Gál Sándor 1848-as ezredes emlékének őrzése a csíkszentgyörgyi római katolikus közösségben

Gál Sándor 1848-as ezredes emlékének őrzése a csíkszentgyörgyi római katolikus közösségben

Pál Vilmos Barna plébános az emlékházban

Fotó: Pinti Attila

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő székelyföldi alakjaként Gál Sándor nevét szokás emlegetni. Szülőfaluja, a csíkszentgyörgyi közösség az elmúlt években több előrelépést is tett emlékének és munkásságának megőrzésében, ám a helyi plébános szerint van még tennivaló ahhoz, hogy teljes legyen a kép a szabadságharcoshoz méltó jellemrajzhoz.

2022. március 15., 12:052022. március 15., 12:05

2022. március 15., 12:142022. március 15., 12:14

Hogy egyáltalán mit jelent Pál Vilmos Barna főesperes-plébánosnak, hogy egy olyan településen teljesíthet papi szolgálatot, ahol a magyar szabadságharc kiemelkedő alakjának nevét és emlékét őrzik, első kérdésünkre kiderül.

„Amikor 2009 júliusában megkaptam a kinevezésemet Csíkszentgyörgyre plébánosként, még nem sokat tudtam a településről. Annyi kapcsolódásom volt ehhez az egyházközséghez, hogy amikor felszenteltek 1992. április 25-én Csíksomlyón, néhány nappal később behívtak az érsekségre, hogy érseki titkárhelyettesi minőségben kísérjem el az akkori segédpüspököt, dr. Jakubinyi Györgyöt, valamint az akkori érseket, Bálint Lajost a bérmautakon. Abban az évben május és június közötti időszakban Alcsík-Kászon és a marosi főesperesi kerületek voltak soron.

Idézet
Életemben akkor voltam először ezen a tájon. Nem sejtettem, hogy tizenhét évvel később én leszek ennek az egyházközségnek a plébánosa, három év múlva, 2012-ben pedig ennek az egyházi kerületnek a főesperesi címét is megkapom” 

– elevenítette fel emlékeit. 

Szórványból többségbe

Az egyházi elöljáró visszatekintett emlékeiben, ugyanis jelenlegi szolgálati helyét megelőzően 16 évig a szórványban tevékenykedett, ahol elmondása szerint naponta meg kellett harcolni az anyanyelvért.

„Négy évet Brassó belvárosában segédlelkészként, újabb négyet Óradnán, Beszterce-Naszód megyében plébános, nyolc évet a nagyszebeni Terezianum külvárosi plébánián, ahol gyakorlatilag csak »házon belül« volt természetes a magyar anyanyelv használata. Kapun kívül pedig a többségi nemzet nyelvén lehetett érdemben kommunikálni. Ebből a szemszögből 17 év papi szolgálat után nagy előrelépésnek tűnt egy tiszta magyar anyanyelvű és tiszta katolikus közösségben gyakorolni a papi szolgálatot. Ebből adódtak a csalódások is. Most ezt csak Gál Sándor ezredes tisztelete irányában hegyezném ki” – jegyezte meg.

Mások is vannak

Ennek apropóján Pál Vilmos Barna azt tapasztalja, hogy nagyjainkat nem igazán illeti meg az a tisztelet, ami egyébként természetes kellene legyen.

„Népünk sajnos hajlamos elfeledni nagyjait. Itt, Csíkszentgyörgy vonatkozásában említhetném akár községünk egy másik nagy szülöttét és Erdély püspökét, Illyés Andrást is, aki abban a korban volt püspök, amikor egyébként az erdélyi katolikusoknak hivatalosan nem lehetett püspökük, vagyis 1710 előtt. Ő Nagyszombatban, a mai Szlovákia területén halt meg, de ennél többet nem tudni róla, sírja is ismeretlen. Annyit tettünk emléke fennmaradásáért, hogy egyházi vegyes kórusunk felvette a nevét. De említhetem akár Márton Ferenc festőt, akiről szintén keveset tud a helyi közösség. Emlékét azzal próbáljuk ápolni, hogy a csíkbánkfalvi általános iskola felvette az ő nevét és nyitottunk egy emlékszobát, melyben néhány munkája és életpályája megtekinthető. Az elmúlt években felkutattuk a sírját a Kerepesi temetőben, ahová szeretnénk egy kopjafát állítani” – állította párhuzamba a térség további nagyjaival a szabadságharcos alakját.

Galéria

A fiataloknak is tudniuk kell, hogy ki volt a falu szülötte

Fotó: Pinti Attila

Többet érdemel

Megjegyezte, szerinte hasonló a sorsa Gál Sándor ezredes emlékének is. „Talán a történelem is mostoha volt vele szemben, ő egy méltatlanul elfeledett hősünk. Annyi biztos, hogy külsőségekben nem nagyon mutatkozott meg a tisztelete. Egy március 15-ei megemlékezésen túlmenően nem sok szó esett róla. Legalábbis az eltelt 13 év alatt, mióta itt vagyok, csak ezek a hagyományos protokolláris megemlékezések voltak azok a pillanatok, amikor felvillant néhány pillanatra emléke, munkássága, alakja.

Idézet
Első előrelépés az volt, amikor a csíkszentgyörgyi általános iskola felvette a nevét. Az elmúlt néhány évben pedig egy kissé több is történt, így a polgármesteri hivatal előtt felállították a mellszobrát, múlt év végén pedig átadtuk a közönségnek a felújított és múzeummá átalakított házat, melyben született Gál Sándor, az 1848-as szabadságharc legendás hírű ezredese”

 – egészítette ki az elmúlt évek előrelépéseit.

Tisztázatlan dolgok

A főesperes-plébános a feledés okát kutatva és az elmondottak ellenére is úgy értékeli, nem feltétlenül az emberek a hibásak, amiért emléke ködbe vész. „A maguk módján az emberek azért emlékeznek rá. De maga a történetírás is adós nevének. Az, hogy hazájától távol halt meg, sokatmondó. Olaszországban, Nuterinában halt meg 1866-ban, sírja pedig egyelőre ismeretlen. Itt fontos megemlíteni azt a törekvést, miszerint a csíkszentgyörgyi közbirtokosság elnökének feltett szándéka, hogy próbáljuk meg felkutatni sírját és bár egy emlékkel, egy kopjafával adózzunk tiszteletének” – mutatott rá.

Mint ahogy korábban megemlítette, az elmúlt években kicsit sikerült jobban ráirányítani a figyelmet az ezredes emlékére.

„A csíkszentgyörgyi egyházközségbe való jövetelemtől napjainkig erősödött az érdeklődés iránta. Az, hogy beszélünk róla, talán a történészeket is sarkallni fogja, hogy kutassák munkásságát, jelentőségét az 1848-as forradalomban, mert szerintem valóban egy meghatározó és eseményeket befolyásoló személyiségről van szó, a székelyföldi alakulását illetőleg mindenképpen. Magam is csak azokra a forrásokra tudok hagyatkozni megítélésében, amit a világhálón felleltem” – emelte ki.

Az egyházi elöljáró aláhúzta, az egyházközség régi anyakönyvei és domus historiája (plébánia évkönyve, annales) az állami levéltárban vannak, ezért ezekre nem tud hivatkozni, mivel nincs betekintése ezekbe a dokumentumokba.

Remény

„Az mindenképpen reményre ad okot, hogy a szülőházát felújították, amely így újra az érdeklődés látószögébe került.

Idézet
Tudatosan próbáljuk úgy is alakítani a szabadságharchoz kapcsolódó megemlékezéseinket, hogy szülőháza, mellszobra és a templomban tartandó március 15-ei megemlékezéseket összekapcsoljuk.

Ha sikerül még a sírhelyét is megtalálnunk, akkor kerekké válik a róla való megemlékezés” – foglalta össze. A plébános ezen túlmenően reméli, hogy talán akad a közösségükből egy fiatal, aki történészként felkutatja és írásba foglalja Gál Sándor ezredes életművét.

Korpos Attila

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap Hit-Vallás mellékletében látott napvilágot március 14-én.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. december 27., kedd

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik

Torockó és környéke Erdély egyik felkapott turisztikai régiója. A Székelykő lábánál fekvő két magyar település vendéglátásból jelesre vizsgázik. 

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

Reggel háromnegyed hatra érkeztünk a marosszentgyörgyi római katolikus templomba a hat órakor kezdődő roráté misére. Az emberek sorra léptek be a templomba, egyre többen érkeztek, kapcsolódtak be a rózsafüzér-imádságba.

Ünnepi várakozás hajnali misével
Ünnepi várakozás hajnali misével
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

2022. december 18., vasárnap

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek

Erdélyben sok savanyúságot fogyasztunk, és ennek jelentős része még mindig a családi konyhán készül el. Közkedvelt a savanyú káposzta és az uborka, de kis leleményességgel minden zöldségfélét biztonságosan savanyíthatunk. 

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek
2022. december 17., szombat

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával

Gyerekkorában Klán János az Érmihályfalva állatpiacának helyet adó fűben kezdte rúgni a labdát, majd 17 évesen már bemutatkozott a helyi, megyei bajnokságot nyerő felnőttcsapatban. 

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával
2022. december 11., vasárnap

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász

Általánosságban egyre kevesebben tartanak sertést, Gyergyó vidékén azonban még mindig vannak, akik a téli hónapokban disznót vágnak, hogy az állat szinte minden részét feldolgozva megrakják a mélyhűtőket, éléskamrákat. 

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász
2022. december 10., szombat

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire

Évtizedeken keresztül testi épségét kockáztatta a vendégcsapatnak az a futballistája, aki testcsellel, egy keményebb szereléssel vagy netán góllal merészelte megtréfálni valamelyik bányavidéki ellenfelét. 

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire
2022. december 03., szombat

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás

Kevés téma van, amiről annyit beszélünk, hallunk és olvasunk, mint az egészséges táplálkozás és a mindennapi étkezéssel összefüggő kiegyensúlyozott életmód. 

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás
2022. december 01., csütörtök

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű a jövő esztendő, figyelmeztetnek a kiadványunknak nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. 

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek
2022. november 30., szerda

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek

Kárpát-medencei versenyeken díjnyertes szörpöket és lekvárokat állít elő saját gyümölcsösében megtermett nyersanyagból a kebelei Cseh házaspár. 

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek
2022. november 27., vasárnap

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba

A Máltai Szeretetszolgálat háza táján egész évben zajlik az élet, de az advent időszaka különösen aktív Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is. 

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba