Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője

Semmelweis Ignác bronzszobra a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömbjének udvarán

Fotó: Ancsin Gábor, Semmelweis Egyetem

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” (1818. július 1. – 1865. augusztus 13.). Tragikus sorsú orvos, akinek a temetésén sem kollégái, sem családtagjai nem jelentek meg.

Ábrám Zoltán

2018. július 01., 12:492018. július 01., 12:49

2018. július 01., 12:502018. július 01., 12:50

Öt és fél évvel korábban Bolyai Jánost is csupán néhányan kísérték el utolsó útjára, hogy később munkásságát elismerjék, és ma a legnagyobb matematikusok között tartsák számon.

Semmelweis Ignác egyúttal szerencsés tudós, aki úttörője volt a kísérleti kóroktannak és a – ma már köznapi gyakorlattá vált – aszeptikus (fertőzést megelőző) eljárásoknak, amelyek jelentőségét lassanként elfogadta az orvosszakma. Róla nevezték el a budapesti orvosegyetemet az ezerkilencszázötvenes évek elején, amely a legutóbbi magyarországi felsőoktatási reform után Semmelweis Egyetemmé szerveződött át.

Ignác (a tízből) ötödik gyerekként született pesti német kereskedőcsalád sarjaként. Budai, pesti és bécsi tanulmányokat követően végül Bécsben kapta meg orvosdoktori diplomáját 1844-ben. További képesítéseket követően tanársegédi állást nyert el a bécsi szülészeti klinikán.

Bár ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték, itt jött rá arra a megállapításra, miszerint a klórvizes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot és jelentősen lecsökkenti a gyermekágyi lázat.

Mégis, bizonyára szakmai féltékenységből, nem hosszabbították meg bécsi szerződését. A pesti szülészetre került, ahol a klóros kézmosás alkalmazásával látványosan lecsökkentette a gyermekágyi láz halandóságát. Semmelweis Ignác nem volt kutató, mégis korszakalkotó felfedezést tett: a kötelező módon boncolást végző szülészorvosok és a vajúdó nőkön tancélos vizsgálatokat végző orvostanhallgatók az okai az igen magas gyermekágyi halálozásnak, ezért javallt a klóros vízzel történő kézmosás. Szülésztársai hosszú ideg ellenálltak, módszerét nem alkalmazták, és nem óhajtották elismerni: akaratlanul is gyilkosok. Sőt: tömeggyilkosok, amint Semmelweis végső elkeseredettségében nyílt levelében megbélyegezte a szülészeti szakma nemzetközi vezetőit.

Személyi összeférhetetlenségére hivatkozva kétszer mondták fel bécsi állását, később (1865) budapesti kollégái zavaros elmeállapota okán – felesége közreműködésével – csellel bécsi elmegyógyintézetbe küldték. Semmelweis elmebaja vitathatatlan, számos kutatás alátámasztja. Arról viszont kevesebbet írnak, hogy fogadtatása a bécsi bolondokházában feltételezhetően „túlságosan jól sikerült”: az ellenkező „őrültet” az ápolók úgy megverték, hogy két hét alatt belehalt sérüléseibe. Ekkora szégyenfoltot nehéz lemosni. Még a klóros víz sem segít. A sors igazságtétele azonban, hogy napjainkban a Semmelweisről elnevezett egyetem azon szülészprofesszoroknak is emléket állít, akik a kor kívánalmainak megfelelő szakmai hozzáértésükön túl, bár nem szánt szándékkal, végül is a halálba küldték. Hogy megszabaduljanak tőle? Nem sikerült.

Semmelweis halála ma is „fekete lyuk”, amiről nem szívesen beszélünk.

A tudósok és művészek életpályáját behatóan kutató Czeizel Endre elviselhetetlen magatartású, „nehéz” emberként jellemezte, és a pesti egyetemről való eltávolítását az egyetem és tanárai hírnevének megrontásával magyarázta, akik ugyanakkor nem számíthattak a bécsi elmegyógyintézet ápolóinak embertelen viselkedésére. Erkölcsi elégtételként szolgál, hogy tekintettel halálának száz éves évfordulójára, az UNESCO az 1865-ös évet Semmelweis-évnek nyilvánította, és ekkor lett szülőháza a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum székhelye. (Itt volt tudományos kutató, majd főigazgató Magyarország éslelkiekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke, Antall József.)

Semmelweis Ignác számos kihívást felsorakoztató életpályája olyan magyar tudóssorsra jellemző témákban érdemel mindenkori elemzést, mint: küzdelem az érték elismertetéséért, segítők éskeresztbetevők, ellentmondásos személyiségjegyek és magánélet, a szülőhaza viszonyulása, külföldi szerepe, halálon inneni és túli megbecsülés. Egyik könyvében ránk hagyott gondolatait, bizakodását idézve: „Ha azonban, amit isten ne adjon, nem adatnék meg nekem, hogy saját szemeimmel lássam azt a boldog időt: akkor abbéli meggyőződésem, hogy ennek az időnek elébb vagy utóbb, de feltartóztathatatlanul el kell következnie, halálom óráját is fel fogja deríteni.”

A szerző marosvásárhelyi egyetemi tanár

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2018. július 21., szombat

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész.

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

Tanár úr, az osztályból 18-an vették az érettségit! – jelentette büszkén az egyik tanítványom, amikor az eredményekről érdeklődtem. Nem ez volt a legalkalmasabb pillanat, hogy a magyartalan megfogalmazásra felhívjam a figyelmét, de ez az egyetlen mondat nagyon sok mindenről árulkodik.

Vegyük az adást, ne csak az érettségit
Vegyük az adást, ne csak az érettségit
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

2018. június 02., szombat

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről

A kolozsvári Mátyás-napok, majd a sepsiszentgyörgyi Szent György Napok után egyre több erdélyi helyszínen találkozhatnak majd az érdeklődők Mátyás királyt és korát idéző programokkal, rendezvényekkel. Az Erdély-szerte esedékes megemlékezésekről a budapesti Magyarság Háza igazgatóját, Csibi Krisztinát kérdeztük.&a

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről
2018. május 06., vasárnap

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása

Marosvásárhelyi és bukaresti peres tapasztalatom alapján a leghatározottabban ki merem jelenteni azt, hogy a teljes körű magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés jövője jogi eszközökkel nem biztosítható.

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

‚Oktatótársaim és a magyar hallgatók nevében ma is azt vallom: mi szinte minden lehetségeset megtettünk a demokrácia keretei között, szűkösnek bizonyuló eszköztárunkból ennyire tellett. A helyzet meghaladott bennünket. Mi, tanárok és diákok elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében vagyunk, lehetünk felelősek. A kisebbs&am

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

2018. április 15., vasárnap

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről

Nem jogi, hanem politikai döntés kérdése, hogy mennyire állítható a nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatába – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Szalayné Sándor Erzsébet, az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának tagja.

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről
2018. április 09., hétfő

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról

Újabb székelyföldi bemutatókörúton ismerheti meg a nagyközönség a napokban Sántha Attila nemrég napvilágot látott Bühnagy székely szótárát. A kötet megszületéséről, a gyűjtőmunkáról, a székely nyelvi örökségről kérdeztük Sántha Attilát.

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról
2018. március 25., vasárnap

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel

A vers műfordítás egy ismeretlen nyelvből, a Kárpát-medencében írott mai irodalom egyre inkább szervesülő közegnek tekinthető, és fontosak az olvasókkal való személyes találkozások – ezt vallja többek közt Karácsonyi Zsolt kolozsvári költő, aki március 15. alkalmával vett át József Attila-díjat Budapesten.

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel
2018. március 18., vasárnap

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban

Mindenki másként látja, fogja fel és értelmezi a valóságot. Amit látunk, képlékeny, és ha csak kicsit is más szögből próbáljuk nézni mindazt, ami körülvesz bennünket, máris változik a perspektíva, módosulhatnak nemcsak benyomásaink, de véleményünk is.

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban
2018. március 03., szombat

Varázslatos, de taszító élményeket is kínál Nepál, az élő istennő hazája

Valaha gyönyörűséges, de mára sok helyen omladozó palotatemplomok, impozáns buddhista szentélyek, az „élő istennő” jelenléte, kedves, előzékeny helyiek, rituális halottégetések és szegénység – többek közt ezeket kínálja Nepál fővárosa.

Varázslatos, de taszító élményeket is kínál Nepál, az élő istennő hazája