A pénzhiány nem lehet indok – Borboly Csaba írása

2014. február 14., 01:24

Múlt hét péntekén Maroshévízre hívott Mircea Duşa miniszter, Hargita megye északi térségbeli parlamenti képviselője, a Remus Pricopie oktatási miniszter részvételével zajló szakmai megbeszélésre. Korábban ugyanis jeleztük minden lehetséges fórumon, hogy a költségvetési törvény megszorító, oktatási rendszert csonkító intézkedései, illetve a kilátásba helyezett további megszorító intézkedések nemcsak a pedagógustársadalomban okoztak aggodalmat, hanem megyénk polgármesterei körében is. 

A pénzhiány nem lehet indok – Borboly Csaba írása
galéria
Fotó: Kristó Róbert

Az elmúlt hetekben intenzíven foglalkoztak e kérdéssel az illetékes megyei tanácsosok, és bekapcsolódtak az egyházak is, együtt kerestük az alternatív megoldásokat.

December óta sokaknak kellemetlenséget okozott a sok rémhír, néhol már szinte elvesztették a reményt, és sajnos nem lehetett eloszlatni a félelmeket. Januárban részt vettem a megyénk iskolaigazgatóival tartott megbeszélésen, amelyen elmondtam, kiállunk a tanügyi rendszerünk mellett, ugyanakkor felkértem a polgármestereket, hogy megszorító javaslatokat ne szavazzanak meg. Erről tájékoztattam az igazgatókat, de még aznap levelet kaptak, hogy össze kell vonni, át kell szervezni, stb.

A mögöttünk hagyott két hónap ebben a légkörben telt el. A polgármesterek felelősen álltak a problémához, keresték a megoldást, mindenki elmondta, hogy az óvoda és az iskola a legnagyobb prioritás a településükön. Remus Pricopie oktatási miniszternek el is mondtam a maroshévízi megbeszélésen, ahol megyénk északi részének polgármesterei és iskolaigazgatói vettek részt: nagyon károsnak tartom, hogy a polgármesterek csak utólag tudnak bekapcsolódni a probléma kezelésébe, akkor, amikor nagy a baj.

Azt tartanám normálisnak, ha az önkormányzatok és iskolák viszonyának intézményesítésére még a PDL–RMDSZ-kormány által előterjesztett és megszavazott tanügyi törvény rendelkezéseit alkalmaznák, mert jól működő iskolákra van szükség, közös helyi erőfeszítésre, Bukarestből ugyanis a helyi, kis falusi, utcabeli problémákra nem lehet jó és költséghatékony választ adni.

A maroshévízi megbeszélésen részt vett Bende Sándor megyei tanácsos kollégám, a Gyergyó területi RMDSZ elnöke is, akivel egyetértettünk abban – nem lévén szakemberek –, mennyire fontos, hogy a megyei tanács illetékes szakbizottságában jó szakemberek, oktatáspolitikusok tevékenykednek, mert az általuk előkészített anyagokkal eredményesen lehet érvelni, vitázni.

Ferencz Salamon Alpár kollégánk, az oktatási szakbizottság elnöke még pihenőszabadsága alatt is folyamatosan dolgozott az anyagokon, előterjesztéseken, kimutatásokon. Az elmúlt hetekben sorozatos egyeztetések által sikerült olyan döntéseket, elsősorban helyi önkormányzati határozatokat, polgármesteri intézkedéseket megállítani, amelyek miatt nagy nyomás nehezedett az önkormányzatisok vállára.

Egy hullámhosszon a magyar és a román érdek

Mindenki felismerte, hogy a Hargita megyei oktatási megszorítások, karcsúsítások nemcsak a 86 százalékos magyarságot sújtják, hanem a 14 százalékos románságot is. Nemzetiségi és felekezeti hovatartozás nélkül megvolt az egységes kiállás. Az elmúlt évekre visszatekintve úgy gondolom, ez volt az első egyik legfontosabb román–magyar kiállás Bukaresttel szemben érdekeinkért.

Jó volt hallani például a vaslábi PSD-s polgármestert, ahogyan a többi román polgármester, iskolaigazgató, a megyei tanfelügyelőség teljes vezetősége, a prefektus, a két miniszter és a központi sajtó előtt aggódott községe V–VIII. osztályos magyar tagozata miatt. Első alkalom volt, amikor nem magyar emberek, bár félmondatokban, de Magyarország kormányának iskolai nevelési támogatására pozitív példaként hivatkoztak.

A témára visszatérve, tudjuk, a jelenleg rendelkezésre álló pénz nem elég, de lesz költségvetés-kiegészítés. Ezt az oktatási miniszter vállalta, tehát nem kell Hargita megye sajátos helyzetében egyetlen pedagógusnak sem elhagynia állását, legyen az óvodai vagy iskolai oktatás. Ezúton kérem azokat, akikkel közölték, hogy ősztől nincs állásuk, jelezzék ezt, és egyenként vizsgáljuk meg a kérdéses eseteket.

Sajnos arról értesültem például a nemrég Homoródszentmártonban tartott térségi unitárius megbeszélésen, hogy a tantestület több tagjának „meg volt mondva” egyeztetés és előzetes konszenzuskeresés nélkül, hogy el kell hagynia állását. Az ilyen eseteket össze kell gyűjtenünk, egyenként meg kell vizsgálnunk, mert a maroshévízi megbeszélés értelmében ebben a megyében az az elvárás a tanfelügyelőséggel szemben, hogy egyetértésben hozzon intézkedéseket, a helyi közösség hangját, véleményét és akaratát tartva a legfontosabbnak.

Sok rémhír kering a megyében

Sajnos amióta a témakörrel foglalkozom, felemás információkkal szembesülök. Hallom, vannak iskolavezetők, akik meg akarnak felelni a központi előírásoknak, és elképesztő dolgokat javasolnak, például aláíratnak olyan papírt, hogy a pedagógusok lemondanak „önszántukból” ilyen vagy olyan juttatásról, és olyat is hallottam, hogy az egyik felcsíki igazgató túlbuzgóságból a step by step osztályokban dolgozó két tanító egyikétől megvonta a neki jogosan járó osztályfőnöki pótlékot. Szerencsére jött a miniszter, a dolgokat helyre tette. Ellenkező esetben lehet, hogy nagyon sok olyan intézkedést foganatosítottak volna, aminek következtében, amit szétszedtek, megszüntettek, azt visszaépíteni csak sokszoros pénz és erőfeszítés árán lehetett volna.

Ezenkívül rémhíreket hallottam a polgármesterektől is, hogy egy-egy helyen mi történik. Például az egyik, Csíkszeredához közeli községben az iskola titkárnője tanítja az angolt szakképesítés nélkül. De ugyancsak a megyeszékhelyhez közeli iskolából a szülők a gyerekeket behozzák Csíkszeredába V–VIII. osztályba, mert a településükön nem a megfelelő szakot végzett személy tanítja a matematikát, a románt, hanem az, akinek nem jött ki a katedrája másként.

A miniszter elmondta, nem kötelező, hogy egy pedagógusnak egyetlen iskolában legyen a teljes katedrája, ha ott nem jön ki, akkor a szomszéd községben meg kell nézni, hogyan lehet összehangolni. Én is mint szülő azt gondolom, ha az állam biztosít egy alkotmányos jogot, akkor azt 100 százalékban biztosítsuk, és ne spóroljunk gyerekeink jogainak csorbításával a kényelem vagy önös érdek mentén.

Vannak esetek, amikor gyengék az eredmények a VIII. osztály végén, néhol az érettséginél is hiányosságok vannak, ezekben az esetekben körültekintőbben, közösen kell fellépnünk. Úgy döntöttünk a kollégákkal a megyei tanácsban, hogy a felzárkóztatáshoz szükséges további közös intézkedéseket kezdeményezünk, mert igazságtalan az, hogy csak a tehetős szülők gyerekei tudják megkapni az esetlegesen szükséges délutáni pluszórákat.

De más téren is vannak problémák. Nem korrekt az sem, hogy egy község könyvelője kevesebb mint ezerlejes bérért könyveli a község összes gondját-baját, köztük az iskola könyvelését is kijavítja, és belefoglalja a település számvitelébe, miközben a kollégája az iskolában tizedannyi munkáért jóval kétezer lej fölött keres. Tehát nem arról van szó, hogy minden maradjon a régiben, senki ne nyúljon semmihez, hanem arról van szó, hogy ésszerű cselekvésre van szükség, nem tűzoltó jellegű intézkedésekre. Összegezve, a romániai oktatási rendszerben nagyon sok a visszásság, tisztázatlan helyzet és rendelkezés, ezeket kell lehetőség szerint – akár helyi kezdeményezésre – tisztázni, megmagyarázni, és a helyes mederbe terelni.

Halk a szakszervezet hangja

Decembertől a mai napig nem hallottam a szakszervezetek hangját ebben a témakörben. Fontos lenne, hogy a sajátos szakmabeli elvárásokat megfogalmazzák, az egy-egy településen adódó sok gond és probléma ne névtelen levelek, Facebook-üzenetek, egyéni petíciók alapján jusson el olyan helyekre, ahol esetleg azokkal érdemben foglalkoznak, mint például a megyei tanácsnál.

A munkavállalóknak is vannak jogaik, és ha hirtelen meggondolatlan intézkedésekkel akarják azokat esetenként akár részlegesen is elvenni, akkor az ellen fel kell lépni. Igazságtalannak tartom azt, hogy a magyar nyelven oktató tanító az I–IV. osztályban a plusz 3-4 óráért nem kapja meg a tisztességes munkájáért járó bérezést!

E téren is azt gondolom, hogy bátorságra van szükség, szolidaritásra és kiállásra mindenki részéről, hogy a tanítók jogai ne sérüljenek! Ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk érte! Az is kiderült, hogy az iskolaigazgatók ügyében még nincs megnyugtató válasz arra vonatkozóan, kell-e tanítaniuk 14 órát, vagy sem. Bízom benne, hogy az elkövetkező napokban ez is rendeződni fog, ezért arra kérek minden érintett igazgatót, ne hozzon elhamarkodott döntést, hisz nagy szükség van munkájukra.

Hargita megyei jó példák

Elmondtam a miniszternek, hogy vannak jó példák Hargita megyében, ezekre érdemes odafigyelnie. Például a tej-kifli programot elsőként úgy oldottuk meg, hogy a gyerekek jó étvággyal fogyaszthatják azt a helyi terméket, amelynek előállítója még munkahelyeket is létesített településükön. Igaz, ezt a lehetőséget elsőként az a kormány vonta vissza, amelynek az RMDSZ is tagja volt, de elmondtam, most ugyanezt furfanggal próbáljuk megoldani, külön-külön közbeszerzést szervezve mind a 67 helyi önkormányzat esetében.

Beszámoltam arról is, milyen szép eredményeket ért el Böjte atya Dévai Szent Ferenc Alapítványa és a többi civil szervezet, illetve az egyházaink a délutáni központok működtetésével – sok ezer gyerek kap meleg ételt, foglalkoznak, törődnek velük. A Hargita Megyei Tanács által kezdeményezett kalákák eredményei is figyelemre méltóak, hiszen átlag kétezer euróból javítottunk fel iskola- és óvodaépületeket. A további jó gyakorlatok bevezetéséhez az szükséges, hogy a megyei tanácsok hatáskörét bővítsék, mert habár nagyon jó a viszonyunk a Hargita megyei tanfelügyelőséggel, és keressük a módját a közös programoknak, tevékenységeknek, nehéz azokhoz jogi alapot biztosítani.

Összefogásra és kistérségi oktatási stratégiákra van szükség

Azt is elmondtam, hogy a szakoktatásról többet kell beszélnünk, mert „szakképzett” és érettségi nélküli munkanélkülieket képezünk feleslegesen olyan divatszakmákban, amelyekre ma már nincs reális igény a munkaerőpiacon. A napokban erről is beszéltünk Böjte Csaba atyával, hogy hogyan tudnánk valós szakmai tudást biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik mezőgazdasági szakközépiskolába járnak, és annak elvégzése után meg is kellene tudniuk élni abból, amit tanultak. Jó volt látni, ahogy igyekeznek a szakközépiskoláink.

Gyergyóditróban a Puskás Tivadar Iskolaközpontban, Székelyudvarhelyen pedig a Bányai János Műszaki Szakközépiskolában meggyőződhettem arról, milyen sok érték van felhalmozva, de ha ezekbe az iskolákba szinte szégyen beiratkozni, akkor nem lesz, aki szakmát tanuljon. Egy-egy szakma elsajátításához akarat és erőfeszítés szükséges, hiszen gépekkel, szerszámokkal, technológiai folyamatokkal kell megtanulni bánni úgy, hogy automatizált gépeknek tudjanak olyan parancsot adni, hogy az a fát úgy vágja, ahogy kell.

El kell kezdeni a kistérségi szintű beszélgetéseket a helyi önkormányzatok, iskolák és középiskolák szakembereinek részvételével, hogy a gyerekeinknek itthon tudjunk megélhetési lehetőséget biztosítani. Az nem az Uniótól vagy Bukaresttől függ, hogy hányan végeznek középiskolát 18 év múlva! Tőlünk függ, hogy eltartottak maradnak, vagy önfenntartókká, öngondoskodókká tudnak válni itthon családot alapítva. Azt gondolom, ez a feladat megéri pár kilométer aszfalt árát! Nemcsak a megyei tanácsnak, hanem a helyieknek is egyenként, valamint a másfél száz közbirtokosságunknak, a céltudatos vállalkozóinknak. A jó szándék és akarat minden érintettben megvan, csak hidakat kell építeni, párbeszédet kell kezdeni.

Sok dolog függ Bukaresttől, de ha azokat nem is tudjuk megoldani, van rengeteg probléma, amelyre helyben, közös erőfeszítéssel megtalálhatjuk a megoldást, például a szakoktatás terén. Természetesen ez pénzbe és pluszmunkába kerül, de a felnövekvő nemzedékek boldogulása a tét, ezért meg kell tennünk, amit csak lehet!

Borboly Csaba

A szerző a Hargita Megyei Tanács elnöke

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport