Ma is létezik „boszorkányság”, csak pletykának hívják – Izgalmas várostörténeti tárlat tekinthető meg Marosvásárhelyen

Kiss Judit 2023. április 03., 09:06

Izgalmas, hiánypótló várostörténeti kiállítás mutatja be a Maros Megyei Múzeumban Marosvásárhely 17. századi múltját. A kulcsos város című, állandó várostörténeti tárlat a múzeum történeti és régészeti részlegén, a várban várja a látogatókat, és mintegy 120 négyzetméteren, tematikus modulokban mutatja be a 17. századi marosvásárhelyiek életét az igazságszolgáltatástól a gasztronómiai szokásokig. Sárándi Tamás történészt, kurátort, az intézmény muzeológusát arról kérdeztük, hogy milyen szempontok szerint szándékoztak bemutatni a város múltját.

Ma is létezik „boszorkányság”, csak pletykának hívják – Izgalmas várostörténeti tárlat tekinthető meg Marosvásárhelyen
galéria
A marosvásárhelyi Várban tekinthető meg a várostörténeti kiállítás, amely a 17. századra összpontosít Fotó: Maros Megyei Múzeum

„Hiánypótló a kiállítás abban az értelemben, hogy a megyei múzeumnak nem volt helytörténeti tárlata, és ezt sok látogató hiányolta – emiatt is találtuk ki az állandó tárlatot” – mondta a történész, akinek egyébként nem ez a korszak a szakterülete, hanem a huszadik századdal foglalkozik.

Fotó: Diana Gherendi/Facebook

De mivel a múzeumban nincsen olyan szakember, aki kimondottan a 17. századdal foglalkozik, ezért Sárándi Tamás beleásta magát ebbe a korszakba és Győrfi Zalánnal, a másik kurátorral együtt – aki a középkor szakértője – valósították meg a kiállítást.

Miért vált a város Székelyföld fővárosává?

„Azért döntöttünk a 17. század bemutatása mellett, mert egyrészt ez a városnak a legrégebbi korszaka, ami jól dokumentálva van. A korszakra vonatkozóan két krónika is fellelhető, ami elmeséli az akkor történteket. 1616-ban kapta meg Vásárhely a szabad királyi városi címet, és ezáltal indul meg a fejlődése: jogilag kikerül a Székelyföldből és önálló, mai szóval élve igazi várossá, municípiummá lesz. Olyan jogokat kapnak a lakosok, hogy ettől kezdve maguk dönthetnek a sorsukról” – fejtette ki a történész.

A korabeli boszorkánypereket is felidézi a kiállítás Sárdi Katalin esetén keresztül Fotó: Maros Megyei Múzeum

Mint mondta, ez a fejlődés vezet el oda, hogy a 19. században már azt mondják, hogy Marosvásárhely a Székelyföld fővárosa, mert a legnagyobb, a legfejlettebb. „Hogy miért gondoljuk, hogy ez a század fontosabb a város történetében, mint az azt megelőző vagy azt követő századok, ezt mutatja be a tárlat. És annak ellenére, hogy ez a korszak jól dokumentált, tudjuk, hogy mikor ostromolták a várost, mikor készült el a vár, mikor volt pestisjárvány, nem ezekre összpontosítunk, hanem megpróbáljuk társadalomtudományi szempontból megközelíteni ezt a periódust” – mondta Sárándi Tamás.

Fotó: Diana Gherendi/Facebook

Arra is kitért, hogy a tárlat nem kronológia, nem politikatörténet, nem intézménytörténet, bár valamilyen szinten ez is van benne, hanem mai szóval élve kissé „bulvárosabb” témákat jár körül, ami érdekesebbnek tűnhet egy mai látogató számára.

Valaki megbotlott a temetőben és máris boszorkányt kiáltott

A történész rámutatott, ezért vonták be a kiállításba például a boszorkányperek témáját. A jelenség ebben az időszakban erősödött fel, több hasonló jellegű per zajlott, mint az előző korszakokban. „Hogy mi is ez az egész jelenség, arról egy konkrét eseten keresztül, a Sárdi Katalin perén keresztül beszél a kiállítás. Bár az ő nevét emeltük ki, de általában a boszorkányüldözés jelenségéről akarunk beszélni, hogy miért erősödött fel a 17-18. században. Nem azt akarjuk bizonyítani, hogy Sárdi Katalin boszorkány volt-e, vagy sem, hanem hogy mit is hordozott a boszorkányüldözés” – mutatott rá a történész.

A kulcsos város című kiállítás azt is bemutatja, hogy milyen lehetett a nyílt tűzhely, amely a legtöbb vásárhelyi lakást fűtötte a 17. században Fotó: Maros Megyei Múzeum

Kifejtette, szándékosan választották ki ezt a pert azért, mert nem tudható a végeredménye, hogy a nőt megégették-e, vagy sem. Sárándi Tamás azt mondta, hogy

a boszorkányüldözés témájának előtérbe helyezésével arra akarnak rámutatni, hogy napjainkban is észlelhető a jelenség átalakult formája, egyfajta emberi tulajdonság, hogy társadalmi konfliktusokat úgy próbálunk feloldani, hogy feljelentgetjük egymást, vagy egymásról alaptalan pletykákat kezdünk el terjeszteni – erre jó táptalaj a közösségi oldal is.

„A kommentelés manapság ebbe a jelenségbe tartozik, mindegy, hogy van alapja, vagy sem, de elindul a pletyka és a karaktergyilkosság virtuálisan is megtörténhet. A 17. században ha valakit megvádoltak boszorkánysággal, bőven elég volt ahhoz, hogy attól kezdve neki kellett bebizonyítania, hogy nem az” – emelte ki a történész.

A több évszázaddal ezelőtti konyhahelyiségek kinézetét is megidézik Fotó: Kovács Mihály Levente/Facebook

Hozzátette, az illetőt feljelentették, alaptalan vádakat hoztak fel ellene, a Sárdi Katalin esetében ilyeneket például, hogy valaki sétált át a temetőn, megbotlott, majdnem kitörte a nyakát, és hogy biztos azért történt, mert a nő otthon valamilyen kuruzslásokat végzett – ma ezek nevetséges vádaknak számítanak, de akkor megállták a helyüket.

Virtuális máglya, írástudatlan elöljáró

A történész szerint mindennek a bemutatásával a múlt kicsit tükrözheti a jelent, sőt, a tárlaton van egy rész, ahol egy képzeletbeli máglya van felállítva, és úgy működik a dolog, hogy a látogató el tud sétálni fölötte vagy meg tud állni, lenéz, és oda van téve egy tükör, amiben saját magát látja: arra akarnak utalni, hogy a boszorkányok napjainkban is közöttünk élnek, csak pletykának nevezzük, nem boszorkányságnak.

A tárlat a város életének számos területét igyekszik bemutatni, az igazságszolgáltatástól a gasztronómiáig.

Sárándi Tamás felsorolta, öt nagy tematikus egységre bontható a kiállítás, az első az igazságszolgáltatásé és közigazgatásé – a kettő ebben az időszakban nem volt különválasztva. A város főbírája a bíró is volt – tehát mai fogalmaink szerint egyszerre polgármester és bíró.

Interaktív, virtuális elemekben is bővelkedik a marosvásárhelyi állandó tárlat Fotó: Kovács Mihály Levente/Facebook

A történész azt is elmondta, azért is érdekes ez a 17. századi jelenség, mert a korszak már nem középkor, már vannak írott törvények – 1604-ből származik az első írott törvény a város életében –, de alapvetően a szokásjog határozza meg, hogy ki a város bírája. A krónikáknak köszönhetően tudhatók a nevek is, nagyon sok esetben előfordul az, hogy a főbíra sem írni, sem olvasni nem tud. De sok esetben – például a Sárdi Katalin perében is – ő ítélkezik, ő mondja ki, hogy az illető boszorkány-e, vagy sem, és ennek következtében máglyahalálra juthat a nő. Bár ez a periódus már nem számít középkornak, hanem modern kornak, de még bőven jelen vannak a középkori hagyományok, például hogy egy írástudatlan ember vezet egy várost és a lakosok meg vannak vele elégedve.

Amikor a cserépkályha luxusnak számított

A második tematikus egység a céheket mutatja be, abban az időszakban a város lakosainak többsége mai szóval élve mesterember volt. A polgári jogot is ismerteti a tárlat: azáltal, hogy megkapja a szabad királyi város címet Vásárhely, felmerül a kérdés, hogy ki lehet egyáltalán a város polgára, milyen előfeltételei voltak ennek, hiszen ez nem volt automatikus, hogy ha valaki a városban él, attól már polgár, hanem ennek voltak lépései, hogy miként kaphatja a címet – mutatott rá Sárándi Tamás.

Mint sorolta, a következő egység a korabeli társadalomról szól, itt azt a megoldást választották, hogy a tárgyi kultúra révén miként lehet reflektálni a korabeli társadalmi csoportokra. „Ebből az időszakból maradt fenn valamelyes tárgyi anyag, tehát

azt mutatjuk be, hogy miként nézhetett ki egy 17. századi vásárhelyi polgár lakásának belseje, és mi volt az akkori „luxus” csúcsa, és kiderül, hogy a cserépkályha.

A tárlat bemutatja, hogy miért számított fényűzésnek a cserépkályha abban az időben, amikor a város lakosainak többsége fából épült házban lakott, csak a nagyon gazdag polgárok engedhettek meg maguknak téglából vagy kőből épült házat” – emelte ki a történész.

Fotó: Diana Gherendi/Facebook

Nemesek, polgárok, nincstelenek konyhája

Sárándi Tamás azt is elmondta, hogy az utolsó teremben egy korabeli konyha látható, szabad tűzhellyel – itt főztek, és ezzel próbálták fűteni a lakást az emberek – ehhez képest persze hogy luxust jelent a cserépkályha. A tárlaton régészeti ásatások során előkerült kályhacsempéket mutatnak be. „Egy virtuális lakomát is elképzeltünk: ezen keresztül az látható, hogy a városban ekkor élő három társadalmi csoport miként étkezett. A polgárok voltak ekkor a legtöbben, aztán voltak a nemesek – akik a törvény szerint nem lakhattak volna a szabad királyi városban, de Vásárhelynek nem volt olyan erős a lobbiereje, hogy kitilthassa őket. Elméletileg a városnak joga lett volna arra, hogy megszabja: a nemes nem lakhat bent a városban, mert kiváltsága ellentmond a szabad királyi jognak – ami szerint ki lehetett válogatni, hogy ki lakhat a városban. A harmadik csoport a nincstelenek, korabeli szóval szabadosnak nevezték őket” – fejtette ki a történész.

Mint részletezte, a virtuális lakomán az látható, hogy a különböző társadalmi csoportoknak hogyan nézett ki a konyhakultúrája. Terített asztal látható, mintha ugyanannál az asztalnál ülnének ugyanazon a lakomán a nemesek, a polgárok és a szabadosok.

Utóbbiak fából készült tányérból és ivó alkalmatosságból ettek, ittak, a polgárok ónedényekből, a nemezek pedig ezüst és aranyozott poharakból, készletekből.

Vásárhelyen körülbelül kétezren élhettek a 17. században

Kérdésünkre, hogy Marosvásárhelynek a 17. században körülbelül hány lakosa volt, Sárándi Tamás azt felelte, hogy több ízben tarolt pestisjárvány, változott a lakosok száma, de körülbelül 500 család – vagyis 2000-2500 fő – lakta a várost.

Amint a tárlat leírásában szerepel, a 17. század a modern Marosvásárhely születésének a kezdete, amikor eldőlt, hogy a város új fejlődési pályára áll, kiszakad a széki kötöttségből, és megindul a városiasodás, majd az ezzel járó polgárosodás útján.

Fotó: Diana Gherendi/Facebook

A város középpontjában még ott áll az egykori ferences kolostor, de templomában már anyanyelven hirdetik a reformáció tanait; megindul a vár építése. Megjelennek az emlékiratszerzők és megszületnek az első városi krónikák, a mesterek Kolozsvárra küldik fiaikat szakmát tanulni, miközben a főtéren még gyakran a pellengérhez kötöznek vagy máglyán égetnek meg embereket. A korszakot egyéni sorsok segítségével, két élettörténet felvillantásával kívánják közelebb vinni a látogatókhoz: Sárdi Katalin „boszorkánypere” mentén a kor hangulatát, a közigazgatással egybefonódott igazságszolgáltatást, Nagy Szabó Ferenc életútján keresztül pedig a városi polgárrá válás folyamatát, egy polgár lehetőségeit, karrierútját mutatja be a tárlat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport