Rengeteg pereskedést szülhet a „nyögvenyelősen” haladó, pontatlanságoktól hemzsegő országos kataszteri program

Makkay József 2023. január 27., 08:48 utolsó módosítás: 2023. január 27., 08:49

Bár idén be kellene fejezni az eredetileg nyolcéves időszakra tervezett országos kataszteri programot, a munka csak a felénél tart. Marginean János, a Kolozs megyei Várfalva polgármestere a Krónikának elmondta, az elején örült, hogy felkerültek az államilag támogatott telekkönyvezés listájára, és végre rendeződhetnek a tulajdonviszonyok, de most már el van keseredve, semmi nem úgy halad ugyanis, ahogyan elképzelték. Az önkormányzatoknak egyre több bosszúságot okozó telekkönyvezésben nagyon sok a pontatlanság, ami a lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint perek tízezreit fogja elindítani a romániai bíróságokon.

Rengeteg pereskedést szülhet a „nyögvenyelősen” haladó, pontatlanságoktól hemzsegő országos kataszteri program
galéria
A határrészek apró parcelláinak a felmérése igen pontos munkát követel Fotó: Pinti Attila

Nyolc évvel ezelőtt, 2015. májusában jelent meg a Hivatalos Közlönyben az országos kataszteri és telekkönyvezési programról szóló törvény, amely európai uniós és állami támogatással Románia negyvenmillió, építmény nélküli, illetve építménnyel rendelkező birtokának az ingatlan-nyilvántartását tűzte ki célul 2023 decemberéig. Az első három évben az ingyenes kataszteri program a moldvai és a dél-romániai megyék számára állt rendelkezésre, és az utóbbi öt esztendőben vált elérhetővé az erdélyi önkormányzatok számára is.

Az eredeti tervek megvalósítása azonban messze áll a kitűzött céloktól.

Az európai uniós elvárások alapján született egységes kataszteri program az utóbbi esztendőben tűzoltómunkába csapott át, miután a hatóságok rádöbbentek, hogy a határidők nem tarthatók. Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) honlapján szereplő friss adatok szerint

eddig 20 744 996 birtokot vettek kataszteri nyilvántartásba, ami az összromániai tulajdonok 51,86 százalékát teszi ki.

Nyolc év alatt tehát mindössze a felét sikerül megvalósítani az eredeti telekkönyvezési tervnek.

Kevés fizetségért rossz munka

Mire Erdélyt is elérte a nagy hajrá, az önkormányzatok háza táján lavinaszerűen sokasodnak a gondok. Az országos kataszteri hivatal által meghirdetett pályázatokra kevés földmérő cég jelentkezik. Egy neve elhallgatását kérő szakember – aki cégével topográfiai szolgáltatásokat végez – a Krónikának elmondta, hogy az állami programban nem éri meg részt venni, mert a piaci ár töredékét kapják. ,,Ha valaki magánúton telekel egy földdarabot – attól függően, hogy a parcella hol található –, 500-1000 lej a földmérés díja. Ezzel szemben az államilag finanszírozott programban egy földdarabért kevesebb mint száz lejt fizetnek” – érvelt lapunknak a topográfus, aki portálunknak azt is elmondta, hogy a pályázatokra benevező cégek tapasztalat nélküli, fiatal szakemberekkel dolgoznak, akiknek eleve kisebb a bérezésük, így beleférnek a karcsúsított költségvetésbe. Ennek azonban komoly ára van, mert

megfelelő tapasztalat nélkül nem tudnak minőségi és megbízható munkát végezni.

Marginean János, a Kolozs megyei Várfalva község RMDSZ-es polgármestere nehéz megpróbáltatásnak tartja a falvakban zajló, államilag támogatott telekkönyvezést. Úgy véli, a földmérést végző alkalmazottak és a község lakói „párhuzamos világban élnek”, így nehéz közös nevezőre jutni. A polgármesteri hivatal a hat faluból álló községben – Várfalva, Bágyon, Csegez, Kercsed, Kövend és Székelyhidas – falvanként egy-egy önkormányzati alkalmazottat vagy helyi tanácsost jelölt ki a falu lakói és a földmérők közötti kapcsolattartásra. Az idősebb falubeliek nem tudnak zöldágra vergődni a földmérők által mutogatott rajzokkal. A Fehér megyéből érkező topográfusok így a saját belátásuk szerint készítik el a falvakban található belsőségek, porták kataszteri nyilvántartásba vételét, utána a kültelkek felméréséhez látnak hozzá. Amikor egy-egy falu portáiról elkészül a teljes kataszter, a polgármesteri hivatalban egyeztetést tartanak. Ilyenkor a hivatal munkatársai igyekeznek kiszűrni a hibákat, de sok tévedés így is benne marad, ami a végleges kataszteri nyilvántartást fogja terhelni.

Marginean János szerint a rendszerváltás óta rosszul végzett földmérési, földosztási munka levét isszák most az erdélyi önkormányzatok.

Az ,,ősbűn” a földosztó bizottságok hozzá nem értésében keresendő, ahol falvak tucatjaiban nem akadt hivatásos földmérő szakember, aki szakmai szempontból megalapozta volna a földtörvények gyakorlatba ültetését. A jóhiszemű gazdaemberek tudása kevés volt ehhez. ,,Most döbbenünk rá, hogy mekkora hibákat követtek el. Bágyonban, a Forduló határrészben például úgy osztották ki a birtokleveleket, hogy a földeket nem mérték ki, mert közös művelésben álltak. Kiderült, hogy 22 százalékkal több termőföld szerepel a tulajdonosok birtoklevelén, mint amennyi a valóságban van. Nem merek arra gondolni, hogy más határrészben milyen problémákkal fogunk találkozni” – panaszkodik az 55 százalékban magyar lakosságú aranyosszéki község polgármestere.

Az elöljáró szerint a múltbeli tévedéseket nem lehet tűzoltómunkával jóvátenni. „Az elején örültem, hogy felkerülünk az államilag támogatott telekkönyvezés listájára, és végre rendeződhetnek a tulajdonviszonyok, de most már el vagyok keseredve. Semmi nem úgy halad, ahogyan elképzeltem.

Sokkal többre mentünk volna, ha a polgármesteri hivatal egy hozzáértő topográfust alkalmaz, akivel sorra járjuk a község falvait”

– érvel Marginean János.

Kevés topográfus vállalja az államilag finanszírozott kataszteri programban való részvételt Fotó: Gábos Albin

A ,,többletterületek” sorsa

A szintén Kolozs megyei Tordaszentlászló községben a polgármesteri hivatal alkalmazottját, Bárdos Csaba földügyi referenst kerestük, aki a kataszteri munka alapemberének számít a nyolc faluból – Tordaszentlászló, Magyarfenes, Hasadát, Isztolna, Járarákos, Kisfenes, Magyarléta és Oláhléta – álló községben. Az Isztolnán és Magyarfenesen elkezdett földmérések egyelőre a belterületekre terjednek ki. A polgármesteri hivatal munkatársai közvetlen kapcsolatban állnak a Fehér megyei földmérő cég alkalmazottaival, akik elsőként a román lakosságú kis település, Isztolna belső telkeit mérték fel. A telektulajdonosok a hónap végéig adhatják le a kataszteri eljáráshoz szükséges bizonyító okiratokat – birtoklevél, örökösödési okirat, adás-vételi szerződés (a kézzel írott és közjegyző által nem hitelesített változatot is elfogadják), végrendelet, illetve birtoklevél hiányában a földosztó bizottság döntése – amelyeket a polgármesteri hivatal hitelesít.

Bárdos Csaba tájékoztatása szerint a kataszteri nyilvántartást végző cég drónokkal mérte fel a község területét. A légi felvételekből származó információkat összevetik a kataszteri hivataltól, illetve a tulajdonosoktól érkező adatokkal.

A háromféle adatbázis nyomán születik meg a végleges telekkönyvezés, ez azonban személyes találkozót is feltételez a telektulajdonosokkal.

Tapasztalatok szerint ez utóbbi jön össze a legnehezebben. Ahol idős, nyugdíjas emberek laknak, ott könyebben megoldható, de az aktív lakossággal rendelkező falvakban nehezen boldogulnak, hiszen munkaidőben sokan ingáznak. Az önkormányzat és a földmérő cég közösen keresi annak a lehetőségét, hogy létrejöjjenek a személyes találkozások, hiszen a tulajdonosok jelenléte nélkül nehéz pontos képet kapni egy-egy telekről.

Tordaszentlászló községben is olyan gondok adódnak, amelyek szerte Erdélyben nehezítik a kataszteri munkát. Ezek közül Bárdos Csaba kiemeli az 1947-re visszanyúló terményadót, ami arra késztette a gazdákat, hogy kevesebb szántóterületet jelentsenek be, mint amennyivel a valóságban rendelkeznek. E torzított adatokat rögzítette a termelőszövetkezetek megalakulása idején született mezőgazdasági regiszter, amely az 1991/18-as számú földtörvény alkalmazásához szolgált. A földek kilencvenes évekbeli tulajdonba helyezésekor sok gazda még tisztában volt vele, hogy a valóságban mennyi földje van, így a kommunista regiszterben szereplő adatok helyett a valós számok alapján igényelték vissza jussukat. Az új telekkönyvezési eljárás azonban ezeket a kiskapukat nem ismeri el: a birtokba helyezett földekből a tulajdonos azt tarthatja meg, amennyi a korabeli regiszterben szerepel. A ,,többlettel” a helyi földosztó bizottság rendelkezik, amely kivizsgálja, hogy a gazdának van-e más bizonyítási lehetősége, és ennek alapján eldönti, hogy mi legyen e területek sorsa.

Bárdos Csaba szerint nem könnyű munka az önkormányzatok nyakába szakadó telekkönyvezés, de tapasztalatai szerint a földmérő cégek munkatársai partnerek a megoldások megtalálásában.

Bírósági perek lesznek a földmérési pontatlanságok miatt

Az önkormányzatok megkerülhetetlen szerepét hangsúlyozza dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens, a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének oktatója is. A jogász és földmérő szakember szerint óriási a helyi polgármesteri hivatalok felelőssége, mert a telekkönyvezési akció csak úgy lehet eredményes, ha teljes vállszélességgel odaállnak a más vidékről, más megyéből érkező földmérők mellé, akiknek nincs helyismeretük. Azt az egyetemi oktató is elismeri, hogy számos probléma ezzel együtt sem orvosolható.

A Kolozs megyei kataszteri hivatalban két évtizeden át dolgozó Sztranyiczki Szilárd szerint az országos kataszteri program azért nem lehet sikertörténet, mert a legtöbb községben a munka rosszul és pontatlanul halad. ,,Tapasztalataim szerint

a terepmunka helyett főleg irodából történik a felmérés, ami sok hibalehetőségre ad alkalmat.

Kevés szakembercsapat végez pontos és alapos munkát, a többség összecsapja, hogy túl legyenek rajta. Biztosra vehető, hogy »elégedetlenség-cunamit» fog kiváltani a félresikerült, pontatlan telekkönyvezés” – fogalmazott portálunknak a szakember.

Az is nagy gondot okoz, hogy a falvak határában magánúton már több földtulajdonos telekelte birtokát, így azok a parcellák telekkönyvileg sérthetetlenek és az összes többi kataszteri műveletet ezekhez igazítják. Ha egy-egy ilyen parcella hibás koordinátákkal szerepel a programban, az egész határrész kataszteri rendezése ehhez igazodik. Emiatt fordultak elő olyan esetek Kolozs megyében, hogy egy-egy földtulajdonos parcelláit több száz méteres távolságra tüntették fel valós helyüktől. Sztranyiczki Szilárd szerint ilyen esetekben már csak bírósági úton lehet jogorvoslatot elérni, ami több éves pereskedést jelent. A jogi eljárás azonban csak akkor éri meg, ha a településen magas a földek ára, különben ,,többe kerül a leves, mint a hús”.

A földügyekben jártas kolozsvári jogász, Kiss Júlia is attól tart, hogy

a felgyorsított és pontatlan kataszteri munka miatt a bíróságokat peres keresetekkel fogják elárasztani.

,,Az eddigi tapasztalatatokból látható, hogy sok a pontatlanság, a tévedés, amely korábbi telekkönyveket ír felül. Aki ezzel elégedetlen, nincs más választása, mint bírósághoz fordulni és végijárni a jogorvoslat hosszú útját” – fogalmazott portálunknak a kolozsvári ügyvéd.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport