Elvárható a katonás fegyelem? Elképzelni is nehéz, hogyan tudják majd betartatni a szabályokat az iskolákban

Hajnal Csilla 2020. szeptember 09., 08:21

Már most látható, hogy számos negatív hatással kell számolni a gyermekek egyéni fejlődése szempontjából, de társadalmi szinten is a romániai oktatásban tavasztól bekövetkezett féléves leállás miatt. Ebben szinte kivétel nélkül egyetértenek a pedagógusok, illetve az oktatási szakemberek, a konkrét következményeket ugyanakkor egyelőre felbecsülni is nehéz. A precedens nélküli helyzet szociális és érzelmi okozatainak pontos feltérképezése megérne egy alapos tanulmányt, erre azonban még várni kell, ráadásul néhány nap múlva kezdődik az új tanév, ami majdnem ugyanakkora bizonytalansággal tölti el az érintetteket.

Elvárható a katonás fegyelem? Elképzelni is nehéz, hogyan tudják majd betartatni a szabályokat az iskolákban
galéria
Iskolakezdés az elmúlt évekből. Idén már a kezdetektől minden más lesz Fotó: Gábos Albin

Húszéves pályafutása alatt megélt már nagyobb tanügyi sztrájkidőszakokat, de egészségügyi, egész közösségeket érintő leállást még nem tapasztalt Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) alelnöke, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatója. Márciusban az oktatás egy olyan virtuális térbe került át, ahol sem szülő, sem pedagógus nem mozgott otthonosan – legalábbis a kezdetekben –, egy olyan környezetbe, ahol a gyerekek is leginkább „belecsobbantak” a digitális világba.

A szülőkre hárult a szűrés feladata is, ennek mértéke pedig nagyban befolyásolta azt, hogy a gyermekek milyen mértékben és minőségben találkoztak online tartalmakkal.

Ferencz-Salamon Alpár úgy véli, érdemes lenne tanulmányt készíteni arról, hogy a diákok ebben az időszakban milyen minőségű tartalmakat értek el, hiszen az egyértelmű, hogy a gyerekek internetfogyasztása jelentősen megnőtt. „Mi úgy gondoljuk, hogy azokban a családokban, ahol lehetőség volt home office-ban dolgozni és otthonról felvigyázni a gyerekek internetestartalom-fogyasztását, munkáját, ott a kulturális sokk és a tartalmak jobb minőségűek voltak, sűrűbb szűrőn mehettek át. De nagyon sok helyen ez csak részlegesen vagy egyáltalán nem volt ellenőrizve, támogatva a szülők által” – mutat rá a pedagógus.

Fontos az iskola szociális szerepe

Erre a periódusra az is jellemző volt, hogy a közoktatás rengeteg bírálatot kapott, de a szakember szerint azt mégiscsak elmondhatjuk, hogy egy olyan tanintézet esetében, ahol a pedagógusok és az igazgató olyan környezetet teremt, ahol megvannak a közösségi értékek, ott az iskolának erős szocializációs szerepe van.

A leállás időszakában éppen ez a szocializáció maradt ki, ennek pedig már most is van látható negatív következménye.

Hónapok óta mintha megfogyatkoztak volna a városokban a nagyobb gyerektársaságok, így nem is meglepő, hogy sok tanuló várja már a tanítás elkezdését.

„Nekünk, pedagógusoknak, a családokkal együttműködve módszereket kell kidolgoznunk arra az esetre, ha bármelyik iskola részben vagy teljes mértékben online oktatásra kényszerül a következő időszakban. Ilyenkor igyekezzünk biztosítani a szabadtéri tevékenységek, a minőségi időtöltés különböző formáit, hiszen nagyon fontos a szociális kompetenciák fejlesztése és a tartalmas együttlét a gyerekek életében” – hívja fel a figyelmet Ferencz-Salamon Alpár.

22-es csapdája az oktatásszervezésben

Ha a tanévkezdés után teljes fizikai jelenlétet tudnak biztosítani az iskoláknak, akkor a pedagógus meg tudja teremteni szinte százszázalékosan a márciusi leállás előtti feltételeket, és oda tud figyelni a kockázati csoportokra, a hátrányos helyzetben lévő gyerekekre is. Ha részben vagy teljesen online oktatásra kényszerül ismét egy osztály vagy egy egész iskola, akkor ez az odafigyelés a hátrányos helyzetűek esetében lesz halmozottabban gyengébb, szegényesebb.

Az RMPSZ alelnöke úgy véli, a sokat hirdetett decentralizáció továbbra is skatulyában való gondolkodásra és korlátok közötti lehetőségek világában tartja a tanintézet-vezetőket.

„Az oktatás megszervezésének nehézségei, korlátai jelen vannak, és nem tudnak mindenhol azonos fizikai feltételekkel tanévet nyitni. Úgy gondolom, hogy az államnak egy szociális csomaggal is kellene jelentkeznie, de ez még várat magára. Eddig mindössze egy normatív tervezettel találkoztunk, annak alapján dolgozunk, de a tanügyminisztériumnak oktatásszervezési útmutatót, a szociális ügyekért felelős szaktárcának pedig olyan módszertant kellene életbe léptetnie, hogy az önkormányzati iskoláknak lehetőségük legyen megfelelő módon odafigyelni a kockázati kategóriákra” – magyarázza Ferencz-Salamon Alpár.

A pedagógus megemlítette, hogy az oktatásszervezéssel kapcsolatban számos ellentmondás merült fel, ilyen például az, amikor olyan egészségügyi feltételeket szabnak, amelyek nincsenek összhangban a közoktatás szabályzatával.

Előírják mondjuk, hogy a gyerekek két váltásban tanuljanak, aztán jön a rendelkezés, hogy egy osztály csak egy osztályteremben tanulhat. Eközben a tanügyi törvény továbbra is előírja, hogy a diákok egy váltásban tanulhatnak – törvénymódosítás nélkül hogyan alkalmazzák az új rendelkezést?

Arról nem is beszélve, hogy ha két váltásban szervezik meg az oktatást, hogyan fogják ezért megfizetni a túlórázó pedagógusokat.

Hasonló a helyzet a társadalmi jellegű kérdésekkel is: ideális esetben a szaktárcának olyan kereteket kellene adnia a helyi döntéshozóknak és oktatásszervezőknek, amelyekkel utóbbiak azonos feltételeket tudnak biztosítani a hátrányos helyzetű családoknak is.

„A csíkszeredai József Attila Általános Iskolában, ahol igazgató vagyok, húsz autista gyereket is fejlesztünk. Hogyan tudjunk online fejlesztési lehetőségeket biztosítani ezeknek a gyerekeknek, akik nem kommunikálnak? Az ilyen sajátosságokra nem tér ki az oktatáspolitika abban a kevés oktatáspolitikai intézkedésben sem, amely létezik, így sok esetben 22-es csapdájába kerül a döntéshozó” – szemléltette a bonyolult helyzetet Ferencz-Salamon Alpár.

A szakemberek szerint irreális elvárás a kisgyerekekkel szemben, hogy minden szigorú szabályt betartsanak Fotó: Veres Nándor

Keserű szájízzel kezdődik a tanév

Az óvoda az első olyan szociális közeg, ahol a gyerek az otthoni dackorszak után megtanulja, hogyan osszon meg tárgyakat, hogyan ismerkedjen, játsszon másokkal.

Az illetékes minisztériumok által most támasztott követelmények egyáltalán nem kedveznek ennek a fajta készségfejlesztésnek, aminek a lényege újfajta dolgok megtanulása, az első társas kapcsolatok kialakítása.

Kovács Júlia magyar óvodákért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő megkeresésünkre elmondta, tisztában van azzal, hogy az óvodák hatalmas kihívások előtt állnak és nehézségekbe fognak ütközni tanévkezdéskor, amikor fogadni kell a pici gyerekeket, amikor a kicsiknek el kell szakadniuk a szülőktől és egy idegen ember gondjaira lesznek bízva.

Ez a „fogadási procedúra” az új előírások miatt a szokásosnál is hosszasabb lesz, emiatt szükség lenne a személyzet bővítésére is, ami azonban nem erős pontja a hazai közoktatásnak. A szaktanfelügyelő rámutatott, érzelmi szinten ezt mindenképp megsínylik a gyermekek, hivatalosan például nem is lehet majd ölbe venni a kicsiket.

„Ilyenkor sok minden kavarog az ember fejében, hogy miként tudja ezt megoldani. Hatalmas trauma a pedagógusnak és a gyereknek is. Arany középutat, kompromisszumos megoldást kell találnunk. Elég keserű szájízzel kezdődik a tanév számomra is, gondolom, a kollégák, szülők és gyerekek számára is. Nehéz első hetek lesznek, nehéz lesz az elválás hat hónap kimaradás után, az elszakadásból fakadó érzelmi részét nem tudjuk, hogyan lehet könnyebbé tenni” – panaszolja Kovács Júlia.

„Az óvó néni rossz!”

Rengeteg kérdés kavarog most a pedagógusok fejében, amelyekre nem kaptak választ a szaktárca részéről, és amelyekre már csak éles helyzetben találhatnak majd kompromisszumos megoldásokat. Gráger Éva Zita a nyári időszakban is dolgozott egy marosvásárhelyi óvodában, ahova pár gyereket bevittek a szülők a nyári programra. A pedagógus azonban úgy véli, teljesen más három-négy gyerekkel dolgozni, mint tizenöt-hússzal.

„Nincs tapasztalatunk azzal kapcsolatban, milyen együtt dolgozni sok gyerekkel és rengeteg új, szinte irreális követelménnyel. Minden gyerek külön asztalhoz fog ülni, külön játékokat kap – kicsit emlékeztet a kommunizmusra, amikor alig volt pár játék és szigorú szabályoknak kellett megfelelni. Akkor sokan bepisiltek, mert féltek szólni, hogy ki kell menniük a WC-re, lehet, hogy most is előfordul majd ez, mert az intézkedések miatt nem lehet bármikor kimenni.

Az óvodáskor nem erről szól, hogy beskatulyázzuk a gyerekeket, abból elég volt a kommunizmusban. Most az óvó néni rossz lesz, aki megmondja, hogy nem szabad közel menni, és azt sem engedheti meg, hogy hozzá közel menjenek a gyerekek”

– hívja fel a figyelmet a közelgő időszak problémáira az óvónő.

Egyébként megdöbbentő volt számára, hogy a nyár folyamán a gyerekek pontosan tudták, mi a dolguk, „hol a helyük” a teremben, és próbáltak minden szabályt katonásan betartani, de akkor csak négy gyerek volt az egész intézményben. „Eddig az első hetek arról szóltak, hogy a hároméves, akit elszakítanak az édesanyjától, sokat sír. Hogy lehet megtenni, hogy nem vesszük ölbe őt?” – tesz fel egyet a rengeteg megválaszolatlan kérdés közül Gráger Éva Zita.

A kisiskolásokban is nyomott hagyott az eltávolodás

A helyzet korántsem jobb egy oktatási szinttel fennebb, az elemi tagozatokon sem. Az elemi iskolások is megsínylették a kimaradást, mert nem volt lehetőségük másra, csak közös online tevékenységekre, emiatt sérülnek a kapcsolatok is kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt. Fejes Réka, az elemi osztályosokért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő rámutat, az alsó tagozatosok számára sok versenyt és játékos tevékenységet szoktak szervezni a pedagógusok, ezek most mind hiányoztak. Igyekeztek online pótolni, amit lehetett, de nem volt meg az a fajta közelség, amihez hozzászoktak a gyerekek, nem tudtak úgy kommunikálni, és ez nyomot hagy bennük.

A következményeket reálisan csak akkor tudják felmérni, amikor visszamennek az iskolába, de valójában erre sem lesz 100 százalékig lehetőség, hiszen a kisdiákokkal be kell tartatni egy sor előírást, így a szociális távolságtartás szabályait is. Nem lesz egyszerű, ugyanis a kicsik közelséghez vannak szokva, szükségük van a szoros kapcsolatra a társakkal és a felnőttekkel.

Elbeszéljük pedagóguskörökben, hogy eddig elegendő volt a gyereknek egy mosoly is, hogy megerősítsem abban, jó az, amit csinál. Most még ez a mosoly is elmarad.

Hány gyereknek volt fontos, hogy megölelje a tanítót, közel kerüljön hozzá, sok helyzetben szaladtak a pedagógushoz, mint a kis csibék a tyúkanyóhoz. Nehéz lesz ezt kihagyni a pedagógusok tevékenységéből, de igyekszünk beszélgetni online pedagóguskörökben arról, milyen lehetőségeink vannak pótolni ezeket” – tette hozzá Fejes Réka.

A kicsik közelséghez vannak szokva, szükségük van a szoros kapcsolatra a társakkal és a felnőttekkel Fotó: Pál Árpád

Nincs elmélyítés, visszacsatolás, korrekció

A járvány elsősorban természetesen egészségügyi kérdésekről szól, de

talán ennél is látványosabb a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatása, hiszen érzelmi és értelmi fejlődésükre nézve sokkal nagyobb károkat okoz, mint egészségügyi szinten.

Szalay Zsuzsanna székelyudvarhelyi pszichológus, iskolai tanácsadó rálát a probléma érzelmi és személyiségfejlődési vonatkozására is. Úgy látja, a gyerekek többsége visszavágyik társai közé, és hiányzik a rendszer az életükből.

A 0–4. osztályos elemisek fejlődése szempontjából jelenti a legnagyobb veszélyt a leállás, mert ebben a korosztályban alakulnak ki az alapkészségek – írás, olvasás, számolás –, és ezek kialakításához idő kell, gyakorlás és szakszerű irányítás. Ha ezek nem stabilizálódnak és válnak készségszintűvé ebben a korosztályban, később sokkal nehezebben, nagyobb erőfeszítéssel sajátítják el a gyerekek, de előfordulhat, hogy pótolhatatlan lesz számukra.

Az általános iskolások már elsajátították ezeket a készségeket, így ebben a korosztályban az információátadás a fontos. Náluk már megvan az alap, ami a kicsiknél hiányzik. „Nem mindegy, hogy a tanító vagy a szülő tanítja a tízes átlépést matematikából, még akkor sem, ha online nézzük, mert nincs elmélyítés, visszacsatolás, folytonos korrekció” – mutatott rá a gyerekek értelmi fejlődésére gyakorolt hatásokra a pszichológus.

A szakember ugyanakkor nem biztos abban, hogy ha egy gyermeknek otthon el is mondják, hogy be kell tartani a távolságot a társaival szemben, akkor így is tesz – ez irreális elvárás is lenne egy kisgyerektől. „Náluk a folyamatos külső szabályozás működik, folyamatos jelenlét kell, valaki, aki betartatja velük, hogy mit szabad, mit nem, de ezt amúgy sem tudjuk órákon kívül szabályozni” – tette hozzá Szalay Zsuzsanna.

Félelmek és szorongások magjait ültetjük el

A pszichológus szerint egyértelműen negatív hatással lesz a gyerekek fejlődésére a folyamatos tiltás és a társakhoz való közeledés állandó szabályozása. „Olyan félelmek és szorongások magjait ültetjük el így bennük, amelyek később a kapcsolatrendszerükben mint régi rossz emlék, beidegződés jelen tudnak lenni. Ennek tudatában kell lennünk. Felnőttként is érezzük, de a gyereknél más, mert náluk nagyobb az érzékenység, a képlékenység, a rögzítések más talajba hullanak, ez teljesen negatív irányú, akkor is, ha tudatosan hangsúlyozzuk, hogy miért van erre szükség” – figyelmeztetett a szakember.

A pszichológus azt is hangsúlyozta, hogy kevés az a helyzet, amelyben a gyerekek reális félelemkezelési stratégiákat tudnak elsajátítani, ezért jó, ha rendszeresen járnak intézményes közegbe, ahol pszichológusok, szakemberek is jelen vannak. Olyan országok is vannak, ahol megnövelték a pszichológusok és pedagógusok számát, mert megérezték ennek szükségességét.

Szalay Zsuzsanna tisztában van azzal, hogy a korlátozásokra biztonsági tényezők miatt van szükség, de közben folyamatosan azt tapasztalják gyerekcsoportok esetében, hogy a kicsik nem tartják be a szabályokat, nem is tudják betartani, és nem is lehet ezt elvárni tőlük.

Akik kitalálták, azok is tudják, hogy nem betartható, de hivatalból tenniük kell a dolgukat”

– véli Szalay Zsuzsanna, aki pszichológusként egyértelműen érzi a járvány és a fejetlen intézkedések következményeit. Elmondása szerint az elmúlt időszakban megugrott a kényszer- és pánikbetegek, szorongásos betegek száma, illetve a depresszióban szenvedők aránya. Ezeknek gyökere részben társadalmi szintű: a bizonytalanság, állandó félelemkeltés az oka.

Azt tanácsolja, ha a szülő szorongásos tüneteket tapasztal a gyereken vagy akár saját magán, jobb már az elején segítséget vagy tanácsot kérni, mert ha ezek hosszú távon automatizálódnak, beidegződnek, sokkal nehezebb lesz megoldani a problémát.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő közhasznú tájékoztatási kiadványában, a Látótér legfrissebb számában látott napvilágot szeptember 7-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport