Novák Katalin: soha nem hagyjuk elvágni az anyaországot és a tőle elszakított magyarokat összekötő köldökzsinórt

Rostás Szabolcs 2022. május 21., 13:32 utolsó módosítás: 2022. május 21., 22:35

Az erdélyi magyarok nem csak úgy magyarok, hanem mégis magyarok. Akkor tudnak a magyarság és Románia gazdagodásában is szerepet vállalni, ha védik önazonosságukat – jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök szombaton Gyulafehérváron, a Református Egység Napján. A háromnapos ünnepségsorozat fénypontjaként Erdély egykori fejedelmi fővárosában felavatták Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát.

Novák Katalin: soha nem hagyjuk elvágni az anyaországot és a tőle elszakított magyarokat összekötő köldökzsinórt
galéria
Novák Katalin államfő, Kató Béla püspök és Gabriel Pleșa polgármester leleplezte Bethlen Gábor egész alakos, Gyulafehérvár Custozza terén elhelyezett szobrát Fotó: Haáz Vince

Több ezer ünneplő reformátussal telt meg szombaton Gyulafehérváron a várnegyed abból az alkalomból, hogy itt tartották a Magyar Református Egység Napja programsorozat zárórendezvényét. A Custozza-téren felállított óriásszínpadon egyházi főméltóságok és állami hivatalosságok – közöttük mindenekelőtt Novák Katalin köztársasági elnök – beszéde követte Bethlen Gábor szobrának leleplezését. A háromnapos erdélyi magánlátogatáson tartózkodó magyar államfő úgy fogalmazott:

azért vagyunk ma itt, mert Bethlen Gábor nem ereszt, és mi sem eresztjük el azt a férfit, aki akkor alkotott Erdély földjén maradandót, amikor mások pusztítottak, és elvették azt, ami a másé.

Novák Katalin kifejtette, bennünket ma is lenyűgöz és kötelez a református fejedelem, mégpedig arra, hogy mi is egyszerre építsünk téglából és habarcsból épületeket, igéből és hitből lelki bástyákat. „Ez a kettő együtt, anyag és szellem, test és lélek, ez a templom. Bethlen Gábor arra kötelez minket, hogy hitből, hittel a hitünk megmaradásáért küzdjünk. Az isteni gondviselésbe vetett bizalom nélkül Bethlen életműve megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan” – hangsúlyozta a hivatalába egy héttel ezelőtt beiktatott államfő.

Az államfő szerint a Magyarország határain kívül gyökeret eresztett magyar közösségek gyarapodása olyan közös érték és érdek, mely soha mások ellen nem szól Fotó: Haáz Vince

Novák Katalin elmondta, köszönet illeti azokat, akik értik, megértik, hogy az erdélyi magyar közösségek szülőföldön maradása, a Magyarország határain kívül gyökeret eresztett magyar közösségek gyarapodása olyan közös érték és érdek, mely soha mások ellen nem szól. Kifejtette, az erdélyi magyarok nem csak úgy magyarok, hanem „mégis magyarok”. „A szívük belsejéből tudják, hogy az anyaország és szülőföldjük gyarapodását úgy segíthetik igazán, ha őrzik édes anyanyelvünket, ha vigyázzák és továbbadják az őseinktől örökölt szokásokat, viseletet, büszkeséget. Akkor tudnak a magyarság és Románia gazdagodásában is szerepet vállalni, ha védik önazonosságukat” – állapította meg a köztársasági elnök.

Szerinte Bethlen Gáborban szeretjük azt a magyart, akit nem gazdagsága, nem nagyhatalmi fölénye, nem történelmi előjogai tették alkalmassá arra, hogy a népét kormányozza és vezesse, hanem a felülről kapott bölcsesség, és az a hajthatatlanság, hogy Erdély megmaradásáért mindenkivel tárgyalt, ha kell, szembeszállt, ha kell, kiegyezett.

„Ez mindenkor az övéi megmaradását, biztonságát és emelkedését szolgálta. Ez a bethleni politika a szó nemes értelmében: a közjó, a magyar jó szolgálata” – jelentette ki az államfő, aki szerint ez az utókor dolga is: tárgyalni, megpróbálni megegyezni, szövetségeseket keresni, hogy a magyaroknak jobb és szebb élete legyen. Közben pedig azok is jól járjanak, akik hajlandóak velünk, magyarokkal együttműködni és szövetséget kötni.

Novák Katalin elmondta, a bethleni politika a szó nemes értelmében: a közjó, a magyar jó szolgálata Fotó: Haáz Vince

„Ebben van Közép-Európa jövője. Ahhoz keresünk szövetségeseket, hogy a fegyverekkel vívott háborút elkerülhessük, s abban az ideológiai hadviselésben, amely a teremtés rendjét akarja felforgatni, a családot megőrizhessük családnak, a férfit férfinak, a nőt nőnek, és a nemzet maradjon együttélésünk természetes éltető tere” – szögezte le ünnepi beszédében Novák Katalin. Emlékeztetett arra, hogy pénteken Dél-Erdélyben tíz templomban ültek örömünnepet, örültek, hogy olyan évtizedre tekinthetünk vissza, amely az anyaország és az ott élő magyar közösségek, reformátusok, katolikusok, evangélikusok összefogásával, az építkezés rég nem látott korszakát hozta el.

Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, soha nem fogjuk és hagyjuk elvágni az anyaországot és a tőle elszakított magyarokat összekötő köldökzsinórt. Zárszóként azt kívánta, hogy nyugodjanak a fegyverek, továbbá békességet magyaroknak, románoknak, európaiaknak, reformátusoknak, katolikusoknak, unitáriusoknak, evangélikusoknak és ortodoxoknak. „Békességet kívánunk a magyarok és a románok között” – hangoztatta beszéde végén Novák Katalin.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke elmondta: először ünneplik szórványban a Református Egység Napját.

Hálát adott azért, hogy Gyulafehérváron a többség is úgy gondolja, hogy gazdagabbá válik, ha beemeli a református értékeket a város történetébe. Úgy vélte, a fejedelem szobrával a református egyház testvéri kezet nyújt a románoknak és németeknek, valamint a más vallásúaknak egyaránt. Az egyházi elöljáró szerint a kollégium 400 évvel ezelőtti megalapítása annak a következménye, hogy Bethlen Gábor felismerte: erősíteni kell a nyugattal fenntartott gazdasági, kulturális kapcsolatokat, és azt, hogy a gazdasági felemelkedés nem lehetséges felkészült a haza iránt hűséges szakemberek nélkül. Kató Béla szerint sikerült olyan felsőfokú intézményt létrehoznia, amely évszázadokon át szolgálta Erdély szellemi felemelkedését.

Fotó: Haáz Vince

Bethlen, a követendő példa

Felszólalt a rendezvényen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is, aki szerint Bethlen Gábor uralkodása azt üzeni, hogy akkor lehet építkezni, ha béke van, ha az energiákat nem a háborúskodásra, hanem az építésre fordítják. A román kormány miniszterelnök-helyettese Gyulafehérváron elmondta, az 1613 és 1629 között uralkodott erdélyi fejedelem egy másik szempontból is példa lehet az utókor számára: azt üzeni, hogy a kisebb országok akkor lehetnek sikeresek, ha értik és a maguk javára fordítják a nagyhatalmi törekvéseket, ha mindig szem előtt tartják a saját érdekeiket, amiként Bethlen Gábor is tette.

Fotó: Haáz Vince

A politikus Bethlen Gábor tanításának tartotta azt is, hogy érdemes küzdeni azért, amiben igazán hiszünk. „Mindig meg kell tenni, amit lehet” – idézte a fejedelem szállóigévé vált mondatát Kelemen, aki úgy vélte: ez is ok arra, hogy Bethlen Gábort ne csak nagy elődnek, hanem követendő példának tekintsük.

Személyesen üdvözölte a magyar reformátusokat Gabriel Pleșa, Gyulafehérvár polgármestere.

A Mentsétek meg Romániát (USR) színeiben megválasztott elöljáró úgy fogalmazott: Bethlen Gábor visszatért a várba, az épület elé, amelyben 400 éve megalapította a Collegium Academicumot, Erdély felsőoktatási intézményét. „A szobor felidézi a múltunkat, megerősíti a jelenünket, és a jövő felé irányít” – állapította meg a polgármester.

Fotó: Haáz Vince

Victor Opaschi, a román kormány vallásügyi államtitkára beszédében azt hangsúlyozta: örömmel vesz részt a magyar egyházak rendezvényein, és jelenléte azt mutatja, hogy Románia értéknek tekinti a vallási sokszínűséget. A díszbeszédeket megelőzően Novák Katalin államfő, Kató Béla püspök és Gabriel Pleșa polgármester leleplezte Bethlen Gábor egész alakos, Gyulafehérvár Custozza terén elhelyezett szobrát, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotását.

Néhány román vadnacionalistának nem volt ínyére, hogy nem Avram Iancunak állítottak szobrot Gyulafehérváron Fotó: Rostás Szabolcs

Egyébként a Református Egység Napjának központi rendezvényét kisebb ellentüntetés is övezte, néhány helyi román polgár méretes trikolórral, továbbá Avram Iancu, Vitéz Mihály, valamint Horea, Cloșca és Crișan parasztvezérek arcképével felvértezve protestált a magyarok ellen a tér kordonon kívüli oldalán. Egyikük, egy népviseletbe öltözött férfi mindjárt a Bethlen-szobor leleplezését követően Avram Iancu-portréval odarontott a magyar hivatalosságokhoz, és elsősorban Gyulafehérvár polgármesteréhez szólva kifogásolta, hogy miért nem a mócvezérnek állítanak szobrot halálának 150. évfordulóján. Kiderült, hogy Călin Matieșről, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátoráról van szó, aki átnyújtott egy csokor virágot és egy román nemzeti színű kokárdát Novák Katalin államfőnek, majd a szobortól néhány méternyire elhelyezte a Iancu-portrét.

Fotó: Haáz Vince

Balog Zoltán püspök üzent Bukarestnek

Erdély fejedelme szobrának felavatását követően úrvacsoraosztással egybekötött szabadtéri istentiszteletet tartottak a gyulafehérvári várban a Református Egység Napja alkalmából. Balog Zoltán dunamelléki református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke prédikált, megemlítve: a nyugat-európai protestáns egyházaknál nem ritka, hogy több tagba oszlanak, a magyar reformátusokat azonban „egyben tartotta a történelem ura”. „Legyen együtt a nemzet is, mert van még mit tenni. Vannak, akik érdektelenek, akik riogatnak, hogy hú, de veszélyes az összefogás, nehogy már odaszámítsuk azokat is, akik nem a határon belül vannak. De itt vagyunk, együtt vagyunk!” – jelentette ki a korábban az emberi erőforrások miniszteri tisztségét betöltő püspök. Hozzátette, „lehet okoskodni, lehet jogászkodni, hogy ki képvisel kit, de a magyar az magyar, és pont”. „Ha kell, egymásba kapaszkodunk” – jelentette ki Balog Zoltán püspök.

Balog Zoltán dunamelléki püspök: „Itt vagyunk, együtt vagyunk!” Fotó: Haáz Vince

Beszédében az egyházi elöljáró nem hagyta szó nélkül, hogy a román külügyminisztérium pénteken kibocsátott közleményében úgy foglalt állást: Magyarország nem formálhat jogot a határon túli magyarok képviseletére, legfeljebb kulturális kapcsolatot ápolhat a más államokban élő magyar etnikumú állampolgárokkal. A bukaresti külügyi tárca az erdélyi magánlátogatáson tartózkodó Novák Katalin aznapi, magyar és angol nyelvű Facebook-bejegyzését kifogásolta, amelyben az államfő leszögezte: köztársasági elnökként kiemelt feladatának tartja az összmagyarság képviseletét, így számára nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él. „A magyar az magyar, s pont” – írta közösségi oldalán Novák Katalin.


 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport