Minden válság magában hordozza a fejlődés lehetőségét – Az adventi készülődésről járványhelyzetben

Kiss Judit 2020. december 20., 17:03

„A válság kezeléséhez mindannyiunknak fel kell nőni, ezt az életleckét senki sem spórolhatja meg. Ezért a lehetőségért én személy szerint hálás vagyok, mert hajlamos az ember elfelejteni, hogy minden krízis megküzdési lehetőség, ami magában hordozza a fejlődés lehetőségét is” – mondta el a Krónikának Boldizsár Beáta kolozsvári evangélikus lelkész, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöki titkára, akit a járvány idején történő adventi lelki készülődés mikéntjéről kérdeztünk.

Minden válság magában hordozza a fejlődés lehetőségét – Az adventi készülődésről járványhelyzetben
galéria
Boldizsár Beáta: „a ma embere nincs hozzászokva, hogy párbeszédet folytasson érzéseivel” Fotó: nincs

– Az idei év az életünket minden tekintetben meghatározó járványhelyzet miatt már március óta nagymértékben különbözik a korábbi évektől, így az ünnepvárás, az advent is gyökeresen más. Rendhagyónak ígérkezik a karácsony, az év vége is. Főleg, mert a szeretet ünnepén nem lehetnek egymás közelében a távol élő családtagok, az időseket óvni kell, sokan sajnos betegek is. Hogyan állhatunk hozzá ehhez a helyzethez úgy, hogy lélekben mégis gyümölcsöző lehessen?

– A pandémia hosszabb időre próbára teszi a tűrőképességünket, válságkezelésünket, mint azt a járvány kitörésekor reméltük. Visszatekintve a mögöttünk álló hónapokra, érdemes számadást tartani, milyen lelki hullámvasúton vagyunk túl mindannyian, ennek az utazásnak pedig korántsem látjuk a biztos végét. A tartós létbizonytalansággal, halálfélelemmel vagy egyszerűen a magánnyal való szembenézés kisebb vagy nagyobb mértékben megedzett minden embert lelkileg.

A krízis kezeléséhez mindannyiunknak fel kell nőni, ezt az életleckét senki sem spórolhatja meg. Ezért a lehetőségért én hálás vagyok, mert az ember hajlamos elfelejteni, hogy minden krízis megküzdési lehetőség, ami magában hordozza a fejlődés lehetőségét is.

A ma embere nemigen van hozzászokva, hogy párbeszédet folytasson a saját érzéseivel. Ha a saját belső hangunkat nem halljuk meg, hogyan akarjuk meghallani Isten szavát? A félelemre, kétségekre, szorongásokra, de a pozitív érzésekre is – szeretet, öröm, hála, gondoskodás, remény – nagyon nagy szükségünk van, mert ezek lelkünk, emberi lényünk hajtómotorjai. Arra biztatok mindenkit, ne féljünk az érzéseinktől. Ha ezeknek a megélését, feldolgozását és értelmezését Isten kezébe helyezzük, biztosan erősödni és növekedni fogunk lélekben.

Az ünnepek valóban felerősítik a hiány érzését: szeretteink, egészségünk, biztonságunk, az anyagiak hiányával kell szembenézni. Ahogy húsvétkor, karanténmagányunkban erőt tudtunk meríteni Krisztus Urunk küzdelméből és győzelméből, úgy merítsünk most adventben is erőt abból, hogy szorosabbra fűzzük a köteléket Urunkkal.

– A mostani helyzetet sokan élik meg veszteségként, szomorúságként, holott az egyházak, lelkészek, pszichológusok immár hosszú hónapok óta igyekeznek arra irányítani a társadalom figyelmét, hogy az elszigetelt, sok tekintetben korlátozott vagy lebénított életformának meglehetnek a pozitív hozadékai. Lelkészként mit gondol, mik lehetnek ezek?

– A lebénított életforma bizonyára frusztrációval jár, ha nem társul mellé érték-újragondolás, rugalmasság és főként a befele fordulás képessége. Jelenlegi élethelyzetünk legnagyobb hozadéka, hogy olyan életkérdéseket kell saját magunknak megválaszolnunk, vagy elrendezzünk magunkban, amit eddig hárítottunk.

Vegyük például a halál kérdését. Olyan vírussal nézünk szembe, mellyel nem tudjuk, hogyan tud megbirkózni a szervezet, az immunrendszer. Természetes, hogy félünk, féltjük a családunkat. Vannak, akik a vírus szövődményei miatt elveszítették szerettüket. Immár nem lehet megkerülni a kérdést, hogy miként gondolkodunk a halálról. Mit hiszünk, a halál a vég? Vagy egy új kezdet megváltó Urunk oldalán? Bízunk-e egyáltalán Jézus Krisztusban? Hiszünk-e ígéreteiben?

Vállalnunk kell nyíltan, hogy ebben az évben árnyékunk lett a halálfélelem.

Árnyék, amitől nem lehet szabadulni. Menekülhetsz előle, tiltakozhatsz ellene, de ott van a sarkadban. Egy dolgot tehetsz, szembenézel vele és elfogadod. Aki nem úgy tekint a halálra, mint megérkezésre a mennyei hazába, vagy mint a beteljesedésre, az kétségbe van esve, és folyton menekül. Olyan korban élünk, amikor nem látjuk egymást sem megszületni, sem meghalni. Pedig mindkettő életünk természetes része, amitől nem félni kell, hanem tudatosan felkészülni rá. Mert nem tudjuk sem az órát, sem a percet, mikor hívja haza lelkünket a teremtő Isten – mondja a Szentírás.

2020 nehézségei ellenére esélyt kapunk az élettől – hitem szerint ez a gondviselő Isten munkája –, hogy hárítás helyett szembenézzünk életünk legnehezebb kérdésével.

A halálhoz való viszonyulásunktól függ az is, hogy hogyan tekintünk az életre magára. Versenyt futunk a múló évekkel, azt érezzük, hogy a múló idő csak ellopja a fiatalságot, a lehetőségeket, vagy úgy tekintünk a múló időre, hogy kiteljesedünk minden egyes évvel, és egyre közelebb kerülünk az örökkévalósághoz? Előbbi szerint veszteség a halál, mert legyőz, utóbbi szerint nyereség. Nem mindegy, mert az egyik szerint leépülünk, elveszítünk számos dolgot, a másik gondolat szerint amíg élünk, tanulunk, haladunk a lelki fejlődés útján, hogy minél közelebb kerüljünk az istenképűséghez.

– A hívekkel való személyes találkozások lehetősége leszűkült, az élő, lüktető közösségi élet nagymértékben virtuális keretek közé szorult. Melyek a legfőbb következményei ennek a változásnak a közösségi életre, illetve mi az, ami tanulság, kamatoztatható előny lehet a jövőre nézve?

– Az ember teremtésétől fogva közösségi lény. Szükségünk van egymásra, József Attilával szólva: csak másban moshatod meg arcodat. A személyes találkozások mélységét, valódiságát nem lehet pótolni az online térben. Jelenlegi élethelyzetünkben viszont óriási ajándék, hogy a közösség tagjai hallhatják, láthatják a lelkipásztorukat vagy egymást. Erősíti a kötődést, a kapcsolatot. Bátorító, amikor a templomi imádságot és igehallgatást magunkkal vihetjük akár még a kórházba is.

Az egyik legnagyobb hozadéka a tavaszi karanténállapotnak az volt, hogy rakétasebességűre kapcsolt az egyház digitális „üzemmódra” való átállása.

Nehéz volt, mert hiányzott a tudás és a tapasztalat, de sok lelkipásztor és gyülekezeti munkatárs képes volt szembenézni ezzel a kihívással. Természetesen nem egyszerű egyik napról a másikra kiismerni az új média műfaji és technikai követelményeit. Tudásra és szakmai támogatásra kell szert tenni, ez a jelenünk és a jövőnk kihívása.

Összességében úgy gondolom, ha mi, lelkipásztorok nem vagyunk képesek kilépni a komfortzónánkból, nem fogunk tudni alkalmazkodni az új helyzethez.

Rengeteg kis- közép- és nagyvállalkozó, művész újra kellett hogy gondolja, hogyan biztosítsa megélhetését a megváltozott körülmények között. Kiléptek a rutinból, a kényelemből, mert az az út az éhezéshez vezetett volna. Ha a pandémia után üresek lennének a padok a templomokban, én nem csak a járványt okolnám...

Fotó: Beliczay László

– Evangélikus lelkész, unitárius lelkész felesége, édesanya. Mik a vegyes felekezetű lelkészcsaládban az ünnepre való készülődés legfőbb lelki összetevői?

– Mi egymás lelkiségéből nem arra helyezzük a hangsúlyt, ami elválaszt, hanem ami összeköt, gazdagít és megerősít. Legnagyobb személyes paradigmaváltásainkat, mély hitélményeinket szerelmünk által adta az Úristen.

Az, hogy napi szinten megélhetjük egymás közt az ökumené mélységét és valóságát, maga a csoda.

Adventi szokásainkat, családi rituáléinkat most főként három kisgyerekünk határozza meg. Adventi naptárunk egy fakorong, melyen Mária és József nemezbabák csillagról csillagra haladva érkeznek meg Betlehembe. Minden este meggyújtjuk az adventi koszorút, énekelünk, majd elolvasunk egy adventi verset. Ez az időszak annyira meghatározó a kicsiknek, hogy csak húsvétkor hajlandóak lecserélni a karácsonyi repertoárt, és végre mást is énekelni.

– Az Evangélikus Harangszónak, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház lapjának főszerkesztője is. Melyek voltak azok a legfőbb gondolati alappillérek a járványhelyzet immár kilenc hónapja alatt, amelyek mentén lelki kapaszkodót igyekeztek nyújtani híveiknek, olvasóiknak?

– Egyházi lapunkat 2020 elején újítottuk meg lelkiségi és kulturális magazinná. Amikor elkezdtük a lap újratervezését, nem gondoltam volna, hogy az újrakezdésnek – amely lapunk éves alaptémája 2020-ban – világszintű aktualitása lesz. Az újrakezdés témája nemcsak Trianon centenáriumával vagy egyházkerületünk 100 évvel ezelőtti kényszermegalakulásával csengett egybe, hanem többletüzenetet nyert a világjárvány okán. Lapszámainkban arra törekedtünk, hogy az ünnepek apropóján adjunk útmutatást és bátorítást az újrakezdéshez. Igyekeztünk megragadni az újrakezdés témáját húsvét, pünkösd, az őszi hálaadás, valamint advent és karácsony szemszögéből.

– Karácsony közeledtével erőteljesen előtérbe kerül a remény, a szeretet és öröm fogalma, a mostani helyzet miatt azonban ezzel párhuzamosan a reményvesztettség, elmagányosodás is. Mi lehet az emberek lelki kapaszkodója az ünnepen olyan körülmények közt, hogy a jelek szerint egyelőre koránt sincs vége a járványhelyzetnek?

– Adjunk hálát, hogy van fedél a fejünk fölött, van biztos betevő falatunk, nem fagyoskodunk, és nem menekülünk. A Szent Család számára egyik biztos körülmény sem volt adott Jézus születésekor.

Adjunk hálát minden egyes percért, amit együtt tölthetünk szeretteinkkel. Adjunk hálát, hogy időt kaptunk rendezni a megoldatlan ügyeinket.

Ne azt nézzük, mitől vont meg ez a krízishelyzet, hanem hogy mit adott: lehetőséget arra, hogy leszámoljunk az önbecsapással, elvégezzük a szembenézés munkáját. Hogy helyére tegyünk dolgokat. Hogy változtassunk azon, aminek a megváltoztatásához eddig nem volt bátorságunk. Milyen jó, hogy ehhez az újrakezdéshez a jászolbölcső Gyermekétől meríthetünk erőt. A remény, a békesség, az öröm, amit ő ad, csak a szabad, megtisztult lélek vendége. Ha rendben vannak a dolgok, tartósan velünk is marad.

És adjunk hálát, hogy Isten annyira szeret minket, hogy kétezer évvel ezelőtt képes volt alapjaiban „újragondolni” megváltásunkat és az emberi elmét kimozdítva „komfortzónájából”, emberi testet öltött magára. Ha Isten ilyen szoros közösséget vállalt velünk a szeretetben, az éhezésben, a fájdalomban, a kitaszítottságban, a gyászban, az örömben, az áldozathozatalban, tegyük meg mi is saját magunkért az első lépést a változás útján.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport