Ki kell lépnie a gazdának a komfortzónájából ahhoz, hogy kevesebb növényvédőszert használjon

Ki kell lépnie a gazdának a komfortzónájából ahhoz, hogy kevesebb növényvédőszert használjon

Tavaszi permetezés a gyümölcsösben. Megfelelő védekezéssel jelentősen csökkenthető a vegyszerhasználat

Nem lát kivetnivalót Józsa Eszter erdőszentgyörgyi növényorvos abban, hogy az uniós előírások kevesebb vegyszert engedélyeznének a mezőgazdaság számára, annak ellenére sem, hogy kevesebb vegyszerrel, illetve a biogazdálkodásban használatos növényvédő szerekkel drágább a termelés. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdásza a Krónikának kifejtette, az átállás jelentős szemléletváltást igényel az erdélyi gazdák részéről; a szakemberrel az aktuális növényvédelmi tudnivalókról, a gazdák képzéséről, az egészséges élelmiszertermelés kihívásairól beszélgettünk.

Makkay József

2024. március 21., 09:582024. március 21., 09:58

2024. március 21., 10:292024. március 21., 10:29

– A végéhez közelednek Erdélyben a téli gazdaképző előadások és tanfolyamok. Hogyan alakult az idei szezon?

– Maros megye sok településére hívtak növényvédelemmel kapcsolatos előadást tartani. Egy-egy faluközösség gazdái a helyi önkormányzat mezőgazdasági referensével egyeztettek arról, mi érdekli őket, és ennek ismeretében állítottam össze az előadások tematikáját. Több helyen a gyümölcstermesztésen volt a hangsúly, máshol a zöldségtermesztés növényvédelme került górcső alá, de vegyes tematikájú képzésre is mentem, ahol többféle szakterülettel foglalkoztunk. Több órás, vagy egész napos komplexebb képzéseket is tartottunk, olykor más kollégával közösen, aki a metszést mutatta be a gazdáknak.

Idézet
A gyümölcstermesztésben a virágzásig és a gyümölcskötődésig terjedő időszak teljes növényvédelmét hangsúlyozom: ha ebben az időszakban megfelelő a permetezés, a későbbiekben jóval kevesebb dolgunk akad.

Nem csak székelyföldi településekre, hanem Szatmárra is hívtak, ez a falugazdász téli, kora tavaszi teendője.

– Mennyire fogékonyak a gazdák az alternatív növényvédelemre, amikor a vegyszeres védekezést más módszerekkel is kiválthatják?

– Növényorvosként szívügyem a kevesebb vegyszerhasználat, az alternatív védekezés. Sok olyan tippet, módszert tudok ajánlani, amivel csökkenthetjük a növényvédőszer-használatot. Ezek közül az egyik, ha ősszel hullámpapírt, kartont erősítünk a gyümölcsfák kérgére. Az aknázó molylepkék bebábozódnak a fa kérgébe, amit a hullámpapírral késő ősszel, tél elején elégetünk, így rengeteg kártevőtől szabadítjuk meg a gyümölcsfákat. A gazdák fogékonyak ezekre a módszerekre, hiszen nem csak egészségesebb terményt tudnak szüretelni, hanem az éves növényvédelmi kiadásaik is kevesebbe kerülnek.

Galéria

Józsa Eszter falugazdász a növényvédelem minden területére felhívja a gazdák figyelmét

Fotó: Makkay József

– Visszatérő gond a mezőgazdasági szakképzés hiánya. A legtöbb gazda autodidakta módon kezd el gazdálkodni, és tapasztalatai révén szerez szaktudást. Mennyire járható út ez?

– A sokéves tapasztalat segíthet – ilyenkor az ember gyakorta a saját kárán tanul –, de a sikeres gazdálkodáshoz ez nem elegendő. Elméleti szaktudás is szükséges, amit különböző szakoktatási formákban – ma leggyakrabban a felnőttképzésben – lehet megszerezni. Erdély-szerte népszerűek a gazdatanfolyamok. A gazdapályázatok leadásához nélkülözhetetlenek, de sok gazda azért vállalja, mert használható tudásra tesz szert. Idén Parajdon szerveztünk 360 órás általános mezőgazdasági képzést – a napokban volt a tanfolyam záróvizsgája –, és még tart a 720 órás biogazdaképzés.

Idézet
Növényvédelmi szakoktatóként jó látni, hogy minden hely betelt, a gazdák részéről komoly érdeklődés mutatkozik a képzéseink iránt.

– A növényvédelem a mezőgazdasági termelés egyik legnehezebb része. Hogyan boldogulnak ezen a területen a gazdák?

– Jellemző, hogy sokan az interneten keresnek szaktanácsot egy-egy betegség vagy kártevő leküzdésére, ami sokszor nem célravezető. Nem mindig találják meg a szakmailag megbízható portálokat, másrészt a tünetek felismeréséhez tapasztalat, szaktudás kell. Ha a gazdának szerencséje van, a legközelebbi növényvédelmi szakboltban olyan eladót talál, aki ért is ahhoz, amit árul, de még így sem garantált a sikeres védekezés. Szerencsére a három székelyföldi megyében egyre nagyobb ázsiója van a falugazdászok munkájának. Összesen három növényvédelmi szakember tevékenykedik, jómagam Maros megyéért felelek.

Idézet
Egyre többen keresnek telefonon, képet küldenek a beteg növényről, de sokszor számomra is csak akkor egyértelmű a tünetek felismerése, ha személyesen találkozunk,

és mikroszkóp alatt tudom beazonosítani a betegségeket vagy kártevőket. Havonta legalább száz gazdával állok kapcsolatban, akiket valamilyen rendszerességgel felkeresek.

Galéria

Szántóföldi növénytermesztés. Sok gazda nehezen boldogul a nagyon alacsony felvásárlási árakkal

Fotó: Pál Árpád

– A nagy távolságok miatt mindenhova sikerül időben kijutni?

– Mindenkit nem tudok azonnal felkeresni, de a kapcsolat abból áll, hogy ráirányítom a gazdák figyelmét olyan részletekre, mint a megelőzés, a megfelelő agrotechnika és fajtaválaszték. Akik az elmúlt években velem dolgoztak, sokat elsajátítottak a növényvédelem tudnivalóiból, velük ma már telefonon is megértjük egymást. Amikor meglátogatok egy gazdaságot, a gazdával visszatérünk a gyökerekig, a vetés előtti talajműveléshez: mit hogyan végzett el, milyen a tápanyagutánpótlás, milyen fajtákat termeszt, stb. A növényvédelem egyik tévhite, amit sok gazda évtizedek óta tesz: rendszeresen permetez valamilyen szerrel, függetlenül attól, hogy milyen a fajtaválaszték, hogy a növényeknek milyen a tápanyag-, és talajigényük, a különböző fajták mennyire rezisztensek a betegségekre és kártevőkre. Ha ezekről megfelelő információkkal rendelkezünk, jóval könnyebb dolgunk van.

– Romániában nincs kiemelt szerepe a növényvédelemnek. A megyei növényvédelmi hivatalok túlélésre vannak berendezkedve, így kevés szakembertől lehet tanácsot kérni. Mennyire nehezíti ez meg a termelők dolgát?

– Az európai uniós országok sorában Románia nagyon le van maradva a növényvédelem terén. Miközben tőlünk nyugatabbra az Unióban mindenhol kötelező az online permetezési napló – amiből a hatóságok hasznos időn belül értesülnek, és ellenőrizni tudják, hogy ki milyen növényvédelmi munkálatot folytat –,

Idézet
nálunk még a növényorvosi szakmát sem ismerik el.

Amikor magyarországi szakmérnöki végzettséggel a falugazdász-hálózat keretében alkalmaztak, a munkaügynél derült ki, hogy növényorvos, növényvédelmi szakember besorolás nincs a szakmák jegyzékében, ezért mezőgazdasági mérnöki besorolást kaptam. Ugyanez érvényes azokra az erdélyi végzettségű szakemberekre is, akik újabban Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen kapnak mesteri képzést követően diplomát növényvédelmi ismeretekből. Szakemberek híján a hazai gazdák növényvédelmét alig ellenőrzi valaki. A Mezőgazdasági Kifizetési és Beavatkozási Ügynökség (APIA) nyilvántartásában szereplő termelőkhöz időnként kimegy ugyan a hatóság szakembere a papír alapú permetezési naplót ellenőrizni, de sok gazdánál még soha nem jártak… Azok a termelők szembesülnek ellenőrzésekkel, akik áruházláncok beszállítóiként be kell vizsgáltassák a terményeiket. Ebben a hiányos rendszerben felértékelődik a magyarlakta vidékek falugazdászainak a szerepe.

korábban írtuk

A terméshozamot és az áru minőségét is súlyosan befolyásolja, hogy nincsenek növényorvosaink
A terméshozamot és az áru minőségét is súlyosan befolyásolja, hogy nincsenek növényorvosaink

Miközben az EU legtöbb tagállamában a növényorvosokként ismert mezőgazdasági szakemberek felügyelik a teljes növénytermesztést, Romániában akut hiány érhető tetten növényvédelmi szakemberekből.

– Uniós direktíva a növényvédőszer-használat fokozatos csökkentése, illetve a mezőgazdasági területek legalább 25 százalékának az átállítása biogazdálkodásra. Miért nem népszerű a gazdák körében a kevesebb vegyszerhasználattal folytatott mezőgazdaság?

– Erre az egyik magyarázat, hogy az emberek többsége nem akar kimozdulni a komfortzónájából. Szerintem nincs rendellenesség abban, hogy az uniós előírások kevesebb vegyszert engedélyeznének a mezőgazdaság számára. Eleink még harmóniában tudtak élni a természettel, ma ez a kapcsolat megszakadt. Ehhez kellene a gazdatársadalomnak visszatérnie. Az más kérdés, hogy ennek mi az ára.

Idézet
Kevesebb vegyszerrel, illetve a biogazdálkodásban használatos növényvédő szerekkel drágább a termelés, kisebbek a hozamok, amit a vásárlónak kell megfizetnie.

Viszont ez is a komfortzónánkról szól: akarunk-e egészségesebben táplálkozni, és erre többet költeni? Ma már a biotermelésben ugyanolyan hatékony vegyszerekkel rendelkezünk, mint a konvencionális mezőgazdaságban, de ezek használata többe kerül. Az átállás komoly szemléletváltást igényel a gazdák részéről.

– Az európai mezőgazdaság – ezen belül a romániai is – nehéz helyzetben van az illojális külföldi konkurencia miatt. A gazdák mennyire tudnak megbirkózni a kihívásokkal?

– Több olyan szántóföldi növénytermesztővel találkoztam, aki két év ráfizetéses gabonatermelés után abbahagyta a gazdálkodást, kifogytak a tartalékai. A zöldség- és a gyümölcstermesztők körében ez még nem ennyire hangsúlyos, de itt is látok lemorzsolódást. A kistermelők számára egyre nehezebb az értékesítés. Ha nem társulnak, ha nem keresnek közös piaci lehetőségeket, rendre kirostálódnak.

Idézet
Minden előadásomon elmondom a társulás, az összefogás fontosságát, aminek nincs alternatívája.

Nevezzük azt szövetkezetnek, bárminek, az összefogás a fontos, hogy a kistermelők termékei minél rövidebb úton jussanak el a fogyasztókhoz, és ne a viszonteladók, a plusz láncszemek fölözzék le a hasznot. Akik ezt felismerik, azoknak könnyebb lesz túllépni a mai piaci nehézségeken.

Az erdőszentgyörgyi Józsa Eszter mezőgazdasági szakember kolozsvári egyetemi tanulmányai után Magyarországon szerzett növényorvosi szakmérnöki diplomát. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdásza számos erdélyi gazdaképző tanfolyam előadója, akit Maros megye valamennyi szegletéből megkeresnek a gazdák növényvédelmi tanácsért.

korábban írtuk

Gyakrabban támadnak a kórokozók és kártevők, szakértelem híján nem hatékony a növényvédelem
Gyakrabban támadnak a kórokozók és kártevők, szakértelem híján nem hatékony a növényvédelem

A globális felmelegedés következtében, illetve a külföldről behurcolt növényi betegségek és kártevők miatt újabb kihívások elé néz a romániai mezőgazdaság, elsősorban a kisgazdaságok növénytermesztése. Az egyre szerteágazóbb növényvédőszer-felhasználáshoz azonban hiányzik a megfelelő szaktudás. Orb&

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 25., kedd

Még a vizsga ideje alatt kiszivárogtak a kisérettségi romántételei, eljárás indul

Még a délelőtt 9 és 11 óra közt tartott vizsga lejárta előtt megjelentek a sajtóban a kisérettségi keddi romántételei, az ügyben eljárás indul.

Még a vizsga ideje alatt kiszivárogtak a kisérettségi romántételei, eljárás indul
2024. június 24., hétfő

Összeköt a lovagkirály kultusza: elrajtolt a 12. Szent László Napok Nagyváradon

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Boldogasszony tenyerén című előadásával hétfőn hivatalosan elrajtolt Nagyváradon a 12. Szent László Napok, amely változatos programokkal várja közönségét a következő hat nap során.

Összeköt a lovagkirály kultusza: elrajtolt  a 12. Szent László Napok Nagyváradon
2024. június 24., hétfő

Sokan bujkálnak rokonoknál, ismerősöknél a jogerősen kirótt szabadságvesztés letöltése elől

Sokan próbálnak kibújni a jogerős szabadságvesztés letöltése elől. Van, aki hónapokig bujkál ismerősöknél, mások külföldre menekülnek. Szilágy megyében az elmúlt napokban három elítéltet tartóztattak le.

Sokan bujkálnak rokonoknál, ismerősöknél a jogerősen kirótt szabadságvesztés letöltése elől
2024. június 24., hétfő

Élőben közvetítik a szertartást: öt fiatal diakónust szentelnek pappá Gyulafehérváron

Öt diakónust szentelnek pappá szombaton a Gyulafehérvári Főegyházmegyében – közölte a közösségi oldalon a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Papnevelő Intézet (Seminarium Incarnatæ Sapientiæ).

Élőben közvetítik a szertartást: öt fiatal diakónust szentelnek pappá Gyulafehérváron
2024. június 24., hétfő

Háborúk kora – Az aktuális geopolitikai helyzetről Somkuti Bálinttal a Szent László Napokon

2022. február 24. – beleégett tudatunkba a dátum, ami gyökeresen megváltoztatta az életünket, hiszen azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, már semmi sem olyan, mint régen volt.

Háborúk kora – Az aktuális geopolitikai helyzetről Somkuti Bálinttal a Szent László Napokon
2024. június 24., hétfő

BEC: nem sértett törvényt az RMDSZ urnabiztosa és szóvivője a Tőkés-ügyben

Nem ütközik törvénybe az Országos Választási Iroda szerint, ha egy urnabiztos nyilvánosságra hozza egy választópolgárról, élt-e szavazati jogával. A Krónika a Csoma Botond és Tőkés László között kirobbant vita kapcsán kérte ki a BEC álláspontját.

BEC: nem sértett törvényt az RMDSZ urnabiztosa és szóvivője a Tőkés-ügyben
2024. június 24., hétfő

Jól vetettek, de nem mindig jól aratnak. Az aradi falugazdász szerint a felvásárlóké a haszon

A szokásosnál valamivel korábban kezdődött az aratás Arad megyében. A korai csapadék, majd a nyáriasan meleg tavasz miatt hamarabb értek be a kalászosok, így a repcét, árpát már vágják a kombájnok, de napokon belül a búza betakarításának is nekifognak.

Jól vetettek, de nem mindig jól aratnak. Az aradi falugazdász szerint a felvásárlóké a haszon
2024. június 24., hétfő

Visszatérő történet: Nyugat-Európából lopott kocsit hoztak Romániába, a magyar határon buktak le

Francia hatóságok által körözött személyautót szűrtek ki a forgalomból a magyar rendőrök a Csanádpalota-Nagylak magyar-román határátkelőnél. Idén ez már a sokadik bűneset.

Visszatérő történet: Nyugat-Európából lopott kocsit hoztak Romániába, a magyar határon buktak le
2024. június 24., hétfő

Erdélyben viharra, máshol kánikulára figyelmeztetnek

Hétfőn Erdély legnagyobb részében viharos időjárás, a déli megyékben kánikula várható az előrejelzések szerint.

Erdélyben viharra, máshol kánikulára figyelmeztetnek
2024. június 24., hétfő

Hét szavazattal nyert az egyik jelölt a döntetlen után újból kiírt polgármester-választáson Maros megyében

A szavazatok 50,26 százalékával a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Emil-Florin Mocan nyerte a vasárnap megismételt polgármester-választást a Maros megyei Maroskecén.

Hét szavazattal nyert az egyik jelölt a döntetlen után újból kiírt polgármester-választáson Maros megyében