Fel kellett számolni a rablógazdálkodást – Marosvásárhely polgármestere a „kedvenc” cégekről, az ipar gyors megerősítéséről

Makkay József 2021. február 19., 18:07

Polgármesterségének első négy hónapja során Soós Zoltán Marosvásárhelyen hadat üzent mindannak, ami az elmúlt húsz esztendőben megakasztotta a város fejlődését. A nagy infrastrukturális beruházásokra készülő elöljáró mandátuma elején előbb a városházán rak rendet. Marosvásárhely polgármestere a Krónikának adott interjúban elmagyarázta az átszervezések lényegét, vázolta befektetésösztönző, valamint infrastruktúra-fejlesztési terveit.

Fel kellett számolni a rablógazdálkodást – Marosvásárhely polgármestere a „kedvenc” cégekről, az ipar gyors megerősítéséről
galéria
Soós Zoltán meggyőződése, hogy új fejlesztési irányvonallal behozható a lemaradás Fotó: Haáz Vince

– Tavaly októberi beiktatása óta megismerhette Marosvásárhely minden gondját-baját. Ezek közül mit tart égetőnek, mi zavarja a legjobban?

– Az előző városvezetés nem tartotta be a törvényes előírásokat, a megfelelő procedúrákat a közbeszerzéseknél, a munkálatok lebonyolításánál és átvételénél. Sok problémánk van az örökölt számlák kifizetésével. Ha nincs mögöttük törvényes dokumentáció, nem tudjuk igazolni, hogy a kivitelező elvégezte a munkálatokat. Ilyenkor egyeztetünk a cégekkel, és elmagyarázzuk, hogy nem rosszindulatból nem fizetünk, hanem a törvény nem teszi lehetővé, és bizonyos esetekben megtörténik a kiegyezés.

Marosvásárhely legnagyobb problémája, hogy az elmúlt tíz esztendőben elmaradtak a fejlesztések: a városházán rablógazdálkodás folyt.

Az előző adminisztráció a költségvetést úgy állította össze, hogy udvari cégeken keresztül pumpálják ki a város kasszájából a pénzt. Marosvásárhely annyira lemaradt, hogy a 2020-as helyhatósági választásokon nem az volt a kérdés, román vagy magyar legyen-e a polgármester, hanem az, hogy ki tudjuk-e mozdítani végre a várost a holtpontról. Hála Istennek, Marosvásárhely választóinak több mint fele megértette, hogy rendet kell tenni, hozzá kell fogni a fejlesztésekhez, amihez pénzforrás szükséges.

– A rendteremtés első száz napját hogyan fogadta a lakosság?

– Elsőként a hulladékgazdálkodás körüli anomáliákat igyekeztünk felszámolni, és átalakítottuk a város adózási rendszerét. A korábbi adórendszer nem biztosította a köztisztasághoz szükséges forrásokat. A köztisztasági vállalat a város előző vezetőségéhez kötődött, így olyan szerződést írtak alá, amely kimondta: az elmaradó lakossági szemétdíjakat a polgármesteri hivatal törleszti a cég felé.

Az a nehéz helyzet állt elő, hogy a marosvásárhelyiek egyharmada évek óta nem fizetett semmilyen hozzájárulást a város köztisztaságához.

Idéntől a szemétdíjat a lakosság helyi adójához csatoltuk, amelyet négy részletben lehet törleszteni. Az elején bosszantotta az embereket az új tétel megjelenése, de a többség hamar megértette, hogy szó sincs adóemelésről; az új adórendszer átláthatóbbá vált. A köztisztaság viszont csak az egyik gond a sok közül. Sok rossz szerződéssel találkoztam az aszfaltozások, útjavítások terén is, a városháza kedvenc cégei nagyon drágán dolgoztak, a jelenséget lépésről lépésre felszámoljuk.

Úgy gondolom, a mandátum elején az a legfontosabb, hogy adminisztrációs szempontból rend legyen, tovább tudjunk lépni. Közben elkezdtük a városháza apparátusának átszervezését is, amit év végéig szeretnénk befejezni, hogy gőzerővel dolgozhassunk az új projekteken.

Fotó: Haáz Vince

– Mindenhol kényes kérdés az elbocsátásoké. Mennyire kivitelezhető, hogy a városháza megváljon több száz alkalmazottjától?

– A polgármesteri hivatal keretében több mint száz nyugdíjas dolgozik, emellett 50-60 betöltetlen állást tartunk nyilván, és további 40 egyéni vállalkozói szerződésről tudunk. Ezek összeadásával már most le tudunk építeni mintegy kétszáz állást. Lesznek néhány tucat embert érintő belső átszervezések is: ha egy alkalmazott szakmailag nem felel meg, helyébe elsősorban fiatal munkaerőt szeretnénk behozni a városházára. Két év alatt a jelenlegi 1300 alkalmazottból mintegy ezer emberrel maradnánk.

A létszámcsökkenés folytatódni fog, mert hatékony és költségkímélő adminisztrációt kell fenntartani, ami ideális esetben 700 alkalmazottat jelent. A személyzeti szerkezet átalakítása 5-6 éves folyamat.

– Kampányában többször elmondta, hogy Marosvásárhely elveszítette a regionális versenyt a jobb teljesítményű erdélyi városokkal szemben. Behozható-e a lemaradás?

– Több erdélyi várossal összehasonlítva valóban nehéz helyzetbe kerültünk. A Marosvásárhelyhez hasonló méretű városok közül Gyulafehérvár vagy Nagyszeben 20 évvel ezelőtt még mögöttünk állt, ma viszont jobban teljesítenek. De az egyharmaddal kisebb Beszterce is előttünk jár.

Meggyőződésem, hogy új fejlesztési irányvonallal behozható a lemaradás. Számunkra az a fontos, hogy a regionális versenyben a Nagyszeben–Kolozsvár–Brassó-pólusok között megtaláljuk a helyünket.

Legfontosabb kitörési pontjaink az egészségipar, légi szállítás, logisztika, mezőgazdaság és élelmiszeripar. Marosvásárhely hagyományosan erős ágazata az élelmiszer-feldolgozás, amely nettó exportőr is. A hús- és a tejipar domináns cégei helyi kis- és középvállalatok egy-két multinacionális nagyvállalattal kiegészülve. Az ingatlanfejlesztés terén lemaradtunk Nagyszeben, Kolozsvár és Brassó mögött, de más beruházások sem érkeztek.

Sok cégvezetővel beszélgettem, akik az elmaradt beruházásokat egyértelműen a bürokráciával és a városházi korrupcióval magyarázták. Marosvásárhelynek nagyon rossz hírneve volt a befektetők között, mert csak megfelelő borítékkal lehetett kilincselni, amit sokan nem vállaltak.

Fotó: Rab Zoltán

– Milyen stratégiában gondolkodik a befektetők megnyerésére?

– A városházának évente mintegy 25 millió euró a befektetési kerete. Az adóészszerűsítésekkel és a városban működő cégek megkeresésével az összeget növelni tudjuk. Tanácsi határozat született arról, hogy aki Marosvásárhelyen bizonyos értékben beruház, és munkahelyeket teremt, adókedvezményben részesül. A Friesland tejipari cégóriásnak Marosvásárhelyen van az országos központja, most éppen velük tárgyalunk a jó együttműködés reményében, de más helyi és nemzetközi cégeket is megkeresünk azzal az üzenettel, hogy a városvezetés nyitott a párbeszédre.

Minden gazdasági ágazatból feltérképezzük a helyben működő vállalkozásokat, és partnerséget ajánlunk nekik.

A városháza rendelkezésére álló pénzekből hozzá akarunk járulni a beruházási költségekhez. Marosvásárhelyen az egyik legnagyobb magyarországi beruházó a Richter Gedeon, velük is tárgyalni szeretnénk, hiszen a város orvosi és gyógyszerészeti központ, ezt a tevékenységet is hangsúlyosan fejleszteni szeretnénk. Itt konkrét segítséget ajánlhatunk földterület formájában, hogy a gyógyszergyár növelhesse termelési kapacitását.

– Marosvásárhelyen súlyos lemaradások vannak az infrastruktúra-fejlesztésben is. Miként tudnak előrelépni az ipari parkok és a terelőutak építésével?

– Jelenleg 20 nagyobb pályázat van folyamatban, de ezek többsége csak az előtanulmány szintjéig jutott el. A nagypályázatok közös baja, hogy amióta a város elnyerte, szinte semmi előrelépés nem történt a megvalósítás terén. A finanszírozási időszak fele már letelt, ezért csak nagy erőfeszítések árán tudjuk behozni a lemaradást, hogy hozzájuthassunk az uniós pénzekhez.

Összességében 100 millió euró infrastrukturális összberuházásról van szó, amihez projektenként hozzá kell számítani a városháza 10-20-30 százalékos önrészét a következő 3-4 esztendőben.

Ezekből újítjuk fel a Dózsa György, a November 7, a Hosszú utcát, a December 1. sugárutat és a főteret. Tervben van a város jelzőlámpáinak és kameráinak összehangolt fejlesztése is. A legnagyobb infrastrukturális beruházás a déli körgyűrű megépítése lesz, a munkálatok hat szakaszból állnak, amiből kettő már rendelkezik partnerségi szerződéssel, és a licit elindításán dolgozunk. A másik kettő ősszel indul, míg az utolsó két szakasz meghirdetése 2022 elején válik esedékessé.

Idei újdonságnak számít a hetedik szakasz: a fejlesztési minisztérium új Maros-híd megépítését finanszírozza Marosszentkirály felé, a vegyi kombinát mellett.

Ez fontos beruházás lesz, mert a Mezőség felől érkező autós forgalom nem fog a városba bejönni, hanem egyenesen felkanyarodik az autópályára. A déli körgyűrű megépítése azért is sürgős feladat, mert az erdélyi autópálya marosvásárhelyi bekötő szakasza év végére készül el, ami nyugat felől óriási terhelést ró a város egyetlen főtengelyére, a Dózsa György utcára. Leghamarabb mégis csak 2022 végén beszélhetünk a körgyűrű első három kilométeres szakaszának átadásáról.

– Legalább ekkora gond az északi körgyűrű hiánya is. Ha a délire legalább négy évet kell várni, az északi mikor készülhet el?

– A déli és az északi körgyűrű együttvéve mintegy 160 millió euróba kerül. Ezek megépítéséhez Szentkirályon kívül még két Maros-hídra van szükség.

Ha ez a hatalmas beruházás elkészül, Marosvásárhely forgalma végre felszusszanhat. Nagy előrelépést várok a metropoliszövezet beindulásától.

Az északi körgyűrűt a metropoliszövezet települései kell közösen megpályázzák, mert a nyomvonal a város határain kívül halad. Az előkészületek azonban már itt is megtörténtek. Év végéig összeáll az a 8–10 fős szakembercsapat, amelyik az északi körgyűrű tervezésével foglalkozik. A 2023-ban induló nagy európai forráslehívások idejére kell összeálljon a pályázathoz szükséges dokumentáció, és akkor belátható időn belül szakaszonként ott is el tudjuk indítani az építési munkálatokat.

– Ön szerint lesz-e türelme az embereknek a városháza több évtizedes tétlensége után kivárni a nagy változásokat?

– Az elvárások egyértelműen nagyok, de tapasztalataim szerint a marosvásárhelyiek többségében megvan a türelem, mert tudják, hogy pár hónap alatt nem lehet húsz esztendő lemaradásait megváltoztatni. A visszajelzésekből érezzük, hogy bíznak bennünk, másrészt azt várják, változzanak a dolgok.

Egyelőre korlátozott lehetőségeink vannak, mert még nincs városi költségvetés sem, de már nagy előrelépés, hogy aki bejön a városházára, új környezettel találkozik, és mindenkit emberszámba veszünk.

Digitalizáljuk a teljes városi menedzsmentet. Ma már egyetlen helyre kell benyújtani a kéréseket, és egyetlen helyen kivenni, így az igénylő nem jár ajtóról ajtóra. Ezzel nemcsak sok bosszúságtól és felesleges időveszteségtől óvjuk meg a lakosokat, hanem a csúszópénz elfogadásának lehetőségét is kiiktatjuk a városházán. Minden szempontból tiszta várossá szeretném átalakítani Marosvásárhelyt.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport