Lassult a népesség fogyása a Székelyföldön, erdélyi viszonylatban változatlan a csökkenés üteme

Bálint Eszter 2019. december 09., 13:55 utolsó módosítás: 2019. december 09., 14:05

Az összerdélyi folyamatokkal szemben figyelemre méltóan lassult a népességfogyás az előző évhez viszonyítva a Székelyföldön, a nyári hónapokban pedig a születések száma minimálisan meg is haladta a halálozásokét.

Kevesebb boldogító igen. Erdély valamennyi vidékén visszaesett a házasságkötések száma a tavalyhoz mérten

Míg Erdélyben változatlan tempóban folytatódik a népesség fogyása, a Székelyföldön javultak a demográfiai mutatók – derül ki az Erdélystat statisztikai szolgálat által a hét végén nyilvánosságra hozott elemzésből. Mint a most közölt adatsorokból megtudhatjuk,

a 2019. január–szeptember közötti időszakban Erdélyben a születések száma 1 százalékkal, a halálozásoké pedig 0,8 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában.

Így Erdély népessége az előző évihez hasonló mértékben, több mint 12 ezer fővel csökkent háromnegyed év alatt. A házasodási kedv lényegesen visszaesett 2018-hoz képest, 2807 párral kevesebb mondta ki a boldogító igent.

A két magyar többségű székely megyében azonban 2019. január–szeptemberben az élveszületések száma 3,4 százalékkal magasabb, a halálozások száma pedig 1,5 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Így – az összerdélyi folyamatokkal szemben – az előző évhez viszonyítva figyelemre méltóan lassult a népességfogyás a Székelyföldön, a nyári hónapokban pedig a születések száma minimálisan meg is haladta a halálozásokét.

Erdélyben folytatódott a népességfogyás

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint 49 762 gyermek jött világra 2019 első háromnegyed évében Erdélyben, ami 498 fővel, 1 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi, 2018. január–szeptemberi születésszámnál. Az év január–szeptemberi időszakában 61 973-an haltak meg, 0,8 százalékkal, számszerűen 502 fővel kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. Szeptemberig összességében Erdélyben a születések és a halálozások különbségéből adódó népességfogyás 12 211 fő volt, ami a népességfogyás lényegében változatlan tempóját mutatja 2018 hasonló adataival összevetve (12 232 fő).

A január–szeptemberi időszakban 34 257 házasságot kötöttek Erdélyben. Ez az érték igen jelentősen (7,6 százalékkal) elmarad az előző évitől. Az elmaradás oka gyakorlatilag a július és a szeptember hónapokra vezethető vissza: míg 2018 júliusában 6232 pár és szeptemberében 6106 pár mondta ki a boldogító igent, addig 2019 júliusában 5541 és szeptemberében csak 4790. A házasságkötések számának zuhanása elsősorban a magyarok által alacsony arányban lakott megyékben volt megfigyelhető (Temes, Hunyad, Krassó-Szörény, Beszterce-Naszód).

Pozitív trendek a Székelyföldön

Mint az Erdélystat ráirányítja a figyelmet, az erdélyi átlagnál sokkal pozitívabb népesedési trendek voltak megfigyelhetők 2019. január–szeptemberben a Székelyföldön.

Hargita és Kovászna megyében az év első kilenc hónapjában 4077 gyermek jött világra, ami 135 gyermekkel, 3,4 százalékkal magasabb, mint a 2018. január–szeptemberi érték.

A növekedés lényegében Hargita megyére vezethető vissza, ahol 121 gyermekkel több született. Ugyanebben az időszakban a Székelyföldön 4753-an haltak meg. Ez az érték mintegy 1,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, amikor 4823 fő volt az elhunytak száma.

A születésszám jelentős növekedése és a halálozások számának csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy a Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója, az úgynevezett természetes fogyás, ami a vándorlási folyamatokat nem veszi figyelembe – derül ki az elemzésből. A természetes fogyás 2019 első háromnegyed évében mintegy 676 főre becsülhető, ami 23,3 százalékkal alacsonyabb, mint a 2018 ugyanezen időszakára számolt érték (881 fő). Figyelemre méltó, hogy míg 2018 folyamán nem volt olyan hónap, amikor a halálozások száma ne haladta volna meg a születésekét, addig 2019 júliusa és szeptembere között, ha minimális mértékben is, de növekedni kezdett Székelyföld lakossága: júliusban 6, augusztusban 23, szeptemberben 7 fővel többen születtek, mint ahányan elhunytak. Erdély más régióihoz hasonlóan a Székelyföldön is csökkent a házasodási kedv, de lényegesen alacsonyabb mértékben: az említett időszakban 2240 pár mondta ki a boldogító igent, ami 1,0 százalékos csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

Csökkent a fogyás Partiumban

A másik jelentős magyarlakta erdélyi régióban, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített partiumi régióban, szeptember végéig 8594 gyermek született és 11 119 halálozás történt. A 2018-as hasonló adatok szerint 8635 születést és 11 220 halálesetet regisztráltak, így a népességfogyás mértéke valamelyest csökkent.

A házasságkötési kedv a Partiumban is csökkent. 2019. január–szeptemberben 5873 házasságot kötöttek, ami 3,6 százalékkal kevesebb az előző évi adatoknál.

Gyorsulás Közép-Erdélyben

Erdély harmadik jelentősebb magyar lakosságot tömörítő régiója az Erdélystat kutatásaiban Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdély. Itt 9290 gyermek született január–szeptember között, ez 109 gyermekkel, vagyis 1,2 százalékkal elmarad az előző évi adattól. Mivel a halálozások száma (11 401 fő) nőtt az előző évhez képest, így összességében Közép-Erdélyben a népességfogyás tempójának 10,8 százalékos gyorsulása figyelhető meg. A házasságkötések száma 6506 volt, ami a házasságkötési kedv 3,6 százalékos visszaesését mutatja.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat