Templomi szószékről a krasznai községházára: közigazgatási szolgálatra vállalkozott Kovács István lelkész

Rostás Szabolcs 2020. október 21., 19:18 utolsó módosítás: 2020. október 21., 20:27

Polgármesteri öltönyre cserélte a papi palástot Kovács István, Kraszna református lelkésze, akit elsöprő többséggel választottak a több mint hatezer lakosú szilágysági nagyközség élére a szeptemberi helyhatósági választáson. Az elöljáró tervei között elsősorban a település infrastrukturális fejlesztése szerepel, de az összefogásban is példamutatóvá tenné a közösséget.

Templomi szószékről a krasznai községházára: közigazgatási szolgálatra vállalkozott Kovács István lelkész
galéria
Krasznai kilátások. A szilágysági településen számos tennivaló akad még az infrastrukturális fejlesztés terén Fotó: Rostás Szabolcs

„Úgy tapasztaltam, hogy minden embernek kétszer kell megtérnie az életben: egyszer Krisztushoz, majd Krisztussal a világban” – magyarázza Kovács István krasznai lelkész. Állunk a Zilahtól mintegy húsz kilométerre fekvő településnek a 14. században, a kései gótika korában – akkor még természetesen katolikusnak – épült református templomában, és egyházi meg világi küldetés összetalálkozásáról beszélgetünk.

A látogatónak persze nem könnyű össz­pontosítania, hiszen alaposan leköti a figyelmet a századok során többször kibővített és felújított, erődítményszerű istenháza külseje-beljese. A vörös posztóval és hímzett terítővel borított szószék, a karzatra kihelyezett címeres magyar zászló, a 18. században Pataki Asztalos István által festett, megannyi állat- és emberalakot ábrázoló kazettás mennyezet látványa. A jelenlegi járványhelyzet miatt egyébként

a krasznai reformátusok felváltva látogatják a vasárnapi istentiszteleteket: egyik héten a „vízen aluliak”, vagyis a települést átszelő Kraszna folyó zilahi oldalán élők, a másikon a „vízen felüliek”.

Ugyanakkor az alszegi, felszegi hívek külön ülnek a padsorokban, sőt nemek szerint is elkülönülnek: lent az asszonyok, a karzaton a férfiak. És ott a közel negyven méter magas, négy kis árkádos melléktoronnyal ellátott főtorony a tető alatti, a harangokat rejtő nyitott résszel (ún. gyilkos folyosóval), ahonnan több tíz kilométerre belátja a környéket, aki felkaptat az évszázados deszkalépcsőkön.

Pályaváltás. Kovács István ideiglenesen elhagyja a krasznai református templomot, és átköltözteti szolgálati helyét a polgármesteri hivatalba Fotó: Rostás Szabolcs

Mindenkinek küldetése van a világ felé

Nos ezt az istenházát és a 3300 lelkes gyülekezetet „hagyja ott” az egész közösség, a település irányítása érdekében a Krasznán 13 éve szolgáló lelkipásztor, aki a szeptember 27-ei helyhatósági választáson a szavazatok 78 százalékának begyűjtésével nyerte el a polgármesteri tisztséget az RMDSZ színeiben. És hogy miért váltja közigazgatási munkára az egyházi szolgálatot egy lelkész, aki az elmúlt négy évben tanácsosként tevékenykedett a helyi képviselő-testületben? Kovács Istvánban – aki úgy gondolja, minden keresztény embernek küldetése van a világ felé – az év elején, sok vívódás után érlelődött meg a gondolat, részben egy imahéten elhangzott igei vonalvezetés nyomán.

Keresztényekként sokszor hajlamosak vagyunk körülhatárolni magunkat: jól vagyunk mi itt, a megtértek közössége, és van a világ. De a kettő között nem lehet, hogy ne legyen átjárhatóság. Amit az egyház, az Isten révén kapsz az életedben, azt be kell vinned a társadalomba, jelen esetben abba a szélesebb közösségbe, aminek a határai túlesnek a krasznai református gyülekezet keretein”

– magyarázza a 39 éves református lelkipásztor, aki önkormányzati képviselőként is a közösségépítést célzó kérdésekkel foglalkozott az elmúlt négy évben: gyerek- és családi, valamint felnőtteknek szóló programokat szervezett.

A papi pályát segédlelkészként Nagyszalontán kezdő, majd érdengelegi kitérő után Krasznán megtelepedő Kovács István első körben a felesége és két lánya jóváhagyását kérte a pályaváltáshoz. „Főleg a támogatásuk kellett, mert ha nincs benne a család, akkor eleve bukta az egész” – mondja a lelkész, aki a családi hozzájárulás után Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke elé tárta tervét, aki akkor még nem hivatalosan, de jóváhagyta azt, sőt bátorította. Ezután a krasznai presbitérium egyhangúlag megszavazta a lelkészi jellege megtartását. Az egyházkerület szabályzata értelmében a közigazgatási pályát vállaló papnak kérnie kell állása befagyasztását, helyére helyettes lelkészt neveznek ki erre az időszakra.

Kovács István kérését az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés jóváhagyta, így palástja megmarad, ám polgármesteri mandátuma idején nem fizetett, parókus lelkipásztor, de ha felkérik, szükség van rá, időnként továbbra is végezhet lelkészi szolgálatot.

Az új polgármester a parókiát is átadja a helyettes lelkésznek.

Erődítményszerű istenháza. A krasznai református templom több bővítésen, felújításon átesett az évszázadok folyamán Fotó: Rostás Szabolcs

Előmozdítani a köz javát

No, és mit szólt a pályaváltáshoz a gyülekezet? – kérdeztük a lelkipásztortól. Kovács István elismeri, egyeseknek voltak fenntartásaik. A legtöbben már kezdetben alkalmasnak látták a községgazdai teendők ellátására, viszont sajnálták, hogy elveszítik lelkészként, és már nem veszi ki a részét a gyülekezeti szolgálatból. Másrészt mivel a nép szintjén a politika többnyire a sárdobálást, a kapzsiságot jelenti, sokan féltik, imádkoznak érte, hogy megmaradjon gerincesnek. Még akkor is, ha nem települési szinten dúlnak a nagy politikai harcok.

Azt vallom, a polgármesteri tisztségben még lehetséges a szó eredeti értelmében a köz javát szolgálni. Hiszen a keresztény tanítás szerint a politika nem más, mint a közjó előmozdításának eszköze. Én elsősorban munkára vállalkoztam, nem a szék vonz”

– szögezi le Kovács István.

Kraszna leendő polgármestere mindenek­előtt az elődje, Bogya Miklós által megkezdett munkát kívánja folytatni. A leköszönő elöljáró egyébként az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által megállapított összeférhetetlenség miatt nem pályázhatott újabb mandátumra, az ANI szerint ugyanis Bogya korábban két éven át úgy töltötte be az alpolgármesteri tisztséget, hogy közben egyéni vállalkozó is volt.

A 6500 lelkes községet többségében magyarok lakják Fotó: Rostás Szabolcs

Krasznán az elmúlt években több utcán sikerült bővíteni a földgázhálózatot (a munkálatokat sokáig a megbízott cég csődje hátráltatta), amely már a községközpont 60 százalékát lefedi, a még hiányzó háztartásokat csatlakoztatnák a hálózatra a jövőben, amit a lakosság annál inkább sürget, hogy egyre drágább a tűzifa. Szintén göröngyös, tíz évet felölelő munkába telt az ivóvíz- és a csatornahálózat megépítése Krasznán és a hozzá tartozó Máronban, emellett

a nagyszabású megvalósítások közé tartozik a Cserey–Goga Technológiai Líceum uniós alapokból történt korszerűsítése, orvosi lakás létesítése, továbbá a magyar állami támogatásból felépült református óvoda.

Érdekes egyébként, hogy a bukaresti hatóságok a kisdedóvó tavalyi felavatása után hagyták jóvá a helyi önkormányzat által hosszú évek óta igényelt, a román állam finanszírozta új óvoda építését, így a jövő év elején ennek is elkezdődhet a kivitelezése.

A keddenként működő piacot a központból a sertéspestis miatt bezáratott állatvásár helyére, modern csarnokba költöztetnék, ugyanakkor az itteni kénes termálvízforrás nyújtotta adottságot akár tanuszoda kialakítására is lehetne kamatoztatni.

 

Fotó: Rostás Szabolcs

A Kraszna partján kerékpárutat építenének, a szükségállapot idején ugyanis különösen népszerű lett a lakosság körében a vízparti kiruccanás. És persze sok helyen kell még aszfaltozni, közművesíteni, olyan utcákban például, ahová külföldről hazatelepedett krasznaiak építkeztek.

„Rossz reklám Krasznának, hogy a központ kivételével kevés utcában van járda, holott megyei út halad át a falun, és nagy a forgalom, balesetek is voltak. Ott kell kezdenünk a járdaépítést, ahol kész a közművesítés, ellenkező esetben fordítva vakaróznánk” – mondja Kovács István, hozzátéve: helyi mesteremberek vállalták a járdaépítést az utcájukban, ha az önkormányzat biztosítja az anyagot.

Ezt is egymásért tesszük. Hirdethettük mi a kampányban a jelszót, hogy egymásért, Krasznáért, ha a mindennapokban nem fogunk össze, akkor nem lépünk előre”

– teszi hozzá a településvezető.

Fotó: Rostás Szabolcs

A polgármester egyébként nem panaszkodhat a képviselő-testületben maga mögött érzett támogatásra sem, hiszen a 15 krasznai tanácsos közül 11 RMDSZ-es; további két tanácsosa van az EMSZ-nek, egy-egy pedig a PSD-nek és a PNL-nek. Így nem tűnik megvalósíthatatlannak a lelkészként polgármesterré választott Kovács István célkitűzése, miszerint a térségben gazdaságilag meghatározó, az összefogásban példamutató, biztonságos és befogadó településsé fejlesszék Krasznát.


A püspök biztat, de aggódik is a lelkész karrierfejlődéséért

Erdélyben főleg a kilencvenes évek elején volt több példa arra, hogy lelkészek közigazgatási tisztséget, adott esetben polgármesteri mandátumot vállaltak, ez ma már ritka. Egykori református lelkipásztorok politikai szerepvállalása terén közismert a Tőkés László volt püspök, valamint Sógor Csaba európai parlamenti pályafutása. Amikor Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspökét arról faggattuk, mi az álláspontja lelkésztársai közigazgatási pályaválasztásáról, elmondta: Kovács Istvánnak nem javasolta „buzgón”, de nem is ellenezte. Az egyházfő úgy véli, egy fiatal lelkipásztor – akinek egészen alul kell kezdenie, mondhatni a harangozói szinttől kell kinőnie a gyülekezetből – kockáztat, amikor nem tudja tartani karrierfejlődését, hiszen a politikai megmérettetés, a polgármesteri tisztség elfoglalása megakasztja ezt a folyamatot, ha nem is töri meg azt. „Viszont azt is látom, mennyire fontos, hogy a lelkipásztor mindent megtegyen a közössége erősödése érdekében. Tehát aggódom, hogy lelki és karrierfejlődése miként lesz egészséges, másrészt pedig azt is tapasztalom, hogy egyre kevesebben adják testüket-lelküket a közösségért. Márpedig Kovács István nagyon lelkes tud lenni” – magyarázta a téma kapcsán felmerült kettősséget a Krónikának az egyházfő. Csűry István felidézte: a 90-es években a református egyház igen-igen elkezdett politizálni, sok esetben a templomban mondták ki az RMDSZ megalapítását, és a szerepvállalás megosztotta a lelkésztársadalmat. „Benne kell lenni a közéletben, még ha nem is a legmagasabb szinten. Addig nincs gond, ameddig a társadalomban a közéleti szerepem az én nemzetrészem védelmét jelenti. Ott kezdődik a probléma, amikor mindez véres pártkonfliktusba torkollik” – hívta fel a figyelmet a KRE püspöke. Emlékeztetett, hogy megelőzzék a nem kívánt csatározásokat, az egyházkerületi közgyűlés még a kilencvenes évek végén úgy döntött: lelkész vállalhat önkormányzati vagy parlamenti tisztséget, ám meg kell állapodnia a gyülekezettel, megtarthatja lelkészjellegét, viszont parókiális szolgálatot ez idő alatt nem végezhet. Csűry István elmondta, annak idején a krasznai lelkipásztort is arra kérte, fontolja meg jól a döntést, sőt a rá leselkedő veszélyekre is felhívta a figyelmét. „A polgármesteri szolgálat nagyon megosztó tud lenni. Viszont nagy reménységgel vagyok, hogy folytatni tudja azt a sok jó megvalósítást, ami Krasznán történt. Mi támogatjuk a település fejlődését, Kovács István munkáját, és az egyház részéről semmi akadálya nem lesz, hogy majd visszatérjen a lelkészi szolgálathoz. Reméljük, sikeres lesz polgármesterként” – nyilatkozta a Krónikának a református püspök.

A Kraszna által kettészelt település

A 4500 lakosú Kraszna többségében magyar község, felekezeti szempontból a legnagyobb közösség a háromezer lelkes reformátusoké és a 600 fős baptista gyülekezeté. A 6500 lelkes községközponthoz (ebből 4100 magyar nemzetiségű) közigazgatásilag Máron, Ráton és Krasznahosszúaszó tartozik. Az ezerlakosú Máron színtiszta román falu, Rátont és Hosszúaszót már többségében romák lakják.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport