HIRDETÉS

Még Tomcsa is „elkorcsolyázta” a karját – A korcsolyázás és jégkorongozás kezdetei Udvarhelyen

2020. január 07., 14:13

Bár Székelyudvarhely soha nem számított a székelyföldi téli sportok bölcsőjének, az elmúlt évtizedekben mégis hozzá tudott tenni a különböző jeges sportokhoz. Amatőr szinten mindig is nagyban űzték a téli sportokat az udvarhelyiek, hiszen több mint száz évvel ezelőtt már szabadtéri korcsolyapályája volt a városnak. Összeállításunkban a korcsolyázás és a jégkorong udvarhelyi kezdeteire tekintünk vissza.

Az 1900-as évek eleje óta korcsolyáznak Székelyudvarhelyen (forrás: id. Péter Attila – Életem filmkockái című kötet)

Székelyudvarhely sétatere, a mai városi park 1904-ben létesült – noha az ötlet tizenöt évvel korábbi volt (1890 körül dr. Ráczkövy Samu vetette fel), ez csak akkor valósulhatott meg, miután Szombatfalva területe is a város része lett (1895-ben). Akkor már létezett a Kollégium-kert (ott áll most a városi stadion és az asztalitenisz-terem), a mai sétatér helyét pedig Pipás-kertnek hívták az udvarhelyiek. Az akkori önkormányzat és Szakács Zoltán polgármester 1903-ban döntötték el, hogy a Nagy-Küküllő jobb partján, a Kollégium-kert közelében, a Pipás-kertben lesz a majdani városi sétatér.

Egy éven belül meg is valósult a park, mellette pedig egy 100 méter hosszú és 60 méter széles korcsolyapálya is készült.

Ha mai helyét akarnánk meghatározni, akkor a sétatéri játszótér és a mai minifocipálya egy részére esett, a mai vendéglő elődje is akkor épült, illetve a parkban 1907-ben zenepavilont is építettek – ez felújított állapotban ugyanott áll ma is.

A városban akkorra már annyira ismert volt a korcsolyázás, hogy a század első éveiben létrejött a Korcsolyaegylet (ilyen jellegű egylet Csíkszeredában már 1885-ben létezett), tulajdonképpen ez bonyolította le az építést, amelynek egy része közmunka volt, de katonák is dolgoztak rajta. A pályát fenyőfák vették körül, egy éven belül esténként már ki is világították a korcsolyapályát – előbb ún. „gazolinvilágítás” működött, de néhány év elteltével akkoriban nagyon modern villanyvilágítása lett. Ez azért volt lehetséges, mert 1908-ban már elindult az udvarhelyi villanytelep (ma is áll az épület a róla elnevezett utcában) működése, és az utcákat már ívlámpákkal világították ki, a korcsolyapálya fényét is így oldották meg.

Hokimeccs a hatvanas években a székelyudvarhelyi jégpályán

Nem mellékesen ezekben az években ültette a város akkori főkertésze, a szlovák származású Frecska Sámuel a sétatér fáit (leszármazottai is élnek a városban) – ezek közül néhány még ma is áll az udvarhelyi parkban, és ugyanebben az időben egy teniszpálya is létrejött, ez a mostani játszótér stadion felőli részén volt, közvetlenül a korcsolyapálya mellett.

A korcsolyapályát az említett Hargita Testedző Egylet működtette, volt napijegy és bérlet, a városlakók számára pedig egy kis zászló jelezte a Kossuth Lajos utca sarkán, hogy nyitva van-e a pálya.

Nem volt ugyanis ez egyszerű, a jéghez szükséges vizet a Nagy-Küküllőből egy csövön keresztül szívatták a pályára, de a jég csak akkor volt megfelelő, ha a hőmérséklet is besegített

– ez napjainkig, pontosabban múlt év decemberéig így volt, a jég minősége igen nagyban függött az időjárástól. Ha a Kossuth sarkán a villanyoszlopra kitűzték a kis zászlót, akkor a pálya nyitva volt, ha nem, az azt jelezte, hogy a jég nem elég jó, nem lehet korcsolyázni.

Rendszeresen szerveztek korcsolyaversenyeket is, az akkori sajtó pedig rendszeresen hírt adott a korcsolyapályáról. Ezekből tudhatjuk meg azt is, hogy mennyi volt a belépő, például 1925. december 6-án ez a szöveg jelent meg a Tompa László által szerkesztett hetilap, a Székely Közélet hírei között:

A Hargita Testedző Egylet sétatéri korcsolya pályáján serényen folynak a munkálatok, hogy f. hó 6-án, vasárnap délután 2 órakor, idei szezonját megkezdhesse. Minden igyekezete oda irányul, hogy a télisportot kedvelő közönségének legkényesebb igényét is kielégíthesse, u. m. esti korcsolyázás, villany világitás mellett állandóan fűtött melegedők, ruhatár stb. amit teljes egészében meg is valósit, miután az idén házikezelésben fogja tartani.

Az általános áremelkedések dacára a korcsolya dijakat a legminimálisabb összegben állapította meg, amikor különösen az Egyesület tagjainak nagy kedvezményt nyujt. Egyébként a dijak a következők: tagok és diákok részére idény jegy 100leu, egyszeri korcsolyázás padig 5 leu, nem tagok részére idény jegy 200 leu, egyszeri korcsolyázás 10 leuban állapitatott meg. Esti korcsolyázás hetenként háromszor lesz. Idény jegyeket Kováts István fényképész, egyesületi pénztárnoknál lehet váltani.

A meccseket főleg nappal játszották, amennyiben a jég megfelelő volt

A lapban folyamatosan fellelni a korcsolyapálya híreit, 1927. január 30-án a Székely Közélet a következőket írja:

Korcsolyások öröme. A Hargita Testedző Egylet ez uton értesíti tagjait és közönségét, hogy sétatéri korcsolyapályáján ismét van jég, ahol a nap három szakában lehet korcsolyázni. A jég teljesen ujöntésü és olyan jó, amilyen még az idényben nem volt.

Korcsolyákat vásárolni is lehetett akkoriban, de létezett olyan „műköszörülő műhely” is (Gyarmathy Sándoré), ahol élezni lehetett a fémszerkezeteket.

Akkoriban, a húszas-harmincas években a korcsolyaélet egy kulccsal ráerősítették a téli cipőre, mert még nem jelentek meg a ma is ismert formájú korcsolyacipők.

Van adatunk arról is, hogy bizony balesetek is történtek. 1929 januárjában Székelyudvarhely két közismert személyisége is megsérült a jégen, egyikük a korcsolyapályán.

„Tomcsa Sándor, városunk kedvenc karrikatura-rajzolója és kabaré humoristája egyik karját törte el a sétatéri jégpályán, korcsolyázás közben. Föntjár, de gipszbekölött karral. Koncz Ármin banktisztviselő, mult vasárnap a főtéri sikos járdán megcsúszva elesett és alsó lábszárán szenvedett fájdalmas zuzódást és inrándulást. Az ágyat kell őriznie.”

Az újság ugyanazon oldaláról megtudjuk, hogy a korcsolyapályán olyan személy is volt, aki oktatta is az oda járókat.

„Egy pár barna női bőrkesztyű veszett el a sétatéri jégpályán a mult vasárnap délután. Megtalálója szíveskedjék átadni Kóbori Béla korcsolyatanitó mesternek.”

A sportág neve: „jéghockey”

Ha már volt jég, akkor nem gyorsan, de utat tört magának a jégkorong is. A Székely Közélet hetilap 1934. január 20-ai lapszáma arról tudósít, hogy a korcsolyapályán jégkorongmeccset rendeznek, mindkét csapat csíkszeredai – a szomszéd városban néhány évvel korábban, 1929-ben már elkezdődött a sportág űzése. Ebből az újságcikkből jöhetünk rá, hogy a mai csíkszeredai jégcsarnok névadója, Vákár Lajos is szerepelt az egyik csíki együttesben.

Bemutató jéghockey-mérkőzés.

Vasárnap, folyó hó 21-én délelőtt 11 órai kezdettel, a Hargita Testedző Egylet szenzációs jéghockey-mérkőzést rendez, a sétatéri korcsolyapályán. A mérkőzést az országos viszonylatban is a legjobb együttes, a csíkszeredai CSC. és Vulturul csapatai bonyolítják le. A csapatok a következő játékosokat állítják fel:
CSC.: Sprenz, Biró, Csedő, Vákár, Czáka, Miklós I. Tartalékok: Csiszár, Miklós II., Lőrincz.
Vulturul: Dóczy, Schmidt, Löffler, Győry, Bedő, Schmidt II.
A mérkőzést dr. Balogh János, Románia egyik elismerten legjobb jéghockey-birája fogja vezetni. Ez a mérkőzés propaganda-jelleggel bír és azt a célt szolgálja, hogy városunk közönségének bemutassa a télisportok egyik legszebb és legizgalmasabb játékát, a hockeyt. A csapatok Románia legjobb együttesei közé tartoznak, amelyekből több játékos szerepelt a lengyelországi Krynicában
lebonyolított jéghockey-világbajnokságon. Városunk nagy közönsége érdeklődéssel és szeretettel várja a csikszeredaiak vendégszereplését, akik gyönyörű játékukkal, 45 percen keresztül, a hockey játéknak minden szépségét be fogják mutatni. Hisszük, hogy ez után a bemutató mérkőzés után, városunkban is meg fog honosodni ez az izgalmasan gyönyörű télisport.
A mérkőzést rendező Hargita kéri a közönséget, hogy minél számosabban jelenjék meg. A pályán kényelmes ülő és állóhelyek lesznek, mérsékelt beléptidijakért, azonkívül a korcsolyapavillon egész napon keresztül fűtve,
a közönség rendelkezésére fog állani, melegedőül.

Az Udvarhelyi Küküllő együttese a nyolcvanas évek végén

Az új sportág minden bizonnyal tetszett az udvarhelyieknek, mert a kisvárosnak nem kellett sokat várnia arra, hogy az első udvarhelyi csapat is megalakuljon. Az újság 1934. február 3-ai száma ezt írja:

„Hosszas vívódás után Papp Zakor Endre és Biró Gyula ügyvezető-elnök lelkes munkájának eredményeképpen a napokban megalakult a Hargita jéghockey csapata. A tréningek már megkezdődtek s ebben a hónapban a bemutató mérkőzés is meglesz. A csapat játékosai a Hargita footballcsapatából, tenisz- és télisport-szakosztályaiból kerültek ki. Erre a szép és izgalmas télisportra már most felhívjuk a sportkedvelő közönség figyelmét.”

Pár nappal később már az első csapat névsorát is közölte az újság. A Hargita Segesváron játszotta volna első meccsét az ottani csapattal, de az a mérkőzés a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, sőt a tervezett udvarhelyi visszavágó is.

A Hargita jéghockeycsapata Bíró Gyula alelnök vezetésével a következő játékosokból áll:
Kapus: Biró András, hátvédek: Balássy Lajos, Vári Zsiga, Binder István,
csatárok: Zakor Endre, Csiky Bandi, Váró György, Orbán János, Siegmund Maxi. Az itteni reváns mérkőzés, ha az időjárás kedvezne még, ugy a jövő hét elején valamelyik nap este lenne megrendezve.

A harmincas években természetesen rendeztek amatőr hokimeccseket az udvarhelyi jégpályán, sokan megszerették a sportágat, majd a második világháborút követően is alakult jégkorongcsapata Udvarhelynek. Létezik egy adatunk arra nézve is, hogy ez az amatőrökből álló együttes 1946 telén „átrándult” Csíkszeredába, hogy az ottani, hozzájuk képest már profiknak számító jégkorongozókkal játsszon egy meccset.

A pontos eredményt megőrizte az emlékezet, a hazaiak 33–0-ra nyertek...

Az udvarhelyi csapatban többek között Kaptza Ignácz, Csifó László, Török Ernő, Gyarmati Sándor, Orbán Kuna, Jászay István, Fejér Sándor és mások léptek pályára, közülük Török Ernő később sokszoros román válogatott lett. Az említett sportemberek nemcsak jégkorongoztak, hanem amatőr labdarúgók, illetve (néhányan közülük) nagypályás kézilabdázók is voltak.

Ezt követően sem ment el az udvarhelyiek kedve a korongtól, mert 1948-ban létrejött az Udvarhelyi Munkás Testedző Egylet (UMTE) jégkorong-szakosztálya, aztán a következő években Május 1 Sportegyesület, majd az akkoriban „divatos” Szpartak lett a neve. Az ötvenes évek végén kapta a Küküllő SE nevet, benevezett az országos bajnokságba, és az 1959–60-as idény végén jutott a legfelsőbb osztályba, néhány évig ott játszott. Török Ernő és Tarcsi András, az udvarhelyi jégkorongozás legismertebb alakjai a hatvanas évek közepétől voltak a csapat edzői, illetve utóbbi edző-játékosa. A Küküllő hokicsapata egészen a kilencvenes évek elejéig létezett, váltakozó sikerekkel.

 

Tarcsi András

A hatvanszoros román válogatott, háromszéki származású Tarcsi András 13 éves korában került Udvarhelyre, hokizni még azt megelőzően Csíkszeredában kezdett. 1962 és 1964 között a Bukaresti Steauában játszott, a második idényében országos bajnok lett – abban az évben a Küküllő kiesett a legfelsőbb osztályból.

Tarcsi hazatért, az együttes visszajutott – ezután egy évet a Dinamóban, egyet pedig Kolozsváron játszott. 1968-ban végleg hazatért, egészen a kilencvenes évekig játszott az Udvarhelyi Küküllőben, később nagyon sokáig gyeplabdaedzőként dolgozott, 2018-ban hunyt el.

Török Ernő

A 75 éves korában, 2004-ben elhunyt 37-szeres román válogatott Török Ernő 1964-ben tért haza Székelyudvarhelyre, akkortól ő volt a Küküllő játékos-edzője, majd edzője a hetvenes évek végéig.

Hazatérése előtt 1956-tól Csíkszeredában játszott, ahol 1957-ben és 1958-ban országos bajnoki címet nyert az ottani csapattal.

Katona Zoltán

(Cikkünkhöz forrásként használtuk Vofkori György Székelyudvarhely – Várostörténet képekben, illetve id. Péter Attila Életem filmkockái című kötetét, valamint a Székely Közélet 1921 és 1944 közötti lapszámait.)

Összeállításunk eredetileg a Székelyhon napilap hetente megjelenő nyolcoldalas sportkiadványában, az Erdélyi Sport legfrissebb számában látott napvilágot január 7-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.