Brüsszel nyilvánossá teszi a fizetésünket és harmadik nemmel is számol – Csalóka a román bérszakadékpélda

Páva Adorján 2023. március 31., 18:15 utolsó módosítás: 2023. március 31., 18:53

A bérek könnyebb összehasonlítása és a különbségek láttatása érdekében egy új uniós jogszabály nyilvánossá teszi a cégek bértábláit. A szabályokat a nemek közötti fizetéseltérések felszámolási szándékával vezetik be. Románia e téren „brillírozik”, hiszen itt a második legkisebb a bérszakadék – de persze csak papíron ilyen rózsás a helyzet, a valóság egészen más. Miközben a „titkolózás” feloldása súlyos konfliktusokat gerjeszthet egy-egy munkaközösségen belül, magyar EP-képviselők amiatt háborognak, hogy az EU „a nemes célt kihasználva” jogszabályban kívánja rögzíteni: a nőkön és férfiakon kívül létezik egy harmadik, semleges nem is.

Brüsszel nyilvánossá teszi a fizetésünket és harmadik nemmel is számol – Csalóka a román bérszakadékpélda
galéria
Az Európai Parlament csütörtöki brüsszeli plenáris ülése Fotó: Európai Parlament/Alexis Haulot

Az Európai Parlament 427 szavazattal, 79 ellenszavazattal és 76 tartózkodás mellett fogadta el csütörtökön Brüsszelben a jogszabályt, melyet abból kiindulva hoztak, hogy az Európai Unión belül a nők átlagban 13 százalékkal keresnek kevesebbet a velük azonos munkakörben dolgozó férfiaknál – derül ki az EP csütörtöki közleményéből. Ebben leszögezik,

nincs helye titkolózásnak: a munkavállalóknak joguk lesz tudni, hogy munkakörük alapján melyik fizetési kategóriába tartoznak; a tagállamoknak szankciókkal, akár pénzbüntetéssel kell ösztönözniük a szabálykövetést; ötszázalékos bérkülönbségnél már cselekedniük kell a cégeknek.

Az EP közleménye szerint az új szabályok értelmében nemi szempontból semleges kritériumok, munkaköri besorolás, illetve teljesítményértékelés alapján kell megállapítani a bérszintek összehasonlítására lehetőséget adó bértáblákat. Az álláshirdetések és a munkakörök megnevezései nem tartalmazhatnak utalásokat a nemekre. A munkaerő-felvételi eljárásokat pedig megkülönböztetésmentesen kell lebonyolítani.

Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell vizsgálniuk a béreket.

A szabályokat megsértőkkel szemben fel kell lépniük a tagállami hatóságoknak, mégpedig hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal (köztük pénzbüntetésekkel). Kártérítést követelhet az a munkavállaló, akit az említett szabályok be nem tartása miatt ér hátrány.

Most először a többszörös diszkriminációra és a nem bináris személyek jogaira is kiterjed az új szabályok hatóköre

– olvasható a közleményben. Eszerint a munkavállalók és képviselőik egyértelmű és teljes körű tájékoztatásra jogosultak az egyéni és az átlagos bérszintekről, nemek szerinti bontásban.

A munkaszerződésekben nem lehet megtiltani, hogy egy adott munkavállaló nyilvánosságra hozza, mennyit keres, illetve mások fizetéséről tájékozódjon.

A bérezéssel kapcsolatos ügyekben ezentúl nem a munkavállalónak, hanem a munkáltatónak kell majd viselnie a bizonyítás terhét. Ha egy munkavállaló bírósági keresetet indít amiatt, mert érzése szerint munkáltatója megsértette az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet, a tagállami szabályozásnak a munkáltatót kell arra köteleznie, hogy bizonyítsa be, nem történt diszkrimináció – olvasható az Europarl.europa.eu oldalon.

Az egyenlő díjazás elvét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke rögzíti. Az Európai Bizottság 2021 márciusában terjesztette elő javaslatát a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére. Az Európai Parlament után, az uniós tagállamok kormányait tömörítő Európai Tanácsnak hivatalosan még jóvá kell hagynia az új irányelvet annak hatályba lépése előtt.

Akkor mekkora is a romániai szakadék?

Egyébként a bérszakadék létét, nagyságát számos statisztikai adat, tapasztalat bizonyítja, és az elmúlt tíz évben nem sikerült számottevően csökkenteni ezt a különbséget. Ugyanakkor az egyes tagállamok között ebben jelentős eltérések mutatkoznak. A 2021-es évre vonatkozó Eurostat-adatok szerint az EU-ban átlagosan 12,7 százalékkal keresnek kevesebbet a nők, mint a velük azonos munkakörben dolgozó férfiak. A legnagyobb bérszakadékot Észtországban (20,5 százalék), Ausztriában (18,8) és Németországban (17,6) mérték, Magyarország 17,3 százalékkal az ötödik a listán.

Kissé meglepő, hogy Romániát keresve a rangsor végéig kell eljutnunk: a negatív mutatóval (-0,2 százalék) szereplő Luxemburg után itt mérték a legkisebb bérszakadékot, 3,6 százalékot. Ugyanakkor az apróbetűs részből kiderül, hogy Románia esetében csak becslésekbe bocsátkoztak, nincsenek hivatalos adatok.

Az egyes tagállamok között ebben jelentős eltérések mutatkoznak a bérszakadék terén Fotó: Eurostat/képernyőmentés

Az ország nem először kerül – esetében szokatlan módon – az EU-s rangsor jó oldalára. Általános európai vélekedés szerint azért lehet ilyen alacsony a bérszakadék, mert – más kelet-európai országokhoz hasonlóan – a kommunizmusban a nőket is integrálták a munka mezején, a férfiakkal vállt vállnak vetve kellett dolgozniuk, ezért történelmi hagyománya van a jelenségnek.

Csakhogy az érvelés alaposan sántít: kutatások szerint a bérszakadék valójában nem 3, hanem 23 százalék körül mozoghat Romániában, ahol jelentősen alulreprezentáltak a nők a munkaerőpiacon.

A PricewaterhouseCoopers (PwC) nemzetközi könyvvizsgáló cég romániai fiókszervezete által tavaly készített jelentésben egyrészt rávilágítanak, minek tudható be az Eurostat által is közölt alacsony – de hamis – arány. Egyrészt tudni kell, hogy statisztikák szerint Románia az egyik sereghajtó a nők foglalkoztatottsága terén: csupán 55 százalékuk van jelen a munkaerőpiacon. A bérszakadék pedig kimutathatóan kéz a kézben nő a részvételi aránnyal. Ha kevés nő dolgozik, köztük jóval nagyobb arányban képviselik a szebbik nemet a tanult réteg képviselői, akik eleve nagyobb fizetést kapnak, ez pedig befolyásolja az átlagot.

Másik romániai jellegzetesség, hogy a munkavállalók mintegy negyede a közszférában dolgozik, ott pedig magas a női képviselet, és ez az egyetlen szektor, ahol átlagosan valóban többet keresnek a nők, mint a férfiak.

Szintén eltorzítja a hivatalos adatokat, hogy nagyon sokan minimálbérrel szerepelnek a kimutatásokban, ami papíron kiegyenlíti a kereseteket, viszont a valóságban sokan több pénzt kapnak – pontosan nem tudni, mennyivel, de itt már szinte biztosan nem a nők felé billen a mérleg nyelve. Mindent összevetve a PwC Románia közölte, hogy saját kutatásaik szerint, a fentebb is említett korrekciókat alkalmazva, Romániában 23,3 százalékos lehet(ett) a bérkülönbség.

Nincs bértitkolózás – lesz bérbalhé?

A két szám közötti jelentős eltérés nyomán felvetődik a kérdés, akkor mennyire lehet komolyan venni a többi Eurostat-adatot. Az viszont megkérdőjelezhetetlen, számos egyéb kutatás, statisztika, tapasztalat bizonyítja, hogy a nők valóban hátrányosan érintettek, rosszabbul keresnek férfi kollégáikhoz képest. Így hát teljesen érthető, miért kívánnak uniós szinten fellépni a hátrányos megkülönböztetés ellen.

Ám a mostani jogszabály rendelkezései láttán mindjárt felmerül, nem okoz-e súlyos belső konfliktusokat a munkaközösségekben a fizetések nyilvánossá tétele, nemcsak nők és férfiak, hanem nők és nők, férfiak és férfiak, tehát akárki és bárki között, diszkrimináció nélkül.

Köztudott, hogy jelenleg a cégek túlnyomó többsége bizalmas információként kezeli alkalmazottai bérezését, sőt sok munkaadó egyenesen titoktartásra kötelezi dolgozóit. Olyan munkaszerződések is léteznek, melyek lehetővé teszik a munkavállaló elbocsátását, ha „elkotyogja” az általa kapott összeget. Ezzel pedig nem feltétlenül, alapértelmezetten a nők elől akarják eltitkolni a férfiak fizetését.

Hiszen például egy állásinterjún egy jobban felkészült, talpraesettebb jelentkező – legyen férfi vagy nő – nagyobb fizetést alkudhat ki, főleg például olyan, számára szerencsés helyzetben, amikor éppen nagyobb, égető szükség van egy hozzá hasonló alkalmazott felvételére. Ilyenkor éppen a belső konfliktusok elkerülése érdekében jobb egy-egy munkáltatónak, ha a kollégák nem tudnak egymás fizetéséről.

Fotó: Jakab Mónika

Igen vagy nem a harmadik nemre?

Mindenesetre – mint az új szabályzatot megvitató csütörtöki EP-s eszmecserén is kiderült – ha az Európai Tanács is hivatalosan jóváhagynia az irányelvet, azt minden tagállamnak köteles átültetnie a nemzeti jogba. A magyar kormány teljes mértékben támogatja a nemi egyenlőségre irányuló törekvéseket – jelentette ki a vitán Kósa Ádám. A Fidesz EP-képviselője azonban az MTI szerint felhívta a figyelmet, hogy az EU „ezt a nemes célt kihasználva jogszabályban kívánja rögzíteni, hogy a nőkön és férfiakon kívül létezik egy harmadik, semleges nem is”.

A képviselő a „nem bináris személyekre” vonatkozó jogok rögzítése kapcsán emelte fel szavát. Amelyről Samira Rafaela (Renew Europe, Hollandia), a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevője úgy nyilatkozott: a nem bináris személyeknek ugyanolyan joguk lesz a tájékoztatáshoz, mint a nőknek és a férfiaknak. „Büszkeséggel tölt el, hogy az irányelv – az európai jogalkotásban most először – az interszekcionális (többszörös) diszkriminációval is foglalkozik, és azt súlyosbító körülményként értékeli a szankciók megállapításakor” – jelentette ki Samira Rafaela.

Kósa Ádám azonban úgy fogalmazott: „hiába iktatjuk törvénybe, hogy a Föld lapos, attól még nem igaz”.

„Az Európai Unió úgy gondolja, hogy ha leírja egy irányelvben, orvostudományi és biológiai kutatások nyomán mára elismert, hogy az ember nemcsak férfi vagy nő lehet, akkor ez igaz lesz” – mondta.

Hozzátette: évtizedek óta azért dolgoznak, hogy a nők is ugyanakkora fizetést kapjanak, mint a férfiak. „Amikor végre célt érhetnénk, akkor arra ébredünk, hogy már nem is az egyforma díjazás áll a viták középpontjában, hanem az, hogy a férfiak férfiak-e és a nők nők-e egyáltalán. Ez nevetséges és abszurd. Sajnos azonban az Európai Unióban ez a kérdés ma fontosabb, mint hogy végre ugyanúgy megbecsüljük a nőket anyagilag” – szögezte le a Fidesz képviselője.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport