„Felgyújtották a villanyt”: új megvilágítást ad az erdélyi falképkutatásnak a szenzációs magyarvistai felfedezés

Pap Melinda 2022. november 24., 19:31 utolsó módosítás: 2022. november 25., 00:30

Hatalmas előrelépést jelent az egész erdélyi falképkutatásra nézve, hogy sikerült datálni a magyarvistai református templom fedélszerkezetét és ezáltal a freskóit. „Ez kicsit olyan, mint mikor az ember sötétben tapogatózik és felgyújtják a villanyt” – írta le a Krónikának a kalotaszegi feltárás jelentőségét Kiss Lóránd falképrestaurátor. A „művészettörténeti mérföldkőnek” számító felfedezésről csütörtökön délután budapesti sajtótájékoztatón számoltak be az erdélyi és magyarországi szakemberek. 

„Felgyújtották a villanyt”: új megvilágítást ad az erdélyi falképkutatásnak a szenzációs magyarvistai felfedezés
galéria
Hétszáz éves emlék, egyben Erdély legrégebbi fedélszerkezete a vistai Fotó: Teleki László Alapítvány

Művészettörténeti szempontból szenzációs felfedezésnek minősül és az egész erdélyi falképkutatást új megvilágításba helyezi, hogy a szakemberek datálni tudták a magyarvistai templom 700 éves fedélszerkezetét és annak freskóit. Ezáltal ugyanis egy egész, számos erdélyi templomban megtalálható falképfestési stílust sikerült beazonosítani, időben behatárolni – vázolta a Krónikának a magyarvistai felfedezés jelentőségét Kiss Lóránd falkép-restaurátor.

A Kolozsvártól mindössze 14 kilométerre található kalotaszegi faluban tett jelentős felfedezésről csütörtökön délután budapesti sajtótájékoztatón számoltak be a szakemberek, a műemlék épület felújítása ugyanis a Teleki László Alapítvány égisze alatt zajlik a magyar kormány által létrehozott és finanszírozott Rómer Flóris-terv keretében.  Ennek részeként végeztettek dendro­kronológiai vizsgálatokat (a fák évgyűrűinek vizsgálatán alapuló kormeghatározási módszer) a templomban.

A kutatás alapján megállapítható, hogy a magyarvistai templomhajó egykori famennyezete és tetőszerkezete, valamint az azokat alátámasztó oszlop és mestergerenda 1329–1330-ban épült, és ezzel – mai tudásunk szerint – ez Erdély máig fennmaradt legrégibb tető-, illetve födémszerkezete.

A felfedezés a templom rendkívül értékes falképeinek kutatásában is új eredményeket hozhat, közvetetten azok datálását is segíti.

Élő közösség is. A vistai gyülekezet a falképekkel díszített templomban Fotó: Facebook/Magyarvistai Református Egyházközség

Az online közvetített budapesti sajtótájékoztatón Diószegi László, a Teleki László Alapítvány vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Perényi Lóránt, a magyar kormány Építési és Beruházási Minisztériumának építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára vette át a szót. Emlékeztetett, hogy a magyar kormány nagy hangsúlyt fektet az épített örökség védelmére, és nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy jelen lehet a magyarvistai felfedezés ismertetésén, hiszen mint fogalmazott, „mérföldkövet jelent a határon túli műemlékvédelemben”.

„A határon túli magyarság emlékei közös kultúrtörténetünk emlékei” – mutatott rá, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány saját felelősségének tekinti ezek felkutatását, megmentését.

Kovács Gergely művészettörténész a különböző szakterületek közötti átjárás fontosságáról beszélt, hiszen a magyarvistai felfedezés is ennek eredménye. Előadásában a Kárpát-medencében található, italo-bizantin stílusban készült freskók közötti hasonlóságokra hívta fel a figyelmet, melyet eddig számos szakember kutatott, de ezek keletkezési idejére nem volt biztos utalás. Magyarvistáról a most ismertetett dendrokronológiai vizsgálatokból tudják, hogy freskói 1330-ban készülhettek, mutatott rá a szakember, aki szerint ez számos freskó keletkezésének meghatározásában segíthet.

A falkép vakolata érintkezik a mennyezetet, és azon keresztül a tetőt is támasztó mestergerendával a vistai istenházában Fotó: Teleki László Alapítvány

Elmondta, a freskók közül a leglátványosabb rokonságot az úgynevezett Gelencei-körbe tartozók mutatják, azaz amelyek a háromszéki Gelence templomában található falképekhez hasonló stílusban készültek.

Ezeken az alakokra széles, markáns szemek, orrok, erőteljes, metszett áll, vastag kontúrok jellemzők. Hozzátette, bár a felsorolt példák nem tekinthetők szigorúan homogén csoportnak, az egyes freskók között reális és szoros kapcsolat mutatható ki.

A homoródkarácsonyfalvi templom falképei is más megvilágításba kerültek Fotó: Bakó Zoltán

„Nagy művészettörténeti felfedezésről van szó, de ott mégiscsak emberek élnek” – jelentette ki Dr. Diószegi László, majd a budapesti szervezők élőben kapcsolták a magyarvistai templomot, ahol az erdélyi szakemberek ismertették a felfedezést. Felházi Zoltán magyarvistai református lelkész házaspár a falu történetéről mesélt, elmondva, hogy legalább ezeréves településről van szó, és nemrég kelta temetőre bukkantak a határában. Külön kitért a messze földön híres vistai kőfaragókra, majd felesége, a szintén lelkipásztor Felházi Klára beszélt a templom eddigi felújításáról, megköszönve az ebben részt vállaló közéleti személyiségek és szakemberek segítségét.

„Az, hogy ez a templom évszázadokon megmaradt így, egy csoda, isteni kegyelem” – fogalmazott.

„Állunk elébe”

Csók Zsolt régész az eddigi kutatásokat ismertetve elmondta: eddig inkább csak találgatások vannak, így szerintük a templom belsejében átfogó régészeti kutatásra lenne szükség, mely az időbeli keletkezési folyamatokra is jobban rávilágítana. „Kíváncsian várjuk a további fejleményeket, és állunk elébe ennek a csodálatos szakmai kihívásnak” – fogalmazott.

A kőből rakott, egyhajós, négyzetes szentélyű magyarvistai református templom román kori nyugati kapuzata alapján a 13. század végén épülhetett Fotó: Teleki László Alapítvány

„Örülök annak, hogy a középkori Erdély ilyen új dimenziókkal bővül, mint ez a felfedezés” – jelentette ki Kiss Lóránd falkép-restaurátor is, hangsúlyozva: az, hogy a diadalív falképe szépen rá van simítva a mestergerendára, egyértelműen jelzi, hogy ezt nem törhették utólag bele a falba, csakis előtte kerülhetett oda. Elmondta, örül, hogy ez a felfedezés mediatizálva lett, ugyanis a vistai templom még sok meglepetést tartogat, hiszen a teljes északi hajófal ki van festve, de a nyugati és a déli hajófal egy része is „Valószínűleg, hogy a további falképek feltárásához is hozzásegít ez a felfedezés, mediatizálás” – vélte a szakember.

Nagy szakmai sikernek tekintik, hogy már ott tart az erdélyi dendrokronológiai kutatás, hogy 14. századi tölgyfa szerkezeteket tudnak keltezni, hangsúlyozta Tóth Boglárka, a dendrokronológiai vizsgálatokat végző csíkszeredai cég képviselője.

Elmondta: húsz év kutatására volt szükség ehhez. Azt is nagy eredménynek nevezte, hogy az erdélyi műemlékvédő szakma is ott tart, hogy számol a dendrokronológiai vizsgálatok eredményével, és tisztában vannak azzal, hogy semmilyen más módszer nem ad ennyire pontos kormeghatározást. „Nagyon gazdag ez az épület” – hívta fel a figyelmet Weisz Attila művészettörténész egy korábbi tanulmányát ismertetve. Elmondta, hogy az említettek mellett a magyarvistai templom kutatása során még számos érdekesség került elő, értékes kőmaradványok is vannak, és számos új falképet is sejtenek a meszelés alatt.

A fák évgyűrűinek vizsgálatán alapuló kormeghatározási módszerrel állapították meg a faszerkezet korát Fotó: Teleki László Alapítvány

„Szerintem, azaz reményeim szerint itt csak elkezdődtek a kutatások, feltárások” – mondta, hangsúlyozva, hogy a régészeti feltárások izgalmas felfedezéseket hoznának e tekintetben. „Bármi kiderülhet még, rengeteg kutatnivaló van még” – összegzett.

„Fogódzót jelent”

A műemlék épület restaurálásán dolgozó Kiss Lóránd falkép-restaurátor a Krónika kérdésére korábban telefonon elmondta, hogy ilyen jelentős felfedezésre eddig nem nagyon van példa Erdélyben, egyedülálló a maga nemében. „Számunkra, falkép-restaurátorok számára a jelentősége abban áll, hogy indirekt módon a falképeket is datálja. Teljesen be lehet bizonyítani, hogy a gerenda a falképek elkészülte előtt került a helyére és a falképeket nekidolgozták a gerendának. Így a falképekre vonatkozóan is van egy hozzávetőleges datálásunk, és nemcsak erre, hanem egy egész csoportra, stílusvonulatra kivetíthető” – magyarázta lapunknak Kiss Lóránd.

Mint mondta, ez elsősorban azonos stílusú falképeket rejtő erdélyi templomok feltárásánál, kutatásánál jelent plusz támpontot, ezekről ugyanis eddig nem lehetett tudni az időszakot, amikor készülhettek, hiszen nagyon kevés ábrázoláson vannak évszámok. Ezért a mostani datálások nagy segítségükre vannak a szakembereknek, hangsúlyozta.

A gelencei falfestmények Fotó: Bakó Zoltán

„Ez kicsit olyan, mint mikor az ember sötétben tapogatózik és felgyújtják a villanyt vagy kap egy elemlámpát. Fogódzót jelent” – érzékeltette a felfedezés jelentőségét a szakember.

Hozzátette, hogy a vistai templom falkép-restaurálási munkálatainak még a kezdetén vannak, és az eddigi kutatás alapján egyértelmű, hogy nagyon nagy meglepetés vár a szakemberekre, ugyanis a templomhajóban óriási festett felületek vannak a meszelésrétegek alatt. „Ezek két nagyon jól elkülöníthető festőcsapat munkái, a 14. század eleji diadalíven található falképcsoport a korábbi” – magyarázta Kiss Lóránd.

Kérdésünkre, hogy a mostani felfedezés felülírhatja-e azt, amit a szakemberek eddig gondoltak az érintett erdélyi templomok kapcsán, Kiss Lóránd úgy fogalmazott: „egyáltalán most már lehet gondolni valamit”. Mint mondta, a vistai restaurálási munkálatok évekig el fognak húzódni, és az ígéretek szerint folyamatos lesz a finanszírozás.

Egész stíluskört sikerült datálni

A Kolozsvártól 14 kilométerre fekvő magyarlakta település református temploma Erdély és a Kalotaszeg egyik legismertebb középkori műemléke, így a szakembereket annyira nem lepte meg az újabb, művészettörténeti szenzációnak számító felfedezés. Tájékoztatásuk szerint a kőből rakott, egyhajós, négyzetes szentélyű épület román kori nyugati kapuzata alapján a 13. század végén épülhetett.

A magyarvistai református templom bejárata Fotó: Flickr

A templom gazdag festett faberendezéssel rendelkezik, melynek kiemelkedő darabjai az átalakított, késő gótikus papi szék, a hajó fölötti kazettás mennyezet, melyet faoszlop által tartott mestergerenda támaszt, a padok, a déli és a nyugati bejáratok ajtószárnyai, a szószék és a szószékkorona. Az épület mellett 18. századi harangláb emelkedik, legrégebbi harangja Mátyás-kori, 1487-es.

Falképei stilisztikailag egy Erdélyben jól ismert stíluskörbe igazodnak, melynek közismert példája a gelencei Szent László-legenda, de számos más helyszínen is megjelenik: Csíkszentimre, Homoródkarácsonyfalva, Felvinc, Boroskrakkó, Szék, Ördöngösfüzes stb.

„A látványos stíluskört egyes kutatók italo-bizantinnak nevezik, de elterjedtsége miatt helyesebb egy itáliai hagyományokat használó, közép-európai gótikus tendenciáról beszélni” – fogalmaz közleményében a Teleki László Alapítvány. Rámutatnak, hogy a csoport falképeinek pontos keltezése problematikus volt, mivel sem történeti adat, sem évszámos felirat vagy más jellegű információ nem állt rendelkezésre egyik épület vonatkozásában sem, így az 1310-es évektől az 1340-es évekig terjedt a szakirodalomban az emlékek datálása. Emiatt volt különleges fontossága annak a restaurátori megfigyelésnek, hogy a falkép vakolata érintkezik a mennyezetet, és azon keresztül a tetőt is támasztó mestergerendával. A faelemek kivágását ugyanis dendrokronológiai elemzéssel ideális esetben éves (sőt évszakos) pontossággal keltezni lehet.

Magyarvistán a budapesti Teleki László Alapítvány a magyar kormány által létrehozott és finanszírozott Rómer Flóris-terv keretében végeztetett dendrokronológiai vizsgálatokat Fotó: Teleki László Alapítvány

„A Teleki László Alapítvány támogatásával ez az igen fontos vizsgálat is megvalósult, melyből kiderült, hogy a szerkezet egyik pontosan keltezhető fáját 1329–1330 telén vágták ki, így a szerkezet megépítésre már 1330-ban sor kerülhetett, tehát a falképek ennél nem lehetnek korábbiak” – hangsúlyozzák. A dendrokronológiai vizsgálatokat idén ősszel végezte el a csíkszeredai Anno Domini Dendrolab csapata a templomban kutató falkép-restaurátorok és művészettörténész kezdeményezésére.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport