Lassabban változik a gasztronómia, mint maga a nyelv – Cserna-Szabó András író új regényéről, gasztrokultúráról

Kiss Judit 2023. augusztus 12., 10:37 utolsó módosítás: 2023. augusztus 12., 14:56

A történelem tulajdonképpen ugyanolyan fikciós műfaj, mint a szépirodalom, az ember identitásában pedig nagy szerepe van a mélyen gyökerező gasztronómiai kultúrának, ami lassabban változik, mint maga a nyelv – fejtette ki a Krónikának adott interjúban Cserna-Szabó András. A magyarországi írót többek közt új, az ötödik században játszódó Zerkó – Attila törpéje című regényéről, identitásról, gasztronómiatörténetről kérdeztük Kolozsváron.

Lassabban változik a gasztronómia, mint maga a nyelv – Cserna-Szabó András író új regényéről, gasztrokultúráról
galéria
Cserna-Szabó András: „Ha nincs gondolkodás, nincs kultúra. Lassan nem csak írni-olvasni, de beszélni is elfelejtünk.” Fotó: Makkai Márk

– Aki végigtekint a munkásságán, azt látja, hogy a történelem számos korszakában merült el – a 19. század második fele, az 1956-os forradalom. Új regénye az 5. században, Attila király korában játszódik. Köztudott, hogy különleges összefonódást teremt műveiben az irodalom, történelem és gasztronómia között. Hogyan alakult ki ez az összefonódás?

– Franciaországban, Spanyolországban vagy éppen Olaszországban a gasztronómia szervesen a civilizáció, az identitás része, de nálunk a mai napig inkább afféle celebes bulvártéma, amit igazából soha nem tudott (vagy akart) integrálni a kultúra. Két kezemen meg tudom számolni, hogy Magyarországon hány ember foglalkozik a gasztronómia történetével, kultúrájával, a gasztronómiának az irodalommal, a művészettel, a történelemmel, a néprajzzal, a nyelvvel stb. való kapcsolatával – kulinárisan fejlett területeken ezt hívják food studiesnak. Én még huszonévesen, a Magyar Konyha újságírójaként kerültem kapcsolatba a gasztronómiával, és gyorsan rá kellett döbbennem (az ezredforduló környékén vagyunk), hogy

összefüggő magyar gasztronómiatörténet nincs, csak nyomokban, foltokban létezik – legendák, pletykák, féligazságok vannak helyette. Ekkor kezdtem a magyar konyha kultúrtörténetével foglalkozni, és ez nyilván az irodalmi munkásságomba is átszivárgott.

Ma már sajnálom, hogy a gasztronómiai írásaimhoz nem találtam egy külön nevet magamnak, ahogy mondjuk Darvasi László Szív Ernő néven írja a tárcáit. Mert ezt a két szerzői énemet (az írót és a gasztroesszéistát) azért én próbálom különválasztani, külön kezelni, annak ellenére, hogy olykor minden erőfeszítésem ellenére összefolyik a kettő.

– A kolozsvári könyvhéten mutatták be a Zerkó – Attila törpéje című, 2022-ben megjelent regényét, ami az 5. században játszódik. Miért választotta éppen ezt a korszakot?

– Ez egy pikareszk regény, egy kalandos életű törpe meséli el az életét, aki Észak-Afrikában születik, és később bejárja a világot Konstantinápolytól Rómáig, Hunniától Ciprusig. Az 5. század nagyon fontos időszak, mégis alig ismerjük, például ekkor bukik el végleg Róma:

ez egy máig érezhető hatású, óriási kulturális apokalipszis. Az 5. század sokban hasonlít a mához: járványok, háborúk, népvándorlás, civilizációk harca, vallások és filozófiák harcolnak és keverednek egymással. Ismerős?

– Nyilván komoly kutatómunka előzte meg a regény megírását. Miként viszonyul egymáshoz ez esetben az írói képzelet, valamint mindaz, amit a rendelkezésre álló információkból tényként lehet kezelni?

– Amikor az ember beleássa magát egy viszonylag régi kor irodalmába, és rengeteg egymásnak ellenmondó történetre talál, akkor azért elbizonytalanodik abban, hogy mi is a „történelmi tény”. Mi, civilek (vagyis nem történészek) úgy képzeljük el a történelmet, mint a kőbe vésett igazságok tárházát. Aztán rájössz, hogy mennyi szubjektív véleményből, légből kapott elméletből, feltételezésből, sejtésből, önkényes következtetésből, találgatásból, sőt legendákból és pletykákból áll össze a nagy Történelem. Amikor Attiláról és a hunokról olvasol, az az érzésed támad, hogy a történelem ugyanolyan fikciós műfaj, mint a szépirodalom. Vagy még inkább az.

A hunok és a magyarok rokonsága pedig már-már a sci-fi határait súrolja. Ezt a rokonságot Anonymus hozza be a magyar köztudatba. De hát mennyi valószínűsége van ennek?

Attila meghal az ötödik század közepén, a hunok pedig villámgyorsan eltűnnek a történelem színpadáról. A magyarok csak majdnem fél évezred múlva jelennek meg a környéken. Nyilvánvalóan egy dajkameséről van szó, amibe Anonymus még belekeveri az Ószövetséget is: Mágógot és Jáfetet (Noé fiát). Száz százalék fikció, sokan mégis a mai napig hisznek benne, mert ez az egész hun-magyar rokonság hitkérdéssé vált. Sok probléma van a kor történelmével, a hunokról például alig tudunk valamit, és az is igaz, amit Rudgley ír a barbárokról szóló könyvében, hogy a barbárokról szóló tudásunk majdnem egésze az ellenségeiktől, vagyis a görögöktől és rómaitól származik, a barbárok ugyanis sokáig nem írtak. Így ez a kép egyáltalán nem nevezhető objektívnek. Ezért aztán, amikor én a regényemen dolgoztam,

abszolút nem éreztem lelkiismeret-furdalást, ha a saját kényem-kedvem szerint gyúrtam át egy-egy történetet.

Hiszen csak ugyanazt csináltam, amit eddig is csináltak a történelemgyártók. Készítettem még egy fikciót az eddigi ezer mellé.

– Akkor az ellentmondásossága, homályossága miatt választotta a regény hátteréül ezt a korszakot?

– Engem mindig az identitás témája érdekel. Egész pontosan a saját identitásaim. Tehát gyakorlatilag mindig az a kérdésem, hogy én ki vagyok. Nekem két fő gyökerem van: egyik oldalról egy dél-alföldi, barbaricumi; a másik oldalról (a Kolozsváron született nagyapám és apám miatt) egy kolozsvári. Szentesen nőttem fel, 18 évet töltöttem a Tisza mellett, ott, ahol – a régészeti ásatások és Priszkosz rétor szerint is – a hunok jurtavárosai álltak.

Ez a vidék, a Dunától keletre a Barbaricum, ami soha nem kellett a rómaiaknak, itt tehát elmaradt a civilizáció, vagyis a romanizáció. Ez a két vidék (a Dunától nyugatra Pannonia és keletre a Barbaricum) ma is elkülönül sok tekintetben: kulturálisan, kulinárisan vagy éppen humorában vagy élet- és halálszemléletében.

Én a Zerkóban is a saját identitásomat próbálom megfejteni, ez esetben a barbár énemet. Hogy azok a dolgok, amik velem történnek, amelyek belülről mozgatnak, honnan erednek. Attila vagy Rózsa Sándor ennek a Barbaricumnak, a Pesttől Újvidékig nyúló nagy magyar Alföldnek, ennek a sokáig mocsaras, civilizált népek által lakhatatlannak vélt területnek a „sztárjai”. Azt gondoltam, ha őket megfejtem, magamhoz is közelebb kerülök.

– Korábban úgy fogalmazott, hogy Attila kora egyfajta kulturális apokalipszis, és hogy ha a könyv nem akar valamit mondani a jelenről, akkor nem is érdemes megírni. Mit akar a jelenről mondani a Zerkó, Attila törpéje?

– Éveken keresztül olvastam az Attiláról szóló írásokat, és eleinte azt gondoltam, hogy maga Attila érdekel. Aztán egyre inkább rájöttem arra, hogy ebben az egész történetben Attila érdekel a legkevésbé. A hun uralkodóról és a hunokról egyébként egyetlenegy olyan forrás van, ami nagyjából vagy részben komolyan vehető: Priszkosz rétor töredékei. Ő konstantinápolyi diplomata volt, aki társával Bizáncból érkezett Hunniába tárgyalni, és tapasztalatait lejegyezte.

Attila rögvest rendezett egy „jurtabulit” a külföldi vendégek tiszteletére, és itt föltűnik néhány mondat erejéig egy Zerkón nevű afrikai törpe,

Attila udvari bohóca, aki sok nyelven bolondozik, és mindenki röhög rajta, csak Attila nem. És amikor ezt olvastam, éreztem, hogy igazából ebben a történetben engem ez a Zerkón érdekel és az ötödik század.

– És a törpe figuráján keresztül az identitás kérdése?

– Igen. Ez a törpe végigéli az ötödik századot. Berbernek születik Észak-Afrikában, aztán római lesz – egy dúsgazdag római kereskedőnek lesz a házi, hús-vér Priapus istene, aztán a vandálokhoz kerül, aztán a bizánciakhoz, később a hunokhoz udvari bolondnak, majd egy zsidó vándorcirkuszhoz, végül ciprusi halászként meséli el az életét a kocsmában.

És tulajdonképpen rá vár az a feladat, hogy ebből a hihetetlenül sokszínű századból, ebből az apokalipszis-karneválból kiválassza, megteremtse a saját identitását.

Sok minden olvad össze benne: „civilizált” görög-római és „vérivó” barbár. Ezeknek a rómaiaknak és barbároknak a leszármazottjai vagyunk mi, mai európaiak. És az csak a rómaiak szemszöge, hogy vannak a kegyetlen, vallástalan, kultúranélküli, erkölcstelen, ostoba, aranyéhes, zabáló- és vedelőgép stb. barbárok, és mindezek ellentéte a római.

Fotó: Cserna-Szabó András/Facebook

– És akkor az ötödik század témája valamikor rímel a jelenkorral valamilyen tekintetben?

– Akkor véget ért Róma bukásával egy civilizáció, és lassan egy új született a görög-római és a barbár harcából, egymásra hatásából és keveredéséből, amit nevezhetünk Európának. Most ez az európai civilizáció haldoklik. Csak egy példát mondok. Az arisztotelészi ember, a logosszal rendelkező társas lény mára facebook-magányban tengődő, okostelefonnal dióként önmagába zárt fogyasztó lett, a média által álvalósággal körülvett, gondolkodásról leszoktatott műlétező, aki identitásait és egyéniségét lassan teljesen elveszíti. Jórészt megszűntek a közösségek, így megszűnt az emberek közötti párbeszéd is, ami nem csoda, hiszen a párbeszéd (vagyis az eszmecsere, ami a gondolkodás alapja) alapintézményeit is elpusztították: például a szümposziont, a „közös ivászat”, az eszmecsere helyszínét, vagyis a kocsmát vagy az agorát, vagyis a piacot. Ha nincs beszélgetés, nincs eszmecsere.

Ha nincs eszmecsere, nincs gondolkodás. Ha nincs gondolkodás, nincs kultúra. Lassan nem csak írni-olvasni, de beszélni is elfelejtünk.

De az is lehet, hogy az európai kultúra végét már nem éljük meg, mert az ember előbb kipusztítja magát ezen a bolygón. Ez látszik ma a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

– Térjünk vissza a rómaiakhoz és a barbárokhoz. Azt mondta, Pannonia és a Barbaricum különbözősége kulinárisan is tetten érhető. A mai gasztronómiában miként érződhet ez?

– Hát például Pannónia bort termel és iszik (a romanizáció egyik fontos része az agricultura, ezen belül a bor), a Barbaricum meg sört iszik töménnyel. Ez egy szörnyű leegyszerűsítésnek tűnik, de van történelmi alapja. Massimo Montanari középkorász, a food studies egyik kiemelkedő szerzője megírta az európai táplálkozás kultúrtörténetét Éhség és bőséggel címmel. Ennek első fejezete az első európai gasztroharcról, a görög-római és a barbár kulinária egymásnak feszüléséről, összeütközéséről szól.

A görög-római konyhai alappillérei az olívabogyóból készült olaj, a lisztből készült kenyér és a szőlőből készült bor voltak. Ezekhez fejlett mezőgazdaság és jelentős szaktudások kellettek.

A bor szinte minden eredetmítoszban jelen van: amikor egy nép megtanul bort csinálni, akkor válik barbárból civilizálttá.

– És a barbár gasztronómia hogy néz ki?

– A barbár bemegy az erdőbe, legyilkol néhány vaddisznót. Nagy tüzet rak, megsüti. Aztán erjeszt valami sört magának, például vadárpából vagy mézből. Beleköp, kész is van. Montanari szerint a barbár gasztronómia két alapja: hús és sör. Végül hozzáteszi, hogy az európai kultúrában ez a görög-római vs. barbár gasztroharc másfélezer év alatt se zárult le. És tényleg. Gondoljunk bele, egy mai olasz bemegy a trattoriába, kér egy pastát vagy egy pizzát (liszt), meglocsolja olívaolajjal, hozzá egy pohár bort iszik. Ezzel szemben

a germán Münchenben elmegy vacsorázni, kér egy csülköt és egy sört. Én ugyanígy. Bemegyek Szentesen a Szamárdelelő csárdába, kérek egy pacalpörköltet és hozzá egy sört.

Úgy tűnik, a gyomor története, amit gasztronómiatörténetnek hívunk, az egyik leglassabban változó történet. Azért is gyönyörű gasztrotörténettel foglalkozni, mert megesik, hogy a konyha egyes vonatkozásai nem változnak meg több száz, több ezer éven keresztül.

– Tehát a nyelvnél jóval lassabban változik?

– A has a nyelvnél lassabban felejt. Van egy sokat idézett szociológiai kutatás, ami az amerikai magyar emigránsokat vizsgálta. A második nemzedék már alig beszélt magyarul, a harmadik már semennyire, de még a hetedik nemzedék is töltött káposztát főzött karácsonyra. Ez maradt meg legtovább a magyar identitásból. Nagyon sok hasonlóság van egyébként a nyelv és a gasztronómia között.

Például nincs önmagában egyetlen nyelv sem, folytonosan hatások érik, folyamatos mozgásban van, jönnek-mennek a szavak, török, német, szláv jövevényszavak stb. Bekerül valami a nyelvbe, aztán továbbadja valamilyen formában. A konyha éppen ilyen.

A magyar konyha emblematikus fogásai mind jöttek valahonnan, jövevényételek: a lecsó alig több mint száz éve a Balkánon keresztül a törököktől vagy araboktól, a rántott hús Észak-Olaszországból Ausztrián keresztül, és így tovább.

– Ha a régi gasztronómiatörténeti forrásokat nézzük, akkor a legrégebbi fennmaradt szövegek ugye erdélyiek?

– A legrégebbi kéziratos szakácskönyvünknek ez a címe: Szakács tudomány. Az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmestere írta a 16. század végén, ma ismert kéziratai a 17. század elején keletkezett másolatok. Az első nyomtatott szakácskönyvünk a Szakáts mesterségnek könyvetskéje 1695-ben jelent meg Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári nyomdájában, és létezett legalább egy korábbi kiadása is.

– Visszatérve arra, hogy a gyomor lassabban változik a nyelvnél: erre lehetne példát mondani?

– Talán nincs is annál jobb példa, mint hogy

az előbb említett 1695-ös kolozsvári szakácskönyv első két receptje a „Káposzta kolozsvári módon” és a „Töltött káposzta”. A kolozsvári és erdélyi káposzták története egyébként hatalmas téma, amikor 2012-ben fél évig Kolozsváron laktam, egy hosszú dolgozatot írtam erről, románra is lefordították,

később a Rézi a páczban című könyvemben jelent meg. Darida Benedek szerzőtársammal – akivel együtt írtuk meg annak idején a másnaposság kultúrtörténetét Jaj a legyőzötteknek címmel – évek óta készülünk egy káposztatörténeti könyvre, az lesz a címe: Káposztába hús kellett. Nincs fontosabb téma a magyar gasztronómiában a káposztánál, egyik első kéziratos szakácskönyvünk, a Zrínyiek udvari szakácskönyve például így kezdődik: „Az káposztás húson kezdem el mint Magyar- és Horvátország címerén.”

– Köztudott, hogy a sokakat megosztó pacal az egyik kedvence, sőt, könyvet is írt-szerkesztett 77 magyar pacal címmel, amit úgy is neveznek, hogy a pacalisták evangéliuma.

– Magyarországon kétféle ember van: pacalimádó és pacalgyűlölő. Pár évvel ezelőtt milánói pacalt főztem Nagyváradon egy irodalmi beszélgetés után. De mivel én ahhoz vagyok szokva, hogy megosztó étel a pacal, kértem a szervezőket, hogy legyen B-menü is, azoknak, akik nem eszik a pacalt. A nagyváradiak aztán mind megették a pacalt, majd utána desszertnek a B-menüt, ami kolbász, sonka, sajt, szalonna és kenyér volt. Ez Magyarországon elképzelhetetlen lenne. De nemcsak Nagyváradon vagy Erdélyben, de Olaszországban, Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban vagy Csehországban sem megosztó, sőt közönségkedvenc a pacal.

Magyarországon ma már csak pörköltet főznek a pacalból, pedig az első világháborúig a magyar pacal ugyanaz volt, mint amit ma román pacalcsorbának hívunk: világos, savanykás leves.

A magyar gasztronómia történetében a 19. század elejétől követhető a pacal rangvesztése, előtte a nemesi, a fejedelmi, a főpapi asztalokon is megbecsült fogás volt, azután béresétel, proletárétel, vagy egyenesen állateledel lett. A 77 magyar pacal című kötet három részből áll: egy történeti, egy receptes és egy irodalmi fejezetből. A receptes rész a már említett első írott és nyomtatott szakácskönyvekben található pacaloktól egészen máig válogat a lejegyzett hazai gyomorrecipék közül.

– Sokan mondják, hogy a magyarországi gasztronómia valamivel egysíkúbb, mint az erdélyi, ahol mondjuk több zöldfűszert használnak, nagyobb vátozatosság tapasztalható az ételek elkészítése terén. Ezt hogyan látja?

– Ez pontosan így van. A magyar konyha a 19. század első felében lezajlott „paprika-bumm” után általában meglehetősen sivár lett a fűszerkultúra terén. A só, bors, paprika szentháromságát csak ritkán egészíti ki más fűszer, néha kömény, kapor, majoránna, a csomborról például náluk azt se tudják, eszik-e vagy isszák. Ezt az erdélyi konyha megúszta.

De még csak nem is ezt látom a legnagyobb problémának, hanem azt, hogy a magyar konyha lemondott az első fűszerről, a füstről. A faszénen és tűzön főzés nálunk olyan ritka, mint a fehér holló,

vendéglők helyett olajszagú fritőzcsárdák bűzölögnek mindenütt. A rusztikus, multikulti ízeket sem sikerült Magyarországon úgy megőrizni, mint Erdélyben. Én mindig alig várom, hogy keleti vagy déli irányban elhagyjam Magyarországot, hogy végre faszénen sült miccset, flekkent, csevapcsicsát, pljeszkavicát, bárányt stb. ehessek.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport