Hogy lehetőleg ne felejtsenek el már életünkben – Beszélgetés Székely Géza grafikusművésszel

-- Külsős szerző -- 2022. július 03., 11:55 utolsó módosítás: 2022. június 28., 13:43

Grafikus, festőművész, könyvillusztrátor, művészetpedagógus, költő, művészetszervező – sorolni is nehéz, az viszont biztos, hogy a Kolozsváron és Csernátonban élő és alkotó Székely Géza művészetének minden ágára jellemző a spontaneitás-megszerkesztettség, fegyelem-játékosság kettőssége.

Hogy lehetőleg ne felejtsenek el már életünkben – Beszélgetés Székely Géza grafikusművésszel
galéria
Székely Géza

– Mikor mutatkozott meg először a tehetsége, mi történt azelőtt, hogy hatodikos gimnazistaként édesapja elvitte Kosztándi Jenőhöz?

– Óvodásként szívesen rajzoltam, s e szenvedélyem a későbbiekben is megmaradt, olyannyira, hogy gyakran még az osztálytársaim munkáiba is, azok kérésére „beavatkoztam”. Így figyelt fel rám környezetem és édesapám, aki hatodikosként, a nyári vakáció kezdetén elvitt Kosztándi Jenő festőművésznek a kézdivásárhelyi Vigadó udvarán lévő műtermébe, az „ínycsiklandó” olajfestékillatot árasztó, titokzatos „bagolyvárba”.

Az Ordas visszahull II - Sziveri János ürügyén (monotópia, 10 x 70, 2015)

– Ezt követően hogyan alakult a pályája?

– A nyolcadik osztály elvégzése után a híres-neves marosvásárhelyi Művészeti Líceumba felvételiztem, tulajdonképpen az itt töltött négy év jelentette a művészettel való „eljegyzésemet”. Nem is csoda, hiszen kiváló művésztanárok palléroztak bennünket.

De ilyen irányba mozdított maga az iskola és a város légköre is. Gondoljunk bele, hogy milyen hatással lehetett a Kultúrpalota aurája, ahová szabad bejárásunk volt, ott részesültünk szakoktatásban, de ott kerültem „testközelbe” a szimfonikus zenével, a színházzal, a magyar festészet nagyjaival is (Ferenczy Károly, Hollóssy Simon, Nagy István, Nagy Oszkár, Glatz Oszkár és mások).

Szakrális fények (monotípia, 2020)

Érettségi után jött a katonaság, időközben háromszori próbálkozás Kolozsváron a festészeti karon, míg negyedszerre felvételt nyertem a grafika-rajztanári szakra. Kiváló tanáraink voltak (Feszt László, Florin Maxa, Ioan Horvath Bugnariu, Ioachim Nica), mégis az akkori kommunista rezsim beárnyékolta diákéveinket, a második tanév második félévétől megszűnt a magyar tannyelvű oktatás is az egyetemen.

Államvizsga után Suceavára helyeztek, feleségemet, Székely (Cseh) Katalint (magyar főszakkal) pedig a Tulcea megyei Gîrliciuba. Nehezen sikerült elérnünk, hogy a felsőháromszéki Torján taníthassunk, ahol öt év alatt (gyertyafény mellett, fűtetlen osztályteremben) gyermekekből és felnőttekből álló, hetven-nyolcvan fős balladakört szerveztünk, Arany János műballadáival, valamint csángó népballadákkal jártuk a környező falvakat.

Meglendült táj (hidegtűkarc, 2021)

A megcsinálás öröme, gyötrelme

– Legkedveltebb műfaja a rézkarc, de monotípiák, linómetszetek, akvarellek, pasztellek, olajképek egyaránt részei művészi eszköztárának. Mi ihleti meg, hogyan dönti el, melyik technikához nyúljon?

– Pályám elején inkább a festészet, a színek világa nyűgözött le, majd egyre inkább elbűvölt a grafikai technikák gazdag tárháza, kifejezésbeli lehetősége. Az elsődleges grafikai eljárás számomra a rézkarc, ma is ihletadó, éltető erőt jelentenek Rembrandt, Kondor Béla, Baász Imre rézkarcnyomatai. Ugyanakkor évek óta megerősítést adnak a Derecskén szervezett grafikai alkotótáborok, illetve tagságom a szép hagyományú, kiváló grafikusokat felvonultató Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületében.

A rézkarc mellett, különösen az utóbbi időben, egyre inkább „ráharaptam” a hidegtűkarc ízére, zamatára. De gyakran élek a linómetszés nyújtotta kifejezési lehetőségekkel is.

Részben annak hatására is történik ez, hogy az Apáczai-líceumban a képzőművészeti tagozatos tanítványaim ilyen irányú pallérozása elégtételt, örömet jelentett.

Csönd-asztal (pasztell, 70 x 50 cm, 2015)

Képeim „melegágyát” többnyire a látványelvű pasztellrajzaim, akvarelljeim, tusrajzaim vagy monotípiáim képezik, illetve ezek műtermi körülmények közötti továbbvitele, továbbgondolása, átértelmezése, érlelése és a sokszorosító grafika formanyelvére történő átültetése. De akár egy versmotívum is kipattanthatja a „szikrát”, vagyis a közvetlen élményszerűség jelenléte nélkülözhetetlen számomra. A használt technika általában menetközben, az alkotási folyamat láncolatában kristályosodik ki.

Nagyjából a munkáim fejlődési iránya, „kontúrt öltése” is tevőlegesen, tapasztalati úton történik. Számomra ugyanis a megcsinálás öröme, gyötrelme jelenti a műtárgy létrehozásának élményét, a visszajelzést.

A Föld szelleme II (rézkarc, 20 x 15 cm, 2014)

– Könyvillusztrációknál miképp közelít a szöveghez? Hogyan kezdődött az irodalommal való szoros kapcsolata?

– Aránylag kevés könyvillusztrációs megrendelést kaptam, viszont rendszeres külső munkatársa voltam a Napsugár és Szivárvány gyermekfolyóiratoknak.

– Érdekes kettősség, a képekben való alkotás mellett szavakban is képes nyomot hagyni. Illusztrálja is a saját verseit, esetleg saját képei ihlették-e már írásra?

– Első verspróbálkozásaim gyermekkoromból valók, majd ez hosszú időre kimaradt, bár sok verset betéve tudok, manapság is megtanulok, esetenként akár nyilvánosan is előadva, ha a helyzet megkívánja.

Másfél évtizede ismét hatalmába kerített a versírás, lelki „gyógyszert”, szellemfrissítést jelent, persze, csak ha bekopog a múzsa.

A magam számára, bújára-örömére szántam őket, de Németh Júlia közvetítésével eljutottak próbálkozásaim Lászlóffy Csabához, aki a Tetőnben közölt belőlük. És persze, volt eset, hogy valamely festményem, grafikám jelentette a versíráshoz szükséges „meditációs objektumot”, volt úgy is, hogy megálmodtam a verset. Verseim illusztrálására viszont idáig nem is gondoltam.

Tér(v)iszony (hidegtű, 60 x 40)

Nyitottság, derű

– Több évtizedes pedagógiai pályát tud maga mögött, hogyan látja az utánpótlást? Hogyan működik az alkotás és tanítás kettőssége?

– Megmosolyogtató lehet, de többet tanultam a tanítványaimtól, mint ők tőlem. Nyitottságot, derűt, hogy az osztály ajtaján kívül kell hagyni a gondjainkat, mivel ez teszi lehetővé a neveléshez szükséges légkört.

Irigylésre méltó a gyermeki spontaneitás, őszinteség, az ebből sarjadzó formaképző felszabadultság, játékosság.

Ekképpen általuk is közelebb jutottam az őskori barlangfestészet, a neolitikumi sziklafalfestészet, Picasso, Paul Klee, Joan Miró, Vajda Lajos, Korniss Dezső, Anna Margit, Kondor Béla alkotói módszerének, világértelmezésének feltárásához.

Számos tanítványom festőművésszé, grafikussá, szobrásszá, könyvillusztrátorrá cseperedett, hírnevet, elismertséget szerezve. Sokan kiváló óvónők, tanítónők, tanítók lettek, akik fontosnak tartják a vizuális nevelést. Tehát a szükséges emberforrás a folytatáshoz adott, immár az oktatási rendszer megértő háttértámogatására lenne szükség, hogy a kalokagathia nevelési eszmény értelmében a művészeti pallérozás a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésének alapja lehessen.

Pitvar (pasztell, 70 x 50 cm, 2016)

– Milyen alkotásokon dolgozik, hol találkozhat a közönség a műveivel legközelebb?

– Az utóbbi időben a csernátoni IKA Alkotóműhely tevékenységeinek (alkotótábor, tárlatok, gyermekek nyári rajziskolája, művészeti rendezvények, körutak, tematikus pályázatok) megszervezése köti le figyelmem. A csernátoni „öst” is sikerült felújítanom, illetve az istállót műteremmé alakítanom.

Tehát nincs már akadálya, hogy a szülőfalumban önmagam számára is dolgozhassak, másokat vendégül láthassak. Mindez a tavaszi-nyári-őszi időszakra vonatkozik, a hideg beálltával inkább a kolozsvári műtermem képezi „főhadiszállásomat.”

Pillanatnyilag három hidegtűkarcon dolgozom. Terveim közt szerepel a nyár folyamán a homoródszentmártoni, derecskei, nagyzerindi alkotótáborokban való részvétel. Jó volna a közeljövőben ismételten egyéni tárlattal bemutakoznom, ne csupán az általam is szervezett csoportos tárlatokon szerepeljenek munkáim.

Őrzők (pasztell, 50 x 70cm)

– Szállóigévé vált az egyik mondása: „Némelyek úgy elmennek önmaguk mellett, hogy még vissza sem köszönnek”. Székely Gézát ez a veszély bizonyosan nem fenyegeti, de mik a tervei a távolabbi jövőben?

– Bizony, ezt ma is így vélem. Talán azzal a kiegészítéssel, hogy

lassanként megöregedve, az ember hajlandó még a saját árnyékának is köszönni attól való félelmében, hogy már életében elfelejtik...

Szeretném, ha teljesülne az IKA Alkotóműhely szellemi margója mentén megszületett, öt évvel ezelőtti álom: egy csernátoni kortárs képzőművészeti képtár, ahol helyet kapna az IKA alkotótáborokban létrejövő, egyre gazdagabb képgyűjtemény. Hiszek ebben, mivel olyan elszánt, a község kulturális emelkedéséért vállvetve küzdeni tudó és akaró emberekkel működhetek együtt, mint Rákosi Árpád polgármester és Ágoston József kultúrigazgató, könyvtáros. Nem is beszélve a falu minderre fogékony közösségéről!

Kút (50 x 70cm, pasztell, 2015)

Székely Géza grafikus, festőművész, könyvillusztrátor, művészetpedagógus 1958-ban született Alsócsernátonban. Tanulmányait Nagy Pál, Bordi Géza, Török Pál, Hunyadi László, Molnár Dénes és Feszt László keze alatt a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban és a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte. Grafikái sokszorosított és vegyes technikákban készülnek, legkedveltebb műfaja a rézkarc. Könyveket illusztrál, verseket közöl. Tavalyi nyugdíjazásáig közel negyven évet tanított óvodától egyetemig.
Fontosabb elismerések: Magyar Nemzeti Kulturális Minisztérium Alkotói Ösztöndíja (2001), Szentendrei Régi Művésztelep Alapítvány Ösztöndíja (2004), Makói Nemzetközi Alkotótábor szakmai díja (2004), MROE Emlékplakett (2011), Magyar Arany Érdemkereszt (2012), EMKE-Szolnay Sándor-díj (2013), Mentor-díj (2014). Művészpedagógusi tevékenységét a Magyarországi Rajztanárok Országos Egyesülete emlékplakettel ismerte el. Oktató-nevelői munkássága elismeréseként idén vehette át a Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérmét.
Átfogó életművét egyéni és csoportos kiállítások során Kárpát-medence-szerte láthatta a közönség. A Barabás Miklós Céh, a Romániai Képzőművészeti Szövetség, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete és a Festőművészek Mednyánszky László Egyesülete tagja. Az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete alapítótagja és szakirányítója. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban működő Apáczai Galéria elindítója, bő két évtizeden át kurátora. A csernátoni IKA (Ika Képzőművészeti Alkotóműhely) művészeti irányítója és egyik szervezője. Kolozsváron és Csernátonban él és alkot.

Bálint Tamás

Cikkünk eredetileg a Brassói Lapok, a Háromszék, a Krónika, a Nyugati Jelen, a Székely Hírmondó és a Székelyhon 16 oldalas irodalmi-kulturális mellékletének, az Előretolt Helyőrségnek legfrissebb számában látott napvilágot június 27-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport