Tisztelgés a fekete március hősei előtt: emlékművet kapnak Marosszentgyörgyön az 1990-ben történt véres események meghurcoltjai

Szucher Ervin 2021. március 26., 19:02

Emlékművet avatnak szombaton Marosszentgyörgyön az 1990 márciusában történt tragikus események magyar és roma áldozatainak, sebesültjeinek és meghurcoltjainak tiszteletére. Máthé Mihály helyi fiatal szobrász alkotását annak emlékére leplezik le, hogy a 31 évvel ezelőtti román–magyar összecsapások után az állami hatóságok sok békésen tüntető vagy a települését megvédeni szándékozó személyt, köztük számos maros­szentgyörgyit is meghurcoltak.

Tisztelgés a fekete március hősei előtt: emlékművet kapnak Marosszentgyörgyön az 1990-ben történt véres események meghurcoltjai
galéria
Lőrinczi Józsefet (Kókát) is megverték, megkínozták a márciusi eseményeket követően Fotó: Szucher Ervin

Magyar és roma jelképeket tartalmaz Máthé Mihály marosszentgyörgyi szobrásznak a fekete március hősei előtt tisztelgő alkotása, amelyet szombaton lepleznek le a Marosvásárhellyel egybenőtt községben. Marosszentgyörgynek ugyan nem voltak halálos áldozatai az 1990. március 19-i és 20-i román–magyar utcai összecsapások nyomán, a község és lakói mégis nagy árat fizettek bátor kiállásukért.

A hatalom hat szentgyörgyi férfit őrizetbe vett, vallatott és kínozott a Maros megyei rendőrség fogdájában, majd az egykori Deák Farkas utcai börtönben.

Valamennyiüknek az volt a bűne, hogy 19-én vagy 20-án részt vett a Marosvásárhely felé vezető országút eltorlaszolásában. Egy olyan akcióban, amelyet nem hatan, hanem legalább hatszázhatvanhatan bonyolítottak le. A falubeli magyarok és cigányok megpróbálták megakadályozni a Felső-Maros mentéről és a Görgény völgyéből érkező, kövekkel, fejszékkel és vasvillákkal felszerelkezett román parasztokat, hogy bejussanak Marosvásárhelyre.

A romák is emlékeznek

A Temető utcai katolikus és református új sírkertek közös határában a szakemberek mellett roma nemzetiségű munkások szorgoskodnak. Ásnak, alapot öntenek, kerítést költöztetnek, kavicsot egyengetnek. Van, aki szociális munkásként ragadja meg a nyeles szerszámot, más önkéntesként teszi. A temetővel szembeni cigánysor lakóiban öröm és bánat kavarog, amikor a szombaton avatásra kerülő oszlopra gondolnak. Úgy érzik, hogy három évtized után végre valaki elismeri ártatlanságukat, mi több, hősökként készül őket ünnepelni. Ugyanakkor fáj mindaz, amit a karhatalom és az igazságszolgáltatás művelt velük az 1990-es évek elején.

A magyarellenes pogromkísérletért megyeszerte kizárólag magyarokat és cigányokat ítéltek el, és vetettek börtönbe.

De mindez csak jéghegy csúcsa volt. A megfélemlítés során ezrek hagyták el otthonaikat, és menekültek az anyaországba, vagy még annál is messzebb. Távozásukkal meg az azt követő betelepítésekkel, véglegesen átbillent Marosvásárhely és a néhány környező falu etnikai mérlege.

Szentgyörgyiek a barikádon

Az 1990-ben még magyar többségű község lakói március 19-én, majd 20-án is megpróbálták feltartóztatni a marosvásárhelyi magyarok „megleckéztetésére” berendelt hodáki, libánfalvi, dédai és környékbeli román parasztokat. A helybéliek a harangok félrehúzását követően a szentgyörgyi tetőn gyülekeztek, ahol a községháza traktorával és annak utánfutójával eltorlaszolták a Vásárhelyre vezető országutat. Azelőtt már áthaladt egy jó pár kamion és autóbusz a Görgény völgyéből és a Maros mentéről érkező „különítményekkel”.

A Vásárhelyre tartó felbőszült románok rövid időre Marosszentgyörgyön is megálltak, és randalírozni kezdtek.

A később egybegyűlt helybéliek afféle határőrséget vállaltak: minden egyes járművet csak szigorú ellenőrzés után engedtek át. Orbán Balázs, a települést irányító Nemzeti Megmentési Front (FSN) akkori elnöke mesélte, hogy így akadt fenn a barikádon az utolsó Görgény-völgyi „szállítmány”. A teherautó rakfelülete tele volt betontörmelékkel és kövekkel. A tetején, lehasalva, hét-nyolc férfit találtak, akik a magyar településeken embereket dobáltak meg és ablakokat törtek be. „Amikor látták a helyzet komolyságát, gyorsan leugráltak, beszaladtak a mezőgazdasági kutatóállomás udvarára, és eltűntek. A tömeg egyre gyűlt, és egyre hangosabbá vált” – idézte fel a 31 esztendővel ezelőtt történteket az akkori községvezető.

Március 20-án, az esti órákban Vásárhely felől megjelentek az első tankok. A katonákat üdvözlő tömeg azt hitte, hogy a hadsereg megerősíti a torlaszt, és lekapcsolja a verekedési szándékkal Vásárhely felé tartó Maros- és Görgény-völgyieket. Csakhogy a kivezényelt bakák megfélemlítő manőverbe kezdtek, és az egyik tankjukkal elnyomták az úttorlaszt.

Az elkövetkező napokban a hatóságok előállítottak és börtönbüntetésre ítéltek több szentgyörgyi férfit azok közül, akik településüket és Vásárhelyt védték.

A front elnökét, Orbánt azonnali hatállyal menesztették, az ügyészség pedig hetekig arról faggatta, hogy a templomokban miért húzták félre a harangot.

Kínzás, vallatás, testi és lelki megtörés

A hat bebörtönzött közül ma már csak három él; egyikük Lőrinczi József. A Kókaként ismert, ma már hatvanon túli vékony cigány férfi a nála három évvel idősebb bátyjával ment ki társai megsegítésére a tetőre. A román falvakból bevezényelt ittas tömeg éppen a falubeliekre támadt. Kókának sikerült elszaladnia a felbőszült férfiak elől, de a testvérét megverték. Talán ez volt a szerencséje… Ugyanis a Lőrinczi fivérek közül csak Kókát vitték be a rendőrségre.

Ott agyba-főbe vertek, amikor meg valamelyikük a csizmájával pofán rúgott, az összes fogamat kiköptem. Volt egy Aşteleanu, meg egy Ardeleanu nevű tiszt. Azok voltak a legkegyetlenebbek. Minden egyes áldott nap ütöttek, vertek, kínoztak. Közben folyton-folyvást cigányoztak”

– idézi fel a március 20-i szentgyörgyi eseményeket, amelyeknek egyik „főhőse” ugyanaz a Ioan Judea tartalékos ezredes volt, aki Marosvásárhely frontelnökeként egy nappal korábban tétlenül asszisztált a Sütő András szemének a kiverésénél. Kókát aztán átvitték Nagybányára, ahol szinte két évet ült. 1992. január 23-án hagyta el a bányai börtönt – 23 kilósan és egy maradandó súlyos betegséggel. Amikor arról kérdezem, mi hajtotta, hogy kiálljon a magyarok igazsága mellett, Kóka visszakérdez:

Hát én nem magyar cigány vagyok?”

Szilveszter Kiss Péter március 19-én elindult a tető irányába, tizenhét esztendős lánya követte. „Apám hazajött, és mondta: baj van. Édesapám után én is kimentem a központba. Hajnali 5 óráig maradtam azokkal, akik őrködtünk az országúton” – vezet vissza az időben Szabó Magdolna. Sem ő, sem az apja nem keveredett semmiféle verekedésbe; ők csak álltak a strázsán. Néhány nap múlva az apját mégis behívatták a rendőrségre. Mindössze egy nyilatkozatra van szükség – mondták. Aztán el kellett telnie kilenc hónapnak, mire hazaengedték. „Naponta verték, kínozták a rendőrségen, majd a vásárhelyi börtönben. Ő soha nem panaszkodott. De a ruháiról le lehetett olvasni a bánásmódot. Akkor szusszanhatott fel, amikor a hat szentgyörgyi vádlott perét áthelyezték Nagybányára” – meséli a lánya. Szilveszter Kiss Péter 1990 vége felé, decemberben szabadult. Újabb megtorlásoktól tartva, a következő évben Magyarországra menekült. Azóta egyszer látogatott haza egy fél napra. Hajnalban érkezett, ebéd után távozott. Este a rendőrök már Szilveszterék portáján voltak, a férfit keresték. Ezek után már a lánya esküvőjére sem mert hazatérni. Politikai menedékjogot kért. Mire megkapta volna, 1992-ben hirtelen elhunyt. „Mindössze 47 esztendős volt, és nem betegeskedett. Szívinfarktus végzett vele. Meg a tudat, hogy ártatlanul kellett szenvednie” – mondja ma is Marosszentgyörgyön élő lánya. Hozzáteszi, nem is bánja, nem is szégyelli, hogy bő három évtizeddel ezelőtt kiment a tetőre. Ha a helyzet megkövetelné, most is ugyanúgy cselekedne.

Nem márciusi hős, hanem román cigány

Szabadulása után a hat marosszentgyörgyi férfinek nem volt akire számítania családján kívül. A csúcspolitikum általában a kerek évfordulókon „tűzte a kalapjára” 1990 márciusának áldozatait – közülük is jobbára a pogromban elhunytakat vagy az agyonmediatizált Cseresznyés Pált. A többieknek, bár nevük és hollétük ismert volt, egy-egy fél szájjal kimondott gratulációnál több nemigen jutott.

Volt olyan napom, amikor nem volt mit ennünk, mondtam a nővéremnek, aki a szintén bebörtönzött Puczi Béla felesége volt: menjünk be az RMDSZ-hez, mert biztos segítenek. Számba se vettek. Hála a katolikus pap bácsinknak, a jelenlegi polgármesterünknek, a helyettesének...”

– szól elismerően a közösség lelki és szellemi vezetőiről, Baricz Lajosról, Sófalvi Szabolcsról és Birtalan Istvánról Kóka. Szavait a sorstárs Szilveszter Kiss Péter lánya is meg tudja erősíteni. Mint mondja, az RMDSZ számára a családjuk csak akkor létezik, amikor tagságdíjat kell fizetni.

Puczi Béla Magyarországon érezte meg, milyen kitaszított cigánynak lenni. Amikor az anyaországba menekült, már nem márciusi hősként, hanem román cigányként tekintettek rá.

Budapesti ismerősei arról meséltek, mennyire szégyellte magát, hogy sok más menekülttől eltérően ő nem tudja anyagilag segíteni a család otthon maradt tagjait. Bár tapasztalt építész volt, aki még a kommunizmus éveiben huzamos ideig Líbiában vendégmunkásként dolgozott, Magyarországon nemigen jutott kereseti lehetőséghez. Hosszas hányattatás után, 2009-ben hajléktalanként halt meg Pesten. Puczi az utókortól sem kapta meg a kellő megbecsülést. Amikor a romák több szervezete emléktáblát szeretett volna állítani a Nyugati pályaudvaron, ott, ahol Puczi élete utolsó éveit tengette, a MÁV vezetősége határozottan elutasította a kezdeményezést. Az állami vasúti társaság mindössze Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és más befolyásos politikusok közbenjárására változtatta meg álláspontját.

Puczi Béla nem kapott munkát Magyarországon, hajléktalanként halt meg Budapesten

Tartozik az utókor a marosszentgyörgyieknek

Ez az egyik oka annak, hogy sokakat meglep, ha Erdélyben valakinek eszébe jut, hogy emléket állítson a meghurcolt szentgyörgyi cigányoknak és magyaroknak. Akik közül Lőrinczen, Szilágyi Kisen és Puczin kívül Tóth Árpádot, Sütő Józsefet és Szilágyi Józsefet is börtönbe vetettek. Az emlékmű felállításával a polgármester egyik régi álma válik valóra. Sófalvi Szabolcs úgy érzi, az utókor tartozik azoknak a marosszentgyörgyieknek, akik hősiesen próbálták védeni a falujukat és a közeli Marosvásárhelyt, amiért a román hatalom a későbbiekben meghurcolta, megalázta, megtörte őket. „A cél, hogy az emlékmű mindenkit arra emlékeztessen: az 1990 márciusához hasonló eseménynek többet nem szabad előfordulnia! Nem egymás ellen, hanem összefogva, békében kell élnünk egymással. A talapzaton a Sütő András-idézet is erre emlékeztet, amely így szól: »az én reményem a szót értésé!«” – hangsúlyozza az elöljáró.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport