Lépéseket sürgetnek civil szervezetek a magyarellenes hisztériakeltés ellen

Krónika 2017. június 26., 12:45 utolsó módosítás: 2017. június 26., 14:29

Tizenegy romániai – köztük két magyar – független és politikai hovatartozás nélküli civil szervezet intézett felhívást a sajtó és politikai pártok képviselőihez, hogy hagyjanak fel a nacionalista és sovén tartalmú anyagok megfogalmazásával és közlésével, valamint kezeljék ezt a témakört felelősséggel, és ne szítsanak interetnikus feszültségeket politikai tőkefelhalmozás, vagy nézettségnövelés céljával.

Fotó: Boda L. Gergely

A hétfőn szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalás előzménye, hogy az elmúlt héten kialakult bukaresti politikai válság kapcsán mind a román sajtó egyes képviselői, mind bizonyos politikusok olyan információkat közöltek és olyan véleményeknek adtak hangot, melyeknek súlyos következményei lehetnek a román társadalomra nézve, mivel interetnikus feszültség keltésére alkalmasak és negatív képet rajzolnak a magyar kisebbségről.

Ezzel egy időben meghatározó véleményformálók a nemzeti kisebbségek követeléseit alkotmány-, állam- és nemzetellenesnek, valamint törvénytelennek állították be, ugyanakkor általános hisztériakeltésre használták a helyzetet. Az állásfoglalást aláíró szervezetek felhívják a közvélemény és a véleményformálók figyelmét, hogy a vita tárgyát képező nemzeti kisebbségi jogok rendezését Románia önként vállalta, amikor 1995-ben a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményt, majd 2008-ban a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját ratifikálta.

„A vállalt kötelezettségek betartására irányuló, a nemzeti kisebbségek által megfogalmazott bármely igény vagy az ezzel kapcsolatos politikai tárgyalások normálisak egy demokráciában, nem minősíthetőek felháborítónak, állam- vagy alkotmányellenesnek, már csak azért sem, mert ezek a rendelkezések Románia Alkotmányának 11. szakasza értelmében a belső jog részét képezik” – olvasható a civilek állásfoglalásában, amely szerint elmondható, hogy ezek a követelések összhangban vannak az Európa Tanács által megfogalmazott ajánlásokkal is.

A szervezetek szerint a közigazgatási törvény módosításával kapcsolatosan megfogalmazott igények a jogszabálynak az előzetesen ratifikált nemzetközi rendelkezésekkel történő jogharmonizációját célozzák, és elfogadhatatlannak tartják, hogy a politikai pártok csak politikai válsághelyzetekben hajlandóak ezekről a témákról vitázni. Hangsúlyozzák, hogy a jogállamiság elvének alapján szükséges összhangba hozni a hatályban levő közigazgatási törvényt, valamint más jogszabályokat a Románia által ratifikált nemzetközi rendelkezésekkel.

Az aláíró szervezetek felhívják a politikusokat és a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy kezeljék ezt a témakört felelősséggel, továbbá ne szítsanak interetnikus feszültségeket, politikai tőke felhalmozásának, vagy nézettségnövelés céljával.

„A politikusoknak továbbá tudniuk kell, hogy a nemzetközi szerződések ratifikálásával Románia egy sor kötelezettség teljesítését vállalta, melyek se nem alkotmányellenesek és nem is sértik az ország érdekeit” – áll az állásfoglalásban. A civilek arra kérik az Országos Audiovizuális Tanácsot és az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot, hogy a hatályos törvények alapján hivatalból járjon el a túlkapások ellen.

Az állásfoglalást aláírta többek között az ACCEPT, az ActiveWatch, a Pro Europa Liga, a Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért (AGFI), a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), valamint a Román Akadémiai Társaság (SAR).

A közleményben felsorolt aláírók listája:

ACCEPT
ActiveWatch
AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity)
CEMO (Civil Elkötelezettség Mozgalom)
Centrul de Inovare Publică
Centrul FILIA
European Network of Legal Experts in Gender Equality
Euroregional Center for Public Initiatives
Institutul pentru Politici Publice
Liga Pro Europa
Societatea Academică din România
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat