Gyermekjólét négy fal között: lelki zavaroktól szenved a tanulók egy része az online oktatás miatt

Hajnal Csilla 2021. április 19., 12:46

Közel másfél éve „szenved” az oktatási rendszer, és annak minden érintettje – pedagógusok, diákok és szülők – a koronavírus-járvány és az annak megfékezése érdekében hozott korlátozások miatt. Az aktuális szabályok és előírások szinte hétről hétre változnak, és ma már jó eséllyel annak is nehezére esik lépést tartani, aki az elején zokszó nélkül vágott bele az online oktatásba. Ilyen körülmények között vajon ki tud megfelelő figyelmet szentelni a jövő generációjának? Pszichológussal, oktatási szakemberrel és egy sokat tapasztalt édesanyával jártuk körül a virtuális térbe szorult tanrend negatív hatásait és a közoktatást érintő gyermekjóléti kérdéseket.

Gyermekjólét négy fal között: lelki zavaroktól szenved a tanulók egy része az online oktatás miatt
galéria
Az alsó tagozatosok esetében már eleve kritikus problémák forrásának gondolták a szakemberek az online tanulást, és ez be is bizonyosodott Fotó: Haáz Vince

Iskola másként évet éltünk az elmúlt időszakban, amelyben talán a rengeteg megszakítás volt leginkább fárasztó, hiszen számos tanintézetben néha már alig követhető ütemben váltották egymást a személyes jelenlét mellett és az online térben zajló oktatási időszakok. A bizonytalan kezdet és vég nagyfokú kontrollhiányt eredményezett a pedagógusok, gyerekek és családok körében, hiszen nem lehetett hosszú távra tervezni.

Az egy évvel ezelőtt kezdődött online oktatásra Romániában senki nem volt felkészülve. Hatalmas kihívást jelentett mindenkinek, és amíg belerázódott a tanár, diák és szülő, el is jött a nyári vakáció”

– fejtegette az online tanítás témáját kérésünkre Szalay Zsuzsanna székelyudvarhelyi pszichológus, iskolai tanácsadó.

Az első periódust a kuszaság jellemezte, a helyzetet pedig a minisztériumi rendeletek sem segítették. Kevés fogódzó állt rendelkezésre, és ami volt, az is gyorsan változott. A szakember szerint káosz jellemezte az első időszakot, de a gyerekek megpróbáltak alkalmazkodni a helyzethez. Az ősz aztán nagy reményekkel indult, a rövid ideig tartó jelenléti oktatás után azonban megint jött az online, ami azért volt kicsit jobb, mert voltak működő programok – például a Google Classroom –, stratégiák, a családok is fejlődtek időbeosztás szempontjából, de továbbra is nagy kihívást jelentett a digitális tanrend – elevenítette fel az elmúlt időszakot a pszichológus.

Később mutatkoznak meg a hosszú távú hatások

A legkisebbeknek hatalmas nehezítés volt az óvoda bezárása, hiszen számukra ott, a közösségben kezdődött volna el a szocializálódás, és a személyes jelenlét hiánya megnehezítette az alkalmazkodást.

A közösségi élmények fejlesztő hatásai nagyon hiányoztak a kicsiknek. Sok szülő megpróbálta ezt más találkozások, összejövetelek révén pótolni számukra, ami jót tett”

– vélekedett Szalay Zsuzsanna. Az alsó tagozatosok, főleg az egy-négy osztályosok esetében már eleve kritikusnak gondolták a szakemberek az online tanulást, és ez be is bizonyosodott, hiszen az első három osztály a készségek – olvasás, írás, számolás – kialakításáról szól. Ezeknek a megtanításában, illetve begyakoroltatásában a digitális tér nem tudta hozni a személyes jelenlét hatékonyságát.

Egy tanítónéni sok esetben úgy tanítja a betűket, hogy megfogja a gyerek kezét, vezeti a vonalakat, megmutatja, hogy kell fogni a ceruzát. Sajnos ezekre nem volt lehetőség. Nagy felelősség is hárult így a szülőkre, hisz nekik kellett ezt kivitelezniük a gyakorlatban”

– magyarázta a pszichológus. Szalay Zsuzsanna rámutatott: ebben a szakaszban valóban problémás a helyzet, hiszen ekkor alakulnak ki az automatizmusok, ráadásul a hosszú távú hatások csak később fognak megmutatkozni. „Reméljük, hogy nem lesz túl maradandó, mert a készségek kialakításának nagyon szenzitív fázisában történt a kiesés. Ha borúlátóak vagyunk, azt is mondhatnánk, hogy ez a tanulási zavarok melegágya is lehet, de bízunk benne, hogy személyes oktatással pótolni lehet a hiányt” – hangsúlyozta Szalay Zsuzsanna.

Megfosztva a közösségi élet élményeitől

A kiskamaszoknál már kialakultak a készségek, ott az új ismeretek átadása a fontos. Ezért ők a közösségi élet élményeit hiányolták az online oktatásban, ott volt számukra visszaesés. „Beszorultunk ősszel a négy fal közé, és ez pszichésen is megterhelte a közösséget. A járvány második hullámának a veszélyei is nagyfokú stresszel és bizonytalansággal jártak mindenki számára.

A kiskamaszok és kamaszok sok esetben enyhén depresszív tüneteket is mutattak, főleg ha nem találkoztak egymással, és a kommunikáció digitálisan történt”

– fejtette ki a székelyudvarhelyi pszichológus. Ebben a korban egyfajta önállósodási és identitás-keresési folyamat zajlik le bennük, és a kortársak hatása most kevés volt, a kiskamaszok és a kamaszok ezt nehezen élték meg. Szalay Zsuzsanna szerint az oktatásban az volt a zavaró, hogy túl sok információ, túl sok követelmény jött szembe velük egy olyan csatornán – online formában –, amely esetében számolni kellett volna olyan tényezőkkel, mint az idegrendszeri terheltségi szint vagy a tanulási motiváció csökkenése. Ezek ugyanis törvényszerűen megjelennek egy idő után, hiszen nincs annyi kontaktus, a figyelem nagyon könnyen elterelhető, nehéz visszahozni, az együttműködés is csökken.

„Próbálták a pedagógusok is változatos ötletekkel megoldani a problémát, de nehezítette a helyzetet, ha a pedagógus ugyanazt az óratartási módot választotta, mint élőben, és ez nem működött hosszú távon” – magyarázta a szakember. Az online tanrend ugyanakkor a cyberbullying, tehát az internetes zaklatás elterjedéséhez is hozzájárult.

Az oktatási rendszerben 800 gyerekre jut egy pszichológus. A szakma szerint mindenképpen javítani kell az arányon Fotó: Veres Nándor

Nem elég egy-két hét a visszarendeződéshez

Az elmúlt időszak nagyfokú szellemi és lelki kifáradáshoz vezetett a pedagógusnak és gyereknek körében egyaránt. Sokaknak ezért valóságos áldás volt, amikor februárban számos településen visszaülhettek a diákok az iskolapadba. Akkor a székelyudvarhelyi pszichológus is azt gondolta, elég lesz pár hét a visszarázódáshoz, de azt kellett tapasztalnia, hogy egy hónapba is beletelt, amíg a gyerekközösségek felengedtek.

A középiskolások esetében az osztályközösségek sínylették meg az elszigetelődést.

A kilencedik és tizedik osztályokban, ahol már építkeznie kell(ene) a közösségnek, nagyon megviselte a kohéziós erőt a digitális oktatás. „Az lett volna a jó, ha minél több időt vagyunk együtt, nekem több diákom is sírt, amikor megtudta, hogy vissza kell állni online tanrendbe. Sok iskola már reagált arra, hogy nem megy ez a fajta online oktatás, és átálltak egy másik módszerre több helyen” – tudtuk meg. Szalay Zsuzsanna azt is elmondta: ezúttal a tanárok is jobban együttműködtek, figyeltek arra, hogy ha az egyik Meet-találkozót tart, akkor mások vizsgafeladatokat adjanak. „Ezeket hamarabb életbe kellett volna léptetnie a pedagógusközösségnek, akkor ők is könnyebben viselték volna a helyzetet” – osztotta meg tapasztalatait a szakember.

Égető szükség lenne iskolai tanácsadókra

A székelyudvarhelyi pszichológus

határozottan állítja: sokkal gyakoribbak lettek a depresszív tünetek a gyerekek körében, az önbántalmazás, az öngyilkossági gondolatok sem ritkák, és sajnos az öngyilkossági kísérletek különböző formái is megsokszorozódtak.

Jellemző egyfajta általános érdektelenség is: amikor már lehetőségük volt találkozni, nehezebben mozdultak ki a gyerekek. Ezenkívül a táplálkozási zavarok és a szorongásos zavarok is elterjedtebbek lettek.

Szakmai csoportokban már egy ideje szorgalmazzák, és most már minisztériumi szinten is

ígéret van arra, hogy megoldják azt a szinte embertelennek minősíthető helyzetet, ami jelenleg az iskolai tanácsadókat terheli: 800 gyerekre jut egy pszichológus.

Szalay Zsuzsanna rámutatott: van, amikor nagy az igény az iskolai tanácsadókra, máskor mérsékelt, de amikor ismét visszatértek a személyes jelenlét mellett zajló oktatáshoz, egyértelműen túlterheltté vált a rendszer. Ez is jelzés arra, hogy a nyolcszázas határt le kell csökkenteni, és már 400-500 gyereklétszám esetén kellene egy külön szakember – nemcsak pszichológus, hanem szociális munkás is.

A pszichológus elmondása szerint sok esetben nem a gyerekkel adódnak gondok, hanem a családokkal. A gyerekek online tanrendbe való bekapcsolódását sok minden nehezítette, így például az internet-hozzáférés hiánya, vagy családi konfliktusok. „Sokszor szükség lenne szociális munkásra, aki kimegy terepre, feltérképezi a családokat. A segítő szakemberek szorosabb együttműködésére van szükség, a segítő hálózat átgondoltabb kidolgozására, hiszen jelenleg egyáltalán nincs szociális munkás a közoktatásban. Ők rengeteget tudnák segíteni a mi munkákat is, például általuk tudomást szerezhetnek a családok a segélyekről, juttatásokról, lehetőségekről” – részletezte a közoktatás szociális hálójának alapvető gondjait Szalay Zsuzsanna.

A kiskamaszok több figyelmet igényelnek

Az iskolai tanácsadási rendszer túlterheltségére világított rá Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) szakmai alelnöke is. „Az online oktatás nem tudta teljes mértékben visszaadni azt a fajta – jó értelemben vett – kontrollt, odafigyelést, amit a fizikai jelenlétű oktatás tud biztosítani az iskolában.

Ezért bizonyos lelki zavarok, függőségek, szorongások súlyosabb formát öltöttek az online oktatás alatt. Az oktatási rendszernek is képesnek kellene lennie, hogy ezzel foglalkozzon”

– vélekedett a csíkszeredai pedagógus. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy a kisebb korú gyermekekre a család és a pedagógus is fokozottabban figyel, az óvodai és elemi oktatásban tehát erőteljesebb a szülők és pedagógusok ilyen fajta kontrollja. Az online oktatásban így a kockázati kategóriát elsősorban a kiskamaszkor jelenti, hisz ez az a kor, amikor a családok úgy gondolják, hogy önállóbbak a gyerekeik, és kevesebb következetesebb odafigyelésre van szükségük. „Holott az életkori sajátosságukból fakadó érdeklődés és kíváncsiság sok esetben elvonta a tanulásról a figyelmet az online oktatásban” – magyarázta az RMPSZ alelnöke. Ez megmutatkozik a tanulmányi eredményekben, vagy abban, hogy gyakran hiányoznak a digitális órákról, de az is megfigyelhető, hogy jobban bezárkóztak, és érdeklődőbbé váltak a nem feltétlenül pozitív üzenetű tartalmak iránt.

Az öt-nyolc osztályosok – csakúgy, mint a középiskolások – önmagukban voltak otthon, és jellemzően nem kapták meg a következetes odafigyelést. Ferencz-Salamon Alpár szerint ezzel a jelenséggel foglalkozniuk kell a közoktatásban dolgozó pszichológusoknak, nevelési tanácsadóknak, más szakembereknek, mert az online tér, mint sok minden más, függőséget tud kialakítani. „Bár jelmondatok szintjén sok minden ott van a közoktatásban, ezek közül kevés valósul meg. Ilyen többek között a túlterhelt nevelési tanácsadási rendszer átszervezése.

A pszichológusok, nevelési tanácsadók, logopédusok munkájának lefedettsége szenved amiatt, hogy túl sok gyerek jut egy szakemberre”

– magyarázta Ferencz-Salamon Alpár.

A középiskolások esetében az osztályközösségek sínylették meg az elszigetelődést, ami nagyon kikezdte a kohéziós erőt Fotó: Árvai Károly/MTI

Mit okoz hosszú távon a digitalizáció?

Az RMPSZ szakmai alelnöke úgy véli, az államnak fel kellene tudnia mérni, amit Finnországban vagy Észtországban már megtettek: hogy

a digitalizáció mellett a digitális környezetben megvalósuló gyermekjólétre is oda kell figyelni.

Ennek érdekében szorosabb együttműködést, kölcsönös támogatást kell kialakítania a társadalmon belül a család és iskola között. Mindehhez azonban hiányoznak az oktatáspolitikai irányvonalak és az ezekhez hozzárendelt költségvetés.

„Amíg ezt nem tudatosítja magában az oktatási irányítás, a döntéshozás, addig sajnos esetlegesebbek a megoldások és azok hatékonysága is. Sok szakember szorgalmazza Romániában is – mind kisebbségi, mind többségi vonalon – hogy a digitalizáció hatására is oda kell figyelni. De szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a válság- és járványkezelési intézkedések, például a meghosszabbított vakáció hatásainak a magyarázása, illetve a tanévszerkezettel való elfoglaltságok közepette mikor lesz kész ebben a tekintetben is lépni a tanügyminiszter? Nem úgy gondolom, hogy nincs elég szakember a hazai közoktatásban vagy azon kívül, hanem nincs elég humán- és pénzügyi erőforrás szánva erre” – szögezte le Ferencz-Salamon Alpár.

Szerinte amíg ebben a tekintetben nincs előrelépés, addig nem tud mélyrehatóan foglalkozni a rendszer a jelenséggel, és a szorongó, lelki zavarokkal küzdő, függőségekkel élő gyerekek ott maradnak a tanintézetek vagy a család hatáskörében. Csakhogy nem mindegyik család vagy iskola képes egy ilyen helyzetet megfelelően kezelni.

A szülők is elfáradtak

A digitális oktatással kapcsolatban talán arról esik a legkevesebb szó társadalmi szinten, hogy miként hatott az elmúlt egy év a szülőkre, akik sok esetben munkájuk rovására maradtak otthon, hogy gyerekeik pedagógusai legyenek. Csíky Csengele, a marosvásárhelyi Magyar Szülők Szövetségének elnöke arról számolt be: négy éve, amióta a szülők képviselőjeként tevékenykedik, nem tapasztalt még ilyen szintű fáradtságot a szülők részéről. Úgy érzi, visszaesett az érdeklődés az oktatással kapcsolatban.

A szülők fásultak, fáradtak. Hiába küldünk ki egy-egy kérdőívet, nem reagálnak rá. Mi is azt érezzük, hogy »legyen már vége a tanévnek, pihenjünk meg«”

– magyarázta az édesanya.Eközben azt tapasztalja a saját gyerekein is, hogy nem akarnak iskolába menni, tanulni, kialakították a maguk kis zárt társaságát, öt-hat gyerekkel, és csak az érdekli őket, hogy együtt legyenek. „Nem a városi szórakozóhelyi együttlétre vágynak, hanem kint akarnak lenni nálunk, falun. A szerelmi életük sem kamaszosan történik, hihetetlen nagy frusztráltság van bennük. Nincs külső visszajelzés, ezért a személyiségfejlődésük is másként alakul. A hat gyerek közül három már nagykorú, a kamasz fiammal pedig teljesen új helyzet elé kerültem. Azt látom, hogy megváltoztak a társkeresési paraméterek is ezekben az időkben, mert ők is másként fejlődnek” – mondta el tapasztalatait Csíky Csengele.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő közhasznú tájékoztatási kiadványában, a Látótér legfrissebb számában látott napvilágot április 19-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport