Erőszak, iskolaelhagyás, elvágyódás: aggasztó képet fest a romániai gyerekek helyzetéről szóló elemzés

Erőszak, iskolaelhagyás, elvágyódás: aggasztó képet fest a romániai gyerekek helyzetéről szóló elemzés

Fotó: Erdély Bálint Előd

A romániai gyerekek több mint fele azt mondja, hogy el akarja hagyni az országot, és külföldön akar letelepedni – derül ki a Mentsétek meg a Gyermekeket (Salvaţi Copiii) szervezet elemzéséből, amely a tanulmányok tekintetében is aggasztó adatokat mutat: a 16 év feletti fiatalok közül 10-ből közel kettő nem vesz részt az oktatás semmilyen formájában. A szomorú valóság része, hogy Romániában évente több ezer kiskorú lány válik anyává, és több százan közülük másodszor vagy akár harmadszor is szülnek, mielőtt nagykorúvá válnának. Ami a kiskorúakat érintő szexuális visszaéléseket illeti, a jelentett eseteknek csupán 20 százaléka jut el a vádemelésig – állítják a szervezet képviselői, akik azonnali cselekvési terv elkészítésére szólítják fel a bukaresti kormányt.

Bálint Eszter

2024. január 18., 17:092024. január 18., 17:09

A romániai gyermekek több mint fele (55,1 százalék) szeretné elhagyni az országot és külföldön letelepedni, míg egyharmaduk külföldön szeretné folytatni tanulmányait. A fő okok között az oktatási lehetőségek (26,3 százalék), a bizalmatlanság vagy a romániai életkörülményekkel való elégedetlenség (21,9 százalék) szerepel – irányítja rá a figyelmet a szerdán közzétett jelentés.

Összefüggés van a társadalmi-gazdasági helyzet és a teljesítmény között, a helyzet pedig csak romlik

A romániai gyermekek helyzetét röntgenfelvételként vizsgáló dokumentum rámutat, hogy az elmúlt 20 évben a romániai gyermekek száma közel 4,8 millióról 3 740 300-ra csökkent, és

jelentős egyenlőtlenségek vannak a városi és a vidéki gyerekek között, utóbbiak hátrányára.

A tanulmány szerint Románia az EU azon országa, ahol a 16 éves és idősebb fiatalok iskolai programokban való részvétele a legalacsonyabb, és az OECD szerint az egyik olyan ország, ahol a tanulók társadalmi-gazdasági helyzete által befolyásolt teljesítménykülönbség a legnagyobb.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

„A szigorúan a diák társadalmi-gazdasági helyzetével magyarázható teljesítménykülönbség (minden más tényezőt kizárva) Romániában eléri a 25,8 százalékot, szemben az OECD 15,5 százalékos átlagával, és az előző tesztelés során rögzített 18 százalékkal szemben. A legkedvezőbb és leghátrányosabb helyzetű tanulók közötti átlagos eredménykülönbség matematikából 132 pont Romániában (szemben az OECD 93 pontos átlagával), ami 24 ponttal több, mint a teszt előző kiadásában.

Idézet
Valójában Románia is azon országok között kap helyet, ahol ez a társadalmi-gazdasági státusz által generált különbség jelentősen nőtt az elmúlt 10 évben,

eltérően az OECD-szintű általános tendenciától (ahol ez a különbség csak kismértékben nőtt)” – áll a tanulmányban.

Az iskolaelhagyás már az általános iskolában megjelenik

Amely ugyanakkor arra az aggasztó tényre is rávilágít, hogy az oktatásban való részvétellel kapcsolatos jelentős problémák már az általános iskolában megjelennek – a romániai iskoláskorú gyermekek 12,2 százaléka nem vesz részt az oktatásban, és ez az arány az életkor előrehaladtával növekszik, elérve a 14 évesek körében 13,25, a 15 évesek körében a 17,26 és a 16 évesek körében a 19,01 százalékot.

Emellett – a tanulmány szerint – külön problémás területet jelentenek a sajátos nevelési igényű gyermekek,

miután az iskolák több mint felében (54,7 százalék), ahová sajátos nevelési igényű tanulók járnak, az iskolai tanácsadó csak hetente/alkalmakként jár, és csak 44,3 százalékuk veszi igénybe állandó iskolai tanácsadó szolgáltatásait.

Az oktatási minisztérium adatai szerint a 2022–2023-as tanévben 46 779 sajátos nevelési igényű gyermek és serdülő járt közoktatási intézménybe, és 19 023 gyermek és serdülő részesült speciális oktatásban, a gyermekvédelmi szervezet szakembereinek tapasztalatai szerint azonban az iskolák nem rendelkeznek megfelelő terekkel a speciális tevékenységek végzésére, és nem nyújtanak pszichopedagógiai támogatást a sajátos nevelési igényű tanulók integrálásához és megtartásához a közoktatásban.

korábban írtuk

Bár törvényes keret szabályozza, hiányos a sajátos nevelési igényű gyerekek megfelelő oktatása-nevelése
Bár törvényes keret szabályozza, hiányos a sajátos nevelési igényű gyerekek megfelelő oktatása-nevelése

Manapság egyre gyakrabban esik szó az integrált oktatásról, vagyis arról, hogy az iskolai tanórákon együtt tanuljanak sajátos nevelési igényű gyerekek a többi társaikkal.

A diákok többsége volt már tanúja iskolai zaklatásnak

Az iskolai zaklatással (bullying) kapcsolatban a tanulmány megjegyzi, „bár egyre több súlyos incidensért – köztük az öngyilkosság –, amelynek áldozatai gyerekek, a bullyinget teszik felelőssé,

a jelenség mind gyakoriságában, mind súlyosságában tovább növekszik, megfelelő válaszintézkedések hiányában”.

Egy, közel 4500 diák bevonásával végzett kutatásból kiderült, hogy a tanulók 82 százaléka volt már tanúja iskolai zaklatásnak, a válaszadók 28 százaléka pedig azt állította, hogy gyakran vagy nagyon gyakran volt tanúja zaklatásnak, amely sokszor az osztályteremben történik, és a beavatkozó felnőtt az osztályfőnök. A válaszadók 2 százaléka mondta azt, hogy senki sem avatkozik be ilyen helyzetekben.

A kutatás szerint úgy tűnik, hogy a bullying előfordulása kisebb a baráti társaságok körében, miközben

a megkérdezettek a közösségi médiát jelölték meg olyan platformként, ahol a gyerekek gyakran tanúi a zaklatási helyzeteknek

– a válaszadók 79 százaléka mondta, hogy volt már tanúja ilyen helyzeteknek, és 45 százalékuk mondta, hogy gyakran vagy nagyon gyakran tanúja a cyberbullyingnak.

Galéria

Fotó: Pixabay

„A válaszadók közel fele (49 százalék) állítja, hogy volt már zaklatás áldozata, míg 10-ből 1 állítja, hogy gyakran vagy nagyon gyakran került ilyen helyzetbe. A diákok több mint negyede (27 százalék) elismeri, hogy volt már zaklatás elkövetője, míg azok aránya, akik elismerik, hogy gyakran követnek el bullyingot, mindössze 2 százalék. A gyerekek háromnegyede (74 százalék) állítja, hogy beszél a felnőttekkel a zaklatási helyzetekről, 22 százalékuk pedig azt, hogy ezt ritkán vagy nagyon ritkán teszi” – mutat rá az elemzés.

A szexuális zaklatókat ritkán vonják felelősségre

Egy másik igen szomorú konklúzió, hogy a kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélést elkövetők kevesebb, mint 20 százalékát vonták felelősségre.

„Romániában, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 2020-as adatai szerint a kiskorú áldozatok ellen elkövetett szexuális visszaéléssel kapcsolatos 18 549 feljelentés (2014. február 1. – 2020. július 29.) kevesebb mint 20 százalékában (3496) emeltek vádat az elkövető ellen, az esetek kétharmadában (12 636) vádemelés nélkül zárták le az ügyet” – áll a tanulmányban.

Amely szerint a gyermekek 29 százaléka állítja, hogy kapott már az online térben meztelenséget vagy szexuális pózokat ábrázoló képeket vagy videókat az interneten, a gyermekek 20 százaléka pedig állítja, hogy kértek tőlük szexuális tartalmú képet.

A gyerekek közel fel állítja, hogy szülei testi fenyítést alkalmaznak

A dokumentum arra is kitér, hogy a szülői bántalmazás egy másik kiemelt probléma, a statisztikák szerint országos szinten a gyermekek 46 százaléka állítja, hogy szülei testi fenyítést alkalmaznak – ez az arány sokkal magasabb, mint azoknak a szülőknek az aránya, akik elismerik, hogy alkalmaznak testi fenyítést.

Galéria

Fotó: 123RF

„Minden 10. gyermek azt mondja, hogy gyakran vagy nagyon gyakran esik áldozatul az erőszak e formájának, és ez az arány a vidéki gyermekek körében magasabb. A gyermekek válaszai továbbá arra utalnak, hogy a családban a felnőttek által elkövetett erőszak súlyos formái továbbra is fennállnak, mint például: térdeltetés (5 százalék), szándékos égetés (1 százalék) vagy kórházi kezelést igénylő testi sértés (1 százalék)” – részletezi a tanulmány.

Az érzelmi jólét jelentősen romlik az életkorral

A jelentés felhívja ugyanakkor a figyelmet a romániai gyermekek érzelmi jólétének szintjére is, amely jelentősen csökken az életkorral: a lányok esetében a 11 éves kori 65,6-os átlagértékről a 13 éves kori 52-re, a 15 éves kori 49,4-re, a fiúk esetében pedig a 11 éveseknél regisztrált 71,8-ról a 13 éveseknél 65,4-re, a 15 éveseknél pedig 61,7-re.

Galéria

Fotó: Gábos Albin

„A WHO egyik jelentése számos, a romániai gyermekek érzelmi jólétével kapcsolatos problémára világít rá: sokuknak gyakoriak az alvászavarai (a 15 éves lányoknál az előfordulási arány meghaladja a 41 százalékot), gyakran idegesnek érzik magukat (szintén a 15 éves lányoknál az előfordulási arány eléri az 57 százalékot), gyakran vagy állandóan magányosnak érzik magukat (a 15 éves lányok 32 százaléka)” – irányítja rá a figyelmet a Mentsétek meg a Gyermekeket elemzése.

Gyors cselekvést sürgetnek

Számos más aggasztó adatot is említ a jelentés. Megtudhatjuk egyebek mellett, hogy

a romániai tinédzserek 27,3 százaléka dohányzik, 50,1 százalékuk alkoholt fogyaszt, és a gyerekek 14 százaléka bevallotta, hogy pénzért szerencsejátékozott,

de a jelenség hatása sokkal szélesebb körű, 40 százalékuk említette, hogy barátai is részt vesznek ilyen tevékenységekben.

Galéria

Fotó: Haáz Vince

A tanulmány szerint ugyanakkor évente több mint 7000 gyermek születik kiskorú anyától. Bár még nem nagykorúak, ezek közül az anyák közül csaknem 1200-nak ez a második vagy akár a harmadik szülése. Sokan közülük soha nem használtak fogamzásgátlót, és nem járnak orvoshoz, hogy figyelemmel kísérjék terhességüket.

Emellett – bár jelentősen alacsonyabb, mint 20 évvel ezelőtt – Románia csecsemőhalandósági rátája még mindig jóval az uniós átlag felett van (5,2 ezrelék szemben a 3,2 ezrelékkel).

A szervezet által megjelenített statisztikák tehát egybehangzóan azt mutatják, hogy számos területen gyors beavatkozásra, megelőzési, illetve a kockázatok csökkentésére irányuló cselekvési tervekre van szükség, hiszen sok területen nem hogy javult volna a helyzet, hanem egyenesen romlott.

korábban írtuk

Egyre több gyerek esik pedofilok áldozatául, a nyomozók korszerűbb meghallgatási módszereket alkalmaznak
Egyre több gyerek esik pedofilok áldozatául, a nyomozók korszerűbb meghallgatási módszereket alkalmaznak

A gyermekek elleni szexuális visszaélések kivizsgálására szakosodott bukaresti nyomozócsoportot koordináló ügyész szerint az utóbbi években egyre több esetbejelentést kapnak orvosoktól, pszichológusoktól, tanároktól és iskolai tanácsadótól.

korábban írtuk

Védett gyerekek, biztonságos Románia: a következő öt év prioritásait fogalmazza meg a gyermekvédelmi stratégia
Védett gyerekek, biztonságos Románia: a következő öt év prioritásait fogalmazza meg a gyermekvédelmi stratégia

Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány a 2023–2027-es gyermekvédelmi stratégiát. A Védett gyerekek, biztonságos Románia című dokumentumot a civil szervezetek bevonásával dolgozta ki a Ciolacu-kabinet.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 09., csütörtök

Jó dolgokat hozott az EU-csatlakozás a lakosság nagy része szerint, de az euroszkeptikusok aránya is nőtt

A romániai polgárok közel fele szerint az ország európai uniós csatlakozása inkább pozitív eredményekkel járt – derül ki egy friss felmérésből.

Jó dolgokat hozott az EU-csatlakozás a lakosság nagy része szerint, de az euroszkeptikusok aránya is nőtt
2024. május 09., csütörtök

Utcára vonulnak az uniós viszonylatban magas romániai adóterhek miatt a szakszervezetek

A kormány bukaresti épülete előtt készül tüntetni május 13-án, hétfőn az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) 29 tagszervezetével együtt. A megmozdulással a munkabérek adóterheinek csökkentését akarják kiharcolni.

Utcára vonulnak az uniós viszonylatban magas romániai adóterhek miatt a szakszervezetek
2024. május 09., csütörtök

Székelyföldi tűzkárosultak részesülnek kormányzati segélyben

12 millió lejt utalnak ki a Slănic városában történt útbeszakadás miatt szükséges talajstabilizációs munkálatokra a bukaresti kormány csütörtökön elfogadott határozata értelmében.

Székelyföldi tűzkárosultak részesülnek kormányzati segélyben
2024. május 09., csütörtök

Lavinaveszélyes szakaszon zajlik a Transzfogarasi út hótalanítása, a hóréteg néhol eléri a négy métert (Videó)

Bár a brassói regionális útigazgatóság a hónap elején közölte, hogy az útkarbantartók elkezdték eltakarítani a havat a Transzfogarasi útról, nehézségekbe ütköztek a lavinaveszélynek is kitett útszakaszon.

Lavinaveszélyes szakaszon zajlik a Transzfogarasi út hótalanítása, a hóréteg néhol eléri a négy métert (Videó)
2024. május 09., csütörtök

Fellélegezhetünk: jelentősen visszaesett a légúti megbetegedések előfordulása

Jelentősen visszaesett a légúti megbetegedések előfordulása az április 29. és május 5. közötti héten az előző héthez képest – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Fellélegezhetünk: jelentősen visszaesett a légúti megbetegedések előfordulása
2024. május 09., csütörtök

A fogyasztók megtévesztésének tartja a zsugorinflációt Ciolacu, kötelezné a termékek reális súlyának feltüntetését

Felszólította csütörtökön Marcel Ciolacu miniszterelnök a felügyelő hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket a zsugorinfláció ellen, ugyanis az „a fogyasztók megtévesztésének egy formája”.

A fogyasztók megtévesztésének tartja a zsugorinflációt Ciolacu, kötelezné a termékek reális súlyának feltüntetését
2024. május 08., szerda

Nem hajlandó módosítani a választások időpontján a kormányfő

Marcel Ciolacu kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerdán kijelentette, nem beszélt senkivel az államelnök-választás időpontjának megváltoztatásáról.

Nem hajlandó módosítani a választások időpontján a kormányfő
2024. május 08., szerda

Vádat emelt az ügyészség Konstanca ellentmondásos megítélésű ortodox érseke ellen

Befolyás vásárlása miatt bíróság elé állítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Teodosie Petrescu konstancai érseket.

Vádat emelt az ügyészség Konstanca ellentmondásos megítélésű ortodox érseke ellen
2024. május 08., szerda

A PNL kitart a szeptemberi államfőválasztás mellett, Ciucă lehet a jelöltjük

A Nemzeti Liberális Párt továbbra is azt támogatja, hogy a koalíció döntését fenntartva szeptember 15-én legyen az államelnök-választás első, és szeptember 29-én a második fordulója – jelentette ki szerdán Nicolae Ciucă.

A PNL kitart a szeptemberi államfőválasztás mellett, Ciucă lehet a jelöltjük
2024. május 07., kedd

Tonnaszámra próbálják rásózni a penészes, romlott zöldséget-gyümölcsöt a vásárlókra az üzletekben

Több tonna zöldséget és gyümölcsöt vontak ki a romániai piacról ellenőrzései nyomán az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC), egyebek mellett penészes, poros és rovarokkal fertőzött termékeket is.

Tonnaszámra próbálják rásózni a penészes, romlott zöldséget-gyümölcsöt a vásárlókra az üzletekben