Bukarestből is látszik az ippi áldozatos munka: magyar pedagógust méltatott a tanügyminisztérium

Bukarestből is látszik az ippi áldozatos munka: magyar pedagógust méltatott a tanügyminisztérium

Méltatás. Fazakas Mária a tanügyminisztérium által közölt bejegyzés illusztrációján

Fotó: Facebook/Ministerul Educației - România

Szilágysági tanítónő a bukaresti tanügyminisztérium közkedvelt romániai pedagógusokat bemutató kampányának első magyar méltatottja. Fazakas Mária – aki szülőfalujában, a tragédiákkal terhelt múltat maga mögött tudó, etnikailag ma is sokszínű Ipp általános iskolájában tanít – a jelölésről, az elismerés fogadtatásáról, szerteágazó munkájáról, több nemzetiség békés együttéléséről is beszélt a Krónikának.

Páva Adorján

2023. január 17., 09:282023. január 17., 09:28

Több mint 750 pozitív reakciót, kétszázat is meghaladó gratuláló hozzászólást generált a román oktatási minisztérium január 7-ei Facebook-bejegyzése, amelyben Fazakas Máriát, a Szilágy megyei Ipp 1-es számú általános iskolájának tanítónőjét méltatják. Mégpedig az új miniszter, Ligia Deca által októberben elindított, közkedvelt pedagógusokat bemutató kampány keretében: az Omul sfințeste locul (tükörfordításban: az ember szentesíti a helyet) címet viselő, hetente újabb és újabb kollégát méltató kezdeményezésnek Fazakas Mária az első magyar kiválasztottja.

Az ippi tanítónő a Krónika megkeresésére felidézte, december elején a Noi Orizonturi (új látóhatárok) Alapítvány munkatársai keresték meg azzal, hogy a tanügyminisztérium által meghirdetett kampány keretében őt ajánlják méltatásra, ennek érdekében szolgáljon néhány életrajzi adattal. „Válaszoltam kérésükre, nem néztem utána akkor, hogy mi is ez a kampány, mióta létezik, kik lettek eddig méltatva. Január 7-én délután láttam a minisztérium honlapján a bejegyzést, miután iskolánk igazgatónője átküldte a bejegyzés linkjét” – mondta a tanítónő.

A kollégái örvendtek, gratuláltak a hír hallatán, „büszkék arra, hogy egyazon közösséghez tartozunk.”

Idézet
Egyik kolléganőm azt mondta, ideje, hogy ország-világ megtudja, amit ők már rég tudnak. Nagyszerű érzés volt ezt hallani, úgy érzem, hogy az, amit jószántamból, nem kötelező módon tettem, nem volt hiábavaló, közösségünk javára szolgál.

Örvend mindenki, hiszen méltatásommal az iskolánk, falunk neve is »továbbterjed«, ez pedig tantestületünk, helyi közösségünk számára is fontos” – fogalmazott Fazakas Mária.

A közigazgatásilag további négy Szilágy megyei falut is magában foglaló Ipp község összlakossága több mint 3600 fő volt a 2011-es népszámlálási adatok szerint, a lakosok 48 százaléka magyar, 37,7 román, 11,7 százaléka roma, de más etnikumúak is élnek a településeken. Az ippi 1-es számú általános iskola román és magyar tagozattal működik. Ippon egy magyar óvodai csoport van 18 gyermekkel normál programban, egy román csoport 23 gyermekkel, egy napközis román csoport 18 gyermekkel. Elemiben román tagozaton az előkészítő osztály 15 tanulóval és a 2. osztály 19 tanulóval Ippon, az 1., 3., 4. osztály Alsókaznacson működik, a községhez tartozó településen van egy román tagozatos óvodai csoport is. Magyar tagozaton előkészítő és 3. osztály összevont osztályként 14 tanulóval, az 1., 2., 4. osztály szintén összevontként, 14 tanulóval működik – utóbbiakat tanítja Fazakas Mária. Zoványon 2 óvodai csoport (összesen 30 gyermekkel) és elemi osztályok működnek (előkészítő első osztállyal, 2. a 3. osztállyal összevonva és önálló 4. osztály összesen 35 tanulóval) magyar tagozaton. A zoványi és kaznacsi gyermekek 5. osztálytól Ippon tanulnak, mindkét tagozaton különálló osztályok működnek a felsősöknél – tájékoztatta a Krónikát Fazakas Mária.

Az elismert pedagógus úgy érzi, nem tett különleges dolgot a méltatásért, csak élt a tanulás, továbbtanulás lehetőségével, aztán továbbadta mindazt, amit megtanult, elsősorban az ippi 1-es számú általános iskolában. Úgy gondolja, hogy sok olyan kolléga van, aki megérdemelné ezt az elismerést.

Önkéntes mentorként az olvasásért

A jelölő szervezetre visszatérve a bukaresti dicséret birtokosa kifejtette, a lupényi székhelyű, Kolozsváron működő Noi Orizonturi Alapítvány elsődleges célja a hátrányos helyzetű közösségek támogatása, tanulásban lemaradtak felzárkóztatása a lemorzsolódás, iskolaelhagyás elkerülése végett. „Már több éve együttműködünk, a tavalyi év folyamán önkéntes mentorként tevékenykedtem a Minden gyermek olvas program keretében, mely során az olvasási készséget felmérő eszköztárral, illetve olvasási készséget fejlesztő stratégiákkal ismerkedhettek meg a tanítók. Ezeket aztán olvasóműhelyekben vagy nyári iskola tevékenységei során alkalmazhatták” – ismertette a pedagógus.

„Egyszerűen: itthon vagyok”

Aki 1986-ban végezte el a nagyváradi tanítóképzőt, ezt követően Szilágyszegen tanított 3 évet, négyes összevont osztályban. 1989-ben megházasodott, férje is ippi, így került haza. Első évben helyettes tanárként, majd 1990-től tanítóként dolgozik abban az iskolában, ahol ő is tanult.

Idézet
Szerettem és szeretek itthon lenni, bár azt mondják, hogy nem jó saját faludban sem papnak, sem tanítónak lenni.

Számomra öröm az, hogy ismerek mindenkit, hogy engem is ismernek, családomat is, hogy abban a házban lakunk, ahol születtem, hogy mi fogadhatjuk haza azokat a családtagokat, akik távol kerültek a szülői háztól, egyszerűen: itthon vagyok” – jelentette ki lapunknak Fazakas Mária.

A tanítónő jóval később egyetemet is elvégzett. Felmerül a kérdés, miért érezte fontosnak a továbbképzést 25 év munka után. Elmondása szerint a 21. század sok változást hozott minden téren, új kihívások, elvárások és lehetőségek jelentek meg. A továbbképzéseken való részvétel pedig mindig része volt szakmai előrehaladásának. „Az egyetem elvégzése, azonfelül, hogy hozzájárult a szakmai kompetenciák fejlesztéséhez, számomra a biztonságot is jelentette, hiszen folyamatosan csökkent a falunkban a címzetes, végleges tanítói állások száma” – magyarázta a pedagógus.

Galéria

Van kit oktatni. Az ippi általános iskola 2022-es tanévnyitója

Fotó: Facebook/Școala Gimnazială Ip

Románul „világító” szentjánosbogár

Fazakas Mária ötletgazdája egy magyar diákok számára kiírt, román nyelvű megyei szavalóversenynek, melyet már tizenkétszer megszerveztek. A tanítónő szerint a román nyelv és irodalom képességvizsgán, az országos felmérések során szerzett tapasztalatok arra figyelmeztettek, hogy próbáljanak tenni valamit az eredmények javulása érdekében. „Egy tanácskozás során vetette fel a tanítókért felelős tanfelügyelőnk, hogy meg lehetne próbálni akár a román versmondó-, szavalóverseny szervezését is ennek érdekében. Akkori kolléganőimmel egyetértve elvállaltuk ennek szervezését, hiszen a magyar gyermekek javát szolgálja” – jelezte a szakember.

A Licurici (szentjánosbogár) nevet viselő verseny többszintű, minden évben más-más témakört jelölnek meg a versek kiválasztásához.

Idézet
A versek feldolgozása, olvasása, emlékezetbe vésése, majd egyéni elmondása kisebb vagy nagyobb közösség előtt mindenképp segít abban, hogy a román nyelvet megkedvelje, merje használni a gyermek.

Úgy tapasztaltuk, hogy a kellőképpen előkészített verseket szívesen tanulják meg és mondják el a tanulók akár osztályközösségben, akár a megyei szakaszon, melynek a mi iskolánk a házigazdája. Olyan tevékenység ez, melyben iskolánk román tagozatos tanulói is részt vesznek azáltal, hogy a verseny előtt rövid jelenetet, éneket, gyermekjátékot mutatnak be a versenyzőknek. Jó alkalom ez arra, hogy a békés együttélést szorgalmazzuk, éppen Ippon” – vázolta Fazakas Mária.

Ipp – három betű, két nemzet, egy falu, románokkal és magyarokkal. Mindenki a maga keresztjével. Előbbieké a domboldali temetőben, utóbbiaké azóta is a közösség vállán. A szilágysági településen a gyűlölet és a kollektív bűnösség elve 1940 őszén 157 ártatlan román embert küldött a halálba. Néhány év múlva ugyanaz a gyűlölet és kollektív bűnösség elve – csak a másik irányból – magyarok százait, ezreit bélyegezte meg. 1940 őszén nem volt könnyű ippi románnak lenni. Mint ahogy 1944 óta nem könnyű ippi magyarnak lenni – olvasható az Erdélyi Napló 2019-ben készült riportjában.

A számos iskolán kívüli, illetve felzárkóztatási tevékenység láttán felmerül a kérdés: megéri-e ez a sok pluszenergia-befektetés. „Az iskolán kívüli tevékenységek időt és energiát igényelnek, viszont nagyon jó alkalmak a feltöltődésre is” – válaszolta a pedagógus.

Példákat is sorolt: a Rejtelmek anyanyelvi tábort 2019 nyarán a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Contact-Ipp Egyesülettel partnerségben szervezték magyar tagozatos óvodásoknak és iskolásoknak, az elmúlt nyáron a Noi Orizonturi Alapítvány támogatásával pedig

kéthetes, felzárkóztató jellegű nyári iskolát szerveztek összesen 60, román és magyar tagozatos kisiskolásnak Ippon, illetve a községhez tartozó Zoványon.

„A nyári iskola keretében a gyermekek naponta új mesét ismertek meg, olvastak, írtak, a Minden gyermek olvas program során megismert módszereket, eljárásokat alkalmaztuk annak érdekében, hogy pótoljuk az online oktatás során hátrányos helyzetbe került tanulók hiányzásai miatt felhalmazott lemaradásokat. Ezen felül iskolánk tombolán megnyerte 12 gyermek számára az ingyenes, ötnapos élménytábort Strázsán, Hunyad megyében, szintén a Noi Orizonturi Alapítvány jóvoltából” – ismertette a szilágysági pedagógus.

A méltatott tanítónő szerint az iskolán kívüli tevékenységek nagyon változatosak a tanév folyamán. Kirándulások, bábszínház-látogatás, virágültetés, farsang, adventi tevékenységek, jeles napokhoz kapcsolódó események évente bekerülnek a tevékenységi naptárba. Volt olyan szülő, aki felajánlotta több éven keresztül, hogy a szőlőhegyen óvodások, kisiskolások szüreteljék le a szőlőt.

Együtt négy nemzetiség

Ugyanakkor sikeres tevékenység-sorozatot tudnak maguk mögött az Európai Unió Tanácsa által meghirdetett, Globális nevelés hete című programban is, mely novemberben indult, témája pedig a béke volt. „A béke megteremtése pedig csak úgy lehetséges, ha először magunkban, majd szűkebb környezetünkben teremtjük meg azt, odafigyelve egymásra, segítséget nyújtva azoknak, akik betegséggel, megpróbáltatásokkal állnak szemben, figyelmet szentelve egészségünkre, környezetünkre. Ezért gondoltuk, hogy karitatív céllal karácsonyi vásárt szervezünk” – idézte fel Fazakas Mária.

Az esemény mindenkit megmozgatott. „Csodálatos volt a lelkesedés a készülődés során, felemelő érzés volt látni a szebbnél szebb árut, a sok finomságot és a sok vásárlót.

Idézet
Együtt volt községünk lakosságának egy része négy faluból, négy különböző nemzetiség – román, magyar, roma, szlovák –, de közös volt a szándék: a szeretet ünnepéhez közeledve kicsit jobb lenni.

Ez sikerült is, szép összeg gyűlt össze, melyet öt olyan család támogatására szántunk, ahol krónikus betegéggel küszködő, vagy műtétre váró gyermek van; hat, víztisztító rendszerrel ellátott csap megvásárlására is jutott, hogy a gyermekek az iskola minden épületében tiszta vizet ihassanak, illetve egy műanyagpalack-prést is vettünk a környezettudatos viselkedés kialakítása érdekében” – közölte az ippi tanítónő.

Galéria

Az ippi karácsonyi vásár

Fotó: Facebook/Școala Gimnazială Ip

Felmérési eszköz magyarul

A bukaresti minisztérium méltatása szerint Fazakas Mária vezető szerepet vállalt egy új oktatási kezdeményezés magyar nyelvű meghonosításában is. „Arról a felmérési eszközről van szó, amelyet az Új módszerek az olvasás és írás elsajátításában megnevezésű, tanügyminisztérium által akkreditált képzés során ismertem meg.

Idézet
A képzés román nyelven folyt, ennek során alkottuk meg a felmérést szolgáló eszköz magyar nyelvű változatát Szatmár megyei kollégákkal”

– mutatta be a megvalósítást a szilágysági pedagógus. Ez a Noi Orizonturi Alapítvány Minden gyermek tanul programjában részvevő magyar tanítók részére rendelkezésre áll, a diagnosztikus, helyzetfeltáró felmérést alkalmazhatják a kezdeti, olvasás előtti literációs tudatosság, majd az olvasási készség mértékének megállapítása során.

„Az olvasás előtti literációs tudatosság során azt vizsgáljuk, hogyan viszonyul a gyermek a nyomtatott szöveghez: milyen mértékben ismeri a betűket, a szófogalmakat, megnézik a szavak hangokra való bontásának készségét, gyakran látható szavak, könnyen olvasható szavak felismerését. Ez az eszköz elsősorban előkészítő osztályba érkező vagy elsős gyermekek számára alkalmas. Az olvasási készség felmérése során a szavak azonnali felismerését vizsgáljuk a különböző nehézségi fokú szólistákon, illetve az olvasás helyességét és folyékonyságát, a szókincset és a szövegértést mérjük fel szintén különböző terjedelmű és nehézségű szövegek olvasása során. A diagnosztikus felmérés értékelése segít abban, hogy az aktív olvasás elsajátításához milyen stratégiát, módszert válasszunk” – ismertette Fazakas Mária.

Mindig adódik valami új

A tanügyminisztérium pozitív példákat bemutató kampányának első magyar „kiszemeltje” természetesen folytatja oktató-közösségépítő munkáját.

Idézet
Volt olyan pillanat, amikor úgy gondoltam, elég az osztálytermi munka és az arra való felkészülés, fáradt voltam, vagy épp betelt a pohár valami miatt. De nem tartott sokáig, új lehetőség adódott,

s ismét valami olyan feladatba kezdtem, ami nem szerepel a munkaköri leírásomban. Igyekszem azért úgy beosztani az időmet, hogy jusson pihenésre, családra, unokázásra is lehetőségem” – avatott be a tanítónő.

A tervekre kitérve jelezte, az elmúlt tanévben az Együtt az iskolában című projekthez igényelt támogatást az Erasmus+ program keretében, ám a pályázat nem került be a támogatott projektek közé kerethiány miatt. „Ezt a projektet szeretném a kapott útmutatásoknak megfelelően módosítva, újra benyújtani, a leadási határidő február 23. Addig marad a mindennapi munka hármas összevont osztályban, mentorálási tevékenység a Noi Orizonturi Alapítvány Minden gyermek olvas programjának keretében, még van pár nap a Román nyelv, mint nem anyanyelv tanítása című tanfolyamból, nevelési tevékenységek a magyar kultúra napja, az olvasás napja illetve a hagyományőrző farsangi tevékenység kapcsán” – vázolta a tevékenységek sorát Fazakas Mária.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 09., kedd

Nehezen látja meg a medve az árnyékát határidő előtt a dél-erdélyi sztráda hiányzó szakaszán

Civil szakemberek szerint biztossá vált, hogy a dél-erdélyi sztráda még hiányzó, a „medvealagutakról” elhíresült szakasza lesz az első romániai autópályarész, amely kicsúszik az országos helyreállítási tervben kötelezőként kitűzött 2026-os határidőből.

Nehezen látja meg a medve az árnyékát határidő előtt a dél-erdélyi sztráda hiányzó szakaszán
2024. április 09., kedd

Repceföldekre permetezett méreg végzett a krasznabélteki méhállománnyal, a hatóságok a felelősöket keresik

Több száz méhcsaládban keletkezett súlyos veszteség Krasznabélteken, miután helyi repcetermesztő gazdák bejelentetlenül erős rovarölő szerrel permeteztek. A Szatmár megyei esetet több állami hivatal vizsgálja.

Repceföldekre permetezett méreg végzett a krasznabélteki méhállománnyal, a hatóságok a felelősöket keresik
2024. április 09., kedd

Sorban állás helyett pár kattintás: minden 10 nagyváradiból 8 online fizette be a helyi adóját

A nagyváradi városháza újabb rekordot döntött az online adóbefizetések terén: az év első három hónapjában, vagyis a kedvezmények időszakában begyűjtött összegek 78,4 százaléka online érkezett.

Sorban állás helyett pár kattintás: minden 10 nagyváradiból 8 online fizette be a helyi adóját
2024. április 09., kedd

Segítséget ajánl a magyarsága miatt bántalmazott erdélyi tornászfiúnak Nagy Elek üzletember

Nagy Elek erdélyi származású üzletember teljes körű szponzori és továbbtanulási támogatást ajánl fel a bántalmazott erdélyi tornászfiúnak, amennyiben úgy gondolja, a történtek miatt alternatíva lehet Magyarországon folytatnia a sportkarrierjét.

Segítséget ajánl a magyarsága miatt bántalmazott erdélyi tornászfiúnak Nagy Elek üzletember
2024. április 08., hétfő

Székelyföldtől a Partiumig több település terelőutat kaphat idén

Terelőút tehermentesíthet idén több erdélyi települést: a szerencsés megyeszékhelyek, városok és községek közül Sepsiszentgyörgy, Temesvár, illetve a Bihar megyei Élesd, Belényes és Váradszentmárton is új útnak örülhet, ha minden jól megy.

Székelyföldtől a Partiumig több település terelőutat kaphat idén
2024. április 08., hétfő

Kinyílt a kincsesdoboz: 20 éve lett ismét önálló község az Arad megyei Kisiratos

A Kisiratos Kürtöstől való elszakadásáról tartott népszavazás eredményét megerősítő 2004. április 7-i kormányhatározat meghozatalának 20. évfordulóján ünnepség keretében emlékeztek meg az önálló községgé válásról vasárnap a helyi kultúrotthonban.

Kinyílt a kincsesdoboz: 20 éve lett ismét önálló község az Arad megyei Kisiratos
2024. április 08., hétfő

Harminckét éves álom valósult meg Kovásznán: felavatták a Csoma Emlékközpontot

Harminckét évvel az alapkőletétel után Kovásznán hétfőn felavatták a Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpontot.

Harminckét éves álom valósult meg Kovásznán: felavatták a Csoma Emlékközpontot
2024. április 08., hétfő

Otthonról is megismerhetik az egyetemre készülő Kárpát-medencei fiatalok Kolozsvár felsőoktatási intézményeit

Otthonról is megismerhetik a Kárpát-medencei fiatalok a kincses város felsőoktatási intézményeit – közölte a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ).

Otthonról is megismerhetik az egyetemre készülő Kárpát-medencei fiatalok Kolozsvár felsőoktatási intézményeit
2024. április 08., hétfő

Országszerte meleg lesz a következő két hétben, esőzések csak április második felében várhatóak

A sokévi átlagnál melegebb lesz a következő két hétben országszerte, esőre csak elszórtan lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 8. és 21. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Országszerte meleg lesz a következő két hétben, esőzések csak április második felében várhatóak
2024. április 08., hétfő

A verespataki aranybányaprojekt meghiúsítói számolnak be eredményeikről Kolozsváron

Ki mentette meg Verespatakot? címmel szakemberek részvételével szervez kolozsvári fórumot április 11-én, Kolozsváron a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

A verespataki aranybányaprojekt meghiúsítói számolnak be eredményeikről Kolozsváron