Arany paródiái és a dal(szöveg) dimenziói

Kiss Judit 2017. augusztus 27., 12:09

Disszonáns zeneként megszólaló Arany-paródiákról, a kétszáz éve született költőóriás által írt dallamokról és a dalszöveg vizsgálatáról is szó esett a Kolozsvári Magyar Napok keretében a bölcsészkaron szervezett múlt szombati előadásokon, amelyek nemcsak az immár harmadízben összegyűlt magyar szakosok, hanem a nagyközönség számára is nyitottak voltak.

Arany paródiái és a dal(szöveg) dimenziói
galéria
Balázs Imre József az Arany János által írt dallamokról és a dalszöveg vizsgálatáról is értekezett Fotó: Egyed Emese

Az (irodalom-, nyelvészet-, néprajz)órák a Marianumban című tudománynépszerűsítő rendezvény keretében többek közt T. Szabó Levente Arany János paródiái és Balázs Imre József Dalszöveg és vers Arany Jánostól Bob Dylanig című érdekfeszítő előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Cigány teremtéstörténet a cethal gyomrában

T. Szabó Levente, a BBTE magyar irodalomtudományi tanszékének tanára arról beszélt, hogy

a különböző parodisztikus szövegek miként épülnek bele Arany János életművébe.

A nagyidai cigányokban például a megszokottól eltérő hangnemben, disszonáns hangon szólal meg a múzsa, így a klasszikus hőseposzokat mozgató klisék lebomlanak. Arany az 1851-ben írt hőskölteményben felrúgja az eposz hagyományos fogalmát, kiforgatja, parodizálja a hősiességet, lovagiasságot, ugyanakkor reflexíven viszonyul saját alkotásához. Művében több utalást is tesz a dalra – a zene korántsem volt idegen terület számára, hiszen ő maga gitározott, gyűjteményt is állított össze a korabeli népszerű dallamokból.

A hőskölteményben a szentírást felszabadultan használó költő a bibliai Jónás történetét többszörösen is parodisztikus fénybe helyezi: a cethal gyomrába kerülnek a cigányok is, akik a világ origóinak tekintvén magukat saját teremtéstörténetüket mesélik el. A Jónással együtt a hal testébe szorult cigányok interpretációjában szerepet kap a testiség is, hiszen jót akarnak enni-innni a cetben – májából egy bográcsnyit leszelnek, így saját képükre formálják a bibliai történetet.

A költő paródiaíró bravúrja érhető tetten a Lisznyai Kálmánnak című versben is, amely arról tanúskodik, ahogyan Arany részt vesz a napi kritikai kulturális életben, az irodalmi vitákban. Az 1850-es években nem írt ugyan kritikákat, de parodisztikus verseket igen, ezeket az érintettek kritikaként érzékelték.

Lisznyai Kálmán mai szóval élve menő költő az 1850-es években, sokkal népszerűbb, mint Arany, többezer kötete kel el,

verseiben, az álnépies palóc dalokban hangutánzó szavakkal „gügyögteti a népet”. Miközben a Lisznyai Kálmánhoz című versben Arany elégedetlenkedik az effajta „költészettel” szemben, ő maga is kipróbálja az álnépies stílust, játékosan belelép, így „verseng” a rímfaragó Lisznyaival. Mintha költészeti helyzetként mutatná meg: „én is tudok ilyent írni”: „Hej Kálmán! / Igazán / Megvallván, / Bolondok / E hangok, / Melyeket / A rekedt / Trombita / Sipita. / Mit ér ez? / Ki érez / Hipp-hoppot / Csipp-csuppot? / Gyerekes / Szó repes / Ajkidon /Kálmusom.”

A disznótoron „slamelő” Arany

T. Szabó Levente előadásában szó esett Arany alkalmi verseiről is, például az 1860-as években született Levél Jókaihoz címűről, amelyben a költő a Szépirodalmi figyelő című lapba kér szöveget a népszerű írótól. A vers egyfajta „képeslapként” is értelmezhető, amelynek üzenete, hogy küldjön szöveget Jókai, különben megszűnik a lap.

Az Alkalmatosságra írott versekre is kitért az előadó, amelyben Arany a disznótoros vers reneszánszig visszanyúló hagyományát, a paródia egyik alműfaját eleveníti fel. A disznó halálát taglaló, a közköltészethez kapcsolódó paródia a helyi közösséghez szól, a benne megszólaló, vértanúságot szenvedő állat, az elköszönő lélek egyre emberibbé, míg a tort ülő gazda egyre állatibbá válik. A vers alcíme: „midőn Szilágyi Sándor úr az ő első és utolsó malacának végső tisztességtételét nagy és fényes gyülekezet jelenlétében tartaná: ezen alkalmatosságra készítődött és elmondódott egy bocskoros poéta által a következőképpen”.

Az evilágtól búcsúzó malac erkölcsi kérdésként fogja fel a gyilkosságot,

antik sztorit beszél el a barátságról – a test és lélek vonatkozásai ekképpen összekuszálódnak. Az alkalmi vers mondandója egy helyi férfitársaságnak szól, a malac vaskos szövege pedig az erotikát is parodizálja: „Ha valami éjjel paplanodban korog, / Az én lelkem lesz az, amely ott kucorog; / Az lesz, mely a legszebb női társaságban / Egyszer csak megröffen hátul a nadrágban.”

Mint az előadó fogalmazott, az efféle alkalmi vers, a közköltészet egyfajta korabeli slam poetrynek tekinthető, a közköltészetnek pedig erős a mikrotársadalmi vonatkozása. A műfajt a helyi közeg élteti, és Arany, mint nemzeti költő számára természetesen rendkívül fontos a helyi lépték.

A kultúra nemcsak irodalom és történetírás

Dalszöveg és vers Arany Jánostól Bob Dylanig című előadásában Balázs Imre József egyetemi tanár, irodalomtörténész leszögezte, a cím azt sugallja, hogy sok szerzőt lehetne felsorakoztatni e kontextusban. Ő azonban elsősorban szövegek körüli kontextusra, a vers és zene komplex kapcsolatára összpontosít – tekintetbe véve, hogy előbbi tulajdonképpen utóbbiban gyökerezik.

Az amerikai zenész, dalszerző irodalmi Nobel-díjának fogadtatása kapcsán úgy fogalmazott, ő maga azok közé tartozott, akik örültek, hogy Dylan kapta az egyik legrangosabb irodalmi elismerést, hiszen

a költőszerep nemcsak az írott kultúrához kötött,

a kultúra pedig tág fogalom, amibe a koncertek, a zenei rendezvények, a tévében vagy internetes csatornákon látható-hallható művek is beletartoznak manapság.

Mint elhangzott, a kolozsvári Bölcsészkaron már vagy tíz éve születnek szakdolgozatok a dalszövegekről, a vizsgamunkákból pedig kiderül, miért lehet érdekes, fontos a dalszövegek tanulmányozása. Egyik kiemelendő szempont az esztétikai megközelítés, miszerint vajon eléggé jók-e irodalmi vonatkozásban a dalszövegek.

Balázs Imre József úgy fogalmazott,

a dalszövegek arra is alkalmasak lehetnek, hogy például a metaforát, hasonlatot, megszemélyesítést ezek révén lehet oktatni a gyerekeknek – akár kedvenc számaik szövegein keresztül.

A dalszövegek vizsgálata szempontjából az adaptáció, multimedialitás vonatkozása is fontos lehet, hiszen az irodalom és film viszonya, a versek megzenésítése tekintetében nem lehet eltekinteni a multimedialitástól.

Lehet tanulmányozni a dalszövegek kapcsán toposzokat is – ez nem föltétlenül esztétikai szempont –, ilyen például az, hogy mit mond a csavargás motívumáról Hobó, Villon, Kassák vagy Jack London, de körül lehet járni a populáris kultúra bizonyos rétegeit is a dalszövegekben (ezek lehetnek heavy metál, folk- vagy akár diszkózeneszövegek) – ezek más-más szubkulturális kapcsolódási pontokhoz, a szubkultúrák teremtő jellegéhez vezethetnek el.

A történeti-poétikai szempontú vizsgálódás arra is vonatkozhat, hogy a dalszövegek története miként korszakolható. A kutúra nemcsak irodalom és történetírás, hanem a dalszövegek révén egy korszak látlelete is, amiként például az 1960-as, 70-es években a Garabonciás együttes Kinde Annamária szövegeivel az identitás kiformálódását, a kulturális intézményesülést szolgálta, de erre példa a bukaresti magyar adás vagy a székelyudvarhelyi Siculus fesztivál is.

A Tamburás öregúr és a Tambourine Man

Az előadó Arany János kevéssé ismert, „zenészi” oldalát is felvillantotta, bemutatva azt az 1884-ben napvilágot látott kiadványt, amely a költő által szerzett dallamok kottáit tartalmazza. Arany tudott gitározni, zenét szerzett néhány saját költeményéhez (A tudós macskája, Zách Klára), pár Petőfi-vershez (Csokonai, A tintásüveg) és egy Amadé László-vershez is.

A visszaemlékezések szerint a kései, rejtőzködő költő családi körben pengette gitárját, felesége énekelte a férj által szerzett dallamokat.

A marianumbeli közönség meghallgathatta több Arany-vers zenés feldolgozását, a Ferenczy György és az Első Pesti Rackák zenekar által eljátszott Toborzó című dalt is, amelynek Arany János szerezte a dallamát.

„Az Arany-féle eszményben a népköltészet mindenképpen fontos viszonyítási alap, a költő által írt dallamok pedig természetesen elválaszthatatatlanok a népi kultúrától” – hangzott el. A walesi bárdok több megzenésített verzióját is meghallgathatták az érdeklődők, a Kaláka együttes, Koncz Zsuzsa és a Dalriada heavy metál zenekar feldolgozásában is jelen vannak a ballada témáját idéző kelta zenei elemek.

Balázs Imre József frappáns, az ő szavaival „hajánál fogva előrángatott” párhuzamot vont Arany és Bob Dylan egy-egy alkotása közt:

a költőóriás Tamburás öreg úr című verse és az amerikai énekes, dalszerző Tambourine Man című dala is a hangszer szimbólumát alkalmazza ars poeticaszerűen.

A Tamburás öregúr az Őszikék visszavonult, keserű Aranyának alkotása: „Az öreg úrnak van egy tamburája, / S mikor az íhlet s unalom megszállja, / Veszi a rozzant, kopogó eszközt, / S múlatja magát vele négy fala közt”. Az erősen reflexív, a végén ironikus hangvételű költemény tamburás öregurát a zene röpíti el szellemi-transzcendens irányba.

Bob Dylan Tambourine Man (Hé, csörgődobos) című dalának szövegében – amelyet Barna Imre magyarított – a csörgődobos viszi hajnali, eszméltető kirándulásra az egyes szám első személyben megszólaló költőt egy bohém éjszaka után, hogy az elcsigázott testet eljuttassa a szellemi-lelki szférába, így történik meg a transzcendens felé vezető út varázslata: „Ha hallod, valami motolla jár, és verset gombolyít, / A zenédbe besegít: csak egy rongyos bohóc van itt, / De rá se hederíts, a látomásodat / Hadd hajkurássza”.

A dalszöveget, verset tág perspektívába helyezve az irodalomtörténész úgy fogalmazott, próbáljuk meg a költészetet úgy elgondolni, hogy a vers nemcsak más versekkel, hanem dalokkal, zeneművekkel, prózai alkotásokkal, filozófiával tart párbeszédet, tulajdonképpen dialógust folytat az egész világgal.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport