám ehhez „ébren kell tartani” a mozgalmi bázist.

Még egy fontos adalék, hogy a bukaresti politikában az RMDSZ a „mérsékelt” magyar szervezet, míg az összes többi szervezetre a „radikális” jelzőt szokták használni, ezért a szövetségnek úgy kell megőriznie tárgyalóképességét a román intézményekkel és pártokkal szemben, hogy közben növelnie kell társadalmi támogatottságát a magyar közösségben, ami sokszor nehezen megoldható feladat elé állítja az RMDSZ vezetőit.

Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2018. július 21., szombat

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész.

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

Tanár úr, az osztályból 18-an vették az érettségit! – jelentette büszkén az egyik tanítványom, amikor az eredményekről érdeklődtem. Nem ez volt a legalkalmasabb pillanat, hogy a magyartalan megfogalmazásra felhívjam a figyelmét, de ez az egyetlen mondat nagyon sok mindenről árulkodik.

Vegyük az adást, ne csak az érettségit
Vegyük az adást, ne csak az érettségit
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

2018. július 01., vasárnap

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” (1818. július 1. – 1865. augusztus 13.). Tragikus sorsú orvos, akinek a temetésén sem kollégái, sem családtagjai nem jelentek meg.

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője
2018. június 02., szombat

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről

A kolozsvári Mátyás-napok, majd a sepsiszentgyörgyi Szent György Napok után egyre több erdélyi helyszínen találkozhatnak majd az érdeklődők Mátyás királyt és korát idéző programokkal, rendezvényekkel. Az Erdély-szerte esedékes megemlékezésekről a budapesti Magyarság Háza igazgatóját, Csibi Krisztinát kérdeztük.&a

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről
2018. május 06., vasárnap

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása

Marosvásárhelyi és bukaresti peres tapasztalatom alapján a leghatározottabban ki merem jelenteni azt, hogy a teljes körű magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés jövője jogi eszközökkel nem biztosítható.

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

‚Oktatótársaim és a magyar hallgatók nevében ma is azt vallom: mi szinte minden lehetségeset megtettünk a demokrácia keretei között, szűkösnek bizonyuló eszköztárunkból ennyire tellett. A helyzet meghaladott bennünket. Mi, tanárok és diákok elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében vagyunk, lehetünk felelősek. A kisebbs&am

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

2018. április 15., vasárnap

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről

Nem jogi, hanem politikai döntés kérdése, hogy mennyire állítható a nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatába – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Szalayné Sándor Erzsébet, az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának tagja.

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről
2018. április 09., hétfő

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról

Újabb székelyföldi bemutatókörúton ismerheti meg a nagyközönség a napokban Sántha Attila nemrég napvilágot látott Bühnagy székely szótárát. A kötet megszületéséről, a gyűjtőmunkáról, a székely nyelvi örökségről kérdeztük Sántha Attilát.

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról
2018. március 25., vasárnap

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel

A vers műfordítás egy ismeretlen nyelvből, a Kárpát-medencében írott mai irodalom egyre inkább szervesülő közegnek tekinthető, és fontosak az olvasókkal való személyes találkozások – ezt vallja többek közt Karácsonyi Zsolt kolozsvári költő, aki március 15. alkalmával vett át József Attila-díjat Budapesten.

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel
2018. március 18., vasárnap

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban

Mindenki másként látja, fogja fel és értelmezi a valóságot. Amit látunk, képlékeny, és ha csak kicsit is más szögből próbáljuk nézni mindazt, ami körülvesz bennünket, máris változik a perspektíva, módosulhatnak nemcsak benyomásaink, de véleményünk is.

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban