Pluszfeladat románnak lenni Magyarországon: Iova-Simon Eva, a Foaia Românească kisebbségi lap főszerkesztője a megmaradásról

Kiss Judit 2022. január 09., 21:05 utolsó módosítás: 2022. január 10., 11:45

Ahhoz, hogy a magyarországi románság ne felejtse el anyanyelvét, tudatosan tennie kell, az egyéntől függ, hogy képes-e kialakítani magának egy „nemzeti” mikrokozmoszt, ahol megőrzi kultúráját, hagyományait – mondta el a Krónika megkeresésére a méhkeréki születésű Iova-Simon Eva, a hetven éve megjelenő Foaia Românească magyarországi román kisebbségi újság főszerkesztője. Arról is beszélt, hogy a magyar kormány mind a 13, törvény által elismert magyarországi nemzetiséget kiemelt módon támogatja.

Pluszfeladat románnak lenni Magyarországon: Iova-Simon Eva, a Foaia Românească kisebbségi lap főszerkesztője a megmaradásról
galéria
Iova-Simon Eva, a hetven éve megjelenő Foaia Românească magyarországi román kisebbségi újság főszerkesztője Fotó: Facebook

– Az egyik legrégebbi magyarországi kisebbségi lap, a hetvenéves Foaia Românească szerkesztőségét is kitüntették Nemzetiségekért díjjal december 17-én Budapesten. A lap főszerkesztőjeként hogyan értékeli az elismerést?

– Őszintén megvallom, nagyon jó érzés volt ezt a díjat átvenni. És nemcsak azért, mert ez a legmagasabb kitüntetés, amit egy nemzetiségi személy, csoport, szervezet vagy intézmény kaphat Magyarországon a saját nemzetiségéért végzett tevékenysége elismeréseképpen, hanem abban a hitben vettem át ezt a díjat, hogy ezért az elmúlt hét évtized alatt nagyon sok román újságíró, szerkesztő, anyanyelven írni szerető értelmiségi személy dolgozott. A Foaia Românească 1951. január 15-e óta jelenik meg (egy kisebb megszakítás történt az 1956-os forradalom idején). A lap első címe a Libertatea Noastră volt, majd 1957 és 1991 között Foaia Noastră címmel jelent meg. Ezt követte egy útkeresési időszak, a 90-es években, amikor a lap címe Noira változott, de ez nem volt jövőbe tekintő cím, hanem magába zárkózást jelentett volna, ezért főszerkesztő elődöm, Kozma Mihály 1998-ban új irányt szabott a lapnak azzal, hogy új címet adott. A Foaia Românească ötvözete a legkedveltebb és leghosszabb életű címnek, valamint nemzeti irányt is megszabott a jövőre nézve mindnyájunknak, újságíróknak és olvasóknak egyaránt. Én magam 2000 márciusa óta vezetem a Foaia szerkesztőségét.

Az elmúlt 21 évben sok jó és kevésbé jó dolog történt, de a legfontosabb az, hogy a nehézségek ellenére lapunk ma is hetente megjelenik, bár az utóbbi években a folyamatos anyagi, valamint emberi erőforrások csökkenése alaposan próbára tett minket.

Úgy gondolom azonban, hogy amíg túl tudunk élni minden krízishelyzetet, és folyamatosan meg tudunk újulni, megtartjuk az olvasóinkat, előfizetőinket, és garantálni tudjuk a lap jövőjét.


– A Foaia Românească hetilap a helyi román közösség kulturális, közéleti eseményeiről is beszámol, ugyanakkor egyházi eseményekről szóló cikkek is helyet kapnak benne. Milyen széles olvasói réteget szólít meg a lap? Olvasóközönségük generációs tekintetben hogyan alakul: az idősebb és fiatalabb nemzedékeket is megcélozzák a lapban megjelenő anyagokkal?

– Hetilapunk fő célja, hogy bemutassuk a Magyarországon élő történelmi román nemzetiségi közösség mindennapjait, kulturális értékeit, közéleti és egyházi eseményeit. Ez utóbbiak azért is kapnak nagy hangsúlyt a lapban, mert közösségünk életében a család és az iskola után az egyház szerepe nagyon jelentős az anyanyelv megőrzése tekintetében. A hazai románság legnagyobb része ortodox vallású, a Gyulán székelő Román Ortodox Püspökség hivatalos nyelve a román, nemcsak a liturgiákon, hanem minden egyházhoz kötődő programon fontos szerep jut az anyanyelvnek. Méhkeréken, ahol a legtöbb hazai román él, a baptista és a pünkösdista egyházak szolgáló nyelve is a román. Ami az olvasótáborunkat illeti, pontosan olyan változásokon megy keresztül, mint egész modern életünk.

Lapunk 70 éves történetében fontos periódus volt a 80-as évek közepe, amikor rekordszámú, 1500–1600 előfizetővel büszkélkedhetett a szerkesztőség. Abban az időben még Romániában is sok előfizetője volt a Foaiának, de sok román családnak is „kötelező” heti olvasmány volt.

Bár a 2000-es évek óta a lap példányszáma is és az előfizetők száma is folyamatosan csökken, az olvasók száma tekintetében egyáltalán nem állunk rosszul, mivel a Facebook-oldalunkon keresztül, valamint a romániai sajtó által átvett cikkeinken keresztül ma sokkal több olvasója van a lapunknak, mint valaha. Tehát, a mi kicsi román nemzetiségi közösségünk ma „láthatóbb”, mint bármikor ezelőtt. Ami az olvasók generációit illeti, ez is teljesen változó, megpróbálunk vonzó lapot készíteni a fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt. Aminek külön örülünk, hogy nemcsak Romániában és Magyarországon olvasnak minket, olvasnak rólunk, hanem a világban elszórtan élő román közösségekben is.

– A nemzetiségek napja alkalmából tartott ünnepségen a nemzetiségekért is felelős kormányfőhelyettes azt mondta, a magyarországi nemzetiségek kultúrája értékgazdagságot jelent, mindenképpen integráns értékeit adják a magyar nemzetnek. A román kultúra, közösségi élet megőrzése, továbbéltetése miként működik a mindennapokban a térségben? Például Méhkeréken, ahol a legtöbb román él.

– Nem mindig könnyű a kisebbségi lét.

Ahhoz, hogy a saját nemzetiségi kultúránkat, hagyományainkat meg tudjuk őrizni, sokszor többszörös erőfeszítéseket kell tenni. A fiatalabb generációk nem érzik át, hogy mit veszítenek, ha hagyjuk, hogy például egy szép román hagyomány elvesszen. Csak az idő múlása tanítja meg őket arra.

De talán a legnagyobb veszélyben mégis a román anyanyelv elvesztése áll, sok hagyományos román közösségben már alig beszélnek az emberek románul. Sajnos, az idősek sokszor úgy mennek el ebből az életből, hogy az unokáik nem, vagy csak nagyon gyengén beszélnek románul. Ez komoly gondot okoz a közéleti szervezeteinkben is, de a román nemzetiségi oktatási intézményekben is. A román közösségi életet a helyi, megyei és országos szinten működő román nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, klubok szervezik. A legjelentősebb román kulturális élet minden szempontból két településen létezik: Gyulán, melyet sokan szeretnek úgy emlegetni, hogy ez a „hazai románság fővárosa”, mivel itt működik a román intézmények nagy része. A másik település Méhkerék, ahol a népszámlálás szerint is a legtöbb román nemzetiségű ember él. Bár az asszimiláció itt is jelen van, az egyre több vegyes házasság és a globalizált világunk nem kedvez annak, hogy valaki bármilyen erőfeszítés nélkül, természetes módon megőrizze a nemzetiségi nyelvét, szokásait, hitét.

Igenis, tenni kell azért nap mint nap, hogy ne felejtsük el a gyökereinket, ismernünk kell a történelmünket, ahhoz hogy tudjuk, kik vagyunk és mi végre is vagyunk ezen a világon.

Méhkerék példájára visszatérve – nekem személyesen is a szívem csücske, hiszen szülőfalum – a természetes asszimiláció jelentősen lelassult az 1990-es évek elején, mivel a faluban nagyon sok román települt át Romániából (főleg a határ menti településekről, valamint Moldvából, Iaşi, Suceava környékéről. Ők méhkeréki lányokkal, fiúkkal kötötték össze életüket, és alapítottak sok új román–román családot. Ennek a betelepülésnek az eredménye az is, hogy a falu iskolája, óvodája nem szenvedett gyermekhiányban, és a román oktatás színvonalát is meg lehetett tartani.

– Békés megyében a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a lakosságnak megközelítőleg az 1,7 százaléka román ajkú. A megyében a román nemzetiségi intézmények nemcsak uniós forrásból újulnak meg, a magyar állam is célzottan támogatja ezeket. A román nemzetiségi jelképek (zászlók, feliratok) használatára mi jellemző a régióban?

– Mivel a mai magyarországi történelmi románság sosem élt a hivatalos román állam keretein belül, számunkra a román nemzeti zászló, román nemzeti jelképek olyan szimbolikus erővel bírnak, amik összekötnek minket a saját nemzetünkkel. A román nép bánata a mi bánatunk is, a román nép öröme a mi örömünk is.

Az, hogy a sors és a történelem úgy rendelte, hogy mi ne férjünk az országhatárokon belülre, nem jelenti azt, hogy mi kevésbé vagyunk románok, csupán csak nekünk ezért jobban meg kell dolgoznunk.

A romániai románoknak természetes, hogy minden információ román nyelven jut el hozzájuk, a mi esetünkben ez nem így van. Ahhoz, hogy a magyar nyelv mellett, amely minket teljesen körbevesz nap mint nap, minden élethelyzetben, ne felejtsük el a román anyanyelvünket, ezért nekünk tudatosan és következetesen tennünk kell. Az egyéntől függ, hogy képes-e kialakítani magának egy „nemzeti” mikrokozmoszt, ahol megőrzi az anyanyelvét, kultúráját, hagyományait, értékrendjét. A legtöbb nemzetiségi intézményünk, óvodánk, iskolánk, jó anyagi és tárgyi feltételek között működik, de mégis a legfontosabb, hogy ezt a formát folyamatosan töltsük meg minőségi tartalommal is. És ehhez az emberi erőforrás a legfontosabb.

– Mit jelent román nemzetiségűnek lenni Magyarországon? Miként tudják megőrizni identitásukat a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok a tízmilliós országban (a 2011-es népszámlálási adatok szerint a magyarországi románság 35 641 fős volt, ez az összlakosságnak hozzávetőlegesen 0,4 százaléka – szerk. megj.)? Milyen támogatást kapnak ehhez a román államtól?

– A rövid válasz az első kérdésre az, hogy: mindennapi pluszfeladatot. Mivel már alig-alig van természetes közeg, ahol egy nemzetiség megélheti és gyakorolhatja a nyelvét, kultúráját, hagyományait, ezért folyamatosan és tudatosan tennünk kell azért, hogy megőrizhessük és tovább örökíthessük az őseink kultúráját, hagyományait.

A magyar kormány mind a 13, törvény által elismert nemzetiséget kiemelt módon támogatja, ez főleg anyagi támogatásokban, infrastrukturális fejlesztésekben mutatkozik meg, de a mi esetünkben a román identitást, lelkiséget, csakis az anyaország, Románia támogatásával erősíthetjük, élhetjük meg. Egyik sem működik a másik nélkül.

Mi, magyarországi románok itt vagyunk állampolgárok, itt fizetünk adót, Magyarországot gazdagítjuk létezésünkkel, sajátos értékeinkkel, de ahhoz, hogy ezt a sajátosságunkat meg tudjuk őrizni, nagyon nagy szükségünk van Románia támogatására is.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport