Úzvölgyi betonkeresztek: a magyar fél kivár, a román szélsőségesek fenyegetőznek

Úzvölgyi betonkeresztek: a magyar fél kivár, a román szélsőségesek fenyegetőznek

A magyarok ellen hergelő Mihai Târnoveanu (állva) polgári engedetlenséget hirdetett a betonkeresztek eltávolítása ellen

Fotó: Pinti Attila

Az úzvölgyi katonatemetőben törvénytelenül elhelyezett betonkeresztek ügyében született táblabírósági határozat ellenére sokan pesszimisták a tekintetben, hogy végre lehet-e hajtani egy ilyen jogerős döntést Romániában. Miközben szélsőséges román szervezetek román–magyar konfliktussal fenyegetőznek, a magyar jogászok higgadtságra intenek. Kis Júlia kolozsvári jogász a Krónika megkeresésére elismerte, hogy a betonkeresztek eltávolítása nem ígérkezik gyors sikertörténetnek, szerinte azonban a román jogrendben adottak a lehetőségek arra, hogy az ügyet törvényesen rendezzék. Birtalan Sándortól, Csíkszentmárton polgármesterétől megtudtuk, az ítélet indoklásának ismeretében döntenek a hogyan továbbról.

Makkay József

2023. február 13., 18:472023. február 13., 18:47

2023. február 13., 21:292023. február 13., 21:29

A Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești ) polgármesteri hivatalának illegális úzvölgyi temetőfoglalása és az ortodox betonkereszteknek a katonatemetőben történt elhelyezése vezetett a Hargita megyei Csíkszentmárton önkormányzata által 2019. júliusában indított perhez a Bákó megyei törvényszéken. A moldvai és a székelyföldi megye határán álló aprócska, elhagyott település magyar katonatemetője 2019. óta áll a figyelem középpontjában, amikor szélsőséges román csoportok megszállták a sírkertet, a dormánfalvi polgármesteri hivatal pedig betonkereszteket építtetett vélt román katonasírok fölé.

A Hargita megyei község a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat anyagi és szakmai támogatásával indította el a pert.

A felperes Kis Júlia ügyvédet bízta meg a jogi képviselettel, a kolozsvári jogász állította össze a teljes peranyagot és végigkövette a bírósági eljárást. Az első fokon, 2022. február 10-én a csíkszentmártoniak javára született kedvező bírósági döntést követően – a dormánfalviak fellebezése nyomán – az ügy a Bákó megyei táblabíróságra került. Napra pontosan egy évre rá, 2023. február 10-én a táblabíróság helyben hagyta a bákói törvényszék határozatát: a végleges bírósági döntés érvényteleníti a temető román parcellájának az építési engedélyét és elrendeli a törvénytelen építmények lebontását.

Az alapfokú bírósági tárgyalásokon a felperest személyesen képviselő, majd a másodfokú bírósági eljárás idején szülési szabadságon lévő, de az ügyet továbbra is szakmailag koordináló Kis Júlia ügyvéd a Krónikának hétfőn elmondta, hogy elégedett a bákói bírák szakmai hozzállásával. „A moldvai megye bíróságáról azt kell tudni, hogy országos viszonylatban is kiemelkedő a szakmai teljesítményük, amit a teljes perrendtartás során megtapasztaltunk. Az úzvölgyi katonatemető kényes interetnikus ügynek számít, de nem tapasztaltunk olyant, hogy a bírák elfogultak lettek volna az alperes, a moldvai Dormánfalva javára” – foglalta össze tapasztalatait a kolozsvári jogász.

korábban írtuk

Döntött a táblabíróság: el kell távolítani a törvénytelenül felállított betonkereszteket  az úzvölgyi katonatemetőben
Döntött a táblabíróság: el kell távolítani a törvénytelenül felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőben

Helyben hagyta a Bákó Megyei Táblabíróság pénteken az egy éve hozott alapfokú ítéletet, amely érvénytelenítette a temető román parcellájának az építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.

A megnyert per sikeréhez az is hozzájárult, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal és az ügyvéd között. Kis Júlia szerint az ügyben nagyon sokat segített a jogvédelmi szolgálat elnöke, Zsigmond József, aki az önkormányzattal együttműködve mindig idejében szállította a kért dokumentumokat, a különböző bizonyító okiratokat.

Dormánfalvára telekkönyvezett temető?

A romániai bíróságokon felemás megítélés övezi a jogvédő szervezetek perekben való részvételét. Vannak bíróságok, ahol ezt nem engedik meg, máshol pedig ,,megtűrik” a részvételüket a felperes vagy alperes oldalán. Bákóban sem sikerült ezt a szerepet teljes egészében elfogadtatni, ahogyan a Hargita Megyei Tanácsét sem, amikor saját érdekében akart részt venni a perben. Kis Júlia hangsúlyozza: a csíkszentmártoni önkormányzat érdemeit senkinek nem szabad elvitatnia, hiszen ha ők nem lépnek idejében és nem indítják el a határidőhöz kötött pert, akkor később a Hargita Megyei Tanácsnak sem sikerült volna.

Az illegális temetőfoglalás ellen küzdő magyarság számára kedvező bírósági döntést az ügyvéd közös sikernek tekinti, amiben a jogvédő szolgálat mellett szerepet vállaltak a Hargita megyei önkormányzat jogászai is, akik az első perbelépési elutasítás után a felperes oldalán végül mégis bekerültek a bírósági eljárás menetébe.

A történetből azért lett több éven át húzódó peres ügy, mert Dormánfalva és Csíkszentmárton, illetve Hargita és Bákó megye között régi határvita dúl. A román kormány döntése 2010-ben elismerte ugyan Csíkszentmárton közigazgatási határát – amely magába foglalta a községközponttól 35 kilométerre fekvő úzvölgyi katonatemetőt is –, ezzel viszont a Bákó megyei Dormánfalva helyi tanácsa nem értett egyet.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A moldvai város önkormányzata később elfogadott egy helyi tanácsi határozatot, amely saját közigazgatása alá vonta az úzvölgyi katonatemetőt. Ezt a tanácsi határozatot viszont a csíkszentmártoniaknak már 2019-ben sikerült bírósági úton megtámadniuk, ami viszont nem akadályozta meg a moldvaiakat abban, hogy a bákói telekkönyvi hivatalban a község tulajdonába emeljék az úzvölgyi temetőt. A román jogi labirintusban nehezen érthető bákói kataszteri hivatali döntés ellenére Kis Júlia egyértelműen állítja, hogy a mostani táblabírósági döntés végrehajtása kötelező érvényű. Romániai közigazgatási perekben kétlépcsős bírósági döntés létezik, és a táblabíróság határozatát nem lehet a bukaresti legfelsőbb bíróság elé vinni.

Nehéz kérdés a bírósági döntés végrehajtása

Az erdélyi magyar közvéleményt a hogyan tovább kérdése foglalkoztatja leginkább a múlt héten kihirdetett végleges ítélet nyomán. Ki és mikor fogja lebontani az illegálisan felépített betonkereszteket az úzvölgyi temetőben? Kis Júlia ügyvédnő szerint a bírósági határozatok végrehajtásának pontosan meghatározott menete van a romániai jogrendben. Mindenre van törvényes rendelkezés, hogy mikor mi a teendő, mikor kell végrehajtóhoz folyamodni, amennyiben a vesztes fél nem hajlandó végrehajtani a bírósági határozatot.

Az első fokú fokú bírósági döntés értelmében a betonkeresztek lebontása Dormánfalva polgármesteri hivatalát terheli.

A szakember a táblabíróság végleges döntésének kiközlésére vár, amely várhatóan megerősíti ezt a döntést is. Csak ennek ismeretében lehet elindítani a végrehajtási procedúrát. Ugyanakkor Kis Júlia is elismeri, hogy felmerülhetnek fenntartások a végrehajtással kapcsolatban, hiszen itt nem csupán egy szokványos jogi eljárásról van szó: ennek az ügynek politikai és interetnikai vetületei is vannak, amelyeket helyén kell kezelni.

Galéria

George Simion AUR-elnök megváltoztatná a katonatemetők jogi státusát

Fotó: Facebook/George Simion

A jogász arról nem kívánt nyilatkozni portálunknak, hogy szakemberként milyen járható utat javasolna a felperes számára. Megítélése szerint ez a helyi önkormányzat döntésétől függ. Elismerte viszont, hogy a végrehajtási procedúra nem lesz egyszerű és gyors eljárás, mert léteznek olyan jogi lehetőségek, amelyekkel késleltetni lehet egy bírósági határozat gyakorlatba ültetését.

A betonkeresztek elbontását elrendelő táblabírósági döntés végrehajtásával kapcsolatban Csíkszentmárton község RMDSZ-es polgármestere, Birtalan Sándor sem tudott részleteket mondani.

A községi elöljáró a Krónika megkeresésére hétfőn úgy fogalmazott, várják a bírósági végzés szövegét. Amikor ez eljut hozzájuk, összeülnek a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és a Hargita Megyei Tanács jogászaival, és közösen keresik meg a legcélravezetőbb megoldást az úzvölgyi temető hosszú távú nyugalmának biztosítása érdekében.

Kérdésünkre, a jövőben megakadályozható-e, hogy román szélsőségesek időről időre felvonulási területté alakítsák az úzvölgyi temetőt, Birtalan Sándor elmondta, abban reménykedik, hogy a mai visszás helyzet nyugvópontra tér. A végleges telekkönyvezéshez még hátra van egy bírósági tárgyalásuk. A polgármester nem tartja reálisnak, hogy a temetőt állandó őrség védje, erre a községnek nincs anyagi fedezete. A katonatemető gondozását és a sírok ápolását válallják ezután is. Terveik szerint amikor a jogi procedúra befejeződik, a sírkertet bekamerázzák, hogy a távolból lehessen felügyelni az úzvölgyi emlékhelyet.

Mihai Târnoveanu megakadályozná a betonkeresztek lebontását
A Nemzet útja (Calea Neamului) elnevezésű román szélsőséges szervezet vezetője, Mihai Târnoveanu Facebook-oldalán általános mozgosítást hirdetett a hasonszőrű román szervezetek körében, amennyiben sor kerülne a betonkeresztek lebontására. ,,Akárcsak 2019-ben, a mostani bírósági döntés végrehajtásakor is ott leszünk az úzvölgyi temetőben” – fenyegetőzik a nacionalista, magyarellenes szervezet vezetője. Nem törődik bele a bírósági ítéletbe George Simion, a magyarokkal szembeni uszítás terén ugyancsak élen járó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke sem. „Bármennyire legyen is törvényes a bíráknak az úzvölgyi katonatemető kapcsán hozott ítélete, az nem jelent mást, mint a széthúzás, valamint egyes katonák önfeláldozásával szembeni tiszteletlenség megnyilvánulását” – közölte az ellenzéki politikus. Simion törvénytervezetet terjesztett be a bukaresti parlamentben, amellyel megváltoztatná a romániai katonatemetők jogi besorolását, a védelmi minisztérium hatáskörébe utalva valamennyi sírkertet. Az AUR elnöke szerint ezáltal megmenekülnének az úzvölgyi betonkeresztek.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 21., kedd

Tarolt a Székelyföld az idei romániai turisztikai seregszemlén

Több kategóriában is székelyföldi nyertese van Romániában az Év úti célja 2024 című turisztikai seregszemlének, amelynek díjait kedd este osztották ki a bukaresti Ateneul Român hangversenyteremben rendezett gálán.

Tarolt a Székelyföld az idei romániai turisztikai seregszemlén
2024. május 21., kedd

Egymilliárd forinttal támogatja idén az épülő zilahi református iskolát a magyar kormány

Miközben mások embereket pusztítanak a háborúban, nekünk lelkeket, gyerekeket és családokat kell menteni – jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Zilahon.

Egymilliárd forinttal támogatja idén az épülő zilahi református iskolát a magyar kormány
2024. május 21., kedd

Nem csak megismerni, megismertetni is kell a múltat. Magyar helytörténeti könyv román fordítását mutatták be Aradon

Az aradi Szabadság-szobor Egyesület 2016 és 2021 között négyrészes monográfia-sorozatban foglalta össze a város magyarságtörténetét, helyi történészek írásai alapján. Ez felkeltette a román értelmiségiek figyelmét is.

Nem csak megismerni, megismertetni is kell a múltat. Magyar helytörténeti könyv román fordítását mutatták be Aradon
2024. május 21., kedd

„Egyenesbe fordult” az élesdi terelőút ügye, hamarosan megszabadul a tranzitforgalomtól a kisváros

Egy év szünet után folytatódnak a munkálatok az élesdi elkerülőút még hiányzó szakaszain, miután a Bihar megyei önkormányzat pert nyert a kisajátítást megtámadó lakosokkal szemben.

„Egyenesbe fordult” az élesdi terelőút ügye, hamarosan megszabadul a tranzitforgalomtól a kisváros
2024. május 21., kedd

Bár a próbafúrások nem fejeződtek be, kiadták az építkezési engedélyt a kolozsvári metróra

Kibocsátotta a metróépítési engedélyt kedden Alin Tişe, a Kolozs megyei tanács elnöke – tájékoztatta lapunkat a képviselő-testület sajtóirodája.

Bár a próbafúrások nem fejeződtek be, kiadták az építkezési engedélyt a kolozsvári metróra
2024. május 21., kedd

Árvízkészültséget rendeltek el az ország nyugati, délnyugati és déli részében

Elsőfokú, vagyis sárga árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország nyugati, délnyugati és déli részében.

Árvízkészültséget rendeltek el az ország nyugati, délnyugati és déli részében
2024. május 21., kedd

Öt új külföldi járat is indul a nyáron a nagyszebeni repülőtérről

A Fly Lili légitársaság kedden hivatalosan is bejelentette a Nagyszebeni Nemzetközi Repülőtérről induló, júliustól érvényes új járatait: Róma, Milánó, Barcelona, Stuttgart és Nürnberg válik hamarosan elérhetővé az erdélyi légikikötőből.

Öt új külföldi járat is indul a nyáron a nagyszebeni repülőtérről
2024. május 21., kedd

Heves esőkre és viharokra figyelmeztetnek, Erdélynek, a Partiumnak és a Bánságnak is kijut a „jóból”

Heves esőzésekre és légköri labilitásra figyelmeztető előrejelzéseket bocsátott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat kilenc olténiai és bánsági megyére, illetve Románia megyéinek közel felére.

Heves esőkre és viharokra figyelmeztetnek, Erdélynek, a Partiumnak és a Bánságnak is kijut a „jóból”
2024. május 21., kedd

Drogkereskedőkre csaptak le Temes megyében

Huszonnégy házkutatás zajlik kedd reggel és délelőtt Temes megyei helyszíneken egy drogkereskedelemmel kapcsolatos ügyben.

Drogkereskedőkre csaptak le Temes megyében
2024. május 21., kedd

Még csak május, de már több mint száz bejelentés érkezett medvék jelenléte miatt Hargita megyében

Idén eddig több mint 100 lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívó számon a Hargita megyei csendőrfelügyelőséghez medvék jelenlétéről lakott területeken.

Még csak május, de már több mint száz bejelentés érkezett medvék jelenléte miatt Hargita megyében