Cigány–magyar együttélés közös gondok árnyékában – Székelyhídi riport az etnikai szakadék áthidalásáról, útkeresésről

Makkay József 2021. június 06., 10:10

A 12 ezres lakosú Székelyhíd a magyar ajkú cigány közösség felzárkóztatásával és az oktatás gyökeres átszervezésével új utakon jár a Partiumban. A gyárbezárások miatt válaszút elé került Bihar megyei kisváros a talpon maradás lehetőségeit keresi. Riportunkban erről az útkeresésről faggatjuk a település döntéshozóit.

Cigány–magyar együttélés közös gondok árnyékában – Székelyhídi riport az etnikai szakadék áthidalásáról, útkeresésről
galéria
Különleges hely. A székelyhídiak többsége talán nem is sejti, hogy Erdélyben mennyire ritka kőmadár a turul Fotó: Makkay József

Székelyhíd főterének parkjában nézem a partiumi köztereken megmaradt egyetlen turulmadaras millenniumi emlékművet. Az 1989-es rendszerváltást követő hosszas tervezgetés és készülődés után, 2001 októberében avatják fel az 1944-es szovjet bevonulással ledöntött szobrot, amelynek rejtekhelyére az 1990-es években derült fény. A szobrot Gavril Horja nagyváradi építész tervei alapján újították fel.

A helyiek többsége talán nem is sejti, hogy Erdélyben mennyire ritka kőmadár a turul, és mennyire nehéz egy ilyen szoborállítási tervet sikerre vinni a szórványban.

Székelyhíd persze ilyen szempontból jó hely, hiszen a lakosság 98 százaléka magyarokból és magyar ajkú cigányokból áll, ezen belül a roma közösség számaránya 25 százalék körül mozog.

Miközben a polgármesteri találkozóra várva szemügyre veszem a 12 ezres lélekszámú kisváros központját, szétnézek a padok között, ahol cigányok és magyarok vegyesen pihennek a reggeli napsütésben. Nyugodt, csendes nap ígérkezik. Ha hinni lehet a szociológiai kutatásoknak, egy helyi felmérés alapján a szakemberek már tíz évvel ezelőtt megjósolták, hogy a magyar–cigány együttélés Székelyhídon egy puskaporos hordóhoz hasonló, amelyik bármikor robbanhat. Egy-két évtizeddel ezelőtt elég sok konfliktus volt a földjeiket dolgozó helyi gazdák, és a termést megdézsmáló cigányok között, ami megkeserítette az egymás mellett élő két nép hétköznapjait. A hírek szerint

egy évtized alatt azonban látványos változás állt be Székelyhíd hétköznapjaiban, ami nem kis mértékben a cigányokat tagjaivá fogadó protestáns vagy neoprotestáns egyházak, az új városvezetés és személyesen Béres Csaba polgármester érdeme.

Magyarként akart kiköltözni a cigánysorra

Úgy készültem, hogy a 46 éves, szociológiát végzett polgármes­terrel több kényes témát is megbeszélek, többek között a cigányság ügyét, ami nem kevés ember szemében probléma. Ahogyan egyik idősebb magyar férfi magyarázta a parkban, neki az velük a gondja, hogy ahova leülnek, szeméthalom marad, nem vigyáznak a rendre. Szerinte ezen úgy lehetne változtatni, ha a polgármesteri hivatal helyi rendőrei jobban figyelnének.

Béres Csaba polgármester nem kerüli meg a témát, már csak azért sem, mert „cigányügyben” szakember:

kolozsvári egyetemi tanulmányai végén e kérdéskörben írta meg államvizsga-dolgozatát, és a szakirodalomból tanultak alapján próbálja előmozdítani immár 13 esztendeje a romaintegrációt, és a cigány–magyar együttélést. És ennek gyökerei nem a polgármesteri szék 2008-as elnyerésével kezdődtek, hanem jóval korábban, amikor szociológiai tanulmányai alatt tudatosult benne, hogy székelyhídiként ezzel tehet a legtöbbet közösségéért.

Béres Csapa polgármester mindenre keres és talál megoldást Fotó: Makkay József

„A családomban azzal keltettem a legnagyobb döbbenetet, amikor 2002-ben elnyertem egy magyar kormánypályázatot, ami arról szólt, hogy a cigánysorra kiköltözve készítsek egy átfogó megfigyelési naplót az életükről, mindennapi munkájukról, szokásaikról.

Az akkori Fidesz-kormány bukásával azonban az új MSZP-kabinet megtagadta a pályázati pénz kifizetését, így a tervből nem lett semmi, hogy a cigánysorra építsek vályogkunyhót, és átmeneti időre ott lakjak. Testvéreim ki voltak akadva az ötlettől” – magyarázza a városi elöljáró, aki ugyan azóta sem költözött ki a három székelyhídi cigánykolónia egyikébe, de jól ismeri a cigány közösségek életét. Az RMDSZ-listán befutó helyre került Hamza Sándor cigány tanácsossal napi kapcsolatban van, így jól ismeri a roma közösségek „pulzusát”.

Három polgármesteri mandátuma alatt tucatnyi szociális pályázatot nyert különböző felzárkóztatási programokra, amelyek tartalmaznak kisvállalkozásra felkészítő tanfolyamokat, vállalkozások elindítását támogató pénzügyi forrást, és igen jelentős az iskolai oktatást a cigányság számára is vonzóvá tevő program.

Ezek sikerességét statisztikák bizonyítják.

„Felméréseink szerint a 35 éves korosztály fölötti helyi cigányság 90 százaléka analfabéta. A 18–35 év közöttiek mintegy feléről mondható el ez, míg a 18 év alattiaknál ez az arány tíz százalék, azaz a cigány fiatalok 90 százaléka tud már írni, olvasni. Többségük elvégzi legalább a nyolc osztályt, de egyre többen mennek a nagykágyai szakiskolába, és egy részük a helyi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban érettségizik” – fogalmaz a polgármester.

Aki azt is jelentős eredménynek tartja, hogy a cigány férfiak közül egyre többen dolgoznak, elsősorban a mezőgazdaságban és az építőiparban.

A nehéz fizikai munkát igénylő szakmákban vagy szakképzetlen munkásként többen is nagyváradi építőtelepekre ingáznak, vagy a környéken találnak alkalmi munkát.

A polgármester szerint az emberek egy része nem érzékeli a változást, mert sokan előítélettel viszonyulnak a cigánysághoz. Ha egy cigány ember ellop valamit, akkor a cigányok tették, ha egy magyar követi el ugyanezt, akkor János vagy István tette, és nem a magyar közösség. Ezzel szemben

a statisztikák azt bizonyítják, hogy tíz év alatt a székelyhídi bűnelkövetési „trend” látványosan visszaesett, és ma már semmivel nem magasabb, mint más magyar települések átlaga.

Amit nagy megvalósításnak tart, hiszen ezek a változások egyenesen arányosak a cigány közösség lassú, de biztos felemelkedésével a nyomorból és a mélyszegénységből.

Az új „színház” épülete. A művelődési házban bérletes előadásokat hívnak meg erdélyi színházakból Fotó: Makkay József

Béres ebben a jó irányú változásban a protestáns és neoprotestáns egyházak, elsősorban a baptisták szerepvállalását hangsúlyozza. A gyülekezeti tagokká váló cigányok rövid idő alatt óriási változáson mennek át. „Legalizálják” a házasságukat, és felelősebben viszonyulnak a családtervezéshez, a gyerekvállaláshoz. A székelyhídi cigányok körében is jelentősen kitolódott a gyerekvállalás határideje, ugyanakkor a legtöbb fiatal család ma már nem négy-öt, hanem maximum két-három gyereket vállal. Annyit, amennyit anyagi lehetőségei szerint fel tud nevelni.

„A nagykágyai szakiskola mintegy 300 diákjának egyharmada cigány, ami számomra egy sikertörténet. Három éve tanítok ott, így első kézből ismerem a fejleményeket, és azt a pozitív változást, ami a cigányság életében bekövetkezett.

Hiszem, hogy az egyházakkal közösen kifejtett munkának köszönhetően jó úton haladunk” – összegzi a cigánysággal kapcsolatos tapasztalatait Béres Csaba polgármester.

Keresik a kitörési lehetőségeket

A jó irányba haladó helyi cigány közösség ügye azonban csupán egy kihívás a sok közül a székelyhídi városvezetés számára. A Bihar megyei városka az ipar gyors átalakulásának az áldozata, akárcsak a legtöbb kisváros Romániában. A polgármester becslései szerint a rendszerváltás óta mintegy kétezer munkahely szűnt meg Székelyhídon az egykori szocialista ipar felszámolódásával, de ez csak egyik vetülete a növekvő problémáknak.

Az elmúlt évek legnagyobb gondja az, hogy az olasz tulajdonba került kisebb-nagyobb cégek elhagyják a partiumi kisvárosokat, és áttelepednek a Moldovai Köztársaságba, ahol a romániai fizetések egyharmadát, egynegyedét fizeti a helyi munkavállalóknak.

Ezt a több éve tartó trendet erősítette fel a pandémia: a legnagyobb érvágás Érmihályfalvát érte, de Székelyhídon is több száz munkahely szűnt meg egyik napról a másikra. Béres szerint egy kisváros polgármesterének összehasonlíthatatlanul kevesebb a mozgástere a befektetők megtartásában vagy idecsábításában, mint olyan nagyvárosoknak, mint Nagyvárad vagy Kolozsvár, ahol egymást érik az ipari parkok, és a gazdasági-pénzügyi lobbi arra törekszik, hogy a megyéből, illetve a környékről a centrumokba csábítsa a befektetőket. Ezért sem túl sikeres a székelyhídi ipari parkos próbálkozás.

A polgármester elismeri, hogy számos vád éri a munkahelyek megszűnése miatt, de mint fogalmaz, nem ülnek karba tett kézzel, és nem a sült galambot várják.

Három év igen kemény munkájukba került, amíg Székelyhíd a bukaresti kormányhivatalokban elismert turisztikai besorolást kapott, ami számos európai uniós pályázat előtt nyitja meg a kapukat. A városban ötven év óta üzemel termálvizes strand, a termálvízforrásokra pedig turisztikai iparágat építenének. Már több hatástanulmány is született egy akvapark és gyógyászati kezelőközpont létrehozására.

A több millió eurós befektetésekhez már vannak kijelölt területei az önkormányzatnak. A közösségi vállalkozás beindulása után akár több száz embert is foglalkoztat majd, jelentős bevételeket hozva a kisváros kasszájába.

Kiút a mélyszegénységből. A székelyhídi recept sikeres lehet Fotó: YouTube/Ér hangja

Béres Csaba a másik kitörési lehetőséget a helyi oktatás átszervezésében látja. „A nagykágyai szakiskolát és a Petőfi Sándor Elméleti Líceumot is úgy akarjuk jövő ősztől átalakítani, hogy a reális munkaerőpiaci igényeknek megfeleljenek. Konkrét csomagot ajánlunk az ide telepedő beruházóknak: mondják meg, milyen szakmunkásokra van szükségük, és mi felvállaljuk a képzést” – érvel a polgármester Székelyhíd oktatási centrumként történő megerősítése mellett. Ami nem a jövő ködébe vesző terv, hanem már a jövő tanévtől testet öltő valóság.

A Petőfi Sándor Elméleti Líceumnak a 2022–2023-as tanévtől induló portfóliójában 9. osztálytól lesz egy erdészeti, egy testnevelési, egy multimédiás és egy ipari robotika osztálya, miközben megmaradna a mostani természettudományi reál és a humán szakon induló filológia osztály is.

Azaz két kilencedik helyet hatot indítanak. Ennyire merész vállalkozást kevesen vállalnának be a mai Romániában, ahol a legtöbb településen évek óta csökken a gyereklétszám. A demográfiai zsugorodás azonban elkerülte a székelyhídiakat. A hozzá tartozó kisebb falvakkal együtt a közigazgatási egység területén jelenleg mintegy 2400 gyerek tanul, a gyereklétszám nem csökken. A városka lakossága tíz év alatt majdnem egy százalékkal nőtt.

Átalakuló líceumi oktatás

A Petőfi-líceum merész átalakítási terveiről Barta Imre igazgatóval is szót váltok. A központban fekvő polgármesteri hivataltól egy árnyas parkon keresztül jutok el a nemrég átadott városi uszoda mellett a 2008-ban állami beruházásból és kisebb részt lakossági gyűjtésből épített új iskolába, ahol jelenleg 1200 diák tanul. Az udvart megtöltő gyerekek látványa egy nagyvárosi iskola tumultusán is túltesz: ma már kevés olyan kisvárosi iskola van Erdélyben, ahol egy-egy évfolyamon 4-5 párhuzamos osztály indul. Legtöbb osztályban vannak cigány gyerekek is.

Barta Imre, a Petőfi Líceum igazgatója szerint a technikumi osztályok indítását pénzügyi okok is indokolják Fotó: Makkay József

Az igazgató szerint semmi gond nem volna ezzel a vegyes oktatással, ha a tanügyminisztérium meghagyná az iskolák autonómiáját, és nem szólna bele mindenbe, amit helyi szinten eldöntenek és felvállalnak a helyi önkormányzattal.

Mint fogalmaz, oktatási autonómia nem létezik az országban, így mindenben ki vannak szolgáltatva a bukaresti döntéshozóknak, ami a román és a cigány gyerekek oktatását egyaránt érinti. A román gyerekek esetében azért súlyos a helyzet, mert 2, 3, 4, 7 gyerekkel tartanak fenn egy osztályt és az ehhez szükséges teljes tanári kart, ami leterheli az iskola költségvetését. Fordítva, ennyire kevés magyar gyerekkel nehezen működne a dolog…

Az igazgató szerint a technikumi osztályok indítását pénzügyi okok is indokolják, mert a kormányzat kiemelten támogatja a szakoktatást, ami a szokványos fejkvóta mellett nagyobb állami apanázst is jelent.

Másrészt, olyan szaklíceumi osztályokat akarnak indítani, amelyekre felméréseik szerint kereslet van Bihar megyében. Például magyar erdészképzés nincs a megyében, de a robotika iránt is nagy a érdeklődés. Az igazgató mutatja, mekkora halom papírt küldtek már fel az oktatási minisztériumba, hogy jövő ősztől biztosra indulhassanak. Terveikre már rábólintott a megyei tanfelügyelőség és a szakminisztérium is.

Gyerekzsivaj a Petőfi Sándor-líceum előtt. Nagyvárosok is megirigyelhetnék az 1200 diákot Fotó: Makkay József

Van vagy nincs munkanélküliség?

A székelyhídi ipar leépülésével párhuzamosan elindul néhány új vállalkozás, vagy a régiek közül több megerősödött. Meglepő módon azonban a legtöbb kisvállalat gondja a megfelelő munkaerő hiánya. Mint kiderült, nemcsak papíron minimális a munkanélküliség – azaz kevés a nagyváradi munkaügyi igazgatóságon regisztrált székelyhídi munkanélküli –, hanem a valóságban is nehéz szakmunkást alkalmazni. Baczoni Imre és Éva asztalosműhelye és bútorüzlete például folyamatosan csak olyan fiatalokat talál, akik ülnek egy darabig, aztán továbbállnak, miután betanítják őket bútorasztalosnak.

„Amikor álláshirdetéseinkre jön jelentkező, elmondja, milyen fizetési elvárásai vannak. A férjem megkérdezi, hogy mihez ért, ha már akkora fizetést akar… Minden alkalommal nekünk kell betanítanunk őket a szakmára”

– magyarázza a visszás székelyhídi munkaerőpiaci helyzetet Baczoni Éva. Aki szerint sokan elmennek külföldre dolgozni, aztán hazatérnek, de kevesebben vállalják, hogy kisvárosi fizetésekért elszegődjenek a helyi cégekhez. Vendéglátóm elismeri, hogy Székelyhídon nem lehet annyit keresni, mint Nagyváradon, ahol a szolgáltató és a termelőcégeknek sokkal nagyobb piacuk van, viszont a váradi ingázáshoz azt is hozzá kell számítani, hogy reggel négykor kel az ember, míg egy helyi vállalatban reggel nyolckor kezdődik a munka.

„Szerintem sokkal több vállalkozás elkelne, de a fiatalok nem vágnak bele. Inkább kimennek külföldre dolgozni”

– foglalja össze sommásan véleményét a bútoripari kisvállalkozó, Baczoni Éva.
A városban bóklászva betértem egy élelmiszerboltba. Előttem néhány cigány asszony vásárolt kenyeret, felvágottat, miegymást. Az eladó kockás füzetből kereste ki a neveket, és mellé írta a hitelt. „Amint a urad kapja a fizetést, jössz elsején, ugye?” – vált el a fiatalasszonytól, aki jókora szatyorral indult el a Dankó Pista cigánysorra.

Emlékszem, a polgármester azt mondta, a kisebb ábécék a cigányok vásárlásaiból élnek, mert csak ők adnak hitelt, az üzletláncok helyi fiókjaiba készpénzzel vagy kártyával lehet fizetni. A hírek szerint egyik sem ment csődbe…

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport