Bukarestből is látszik az ippi áldozatos munka: magyar pedagógust méltatott a tanügyminisztérium

Páva Adorján 2023. január 17., 09:28

Szilágysági tanítónő a bukaresti tanügyminisztérium közkedvelt romániai pedagógusokat bemutató kampányának első magyar méltatottja. Fazakas Mária – aki szülőfalujában, a tragédiákkal terhelt múltat maga mögött tudó, etnikailag ma is sokszínű Ipp általános iskolájában tanít – a jelölésről, az elismerés fogadtatásáról, szerteágazó munkájáról, több nemzetiség békés együttéléséről is beszélt a Krónikának.

Bukarestből is látszik az ippi áldozatos munka: magyar pedagógust méltatott a tanügyminisztérium
galéria
Méltatás. Fazakas Mária a tanügyminisztérium által közölt bejegyzés illusztrációján Fotó: Facebook/Ministerul Educației - România

Több mint 750 pozitív reakciót, kétszázat is meghaladó gratuláló hozzászólást generált a román oktatási minisztérium január 7-ei Facebook-bejegyzése, amelyben Fazakas Máriát, a Szilágy megyei Ipp 1-es számú általános iskolájának tanítónőjét méltatják. Mégpedig az új miniszter, Ligia Deca által októberben elindított, közkedvelt pedagógusokat bemutató kampány keretében: az Omul sfințeste locul (tükörfordításban: az ember szentesíti a helyet) címet viselő, hetente újabb és újabb kollégát méltató kezdeményezésnek Fazakas Mária az első magyar kiválasztottja.

Az ippi tanítónő a Krónika megkeresésére felidézte, december elején a Noi Orizonturi (új látóhatárok) Alapítvány munkatársai keresték meg azzal, hogy a tanügyminisztérium által meghirdetett kampány keretében őt ajánlják méltatásra, ennek érdekében szolgáljon néhány életrajzi adattal. „Válaszoltam kérésükre, nem néztem utána akkor, hogy mi is ez a kampány, mióta létezik, kik lettek eddig méltatva. Január 7-én délután láttam a minisztérium honlapján a bejegyzést, miután iskolánk igazgatónője átküldte a bejegyzés linkjét” – mondta a tanítónő.

A kollégái örvendtek, gratuláltak a hír hallatán, „büszkék arra, hogy egyazon közösséghez tartozunk.”

Egyik kolléganőm azt mondta, ideje, hogy ország-világ megtudja, amit ők már rég tudnak. Nagyszerű érzés volt ezt hallani, úgy érzem, hogy az, amit jószántamból, nem kötelező módon tettem, nem volt hiábavaló, közösségünk javára szolgál.

Örvend mindenki, hiszen méltatásommal az iskolánk, falunk neve is »továbbterjed«, ez pedig tantestületünk, helyi közösségünk számára is fontos” – fogalmazott Fazakas Mária.

A közigazgatásilag további négy Szilágy megyei falut is magában foglaló Ipp község összlakossága több mint 3600 fő volt a 2011-es népszámlálási adatok szerint, a lakosok 48 százaléka magyar, 37,7 román, 11,7 százaléka roma, de más etnikumúak is élnek a településeken. Az ippi 1-es számú általános iskola román és magyar tagozattal működik. Ippon egy magyar óvodai csoport van 18 gyermekkel normál programban, egy román csoport 23 gyermekkel, egy napközis román csoport 18 gyermekkel. Elemiben román tagozaton az előkészítő osztály 15 tanulóval és a 2. osztály 19 tanulóval Ippon, az 1., 3., 4. osztály Alsókaznacson működik, a községhez tartozó településen van egy román tagozatos óvodai csoport is. Magyar tagozaton előkészítő és 3. osztály összevont osztályként 14 tanulóval, az 1., 2., 4. osztály szintén összevontként, 14 tanulóval működik – utóbbiakat tanítja Fazakas Mária. Zoványon 2 óvodai csoport (összesen 30 gyermekkel) és elemi osztályok működnek (előkészítő első osztállyal, 2. a 3. osztállyal összevonva és önálló 4. osztály összesen 35 tanulóval) magyar tagozaton. A zoványi és kaznacsi gyermekek 5. osztálytól Ippon tanulnak, mindkét tagozaton különálló osztályok működnek a felsősöknél – tájékoztatta a Krónikát Fazakas Mária.

Az elismert pedagógus úgy érzi, nem tett különleges dolgot a méltatásért, csak élt a tanulás, továbbtanulás lehetőségével, aztán továbbadta mindazt, amit megtanult, elsősorban az ippi 1-es számú általános iskolában. Úgy gondolja, hogy sok olyan kolléga van, aki megérdemelné ezt az elismerést.

Önkéntes mentorként az olvasásért

A jelölő szervezetre visszatérve a bukaresti dicséret birtokosa kifejtette, a lupényi székhelyű, Kolozsváron működő Noi Orizonturi Alapítvány elsődleges célja a hátrányos helyzetű közösségek támogatása, tanulásban lemaradtak felzárkóztatása a lemorzsolódás, iskolaelhagyás elkerülése végett. „Már több éve együttműködünk, a tavalyi év folyamán önkéntes mentorként tevékenykedtem a Minden gyermek olvas program keretében, mely során az olvasási készséget felmérő eszköztárral, illetve olvasási készséget fejlesztő stratégiákkal ismerkedhettek meg a tanítók. Ezeket aztán olvasóműhelyekben vagy nyári iskola tevékenységei során alkalmazhatták” – ismertette a pedagógus.

„Egyszerűen: itthon vagyok”

Aki 1986-ban végezte el a nagyváradi tanítóképzőt, ezt követően Szilágyszegen tanított 3 évet, négyes összevont osztályban. 1989-ben megházasodott, férje is ippi, így került haza. Első évben helyettes tanárként, majd 1990-től tanítóként dolgozik abban az iskolában, ahol ő is tanult.

Szerettem és szeretek itthon lenni, bár azt mondják, hogy nem jó saját faludban sem papnak, sem tanítónak lenni.

Számomra öröm az, hogy ismerek mindenkit, hogy engem is ismernek, családomat is, hogy abban a házban lakunk, ahol születtem, hogy mi fogadhatjuk haza azokat a családtagokat, akik távol kerültek a szülői háztól, egyszerűen: itthon vagyok” – jelentette ki lapunknak Fazakas Mária.

A tanítónő jóval később egyetemet is elvégzett. Felmerül a kérdés, miért érezte fontosnak a továbbképzést 25 év munka után. Elmondása szerint a 21. század sok változást hozott minden téren, új kihívások, elvárások és lehetőségek jelentek meg. A továbbképzéseken való részvétel pedig mindig része volt szakmai előrehaladásának. „Az egyetem elvégzése, azonfelül, hogy hozzájárult a szakmai kompetenciák fejlesztéséhez, számomra a biztonságot is jelentette, hiszen folyamatosan csökkent a falunkban a címzetes, végleges tanítói állások száma” – magyarázta a pedagógus.

Van kit oktatni. Az ippi általános iskola 2022-es tanévnyitója Fotó: Facebook/Școala Gimnazială Ip

Románul „világító” szentjánosbogár

Fazakas Mária ötletgazdája egy magyar diákok számára kiírt, román nyelvű megyei szavalóversenynek, melyet már tizenkétszer megszerveztek. A tanítónő szerint a román nyelv és irodalom képességvizsgán, az országos felmérések során szerzett tapasztalatok arra figyelmeztettek, hogy próbáljanak tenni valamit az eredmények javulása érdekében. „Egy tanácskozás során vetette fel a tanítókért felelős tanfelügyelőnk, hogy meg lehetne próbálni akár a román versmondó-, szavalóverseny szervezését is ennek érdekében. Akkori kolléganőimmel egyetértve elvállaltuk ennek szervezését, hiszen a magyar gyermekek javát szolgálja” – jelezte a szakember.

A Licurici (szentjánosbogár) nevet viselő verseny többszintű, minden évben más-más témakört jelölnek meg a versek kiválasztásához.

A versek feldolgozása, olvasása, emlékezetbe vésése, majd egyéni elmondása kisebb vagy nagyobb közösség előtt mindenképp segít abban, hogy a román nyelvet megkedvelje, merje használni a gyermek.

Úgy tapasztaltuk, hogy a kellőképpen előkészített verseket szívesen tanulják meg és mondják el a tanulók akár osztályközösségben, akár a megyei szakaszon, melynek a mi iskolánk a házigazdája. Olyan tevékenység ez, melyben iskolánk román tagozatos tanulói is részt vesznek azáltal, hogy a verseny előtt rövid jelenetet, éneket, gyermekjátékot mutatnak be a versenyzőknek. Jó alkalom ez arra, hogy a békés együttélést szorgalmazzuk, éppen Ippon” – vázolta Fazakas Mária.

Ipp – három betű, két nemzet, egy falu, románokkal és magyarokkal. Mindenki a maga keresztjével. Előbbieké a domboldali temetőben, utóbbiaké azóta is a közösség vállán. A szilágysági településen a gyűlölet és a kollektív bűnösség elve 1940 őszén 157 ártatlan román embert küldött a halálba. Néhány év múlva ugyanaz a gyűlölet és kollektív bűnösség elve – csak a másik irányból – magyarok százait, ezreit bélyegezte meg. 1940 őszén nem volt könnyű ippi románnak lenni. Mint ahogy 1944 óta nem könnyű ippi magyarnak lenni – olvasható az Erdélyi Napló 2019-ben készült riportjában.

A számos iskolán kívüli, illetve felzárkóztatási tevékenység láttán felmerül a kérdés: megéri-e ez a sok pluszenergia-befektetés. „Az iskolán kívüli tevékenységek időt és energiát igényelnek, viszont nagyon jó alkalmak a feltöltődésre is” – válaszolta a pedagógus.

Példákat is sorolt: a Rejtelmek anyanyelvi tábort 2019 nyarán a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Contact-Ipp Egyesülettel partnerségben szervezték magyar tagozatos óvodásoknak és iskolásoknak, az elmúlt nyáron a Noi Orizonturi Alapítvány támogatásával pedig

kéthetes, felzárkóztató jellegű nyári iskolát szerveztek összesen 60, román és magyar tagozatos kisiskolásnak Ippon, illetve a községhez tartozó Zoványon.

„A nyári iskola keretében a gyermekek naponta új mesét ismertek meg, olvastak, írtak, a Minden gyermek olvas program során megismert módszereket, eljárásokat alkalmaztuk annak érdekében, hogy pótoljuk az online oktatás során hátrányos helyzetbe került tanulók hiányzásai miatt felhalmazott lemaradásokat. Ezen felül iskolánk tombolán megnyerte 12 gyermek számára az ingyenes, ötnapos élménytábort Strázsán, Hunyad megyében, szintén a Noi Orizonturi Alapítvány jóvoltából” – ismertette a szilágysági pedagógus.

A méltatott tanítónő szerint az iskolán kívüli tevékenységek nagyon változatosak a tanév folyamán. Kirándulások, bábszínház-látogatás, virágültetés, farsang, adventi tevékenységek, jeles napokhoz kapcsolódó események évente bekerülnek a tevékenységi naptárba. Volt olyan szülő, aki felajánlotta több éven keresztül, hogy a szőlőhegyen óvodások, kisiskolások szüreteljék le a szőlőt.

Együtt négy nemzetiség

Ugyanakkor sikeres tevékenység-sorozatot tudnak maguk mögött az Európai Unió Tanácsa által meghirdetett, Globális nevelés hete című programban is, mely novemberben indult, témája pedig a béke volt. „A béke megteremtése pedig csak úgy lehetséges, ha először magunkban, majd szűkebb környezetünkben teremtjük meg azt, odafigyelve egymásra, segítséget nyújtva azoknak, akik betegséggel, megpróbáltatásokkal állnak szemben, figyelmet szentelve egészségünkre, környezetünkre. Ezért gondoltuk, hogy karitatív céllal karácsonyi vásárt szervezünk” – idézte fel Fazakas Mária.

Az esemény mindenkit megmozgatott. „Csodálatos volt a lelkesedés a készülődés során, felemelő érzés volt látni a szebbnél szebb árut, a sok finomságot és a sok vásárlót.

Együtt volt községünk lakosságának egy része négy faluból, négy különböző nemzetiség – román, magyar, roma, szlovák –, de közös volt a szándék: a szeretet ünnepéhez közeledve kicsit jobb lenni.

Ez sikerült is, szép összeg gyűlt össze, melyet öt olyan család támogatására szántunk, ahol krónikus betegéggel küszködő, vagy műtétre váró gyermek van; hat, víztisztító rendszerrel ellátott csap megvásárlására is jutott, hogy a gyermekek az iskola minden épületében tiszta vizet ihassanak, illetve egy műanyagpalack-prést is vettünk a környezettudatos viselkedés kialakítása érdekében” – közölte az ippi tanítónő.

Az ippi karácsonyi vásár Fotó: Facebook/Școala Gimnazială Ip

Felmérési eszköz magyarul

A bukaresti minisztérium méltatása szerint Fazakas Mária vezető szerepet vállalt egy új oktatási kezdeményezés magyar nyelvű meghonosításában is. „Arról a felmérési eszközről van szó, amelyet az Új módszerek az olvasás és írás elsajátításában megnevezésű, tanügyminisztérium által akkreditált képzés során ismertem meg.

A képzés román nyelven folyt, ennek során alkottuk meg a felmérést szolgáló eszköz magyar nyelvű változatát Szatmár megyei kollégákkal”

– mutatta be a megvalósítást a szilágysági pedagógus. Ez a Noi Orizonturi Alapítvány Minden gyermek tanul programjában részvevő magyar tanítók részére rendelkezésre áll, a diagnosztikus, helyzetfeltáró felmérést alkalmazhatják a kezdeti, olvasás előtti literációs tudatosság, majd az olvasási készség mértékének megállapítása során.

„Az olvasás előtti literációs tudatosság során azt vizsgáljuk, hogyan viszonyul a gyermek a nyomtatott szöveghez: milyen mértékben ismeri a betűket, a szófogalmakat, megnézik a szavak hangokra való bontásának készségét, gyakran látható szavak, könnyen olvasható szavak felismerését. Ez az eszköz elsősorban előkészítő osztályba érkező vagy elsős gyermekek számára alkalmas. Az olvasási készség felmérése során a szavak azonnali felismerését vizsgáljuk a különböző nehézségi fokú szólistákon, illetve az olvasás helyességét és folyékonyságát, a szókincset és a szövegértést mérjük fel szintén különböző terjedelmű és nehézségű szövegek olvasása során. A diagnosztikus felmérés értékelése segít abban, hogy az aktív olvasás elsajátításához milyen stratégiát, módszert válasszunk” – ismertette Fazakas Mária.

Mindig adódik valami új

A tanügyminisztérium pozitív példákat bemutató kampányának első magyar „kiszemeltje” természetesen folytatja oktató-közösségépítő munkáját.

Volt olyan pillanat, amikor úgy gondoltam, elég az osztálytermi munka és az arra való felkészülés, fáradt voltam, vagy épp betelt a pohár valami miatt. De nem tartott sokáig, új lehetőség adódott,

s ismét valami olyan feladatba kezdtem, ami nem szerepel a munkaköri leírásomban. Igyekszem azért úgy beosztani az időmet, hogy jusson pihenésre, családra, unokázásra is lehetőségem” – avatott be a tanítónő.

A tervekre kitérve jelezte, az elmúlt tanévben az Együtt az iskolában című projekthez igényelt támogatást az Erasmus+ program keretében, ám a pályázat nem került be a támogatott projektek közé kerethiány miatt. „Ezt a projektet szeretném a kapott útmutatásoknak megfelelően módosítva, újra benyújtani, a leadási határidő február 23. Addig marad a mindennapi munka hármas összevont osztályban, mentorálási tevékenység a Noi Orizonturi Alapítvány Minden gyermek olvas programjának keretében, még van pár nap a Román nyelv, mint nem anyanyelv tanítása című tanfolyamból, nevelési tevékenységek a magyar kultúra napja, az olvasás napja illetve a hagyományőrző farsangi tevékenység kapcsán” – vázolta a tevékenységek sorát Fazakas Mária.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport