Gergely Zoltán szobrászművész a szentgyörgyi Petőfi-szobor ügyéről: „erősebb fegyver a kultúra, mint a szablya”

Kiss Judit 2023. január 14., 09:06 utolsó módosítás: 2023. január 14., 14:39

Olyan Petőfi-figurát készíteni, ami mindenféle szempontból mindenkinek megfeleljen, nem lehetséges, ugyanakkor tulajdonképpen senki se tudja megmondani, milyen az igazi Petőfi – fejtette ki a Krónika megkeresésére Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész, akinek pályamunkáját a legjobbnak ítélte a szakmai zsűri a Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szobor elkészítésére.

Gergely Zoltán szobrászművész a szentgyörgyi Petőfi-szobor ügyéről: „erősebb fegyver a kultúra, mint a szablya”
galéria
Gergely Zoltán szoborterve, amelyet a legjobbnak ítélt a szakmai zsűri, viszont a lakosság egy része élesen bírálta Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Miután az alkotás kiválasztására felkért szakmai zsűri elfogadta a tervet, az önkormányzat lakossági nyomásra új pályázatot ír ki a köztéri alkotásra. Közben az elmúlt hetekben indulatokat, felháborodást váltott ki, kommenthadjáratokat, sőt gyűlölködő hangnemben folytatott diskurzusokat indított el a közösségi oldalon a Petőfi-szobor ügye.

A költő köztéri szobrát július végén avatná fel a Kovászna megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi-emlékév záróeseményeként. A szentgyörgyi önkormányzat által korábban kiírt pályázatra hat pályamű érkezett, a szakmai zsűri Gergely Zoltán tervét ítélte a legjobbnak. A nyertes pályaművet azonban számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon, ezért az önkormányzat decemberben bejelentette: új pályázatot ír ki.

Megkérdőjelezték a zsűri létjogosultságát

Gergely Zoltán megkeresésünkre a kiírásról, a kiíró által tett lépésekről is beszélt, valamint arról is, hogy az ő megközelítésében milyen lenne Petőfi szoborba öntött figurája. A kiírásról szólva elmondta, elvi kérdések, ellentmondások is észlelhetők a dologban. A szobrászművész – akinek számos köztéri szobra áll Erdély-szerte – kifejtette, hogy ha valaki kiír egy pályázatot, akkor leírja, hogy milyen megközelítésben szeretné megmintáztatni a figurát, leírja, hogy mikorra kell beküldeni a munkát, és azt is, hogy vegyes, vagy pedig szakmai bizottság dönt majd.

Ezek mind meg is jelentek a szentgyörgyi pályázatkiírásban, valamint az is, hogy aki a szakmai zsűri döntése alapján megkapja az első helyezést, az megkapja a szobor elkészítésének jogát, valamint hogy a második és harmadik pedig 500 eurós pénzjutalomban részesül. De az is le volt írva, hogy a megrendelő fenntartja a jogot, hogy mégse kössön szerződést.

Én ezt úgy értelmezem, hogy a megrendelő megteheti, hogy meggondolja magát, és ez rendben van. De ne azután tegye meg, hogy kihirdeti a nyertest.

Azáltal, hogy a megrendelő nyertest hirdet, és Antal Árpád polgármester kiírja Facebook-oldalán, hogy »gratulálok Gergely Zoltánnak, hogy megnyerte a pályázatot, és ezáltal elnyerte a szobor elkészítésének jogát«, utána már rosszul jön ki, hogy visszavonják” – mutatott rá a szobrászművész.

Mint mondta, bár a jogi hátterét nem látja át annyira, de meglátása szerint a megrendelő megtehette volna a következőt: megkapja a szakmai zsűri döntését, és ha később meggondolja magát, eldönti, hogy vállalja-e a zsűri döntését, vagy sem. „Ha nem vállalja, akkor nem hirdet nyertest, és kész. De kihirdette a nyertest, felvállalva, hitelesítve ezzel a zsűri döntését. Ha kihirdeti, akkor nehéz visszatáncolni, mert így felmerül a kérdés: mi értelme a szakmai zsűrinek? A pályázatkiírásban pedig nem volt benne, hogy az emberek véleménye vétójoggal bírhat” – fogalmazta meg Gergely Zoltán.

Arra is kitért, meglátása szerint lehetséges, hogy a pályázat kiírásánál nem vettek figyelembe olyan szempontokat, amilyeneket utólag az emberek szerettek volna látni a tervben.

„Volt egy ilyen, hogy a következő pályázat kiírásánál az emberek által fontosnak tartott szempontokat is belefoglalják utólag.

Ezt értem, de akkor kicsit sarkítva ez azt jelenti: én kérdezek valakitől valamit, az illető a kérdésre pontosan válaszol, és utána azt mondom, hogy «nem érvényes a válasz, mert nem ezt akartam kérdezni». Tehát vannak effajta csúszások ebben az ügyben”

– mondta a szobrászművész.

Gergely Zoltán szobrászművésznek számos köztéri alkotása látható Erdély-szerte Fotó: Facebook / Horváth László

Mindenik Petőfi-ábrázolás más és más

Gergely Zoltán azt is elmondta, ritkán esik szó róla, de a kulturális, művészeti kérdések általában nem demokratikusak – viszont ezt nem lehet elmondani, mert az emberek felháborodnak.

A köztéri szobrok kérdése e tekintetben határvidéknek számít, mert egy ilyen alkotás hosszabb időre, több évtizedre szól, és ha sok pénzt költenek rá, fontos, hogy jó legyen. Hiszen egy szobor nem olyasmi, amit jövőre lecserélnek.

Az embereknek pedig jogos, hogy van egy olyan elgondolásuk, hogy »minek a köztéri szobor, ha őket nem képviseli«” – vélekedett az alkotó. Részletesen kitért arra is, hogy milyen szempontokat részesített és részesítene előnyben Petőfi figurájának megalkotásakor. „Tudjuk, hogy Petőfi-ábrázolásokból rengeteg született az utóbbi 150 évben. Az első mellszobor 1861-ben készült, azóta minden korszak elkészítette a maga gondolatiságával és formavilágával a költő alakját. Van klasszikusabb megközelítés, van modernebb, több mint ezer Petőfi-ábrázolás született az idők folyamán, és mindenik más-más” – mondta a szobrász. Úgy fogalmazott,

Petőfi összetett egyéniség, óriási tiszteletnek, elismerésnek örül a magyar nemzet körében, és olyan Petőfi-figurát készíteni, ami mindenféle szempontból mindenkinek megfeleljen, nem lehet.

A penna által jelzett kultúra: önazonosság

„Azért is lehetetlen, mert van, akinek elegendő – és ez részemről nem értékítélet – az a fajta heroikus, romantikus megközelítés, ábrázolásmód, amelyet utólag aggattak rá a Petőfi-képre. Vannak, akik ezt tartják érvényesnek, számukra a költőt ez a megfogalmazás képviseli jobban, mások meg úgy érzik, hogy a heroikus ábrázolás utólag ráruházott, így el lehetne térni tőle” – mondta a művész. Kifejtette, senki se tudja megmondani, milyen az igazi Petőfi, de bizonyos interpretációk természetesen lehetségesek.

„Úgy érzem, hogy 2023-ban – de nemcsak most, hanem mindig is – kötelező interpretálni az alakját. Csak legyen az interpretáció tartalmas és érvényes. Olyan megközelítést is lehet keresni, ami újszerű, de azért a költő jelentősége, szellemiségének tartalma nem szorul háttérbe” – fogalmazott Gergely Zoltán.

Leszögezte: a saját megközelítése mellett továbbra is kiáll, és azt akarja elkészíteni, másfajta dologba nem megy bele. „Úgy érzem, az elgondolásom érvényes, miszerint Petőfi kezébe tollat teszek, nem pedig szablyát. A költő alakját úgy is lehet aktualizálni, hogy azt üzenje: erősebb fegyver a kultúra, mint a szablya. Hiszen bárki számára kézenfekvő fegyvernem a kultúra ma is.

Hány embernek van szablyája Háromszéken? És egyáltalán mit kezdene a szablyával?

Azt elfogadom, hogy azzal, hogy a költőt fegyverrel ábrázolják, nem biztos, hogy a vitézre, a harcban edzett katonára utalnak, hanem a harcias kiállására, lelkületére. Viszont bizonyos testtartással is lehet jelezni a költő meg nem alkuvó lényét” – mondta a művész. Hozzátette, az, hogy előre nyújtott két kezével a költő figurája felajánlja a szellemiségét, a pennát, a tollat a nemzete, a köz javára, mondhatni a haza oltárára, szintén erős jelkép lehet.

„A kultúrával békésen, de legalább olyan tartalmasan, eredményesen lehet harcolni hosszú távon. Ugyanakkor a penna által jelzett kultúra az önazonosságra is utal” – mondta a szobrászművész.


„Többet tett a nemzetért a verseivel, mintha sok katonát megölt volna”

Gergely Zoltán arra is kitért: elismeri, hogy a makett készítésénél nem volt elegendő ideje a kidolgozásra. „A szakmai zsűri valószínűleg a tökéletlen makettben is látott potenciált, ennél messzebbre látott és ismerve az eddigi munkásságomat, el tudta képzelni, hogy jól meg tudom csinálni a szobrot. A nem hozzáértők pedig úgy értelmezték, hogy a figura pontosan ilyen lesz nagyban is. Ami sosem igaz, hiszen a legjobb makettet is lehet javítani és kell is” – mondta az alkotó. arra is kitért, hogy szintén elismeri, amit sokan felróttak: túl vékonyka a figura.

Semmiképp nem volt célom karikatúrát készíteni. Ha még lehetséges lesz a szobor megvalósítása, mindenképpen »emberesebbre« szeretném készíteni a figurát”

– mondta az alkotó. Egyébként Petőfiről maradt fenn személyleírás, például Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész nemrég idézett egy kevésbé ismert dokumentumot: az Alfred Windisch-Grätz császári-királyi tábornagy által kiadott körözőlevelet. Ebben többek közt az szerepel, hogy

„testalkata kicsi szikár”, „arca vékony, sovány”, „homloka magas”, „álla kissé hegyes”, „megkülönböztető jellemzők: hajlamos csupasz nyakkal járni”.

„Petőfi fizikailag nem volt egy katonás, vitéz alkat, bár harcias természetű volt. Épp ezért akartam a szablya helyett a pennát, mert az ő igazi fegyverneme a költészet volt. Sokkal többet segített a nemzetnek a Talpra, magyar! megírásával, mintha sok ellenséges katonát leszúrt volna. Lehet, hogy tett ilyesmit is, de erről nincs tudomásunk és nem a katona volta miatt maradt fenn a neve” – fejtette ki a szobrász. Arra is felhívta a figyelmet:

a költőről tudjuk, hogy Bem tábornok óvta őt, mindig is háttérbe szorította a csata hevében, és nem véletlenül: értékesebb volt, minthogy egy ellenséges erős katona végezzen vele.

Kifejtette, a haza és a népéért önmagát feláldozni kész eltökéltsége tette azzá Petőfit, ahogyan mi ma látjuk, és tehetséges költői volta az, ami fontos, nem a vívói, harci tudása.

Kackiás bajusz és díszes vitézkötés nélkül

„A figura cingárságához nem ragaszkodom annyira, ezt a vonást árnyalnám, emberesebbé tenném. De azt is vállalom, hogy nem lesz szablyája, kackiás bajusza, és nem lesz túldíszített vitézkötéses öltözéke. A bajuszával kapcsolatban: szerettem volna visszatérni az általunk biztosra vehető dolgokhoz, és nagyrészt a költő 20 éves korában, 1843-ban készített daguerrotípiából indultam ki” – mondta a szobrász. Kifejtette, a daguerrotípián nem látszik, hogy az arcélből kiálló bajusza lenne.

„A heroikus, harcias mozdulat, a szablya, a vitézkötéssel telerakott, pödrött bajuszú Petőfi távolabb áll tőlem. Én másfajta hangsúllyal készíteném el a figurát” – mondta Gergely Zoltán.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban sok helyen úgy jelent meg: »Gergely Zoltán hétköznapi módon ábrázolja Petőfit«, és ez nem helyénvaló megfogalmazás. „Nem tudom, mire gondolt, aki így írta, de ez a szóhasználat félrevezető, hiszen nem az van, hogy mondjuk kocsmában ülve ábrázoltam, vagy másfajta bagatellizáló jelenetben.

„Az én megközelítésemben is van egy bizonyos fajta színpadiasság, de hát tudjuk, hogy Petőfi sokáig vándorszínész volt, és a színpadiasság talán nem idegen a figurájától.

De az, hogy »hétköznapi módon ábrázolja«, bosszantóan félrevezető, mert az emberek azt mondják majd: »Micsoda? Petőfit hétköznapi módon? Hát ez felháborító!«. Szóval a sajtónak is vigyáznia kellene a megfogalmazásaira, mert félrevezetheti a közvéleményt” – mondta a szobrászművész.

Gergely Zoltán szobrászművésznek számos köztéri alkotása áll Erdélyben. 2008-tól Árpádházi Szent Erzsébet egész alakos szobra Szatmárnémetiben, 2009-től Bakócz Tamás mellszobra Erdődön, Sepsiszentgyörgyön 2010 óta „A három szék” című alkotás, 2013-tól Márton Áron püspök egész alakos szobra a római katolikus érseki palotában Gyulafehérváron, 2013-tól Kós Károly mellszobra a Kolozs megyei Sztánán, 2014-től báró Kemény Zsigmond mellszobra a Kolozs megyei Pusztakamaráson.

2016-ban készült el Gergely Zoltán alkotásaként Márton Áron püspök szarkofágja, amely a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban található. Szintén 2016-tól látható az 5000 elhurcolt magyar civil férfi emlékműve a kolozsvári Házsongárdi temetőben. 2017-től látható szintén a művész munkájaként Szász Domokos református püspök mellszobra a kolozsvári Protestáns Teológián. Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos szobrát is Gergely Zoltán készítette: a 2019-ben felavatott szobor a belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között kialakított kis téren látható.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport