A munkaerőpiachoz kell igazítani a szakoktatást – Egyelőre sem stratégia, sem pénz nincs a szakiskolák megújítására

Makkay József 2019. október 07., 07:50 utolsó módosítás: 2019. október 07., 12:07

Az erdélyi tanfelügyelőségek nem készültek fel a szakiskolai hálózat bővítésére, amihez egyelőre a kormány nem rendelt sem stratégiát, sem pénzt. A jó példák ellenére a Krónika által megkérdezett szakemberek és politikusok úgy látják, a szakoktatás csak akkor lesz sikeres, ha átesik egy szakszerű újjászervezésen.

A munkaerőpiachoz kell igazítani a szakoktatást – Egyelőre sem stratégia, sem pénz nincs a szakiskolák megújítására
galéria
Embert is faragnak belőlük. A mesterséget elsajátító fiatalokat hamar felfedezik a cégek, és már végzős korukban állást kínálnak nekik Fotó: Lukácsi Lehel

A Kolozsvári Református Kollégium szakiskolájának mintájára egy Marosvásárhelyen is létrehozandó egyházi szakiskola ötlete már 2015-ben felmerült, azonban az akkori helyi tanfelügyelőségi elutasítás miatt lekerült napirendről. Idén már a Maros megyei tanfelügyelőség „melegítette fel” az ötletet, azonban a szakoktatás átszervezése körüli bizonytalanság egyelőre megkérdőjelezi a megvalósulását. Egy dolog bizonyos: a bukaresti oktatási minisztérium rendeletei mellől a stratégia és a pénz is hiányzik, következésképpen

a megyei tanfelügyelőségek Erdélyben nincsenek felkészülve a jövő tanévtől megnövekedő szakiskolai osztályok fogadására.

A hároméves szakoktatást megerősíteni akaró két szakminisztériumi rendelet – egyrészt az ötös átlagot el nem ért, nyolcadikos diákok csak szakiskolába iratkozhatnak, másrészt azok a líceumok, ahol egyetlen diáknak sem sikerül az érettségije, nem indíthatnak kilencediket, csak szakiskolai osztályt – jelentősen átrendezheti több megye oktatási struktúráját.

Úgy tűnik, Erdély viszonylatában Kolozs megye áll a legjobban, hiszen az idén képességvizsgázott magyar tanulók kevesebb mint egy százaléka iratkozott ötösnél kisebb jeggyel középiskolába. Török Zoltán megyei főtanfelügyelő-helyettes a Krónikának elmondta,

a kolozsvári magyar gimnáziumokban hatos fölötti jeggyel jutott be az utolsó diák, ezzel párhuzamosan pedig valamennyi betervezett magyar szakiskolai osztály elindult.

Török szerint az utóbbi öt-hat évben Kolozs megyében sok szülőnek megváltozott a szakoktatáshoz való viszonyulása. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a Kolozsvári Református Kollégium szakmunkásképző osztályai, a szállításügyi líceum magyar szakiskolai osztályai, illetve a válaszúti mezőgazdasági szakiskola képzése olyan oktatást kínál, ami meggyőzte a szülőket.

A kényszerítés nem jó megoldás

Az erdélyi helyzet azonban távolról sem ilyen rózsás. Székelyföldön csak becsült adatok léteznek arról, hogy az új tanügyi rendelkezések a magyar diákok mintegy 20 százalékát érintik, ami azt jelenti, hogy jövő tanévtől ennyivel kevesebb középiskolai osztály indulna. Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő szerint azonban ez a hirtelen váltás valószínűleg át fog alakulni, mert a kormányrendeletek körül rengeteg a vita. Nem véletlen, hogy az ombudsmanhoz került az ügy, de más fórumok is nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy indítson közvitát a témában. „Lehet, hogy jó szándék szülte a kormány elképzelését, de megfelelő hatástanulmány nélkül fiaskóvá válik” – magyarázza a főtanfelügyelő, nyugat-európai példákat említve, ahol a szakoktatást hosszú távú stratégia előzte meg: komoly kutatási és felmérési eredményeknek rendelik alá az oktatásra kerülő mesterségek struktúrájának kialakítását. Demeter szerint a romániai szakiskolai hálózat eleve nem felel meg az elvárásoknak,

új minisztériumi stratégia kell, ami mellé anyagi forrásokat rendelnek.

Székelyföldön 30 éves esztergapadokon oktatják a fémforgácsolást, miközben a diákok modern CNC-gépeken kell majd dolgozzanak. „Nem az a megoldás, hogy erőszakkal megszüntessenek líceumokat vagy líceumi osztályokat, hanem a szakiskolai oktatást úgy kellene átalakítani, hogy szívesen iratkozzanak oda a diákok, és ezt ne büntetésnek tartsák” – fogalmaz a főtanfelügyelő.

Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor sem ért egyet a kormány kényszerítő eszközeivel. Úgy véli, a romániai oktatási rendszer több sebből vérzik. A problémák egyik központi eleme a szakoktatás és a középiskolai tanulmányok utáni érettségi vizsga.

A minisztériumi döntéssel nem oldódik meg a kettős probléma, csupán tüneti kezelést biztosít. A megoldás kulcsa a többszintű érettségi és a szakiskolai oktatás rendszerszintű megváltoztatása lenne”

– fogalmaz az RMDSZ-es politikus, aki szerint ki kell mondani, hogy néhány pozitív kivételtől eltekintve a szakiskolai képzés nem vonzó. A szenátor szerint a negatív, lebecsülő társadalmi megítélés, az oktatás minősége és a gyakorlati életben nehezen vagy egyáltalán nem hasznosítható tudás megszerzése közösen befolyásolják a szülői döntést.

Novák egyetért azzal, hogy nagy a munkaerőhiány, azonban ennek enyhítésére a mai szakiskolai rendszer nem felel meg. „A szakoktatást a már meglévő tanári állományhoz és a fennálló rendszerhez idomítják, nem pedig a valós helyzethez. A duális oktatásban megtapasztalt néhány pozitív példától eltekintve a mai oktatási rendszer nem felel meg a gazdasági élet elvárásainak” – vélekedik Novák Csaba Zoltán.

Nem olyan rossz, amilyennek látszik

Miklós Csaba, a műszaki oktatásért és informatikai képzésért felelős Hargita megyei szaktanfelügyelő gondnak tartja, hogy az oktatási minisztérium nem ruház be a szakiskolai képzésbe. „Sok szakiskola rendelkezik ugyan korszerű felszereléssel, de ez rendszerint nem a szaktárca, hanem az iskola vezetőségének az érdeme, amely pályázik, és megpróbál forrásokat találni iskolája korszerűsítésére. Ha összességében nézzük szakiskoláink felszereltségét, akkor messze állunk a nyugat-európai színvonaltól” – mondta a Krónikának Miklós Csaba mérnök.

Gond, hogy az oktatási minisztérium nem ruház be a szakiskolai képzésbe Fotó: Kristó Róbert

A duális képzésnek köszönhetően néhány Hargita megyei szakiskolának és szaklíceumnak is sikerült kiemelkednie a szürkeségből. Azt a szaktanfelügyelő is elismeri, hogy sok diák nem való ezekre a képzésekre. Akik kényszerből jöttek ide – mert gyenge tanulók lévén máshova nem juthattak be –, nem veszik komolyan az iskolát. Van viszont egy réteg, amelyik mesterséget akar tanulni, és ezeket a cégek hamar felfedezik, és végzős korukban állást kínálnak nekik. Miklós szerint

a székelyföldi munkaerőhiány egyik oka, hogy sok végzős külföldre megy dolgozni a hároméves képzés elvégzése után.

A szaktanfelügyelő szerint összességében nem olyan rossz a szakoktatás minősége, ahogyan azt a kívülállók látják. Egyrészt a szakiskolák önerőből is sokat tettek azért,  hogy az elméleti líceumokkal fennálló versenyben ne mindig vesztesen kerüljenek ki, másrészt a duális képzés révén egyre több vállalat válik a szakoktatás részesévé. Ezeknek a vállalatoknak komoly, megbízható szakemberei vannak, akik tudásukat átadják a cégeknél gyakorlatozó diákok számára.

„A kormánynak eddig is volt néhány intézkedése, amely a szakoktatást igyekezett helyzetbe hozni. Ilyen a diákonkénti 200 lejes havi ösztöndíj, illetve a duális képzéssel járó ösztöndíjak. Ebbe a sorba tartozik a mostani kormánydöntés is. El kell ismerni, a legtöbb szülő önszántából semmilyen körülmények között nem íratná szakiskolába a gyerekét még akkor sem, ha nem középiskolába való. Érthető tehát a szakminisztériumi rendelet” – összegzi véleményét a Hargita megyei szakoktatás tanfelügyelője.

Marosvásárhelyen politikai
háttértámogatás kellene

Novák Csaba Zoltán szenátor szerint olyan törvénymódosításokra van szükség, amellyel minél szélesebb körben lehetővé teszik a regionális és megyei szinten történő stratégiák kidolgozását.

A decentralizáció megvalósulásával sikerülne megyei és regionális szinten tervezni – a helyi gazdasági tényezők bevonásával – a szakoktatást. Csak így lehet hatékonyan működtetni, létrehozni és átszervezni a szakoktatási intézményrendszert. A romániai oktatáspolitikai gondolkodásban ennek azonban kevés jelét látom”

– magyarázza a politikus, aki szerint Maros megyében is szükség van a szakoktatás újjászervezésére. „Kevesebb iskolába kellene tömöríteni a most több intézményben szétszórt magyar tan nyelvű osztályokat. A szakok, profilok indítását a helyi gazdasági szereplőkkel közösen kellene meghatározni. Ebben az újjászervezésben helye van egy, a Kolozsvári Református Kollégium mintájára megszervezendő marosvásárhelyi szakiskolának is” – nyilatkozta lapunknak a szenátor.

A Kolozsvári Református Kollégium szakiskolájának mintájára az Erdélyi Református Egyházkerület néhány éve Marosvásárhelyen is létre akart hozni egy szakiskolát a helyi Református Kollégium keretében. Ez 2015-ben komoly ellenállásba ütközött, a tanfelügyelőség nem támogatta, így az egyház visszalépett. Idén újra felmerült ennek az ötlete, Illyés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes személyesen karolta fel az ügyet, miután pár éve éppen ő utasította el. Az ügyben megkerestük Gáll Sándor egyházkerületi tanügyi tanácsost is, aki úgy fogalmazott:

a Maros megyei tanfelügyelőségi biztatás körülbelül kimerül annyiban, hogy az egyház lásson hozzá önerőből, és indítsa be a szakiskolát.

Erre jelenleg nincsenek felkészülve, miután a négy évvel ezelőtti elképzelés óta sok minden megváltozott. „Hogy a kolozsvári református szakiskola erdélyi magyar sikertörténetté vált, nem kis mértékben Kovács Tibor református lelkipásztor érdeme is, aki az ügyet szívvel-lélekkel fölvállalta. Ha Marosvásárhelyen is lenne egy ilyen emberünk, akkor könnyebben alakulna sok minden” – fogalmazott Gáll Sándor. A tanügyi tanácsos szerint jövő őszre biztosan nem lesz református egyházi szakiskola Marosvásárhelyen, de az elképzelés létezik, kivitelezése pedig többek között a megfelelő helyi politikai támogatástól függ.

Gáll Sándor szerint hatékony szakiskolai oktatás csak olyan környezetben működtethető sikerrel, ahol a diákok rendelkezésére áll a duális képzést biztosító céges háttér. A jó működés titka – akárcsak egy jó középiskola esetében – itt is az, ha vigyáznak a színvonalra. Ez a garanciája annak, hogy a bentlakással rendelkező jó szakiskolák a szórványkollégiumok mintájára távolabbi megyékből is vonzzák a diákokat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport