Kegyeleti diákmunka a Házsongárdban: jeles magyar személyiségek sírját gondozzák a középiskolások a kolozsvári pantheonban

Kiss Judit 2018. október 18., 08:43 utolsó módosítás: 2018. október 18., 11:04

Önkéntesen, több éve tartó kezdeményezés és verseny keretében gondozzák jeles magyar személyiségek sírját a kolozsvári Házsongárdi temetőben a kincses város öt magyar tanintézetének középiskolás csapatai. A kegyeleti munkáról az ötletgazda és irányító, Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke, valamint több diákcsapat is nyilatkozott a Krónikának sírgondozás közben.

Kegyeleti diákmunka a Házsongárdban: jeles magyar személyiségek sírját gondozzák a középiskolások a kolozsvári pantheonban
galéria
A Házsongárd élő emlékezete. A nemrég felújított Biasini-kriptánál is kegyeleti munkát végeznek a kolozsvári diákok Fotó: Kiss Judit

Egész évben kegyeleti munkát végeznek a Házsongárdi temetőben a kolozsvári magyar iskolák diákjai, akiknek munkáját az október közepén szokatlanul erősen ragyogó napfényben kísértük figyelemmel.

A versenyszerűen végzett sírgondozás, a hatalmas, labirintusszerű sírkertben nyugvó, a jeles magyar – vagy a magyarsághoz kapcsolódó – személyiségek fejfáinak letakarítása, a diákságnak a kegyeleti munkába való bevonása Gergelyné Tőkés Erzsébetnek, a Házsongárd Alapítvány elnökének ötlete volt, ő irányítja a fiatalok munkáját. Mint mondja,

a cél az, hogy a kegyeleti munka a diákság önműködő, tanári irányítás nélkül is élő mozgalmává váljon.

Az óriási sírkert labirintussszerű, és mivel sok-sok jeles személyiség nyugszik itt, a kegyeleti munkára is rengeteg lehetőség kínálkozik. A több évszázados magyar írásbeliség nagyjainak nyugvóhelye a Házsongárd, amely egyben emlékezések kegyhelye is. Vallásfelekezeti és nemzetiségi különbség nélkül temetkeztek ide a századok során magyarok, románok, szászok, a gyönyörű fekvés, a dús növényzet, a monumentális emlékművek már a 19. század végén híressé tették a Házsongárdot. Ottjártunkkor az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a Báthory István Elméleti Líceum, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a János Zsigmond Unitárius Kollégium kilenc-tizenkettedikes csapatai váltották egymást a temetőben, de más napokon bekapcsolódnak a munkába a Református Kollégium diákjai is.

A Báthory-iskola fiúcsapata szorgoskodik a Házsongárdban Fotó: Kiss Judit

Takarítás az „oroszlános” sírnál

„Az idén kísérleteztük ki, hogy nem osztályok jönnek egyszerre, hanem kisebb csoportok: munkanaplót, fényképeket, videókat készítenek, ezt és természetesen az összmunkájukat vesszük figyelembe, mert ez verseny” – magyarázza Gergelyné Tőkés Erzsébet.

A báthorys fiúcsapat lelkes, elhivatott és a munkát láthatóan komolyan vevő tagjai ottjártunkkor a 2009-ben tragikus körülmények közt elhunyt Jancsó Noémi költő, valamint iskolájuk nemrég elhunyt igazgatója, Tőkés Elek sírját indultak letakarítani.

A seprűket, gereblyéket, metszőollókat az egyik kriptában tartják, onnan veszik elő a diákok, akik elmesélték, sokszor magukban is járnak sírokat gondozni, irányítójuk vagy tanáraik nélkül.

Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke Fotó: Kiss Judit

„A Báthoryból mentem nyugdíjba fizikatanárként. Volt egy kezelhetetlen hetedikes osztályom, amelyet kihoztam egyszer az „oroszlános” sírokhoz, és a gyerekek csodálatosan viselkedtek, kihúztak minden gazt lelkesen, így indult a kegyeleti munka. A hetedikesek a Kendeffy-sírt gondozták (gróf Kendeffy Ádám erdélyi magyar főnemes [1795–1834] – szerk. megj.), aztán kitaláltuk, hogy leveleket írnak Kendeffy Mária grófnőnek, aki „válaszolt” a leveleikre, bűbájos szövegeket, verseket írtak hozzá. Én is fellelkesültem, elkezdtem idehívni, elhozni a többi báthorys osztályokat, aztán más iskolákból is gyerekeket” – mesélte a Házsongárd Alapítvány igazgatója.

Kendeffy Ádám sírja sok kegyeleti munkát végző diák kedvence: négy síró kőoroszlán látható a monumentális síremléknél, amelyet nemrég brassais diákok takarítottak ki.
Gergelyné Tőkés Erzsébet elmondta, a kegyeleti tevékenység tulajdonképpen osztályfőnöki munkából nőtt ki ezelőtt 25 évvel, és nyugdíjazása után is folytatódott, folytatódik, ő mozgósítja, vonja be a magyar iskolák történelemtanárait és a diákokat. Bár, mint mondja, nem mindig könnyű sok gyerekkel együtt dolgozni úgy, hogy az számukra élményszerű is legyen, ugyanakkor hasznos is. Három éve segíti a kezdeményezést Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a gyerekek méltatását, a díjkiosztást ott tartják. A kincses város öt magyar iskolája több-kevesebb rendszerességgel évek óta részt vesz a munkában, a tanárok közül többek közt Pócsai Sándor, Váradi Éva, Wolf Ágnes, Vajnár János, Korodi Alpár is bekapcsolódik.

Mester és tanítványok Fotó: Kiss Judit

Átalakítani a helyzeti energiát

„Óriási a lelkesedés és persze a lehetőség is. Fizikatanárként úgy is fogalmazhatok: nagy a helyzeti energia, csak át kell alakítani mozgási energiává, ehhez pedig ember kell.

Idén 4-5 fős csapatokban dolgoznak a diákok, nemcsak ősszel, halottak napja előtt, hanem nyáron is. Az lenne a cél, hogy ez tanároktól független, önfenntartó mozgalommá váljék.

Ha a gyerekek már eligazodnak a temetőben, maguktól megtalálják a jeles személyiségek sírjait, „dadusok” nélkül, akkor talán már ők maguk adhatják át a stafétát a következő nemzedéknek” – fogalmazott a Házsongárd Alapítvány igazgatója. Kifejtette, így is nagyon jó érzés, hogy a diákok munkájának köszönhetően az elhagyatott síroknál gyertya gyúl halottak napján, ő pedig azt szeretné, ha nem szakadna meg a kegyeleti munka.

Fotó: Kiss Judit

Biró Dániel, a Báthory tizenegyedikes diákja sírgondozás közben meséli, hogy fizikatanárnője, Káptalan Erna biztatására kapcsolódott be a projektbe, és nagyon szívesen vesz részt a munkában. Hasonlóképpen nyilatkozik Gál-Sémer Bálint és Lázár Emánuel is, akárcsak az éppen érkező apáczais csapat tagjai. A diákok elmondják, Gergely Erzsébettől megkapták a temető térképét, ezt használják, hiszen a Házsongárd tulajdonképpen labirintus, de persze azért el lehet igazodni. A történelem iránt érdeklődő fiatalok havonta egyszer-kétszer látogatnak ki a panteonba, vakációban és iskolaidőben is, letakarítják a sírokról a száraz leveleket, gazt, elviszik a szemetet, levágják a száraz ágakat, növényeket.

Szántó Dénes tizenegyedikes apáczais diák például nem a tanáraitól, hanem barátaitól értesült a kegyeleti munkáról, és önként kapcsolódott be, azért, hogy jobban megismerje Kolozsvárt és a múltat. „Ha lehet ilyet mondani, nekem a kedvencem iskolánk névadójának, Apáczai Csere Jánosnak a sírja. Egyébként a tanárnő azt mondta, bármelyik sírt gondozhatjuk, így elég sokat szoktunk sorra látogatni” – mondja Szántó Dénes. A fiatalok a Jósika-kriptából vették ki a szerszámokat, mint mondták, Erzsébet tanárnő átadta nekik a kulcsot, így amikor idejük van, eljönnek dolgozni. Nevetve hozzáteszik: kissé furcsa, de felemelő érzés belépni egy kriptába, de mivel nem este jönnek, nem félnek.

Fotó: Kiss Judit

„A mi szégyenünk, ha nem gondozzuk a sírokat”

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum lelkes csapatával a temető bejáratánál találkozunk, ők már az ősszel többször dolgoztak a Házsongárdban, az iskola névadójának síremlékén kívül a Jósika-kriptát, a Bethlen-kriptát, Jósika Miklós síremlékét is gyönyörűen kitakarították, nagyon tevékenyek és lelkesek tanárnőjükkel, Szász Enikővel együtt. Kiss Krisztina, a Brassai kilencedikes diákja elárulja, nagyon tetszik neki és csapatának az önkénteskedés, szeretnének segíteni, olyasmit tenni, ami jót tesz a lelküknek is.

A nemrég szépen felújított Biasini-kriptánál a János Zsigmond Unitárius Kollégium csapata szorgoskodik.

A Házsongárd Alapítvány által helyreállított kriptát tavaly adták át, a magyar kormány hatmillió forinttal támogatta a műemlék restaurálását.

Gaetano Biasinit (1790–1847) eredetileg vívóedzőnek hívták a kincses városba, az ő nevéhez fűződik a kolozsvári bérkocsi-szolgáltatás elindítása, és idén van a 200 éves évfordulója annak, hogy megnyitotta vívóintézetét a városban. Filip Borostyán, az unitárius iskola tizenegyedikes diákja kérdésünkre elmondta, számukra fontos, hogy gondozzák, tisztán tartsák az ősök sírják. „A mi szégyenünk, ha nem gondozzuk a sírokat, és általában a magyaroké, ha nem tartják tisztán” – mondta lelkesen, komolyan a diáklány.

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum diákcsapata Szász Enikő tanárral Fotó: Kiss Judit

Gergelyné Tőkés Erzsébettől megtudjuk, bár nem kizárólagos szabály, azért odafigyelnek arra is, hogy az unitárius iskola diákjai unitárius püspökök, személyiségek sírját, a református iskola csapatai református személyiségekét, az apáczaisok és a brassaisok iskolájuk névadója sírjának a gondozását is vállalják, de ugyanígy odafigyelnek 1848-as hősök, költők, színészek, közéleti személyiségek, színészek nyughelyére is.

A diákok választanak egy-egy személyiséget az iskola profiljának megfelelően, és egyet szívük szerint is, azt, akinek a munkássága a legjobban érdekli őket. A munka célja az is, hogy kiválasszanak vagy 4-5 sírt, amit visszajárnak gondozni. Reménykedünk, hogy ez majd továbböröklődik generációról generációra”

– tette hozzá a Házsongárd Alapítvány vezetője. Kiemelte, a Bethlen Gábor Alapnál pályáznak minden évben a kegyeleti munka támogatására, a pályázathoz versidézeteket választanak mottóul, idén például Illyés Gyula „őrzeni kincses temetőket” verssorát.

A támogatásból virágot ültetnek, koszorút, kertészeti szerszámokat vásárolnak, többek közt értékes könyvekkel díjazzák a gyerekeket. A versenyben résztvevők mindannyian kapnak emléklapot, és a Házsongárd Alapítvány létrehozott egy különdíjat, azt is átadják a főkonzulátuson a diákoknak.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport