Európa kulturális fővárosa: Temesvár történelmi örökségében hisz Dominic Fritz polgármester

Makkay József 2023. február 03., 09:10 utolsó módosítás: 2023. február 03., 09:11

Európa kulturális fővárosaként Temesvár vissza szeretne térni történelmi örökségéhez, amely már a 19. században virágzó várossá tette a bánsági települést. A 250 ezer lakosú Temesvár Németországból a Bánságba telepedett polgármestere, Dominic Fritz a Krónikának adott interjúban elmondta, hogy a magyar közösség jól látható a város életében. A hivatalosan február 17-én induló kulturális év programjaiban a magyar kulturális és egyházi intézményeknek is szerepet szán a sokszínűséget gazdasági „hajtóerőnek” tekintő elöljáró, aki városfejlesztési projektjét is ismerteti lapunknak.

Európa kulturális fővárosa: Temesvár történelmi örökségében hisz Dominic Fritz polgármester
galéria
Dominic Fritz polgármester szerint a városnak meg kell találnia saját történelmi gyökereit Fotó: Temesvári Polgármesteri Hivatal

– Polgármesterként Temesvár multikulturális jellegét hangsúlyozza. Az Európa kulturális fővárosa címért lezajlott küzdelemben mennyit nyomott a latban a bánsági nagyváros többnemzetiségű arca?

– Mielőtt a pályázó európai városok közül Brüsszelben kiválasztották a három győztest, 2015-ben a bíráló bizottság több tagja is ellátogatott Temesvárra, hogy személyesen megismerhesse a várost. Az a hír járta, hogy a nyugati vendégek fogadásának volt egy mindent eldöntő mozzanata, amikor a római katolikus püspök, az ortodox metropolita és a szerb egyház vikáriusa közösen fogadták a küldötteket. Aki jelen volt a teremben, azt mondta, hogy a három egyházi méltóságnak a temesvári felekezetközi kapcsolatokról elhangzott beszámolója fontos szempont volt a bizottság számára a későbbi döntés meghozatalában.

Számomra egyértelmű, hogy a Temesvár mellett szóló legfontosabb érv a város multikulturalizmusa volt.

Nálunk a többféle nemzetiség nem gondokat, hanem gazdasági fejlődést hozott. Ezt a fajta sokszínűséget keresi ma Európa, amelyre Temesvárnak jó válasza van azzal, hogy kontinensünk kulturális fővárosává választották.

– A temesvári Magyar Ház tavaly nyári avatóján érdekes beszédet tartott Temesvár történelmi örökségéről, amelyben az évszázadok során megkerülhetetlen szerepe volt a magyarságnak. Mindezt a legtöbb erdélyi román polgármester is elmondhatná, mégsem teszik. Hogyan látja a román–magyar együttélést?

– Bánsági tapasztalataim a nemzetiségek és a többségi románság együttéléséről különböznek Románia más vidékeitől. Temesváron más a megítélése a román–magyar viszonynak is, mint más vidékeken.

Temesvár évszázadokig magyar többségű város volt, és ma is magán viseli egykori magyar polgármestereinek és építészeinek a keze nyomát.

Sok román együtt nőtt fel a magyarokkal, németekkel, szerbekkel. Több idősebb korosztályú temesvári román embert ismerek, akik beszélnek magyarul, mert gyerekkorukban a szomszéd gyerekektől elsajátították a nyelvet. Nálunk egy lezser együttélést tapasztalok a románok és magyarok között. A temesvári magyar közösség jól látható a város lakói között. Van egy líceumuk és a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozott színházuk. A magyar színház közönsége között sok a román, mert értékelik a munkáját. Jó a magyar kulturális és felekezeti élet is. Dicséretesnek tartom, hogy a magyar közösség nem zárkózott be, hanem szerves részévé vált Temesvár nagyobb közösségének. Fontos, hogy közösen vegyünk részt olyan rendezvényeken, ahol Temesvár közös értékeit ünnepeljük. Minden nemzeti kisebbségnek ápolnia és őriznie kell kulturális értékeit, ugyanakkor a közös temesvári, bánsági identitásra is szükségünk van. Ez a multikulturalizmus lényege: a temesvári magyarok bánságiak is, amely összeköti őket a vidék román és szerb lakóival egyaránt.

– A multikulturálisnak tartott művészetek miként jelennek meg az Európa kulturális fővárosa státus betöltése során esedékes idei rendezvényfolyamban?

– A magyar közösség felhozataláról szólva kiemelném a temesvári magyar színház TESZT fesztiválját, amely a multikulturális értékek propagálása. Részt vesz benne a temesvári német színházi társulat is. Sok idei rendezvény, kulturális projekt épül a multikulturalizmus alapötletére. Színes tánckavalkád keretében szeretnénk bemutatni a Bánságban élő népek hagyományait. Mint említettem, az idei műsorfüzet nincs lezárva, így várjuk a további ötleteket.

Dominic Fritz tavaly nyáron, a temesvári magyar ház avatóján. Kiállt a magyar közösség törekvései mellett Fotó: Makkay József

– Ha lefordítanánk hétköznapi nyelvezetre ezt a titulust, Temesvár számára mit jelent Európa kulturális fővárosának lenni?

– A címnek mindenekelőtt van egy azonnali hozadéka: jelentősen megnő a Temesvárra érkező turisták száma.

A város jóval ismertebb és láthatóbb lesz Romániában és Európában egyaránt, ami hozzásegít bennünket új befektetésekhez,

több lesz az itt tanuló egyetemista, illetve nő a szakképzett munkaerő. Temesvár minden szempontból vonzóbb várossá válik. Az európai kulturális cím odaítélésével jelentős beruházások történtek a város kulturális infrastruktúrájába. Felújítjuk a műemlék épületként nyilvántartott józsefvárosi víztornyot, berendezzük képzőművészeti kiállításokra a Mária Terézia-bástyát és több filmszínházunk lesz: a régi mozik leromlott épületeit kulturális központokká alakítjuk. Ezekre a beruházásokra enélkül valószínűleg nem került volna sor. Fontos hozadéka az előttünk álló kulturális esztendőnek, hogy a temesváriak körében előtérbe kerül a kezdeményezőkészség: meggyőződésem, hogy valamilyen formában mindenki hozzájárul ennek a közös projektnek a sikeréhez. Kulturálisan, gazdaságilag és szociális szempontból egyaránt nagy nyereség lesz Temesvár számára az Európa kulturális fővárosa cím.

– Mi mondható el dióhéjban a mintegy ezer rendezvényre tervezett idei kulturális programkínálatról?

– Két síkon futnak a kulturális rendezvények. Egyrészt adottak az alapprogramok, amellyel 2015-ben pályázott Temesvár: a csomag a város kulturális bemutatkozása. A program másik részét az élet hozza: azt akarjuk, hogy minden élő legyen, ezért a programfüzet nincs lezárva. Továbbra is várjuk a jó ötleteket és javaslatokat, amelyek beleillenek a projektbe. Abból kell kiindulni, hogy Temesvár nem Románia, hanem Európa kulturális fővárosa, ennélfogva az európai diverzitást is meg kell jelenítenünk.

Terveinkben több mint ezer rendezvény szerepel, közöttük 12 nagyobb fesztivál, ahova számos külföldi előadót is várunk.

A város zenei, színházi és egyéb kulturális tömegrendezvényeknek ad otthont, de fontos szerepe lesz a különböző lakónegyedekben megvalósítandó projekteknek is, amelyek a helyi közösségeket fogják össze.

– Mennyire készültek fel az idei turistaáradatra?

– Temesvárt nem kimondottan turisztikai városként ismerték meg az elmúlt évtizedekben, ezért az idei esztendő ilyen szempontból is kihívást jelent számunkra. A város vendéglátó-ipari egységei mintegy ötezer ággyal várják a vendégeket, de ez a szám további ötezerrel nő, ha figyelembe vesszük a megyeszékhely környéki településeket, a bánsági térséget. Számos turistaprogramon dolgozunk, kiváló idegenvezetőink vannak. Felkészülve fogadjuk a Temesvárra látogató vendégeket.

– Nehéz infrastrukturális örökséget vett át elődjeitől. Temesvárt járva az emberben megfogalmazódik, sok a tennivaló azért, hogy a város valóban vendégcsalogató településsé váljon. Első polgármesteri mandátumának felénél mit sikerült a több évtizedes lemaradásokból behoznia?

– Több stratégiai fontosságú városfejlesztési projektet indítottunk el 2020 óta. Ezek egy része nem látható azonnal, de hosszabb távon mindenki számára egyértelművé válik, hogy fejlődik a város. Több európai uniós pályázatnak és az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében elnyert támogatásoknak köszönhetően

lecseréljük a temesvári tömegközlekedés teljes járműparkját új villamosokra és autóbuszokra.

Lépésről lépésre alakítjuk át Temesvárt, aminek egyik fontos fokmérője, hogy új befektetők érkeznek a városba, míg a régiek új fejlesztésekben gondolkodnak. Optimista vagyok Temesvár jövőjével kapcsolatban.

– Az utóbbi ötven esztendőben Temesvárról is kitelepedett a sváb lakosság Németországba. Lát-e esélyt arra, hogy a város gazdasági megerősödésével ezeknek a családoknak egy része visszatérjen szülőföldjére?

– Ha nem is tömeges visszatérésre, de arra van reális esély, hogy az egykori svábok egy része itt találja meg a boldogulását. Jó jelnek tartom, hogy a Németországban bejegyzett Bánsági Svábok Egyesülete nemrég irodát nyitott Temesváron. Tagjaik több szállal is kötődni akarnak a Bánsághoz és Temesvárhoz. Ismerek visszatelepedett svábokat: ha nem is a szülők, de a gyerekeik már érdeklődnek Temesvár iránt.

Egy fiatal idegenvezetőt említenék, aki sváb szülők gyerekeként Németországban nőtt fel, és Temesváron telepedett le, de több hasonló példáról tudok.

– Ön németországi németként érkezett Temesvárra, mielőtt két évvel ezelőtt polgármesterré választották. Sikerességében bizonyára az is szerepet játszott, hogy sokan abban reménykedtek, Temesváron is sikerül meghonosítani egy németországi polgármesteri, önkormányzati modellt. Lát erre esélyt?

– Szerintem nem lehet egy másik ország polgármesteri hivatalának modelljét átvenni, mert Románia sajátos történelemmel és kultúrával rendelkezik. Inkább arra törekszem, hogy saját történelmi gyökereinket keressük meg Temesváron, és a helyi értékeket kamatoztassuk. Temesvár igen gazdag múltú város, van hová visszanyúlni.

Mindig a város sokszínűsége volt gazdasági sikereinek titka.

Budapest előtt itt vezették be elsőként az utcai világítást. A korabeli nagyvárosok attól tartottak, hogy tűzvész üthet ki az újítástól, miközben Temesvár európai éllovasként a többiek előtt járt. Valamikor Európa-szerte elismert, gyors ütemben fejlődő városként tartották számon. Ezekhez a gyökerekhez kell visszatérnünk és ebből az örökségből építkeznünk.

Baden-Württembergből a Bánság fővárosába
Dominic Samuel Fritz a Baden-Württemberg tartományban fekvő Lörrachban született 1983. december 28-án tanár házaspár gyermekeként, hét testvérével együtt nőtt fel Görwihlben. Politológiát tanult Németországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában; 2009 és 2012 között a Német Társaság a Nemzetközi Együttműködésért (GIZ) tanácsadójaként dolgozott; 2016 és 2019 között Horst Köhler volt német államfő tanácsadója és kabinetfőnöke volt. Fritz először 2003-ban járt Temesváron, hogy önkéntesként dolgozzon a Berno Rupp atya vezette helyi árvaházban. Munkájával a következő években is Temesvárhoz kötődtött: évente többször visszatért különböző szociális és kulturális tervek megvalósítására, majd lakást is vásárolt Temesvár józsefvárosi részén. A romániai politikával 2017-től kezdett el foglalkozni, részt vett a PSD-ellenes tüntetéseken, majd belépett a Mentsétek meg Romániát Szövetségbe (USR), amelynek a 2020-ban rendezett helyhatósági választáson Temesvár polgármesterévé választották. Fritz – mivel nem román állampolgár – annak köszönhetően tudott elindulni a polgármesterségért, hogy egy jogszabály lehetővé tette, 2015 után bármely EU-s állampolgár indulhasson polgármesteri pozícióért Romániában, amennyiben lakosa annak a településnek. Németül, románul, angolul és franciául beszél.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport