„Keresztbe feküdt” több család a város terelőútja megépítésének Élesden, függőben a befejezés

Rostás Szabolcs 2023. szeptember 22., 18:35 utolsó módosítás: 2023. szeptember 22., 20:12

Áll a munka az Élesdet elkerülő, 70 százalékban elkészült körgyűrű déli szakaszán, mivel a nyomvonal mentén élő családok közül huszonhárom pereskedik a kifogásolt létesítmény, valamint az állami kisajátítás ellen. A Nagyváradot Kolozsvárral összekötő nemzetközi út sűrű autósforgalma miatt a Bihar megyei kisvárosnak égető szüksége lenne a terelőútra, amelynek azonban a szeptemberi határidőig csak a Zilah irányába tartó szakasza készült el. Az állammal pereskedő családokat képviselő ügyvéd szerint megannyi szabálytalanság övezi a projektet.

„Keresztbe feküdt” több család a város terelőútja megépítésének Élesden, függőben a befejezés
galéria
Zilah irányába már el lehet kerülni Élesdet, a déli szakasz azonban nem készült el Fotó: Bihar Megye Tanácsa

„Én megértem az érintett családok kifogásait, viszont ha meglesz a terelőút, akkor csak 23 lakóház közelében halad el az autósforgalom, nem ötszáz mellett, mint most” – foglalja össze az élesdi terelőút megépítése körül kialakult konfliktus lényegét Kajántó Pál alpolgármester. Miközben a Sebes-Körös-menti kisváros lakosságának többsége alig várja az elkerülő út kivitelezését, két tucatnyi család otthona elveszítése vagy az autósforgalomnak a lakóháza közelébe terelése miatt ellenérdekelt a projektben.

A 9662 lakosú Élesden a közelmúltig csupán álmodni mertek arról, hogy valaha elkerülő út tehermentesíti majd a települést az E60-as jelzésű út irdatlan gépkocsiforgalma alól.

Ilyen infrastrukturális beruházást ugyanis a város költségvetéséből lehetetlen kivitelezni. Mígnem három évvel ezelőtt a Bihar megyei önkormányzat megállapodott a terelőút megépítéséről a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasággal (CNAIR), amely három nyomvonal közül választott.

Variációk nyomvonalra

Az egyik forgatókönyv szerint egy közel 17 kilométer hosszúságú terelőút fonta volna át a várost, a déli szakaszán átszelve a Sebes-Köröst is. Ennek a költségét becsülték a legmagasabbra, 102 millió euróra, és el is bukott. A második terelőút-változat 6,4 kilométeres lett volna, kivitelezési költsége 27 millió euróra rúgott, gyenge pontjai közé tartozott, hogy sok terület várt volna kisajátításra, ráadásul Natura 2000-es természetvédelmi területen is keresztül haladt volna.

A kerülő út mentesítené a bihari kisvárost a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő E60-ason áthaladó autóforgalomtól Fotó: Rostás Szabolcs

Végül a jelenleg is kivitelezés alatt álló nyomvonal kapta a legmagasabb pontszámot a CNAIR szakembereitől: az 5,9 kilométeres terelőút délen 3,7, északon 2,2 kilométeren kerüli el a várost, a költsége pedig 25 millió euró, amit a nagy infrastruktúra operatív program 2014-2020 keretében biztosítanak vissza nem térítendő uniós forrásból. (A finanszírozás még bizonytalan, de erről majd lejjebb). Erre a projektre bólintott rá 2021 januárjában a megyei önkormányzat, majd az élesdi képviselő-testület is, tavaly márciusban kihirdették a közbeszerzés nyomán nyertesnek kikiáltott – hét jelentkező közül kiválasztott – kivitelezőt, a Drum Asfalt és a Trameco társaságok társulását.

Ám az elkerülő út megépítésében közvetlenül érintett, a nyomvonal mentén élő élesdiek már a terv közzétételekor ellenezték a projektet, emiatt először 2020 novemberében – tehát a koronavírus-járvány idején – utcára vonulva tiltakoztak.

A város déli felében viszonylag nemrég épült ingatlanok tulajdonosai a kezdetektől kifogásolták, hogy a betonkígyó közvetlenül a lakóházuk mellett fog elhaladni, az épületek tönkre mennek az intenzív autóforgalom miatt, a füst, a hang- és környezetszennyezés miatt pedig lehetetlen lesz élni a környéken. Tiltakozásuk azonban nem hatotta meg a projekt koordinálásában oroszlánrészt vállalt megyei önkormányzat vezetőit, Ilie Bolojan tanácselnök tavaly június 2-án kibocsátotta a kivitelezés elkezdéséről szóló rendeletet, az építők pedig augusztusban nekiláttak a munkálatoknak.

A nyomvonal „útjába került” élesdi lakosok többször tiltakoztak a kerülő út ellen Fotó: Videófelvétel

A többség érdekeit tartja szem előtt a magyar alpolgármester

Kajántó Pál alpolgármester határozottan támogatja a terelőút megvalósítását, ezáltal ugyanis Élesd mentesülne a kipufogógáz okozta levegő- és környezetszennyezéssel járó gépkocsiforgalom nagyjától. A kisvárost kelet-nyugat irányban átszelő E60-ason naponta mintegy 15 ezer gépkocsi halad keresztül, ami miatt az évek folyamán halálos áldozatokat követelő balesetek is történtek. „Az utóbbi években négy embert gázoltak halálra gyalogátkelőn, köztük az RMDSZ egykori helyi elnökét. A körgyűrű tehát a közbiztonság szempontjából is nagyon jó volna, hiszen például a város északi felében lakó gyerekeknek naponta át kell menniük a déli részen lévő iskolákba” – illusztrálta a helyzetet a Krónikának az elöljáró, aki harmadmagával RMDSZ-es tanácsos az 1100 magyar (11 százalék) lakta kisvárosban.

Mindemellett a terelőútnak köszönhetően gyorsabban áthaladának az autók Élesd körül, ami csökkentené a légszennyezést.

Az alpolgármester elmondta, „félig-meddig” megérti a nyomvonal mellett élőket, hozzátette ugyanakkor, hogy neki – akárcsak az önkormányzat teljes vezetőségének – a többség, az egész város szempontjait kell figyelembe vennie. „A déli részen a kerülőút egy szakaszon lakottabb területen halad át, ahol közművesítés van ugyan, de aszfalt nem. Az ott lakók most kapnának aszfaltos utcát, járdával, leállósávval. Kifogásolják a majdani légszennyezést, de hát annak nem szennyező, aki a főutcán lakik? Jelenleg 500 lakóház mellett halad a városban a forgalom, ami a terelőút mellett csak 24-et érintene. Nekünk a többség érdekében kell döntenünk” – szögezte le lapunknak Kajántó Pál.

Az elöljáró bízik benne, hogy hamarosan folytatódhat a munka az eddig 70 százalékban elkészült körgyűrűn. Már csak azért is, mert az önkormányzat közben egyéb nagyszabású projektek kivitelezésére készül. Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében elnyert pályázatnak köszönhetően valamennyi közintézményt hőszigetelnek Élesden, az Anghel Saligny-program révén hidakat építenek, új járóbeteg-rendelőt kap a város, továbbá konzerválják a 13. században épült Sólyomkő várának romjait.

A három változat közül eme körgyűrű-variáns mellett döntött a CNAIR és a Bihar megyei önkormányzat Fotó: Bihar Megye Tanácsa

Lesöpörte az asztalról az ellenvéleményeket a korábban Élesden politizáló tanácselnök

Csakhogy az élesdi körgyűrű sorsa erősen bizonytalan. A létesítmény nyomvonalát kifogásoló családok mindhiába tiltakoztak, tüntettek, nyújtottak be beadványt különböző fórumokon, 2022 augusztusában a munkagépek kivonultak a helyszínre, előtte pedig megtörténtek a kisajátítások. Összesen 358 telket, épületet, szántót, legelőt, kaszálót sajátított ki az állam három település – Alsólugos, Élesd és Sólyomkőpestes – polgáraitól. Közülük 23 családot azonban Ilie Bolojan tanácselnöknek sem sikerült meggyőznie, pedig az élesdi származású, egykor városi tanácsosként is tevékenykedő elöljáró személyesen is tárgyalt az emberekkel.

Igaz, adott pillanatban kertelés nélkül a tudomásukra hozta: „akarják vagy sem, a terelőút itt fog megépülni!”

A 23 család ennek nyomán bíróságon támadott meg valamennyi, a terelőút megépítése érdekében megszavazott/kiállított hivatalos dokumentumot: a városi és a megyei tanács engedélyét, műszaki jóváhagyásokat, a kisajátítást elrendelő kormányhatározatot. Minden esetben kérték az okiratok felfüggesztését, illetve érvénytelenítését egyaránt. A több igazságszolgáltatási fórumon zajló perek közül kettőben alapfokon sikerült elérni a munkálatok felfüggesztését a kifogásolt szakaszokon, sőt a bíróság érvénytelenítette a megyei önkormányzatnak a terelőút műszaki-gazdasági mutatóit, valamint a „kisajátítási folyosót” jóváhagyó határozatát.

Élesden mintegy 15 ezer autó halad át naponta Fotó: Rostás Szabolcs

Ezek a perek azonban rendkívül lassan haladnak, hiszen valamennyi esetben alapos vizsgálatot igénylő szakértői véleményre van szükség (ezek több tízezer lejre rúgó költségét a felperes telektulajdonosok állták). Sergiu Hercuţ, a nyomvonalat ellenző polgárok jogi képviselője a Krónikának elmondta, ezek a szakértői vélemények világosan rámutatnak, hogy

a terelőút lakott területen, lakóházak közvetlen közelében halad át, és a zajszennyezésen túlmenően fennáll a veszélye, hogy ezek a házak idővel meg fognak repedezni.

„De ez még csak az egyik probléma, hiszen a körgyűrű mindössze 20-30 méteres távolságra halad el a fokozottan védett övezetnek számító vízművektől, amely ivóvízzel látja el a várost. A környezetvédelmi engedély érvénytelenítését célzó keresetünkhöz mellékelt szakértői vélemény világosan rámutat, hogy ez törvénytelen, ilyet nem szabad tenni, ráadásul ez a terület kőolajipari termékekkel szennyeződött, mert munkagépekkel hajtottak be” – nyilatkozta lapunknak a nagyváradi ügyvéd.

A nyomvonal mentén élők több pert indítottak a kerülő út „elterelése” érdekében Fotó: Bihar Megye Tanácsa

A visszásságokat sorolva elmondta, hogy miközben a törvény értelmében a kisajátítások az erről szóló kormányhatározatnak a Hivatalos Közlönyben való közzététele nyomán azonnal végrehajtandók, a román alkotmány kimondja: a kártérítésnek igazságosnak és előzetesnek kell lennie. Márpedig Sergiu Hercuţ élesdi ügyfelei közül a mai napig senki nem részesült kártérítésben a CNAIR által 2022 júniusában kibocsátott rendelet alapján kisajátított birtoka után. Az ügyvéd szerint a terelőút projektje számos tekintetben áthágja a törvényeket, amit elsősorban annak tulajdonít, hogy a CNAIR a Bihar megyei önkormányzatra bízta a terelőút első, 2010-ben készült tervének (ez foglalt magában egy 200 méteres Körös-hidat is) aktualizálását,

mire a tanács szakemberei megrajzolták a rengeteg sebből vérző nyomvonalat, az országos útkezelő pedig nem ellenőrizte le.

„Úgy képzelje el, hogy kamionok haladnának el lakott területen, a körgyűrű mentén élők pedig autóval hazatérve kénytelenek lennének az útról közvetlenül az udvarukra parkolni, holott a törvény előírja, hogy hasonló esetben levezető utat kell építeni. Értem én, hogy kell az infrastruktúra, de ezt nem lehet a törvények, szabályok megkerülésével megépíteni. Sajnálom, hogy a kommunista rezsim bukása után több mint 30 évvel oda jutottunk, hogy nem vesszük figyelembe a tulajdonhoz fűződő jogot, és kényünk-kedvünk szerint kisajátítunk bármit” – jegyezte meg Sergiu Hercuţ.

Aki a Krónikának nyilatkozva felhívta a figyelmet, hogy megkeresésére az Európai Bizottság egyértelművé tette: amíg le nem zárul a jogi természetű konfliktus a felek között, nem nyújt finanszírozást a projektre. Kérdésünkre az ügyvéd elmondta, lehetségesnek tartja, hogy a felperes élesdiek számára kedvező, végleges bírósági ítélet szülessen, és ennek nyomán ne a kijelölt nyomvonalon épüljön meg a terelőút. Amelynek befejezése egyébként is bizonytalan, hiszen a szerződés értelmében a munkálatok megkezdésétől számított 12 hónapon belül, idén szeptemberben kellett volna átadni a forgalomnak. Márpedig a déli szakaszon jelenleg áll a munka a kivitelezés felfüggesztéséről hozott bírósági ítéletek miatt.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport