Emberi oldaláról láttatni a Nagy Háborút – Benkő Levente történész első világháborús, galíciai naplót bemutató friss kötetéről

Kiss Judit 2021. április 25., 20:32

Olyan társadalmi korrajzot találunk Tulics Kálmán naplójában, amely a háború kevésbé ismert arcát tárja elénk – mondta el Benkő Levente történész, lapunk volt munkatársa a Tortoma kiadónál frissen megjelent, Élmények és epizódok című kötete kapcsán. A könyvhöz a történész egy kolozsvári csendőrőrmester 1914–16-ban írt galíciai naplóját rendezte sajtó alá.

Emberi oldaláról láttatni a Nagy Háborút – Benkő Levente történész első világháborús, galíciai naplót bemutató friss kötetéről
galéria
Tulics Kálmán naplójában a háború kevésbé ismert arca tárul elénk Fotó: Idea Könyvtér

 – Számos köteted látott napvilágot, amelyekben a huszadik század erdélyi történelmének addig fel nem tárt szeleteit mutattad meg. Most új könyved jelent meg: Tulics Kálmán m. kir. csendőrtörzsőrmester, a kolozsvári m. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály tábori bírósága jegyzőkönyvvezetőjének 1914–16-ban írt galíciai naplóját rendezted sajtó alá, láttad el bevezető tanulmánnyal. Miért esett a választásod Tulics Kálmán naplójára és milyen tekintetben különleges és/vagy hiánypótló a könyv?

– Az első világháború, korabeli szóhasználattal a Nagy Háború sokáig nem képezte különösebben kutatásaim tárgyát. A második világháború és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc romániai/erdélyi embersorsainak a vizsgálata ugyanis éppen elég időmet és erőmet lefoglalta, és továbbra is lefoglalja. Csakhogy menet közben kezembe akadtak első világháborús feljegyzések, naplók, levelek, fényképek, ilyen-olyan adalékok, és azt mondtam magamnak: ezek mellett sem lehet elmenni, ezeket a történeteket is fel kell mutatni: ezek is tartozékai a huszadik századunknak.

Éppen az állami levéltárak Kolozs megyei kirendeltségén kutattam, és találtam meg Iacob Popa fogarasi görögkatolikus érseki helynök naplófeljegyzéseit, egy igen érdekes vallomást arról, hogy miként látta és élte meg egy erdélyi román ember a román csapatok 1916 augusztusa és októbere közötti erdélyi hadjáratát, amikor Lucian Nastasă-Kovács történész barátunk jelezte, hogy Kelemen Lajos hagyatékában látott egy magyar nyelvű galíciai naplót, nézném meg, szerzője egy Tulics nevezetű kolozsvári csendőr.

Ezt a naplót is kikértem, belelapoztam, s azonmód elhatároztam: ezt ki kell adni! Tudniillik

Tulics Kálmán mind a szövege, mind a naplójában elhelyezett fényképek által a háború kevésbé ismert arcát tárja elénk.

44 éves lévén, Tulics Kálmán kolozsvári m. kir. csendőrtörzsőrmester nem volt hadköteles, de felettese, dr. Apáthy Jenő hadbíró alezredes kérésére elvállalta, hogy a kolozsvári m. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály tábori bírósága jegyzőkönyvvezetője legyen Galíciában. Tulics nem harcolt, a tűzvonalba is csak ritkán járt ki – egyszer majdnem letartóztatták, mert kémnek hitték! –, de látta, rögzítette és elénk tárja a harcok során megsebesült és elesett ezrek kínszenvedéseit. Hamar levonta az egyetlen levonható következtetést: ha a háborút kirobbantó politikai és katonai vezérek látnák e sok borzalmat, bizonyára elmenne a kedvük a háborúskodástól.

Tulics naplójának különlegessége, hogy nem a hadműveleti, harcászati, hanem az emberi oldaláról láttatja a háborút. Katonák és civilek, galíciai népek, így lengyelek, ruténok, zsidók életének keserves, sőt drámai időszaka rajzolódik ki, más-más vallású és nemzetiségű emberek egymáshoz viszonyulásáról, emberek másságképéről szerezhetünk tudomást.

Találkozunk olyan példákkal is, amikor az ellenséges táborokba tartozó katonák embersége felülírt mindenféle háborúskodást, illetve amikor a katona szíve nemcsak a golyózápor által lekaszált sajátjai, hanem az elesett ellenség láttán is elfacsarodott.

Merthogy – s ez más hasonló emlékezésben is előfordul – a katona is elsősorban ember, aki látja és belátja, hogy alattvalói, nemzetiségi, vallási, másmilyen hovatartozástól függetlenül a férfinép színe-virága vált a hatalmak szembenállásából fakadt értelmetlen öldöklés áldozatává. Olyan társadalmi korrajzot találunk Tulics Kálmán naplójában, amely a háború kevésbé ismert arcát tárja elénk. Amiben kétségkívül a naplóban látható képek is sokat segítenek.

– Munkásságod tekintélyes részét képezte, képezi a történelem élő tanúinak megszólaltatása. Gyakorta elhangzik, hogy a történelem megismertetéséhez, a közösségi emlékezet fenntartásához is elengedhetetlen a személyesség: egyéni sorsokon, történeteken keresztül lehet igazán közelíteni az elmúlt korszakokat a mostani nemzedékekhez. Tulics Kálmán naplója műfajából eredően eleve személyességet hordoz, vajon miként segíthet az olvasónak közelebb kerülni az első világháború szövevényes témájához?

– Az ilyen szövegek olvastán mindig olyan érzésem támad, mintha a több mint száz évvel ezelőtti események szemtanúi itt ülnének mellettem vagy velem szemben, és mesélnék a történteket… Az egyéni sorsok feltárása, bemutatása nélkül nem lehet hiteles és teljes képet alkotni a történtekről, s ez mindkét világháborúra, de például az 1956-os magyar forradalomra és az 1989-es kelet-közép-európai rendszerváltozásokra is érvényes. A mi gyermekeink még a kommunista diktatúrát sem fogják soha megérteni, ha nem mesélünk nekik arról, amit mi, szülők és nagyszülők a saját bőrünkön megtapasztaltunk.

A második világégés és az ’56-os forradalom történéseit, a miérteket és a hogyanokat én is úgy értettem meg igazán, hogy valóban nagyon sokat beszélgettem a tanúkkal, a történelem így válik kézzelfoghatóvá.

Az első világháborús naplóknak és emlékezéseknek is ugyanez a szerepe.

– Tulics Kálmán naplója, visszaemlékezése hová, „milyen sorba” illeszthető az első világháború erdélyi emlékirodalmában?

– Az első világháborús szociográfia legkiválóbb leírásai közé tartozik, és abba a műfajba illeszkedik, amelyik nem a szép-, hanem a tényirodalom eszközeivel tárja elénk, rögzíti a történteket. A Nagy Háború irodalmának szépírói alkotásai, például Kuncz Aladár Fekete kolostor, Markovits Rodion Szibériai garnizon, Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan, Jaroslav Hašek Švejk, Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje című remekei közismertek. Távol áll tőlem egyenlőségjelet tenni e szépirodalmi alkotások és szerzőik, valamint a széles közönség előtt teljesen ismeretlen naplóírók és emlékhagyók között, de kétségtelen, hogy az első világégés jobb megismeréséhez Kókay László szegedi önkéntes Iskolapadból a pokolba, Imre Gábor kadét A pokol tornácán, Kovács György közlegény Mesék a Nagy Háborúról, Hans Carossa Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról, V. Péter Sándor Csíksomlyótól Berezovkáig (1914–1918), Grigore Romalo Carnete de război 1916–1917, Szőke Zoltán hadapródjelölt Bolond világ volt… 1914–1922, Székely Gyula Képek a szibériai hadifoglyok életéből, Ujházy Sándor Zúgott a Dnyeszter partja című visszaemlékezését, és Tulics Kálmán Élmények és epizódok című naplóját is érdemes kézbe venni.

Benkő Levente: az egyéni sorsok feltárása nélkül nem lehet teljes képet alkotni a történtekről Fotó: Székelyhon Tv

– A történész számára jelent-e többletnehézséget, ha egy időben távolabb eső korszakkal foglalkozik, mint az első világháború, amelynek már nincsenek ma élő tanúi?

– Nem jelent különösebb nehézséget, bár az is igaz, hogy gyakran jó volna rákérdezni egy-egy részletre. Hozzáteszem, hogy a különféle – egyházi, állami civil és katonai/hadtörténeti – levéltárak, a magángyűjteményekben őrzött, illetve a fiókok mélyéről gyakran előkerülő írásos emlékek, fényképek sokat segítenek a teljesebb kép kialakításához. Tapasztalatból mondom:

a levéltárak valóságos kincsesbányák, soha nem remélt források, soha nem remélt részletek jönnek szembe az emberrel, szinte azt mondhatom, hogy pottyannak az ember ölébe, csak egy kicsit utána kell járni.

– Ha a történész emlékirodalmat, személyes feljegyzéseket, vallomásokat dolgoz föl, mi jelenti a munkafolyamat legnagyobb szépségét és legnagyobb nehézségét?

– Az ilyen természetű munkának két nagyon szép része van: az első, amikor az ember rátalál egy-egy ilyen forrásra, a második, amikor valamelyik szak- vagy réteglapban, netán gyűjteményes kötetben vagy külön könyvben kinyomtatva látja. Utóbbi azért különösen nagy öröm, mert azt jelenti, hogy a valamikor egyetlen példányban készült kézirat immár több százas, szerencsésebb esetben ezres nagyságrendű nyomtatott példányban fennmarad, és ismertté válik.

A munkafolyamat kissé nehezebb szakasza a kézirat számítógépes átírása, amihez főleg a nehezebben olvasható, helyenként elmosódott részek esetén türelem és kitartás, nem egyszer jó értelemben vett öszvéri makacsság is kell.

A gépbe írt szöveg összeolvasása az eredetivel, az elírások, a hibák kiigazítása külön fejezet, a lábjegyzetek elkészítése szintúgy, s mivel én nem szeretek úgy kiadni a kezemből forrásközlést, hogy az olvasót el ne igazítsam, a bevezető tanulmány megírása külön kihívás.

Hiszen az emlékhagyót – esetünkben a naplóírót – és életpályáját, ha tömören is, de be kell mutatni, képbe kell helyezni az olvasót. Az első világháborús galíciai, illetve oroszországi – hadifogság esetén gyakran Urálon túli, szibériai – helységek, folyók, hegyek térképes azonosítása meglehetősen munkás és időigényes folyamat, de biztos vagyok benne, hogy az olvasó annál hálásabb, amikor a földrajzi, illetve személynévmutatóban talál egy-két kiegészítő adatot. Összességében tehát nem könnyű, de annál szebb munka ez.

– A huszadik század történelméről sok ismeretlen adalék kerül elő mostanság is, ami élénken érdekel sokakat...

– Úgy látom, hogy a Nagy Háború századik évfordulója sok ismeretlen adalékot hozott felszínre, sok és kiváló tanulmány, könyv, emlékirat vált közkinccsé. Ugyancsak az első világháborúról Szürke senkik címmel remek és tanulságos film is készült. Újabban a Magyar Nemzeti Levéltár az Orosz Állami Levéltártól átvett több mint 680 ezer második világháborús magyar fogoly személyi adatlapmásolatát tette közzé, s azt tapasztalom, hogy ez is élénk érdeklődést váltott ki az emberek, az egykor elhurcoltak hozzátartozói körében.

Sokan fordulnak hozzám is ilyen-olyan kérdésekkel, ki-ki próbálja előbányászni a fiókok mélyén lappangó régi iratokat, képeket, már amennyire azok még megvannak. Volt, aki azért hívott fel, hogy szóljon: kölcsönadja digitális másolásra és közlésre nagyapja, dédapja első világháborús naplóját. Miért mondom el mindezt? Azért, hogy unos-untalan megismételjem: bármennyire is jelentékteleneknek és felesleges kacatoknak tűnnek, soha senki ne dobjon el egyetlen papírfecnit, fényképet, levelet, levelezőlapot, iratot, de még tárgyat sem, mert mindenik, de kivétel nélkül mindenik hordoz valamilyen adatot, üzenetet a közelmúltról! S ha valaki mégsem akarna megőrizni ilyen „felesleges” holmikat, akkor legalább annyit tegyen, hogy szóljon vagy üzenjen: jöjjenek, és vigyék innen.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport