Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván: az ombodi iskola átnevezésével is etnikai konfliktust szít a liberális polgármester

Zoltán Ildikó , Páva Adorján 2021. április 08., 19:50 utolsó módosítás: 2021. április 09., 10:37

Szatmárpálfalva község relatív többségben lévő magyarsága tehetetlenül nézi, amint Zenoviu Bontea liberális polgármester sorra hozza meg etnikailag megosztó intézkedéseit annak ellenére, hogy a magyarellenes lépések már a parlament plénuma elé is eljutottak. Az elöljáró legutóbb a Soltész János egykori helyi református lelkészről elnevezett ombodi általános iskolát Ion Barbu matematikus nevére keresztelte át, bár utóbbinak semmi köze a javarészt magyarok lakta településhez. Szilágyi Levente helyi RMDSZ-vezető szerint még a kommunizmusban sem zajlott olyan erőszakos elrománosítás, mint most, Bontea „katonai hírszerzési tapasztalattal a háta mögött” nem könnyű ellenfél.

Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván: az ombodi iskola átnevezésével is etnikai konfliktust szít a liberális polgármester
galéria
A Szatmárpálfalvát alkotó községben 48 százalékban élnek magyarok, 41 százalékban románok, 11 százalékban pedig romák Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

Erőltetett elrománosítással, etnikai konfliktus szándékos gerjesztésével vádolja a helyi magyarság Zenoviu Bonteát, Szatmárpálfalva polgármesterét. Ugyanis a liberális elöljáró kezdeményezésére átkeresztelik a Soltész János egykori helyi református lelkészről elnevezett ombodi általános iskolát Ion Barbu matematikus nevére, akinek viszont semmi köze nincs a településhez, a megyéhez. Mindezt olyan körülmények között, hogy

nemcsak a helyi, de a megyei RMDSZ is tiltakozását fejezte ki,

sőt Magyar Lóránd képviselő nemrég a bukaresti parlamentben is felszólalt: politikai nyilatkozatában etnikai konfliktus generálásával vádolta a – magyar érdekképviselethez hasonlóan szintén kormányon lévő – Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben megválasztott polgármestert.

Kisebbségben is tarolt
a polgármester

A második mandátumát taposó Zenoviu Bontea annak ellenére véghez vitte etnikailag megosztó tervét, hogy a románság kisebbségben van a Szatmár megyei közigazgatási egységben: a 2011-es népszámlálási adatok szerint a mintegy 5000 lakossal rendelkező községet 48 százalékban magyarok, 41 százalékban románok, 11 százalékban pedig romák lakják. Csakhogy a magyarság számára kedvező etnikai megoszlás ellenére az RMDSZ-nek egy ideje nem sikerül polgármestert állítania: 

Bontea 2016-ban 38 százalékkal nyerte meg a polgármester-választást, tavaly pedig már 50 százalék feletti eredményt ért el a Szatmárnémetivel szinte összenőtt községben.

Szilágyi Levente, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke 2020-ban csupán 31,5 százalékot kapott a helyhatósági választáson, miközben a cél Pálfalva visszahódítása volt. Hasonló eredményt ért el az RMDSZ listája is, ami öt önkormányzati képviselőt eredményezett a 15 fős helyi tanácsban, és mivel a PNL-nek sikerült nyolc tanácsost bejuttatnia, egyedül is többséget alkot a még két szociáldemokrata (PSD) politikussal kiegészülő testületben.

Kizárólag román nevek

„Ereje teljében” Zenoviu Bontea az év elején határozattervezetet terjesztett elő a község oktatási intézményeinek átkereszteléséről.

A tanácsosok többsége pedig természetesen támogatta az ötletet, miszerint a listán szereplő ombodi Soltész János Általános Iskola Ion Barbu néven működjön tovább.

A mintegy ezer lelkes, hetven százalékban magyarok lakta Ombodon 2009-ben ünnepélyes keretek között nevezték el az iskolát a falu neves szülöttéről, Soltész Jánosról (1838–1908), a helyi református egyházközség egykori lelkészéről, a nagybányai református egyházmegye akkori espereséről, aki 36 éves lelkipásztori tevékenysége során parókiát és iskolát építtetett, és megírta a nagybányai református egyházmegye történetét. Az iskolának azonban Ion Barbu néven kell működnie tovább, annak a román matematikusnak a nevén, aki 1895-ben született Câmpulung Muscelen, és 1961-ben halt meg Bukarestben, tehát semmiféle kötődése nem volt nemhogy Ombodhoz, Pálfalvához, de még a megyéhez sem.

Egyébként a Szatmári Friss Újság korábbi beszámolója szerint a határozattervezetben az ombodi iskola névváltoztatásán kívül a község más intézményei is átesnek a keresztelőn, és mind-mind román nevet kapnak: a szatmárpálfalvai Liviu Rebreanu Általános Iskola, az amaci Nicolae Labiș Általános Iskola, a hiripi Anton Pann Általános Iskola, az ombodi magyar tannyelvű Emil Gârleanu-óvoda, a hiripi Petre Ispirescu-óvoda, a pettyéni magyar tannyelvű George Topârceanu-óvoda, valamint az amaci Ştefan Petrescu-sportterem és a Donca Vasiliu-múzeum.

Zenoviu Bontea Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

Hiába minden tiltakozás

A magyarságot felháborító ombodi átnevezés kapcsán a lakosok semmilyen magyarázatot nem kaptak a kezdeményezés okáról, viszont

sokan arra gyanakodnak, ez többek között azért történhetett, arra lehet „válasz” vagy „bosszú”, hogy 2019-ben a szatmárnémeti 10-es számú tanintézetet átkeresztelték II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának.

Szilágyi Levente, Szatmárpálfalva község RMDSZ-elnöke a Krónikának elmondta, tiltakozásképpen panaszlevelet írtak a polgármesteri hivatalnak és a prefektúrának is. Utóbbitól az a válasz érkezett, hogy amit Zenoviu Bontea tett, teljesen legális, ugyanakkor közigazgatási bíróságon megtámadhatják a döntést, vagy polgári pert indíthatnak ellene. Szilágyi Levente szerint amíg a polgármester nem kap minden szinten törvényességi visszaigazolást, bárki megtámadhatja az átkeresztelést. „Mi mindenképp fontolgatjuk, és az ombodiak is támogatnak ebben” – fogalmazott a politikus.

Elmondása szerint már több éve megromlott a viszonyuk a polgármesterrel, aki mandátuma első évében megszüntette az ombodi magyar iskola önálló jogi státusát, és „hozzácsatolta” Szatmárpálfalvához.

Sikerült úgy mozgatnia a szálakat, hogy a magyarok kisebbségben legyenek, és a szavazásnál ne a mi oldalunkra billenjen a mérleg nyelve. Mindezt a törvényesség határán belül. Azzal is tisztában van, meddig lehet ezt kitolni, napirenden van az adminisztrációval. Bármit megtesz, hogy érvényesítse akaratát”

– panaszolta a pálfalvai RMDSZ elnöke. Aki egy régebbi visszaélésről is beszámolt lapunknak, amikor is a polgármesteri hivatal „bekebelezte” az ombodi egyház birtokát. Az akkori állás szerint szüksége volt az RMDSZ jóváhagyására is, viszont ők nem támogatták. Ezek után Zenoviu Bontea azzal vádolta a magyarokat, hogy akadályozzák a település fejlődését. Hat hónap elteltével sikerült érvényteleníteni a tanácsi határozatot, és visszaszolgáltatni a területet az egyháznak.

Nem látszanak a „föld alatti”
magyar fejlesztések

„2010-ben háromszáz pere futott egyszerre, amiből negyven-ötvenet a családja ellen indított. Ezzel a módszerrel félemlítette meg az embereket, ezért nem mer senki sem tanúskodni ellene. Ő régi PDL-es, még a Vasile Blaga-érából való, illetve a katonai hírszerzéssel a háta mögött nem könnyű ellenfél, ezért is tartott évekig az összeférhetetlenségi ügye.

Szatmárpálfalván jelenleg nagyobb mértékben folyik az elrománosítás, mint a kommunizmus idején. Ő egy céllal volt idetéve”

– állapította meg a Krónikának Szilágyi Levente. 

Felidézte, 1992–2016 között Szatmárpálfalvának Nagy József volt a polgármestere, aki függetlenként indult, és 2000-ben az RMDSZ színeiben folytatta munkáját. Elmondása szerint a „régi éra” polgármesterei nem látványos dolgokat valósítottak meg, viszont annál fontosabbakat. Megyei szinten a község ötödik-hatodik helyen állt ivóvíz- és gázellátás szempontjából. Az ingadozó áramellátást is meg kellett oldani.

„Az emberek ezeket elfelejtik, mert ezek nem olyan dolgok, amik látszanak, mert mind a föld alatt történnek. Ezután jön valaki új, és meglovagolja az Európai Unió által adott támogatásokat, az Országos Vidékfejlesztési Programot (PNDL), a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséget (AFIR). Illetve a legfontosabb, hogy a határőrség berkein belül dolgozott, ott is a »jobbik részen«” – tért át ismét a jelenlegi polgármester bemutatására az RMDSZ helyi vezetője.

Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

„Jóval kevesebben vagyunk,
és jönnek az avasi románok”

Szilágyi úgy véli, az emberek nem akarnak világmegváltó akciókat, bő húszéves RMDSZ-es vezetés után valami mást akartak kipróbálni.

Esélyt adtak a jelenlegi polgármesternek, „amivel nincs baj”, mert fejlesztette a vidéket, viszont Szilágyi szerint az itt élő magyarokkal nem foglalkozik.

 „Ombod túlnyomó többségben magyarok lakta terület, de a Berek utcában aszfalt nincs, az udvarokon áll a víz, mikor esik az eső. Ám a cigánysoron a romáknál le van aszfaltozva. A romáknak biztosítja a szociális segélyt, amivel kézben tartja őket. Pettyénben, Hiripen, illetve Ombodon is van egy ilyen kinevezett roma vezető: az egyiknek boltja van, a másiknak kocsmája, és Bontea hatással tud lenni a roma vezetőkre. Egy dolgot meg kell érteni: a romák nélkül nem lehet megnyerni a választást” – vonta le a következtetést Szilágyi Levente.

Az RMDSZ politikusa felidézte, a tavalyi polgármester-választás alkalmával az RMDSZ színeiben 816 voksot kapott, mialatt Bontea meggyőzte a többi kisebb pártot és a roma lakosokat, hogy az ő nevére nyomják a pecsétet, így nyerte meg a megmérettetést több mint 1300 szavazattal. „Bár lakcíme Pálfalvára szól, a magyar lakosság huszonöt-harminc százaléka külföldön dolgozik, vagy a városban él. Négy év múlva sem fogok tudni 816-nál több szavazatot gyűjteni, mert a négyhektáros parcella, amelyet belterületté nyilvánítottak, három tömbházzal és ötven-hatvan házzal gazdagabb lesz, ami alapból 350–400-zal több lakost jelent, akik nagy része román lesz.

A külföldön dolgozó avasi románok ide fognak jönni

– vázolta pesszimistán a helyzetet a magyar politikus.

Hamarosan népszámlálás lesz, és kíváncsian várom az eredményeket, hogy a statisztikai hivatal adatai szerint mennyivel csökkent a magyar lakosság létszáma. Szerintem már most 15 százalékkal kevesebben vagyunk.”

Harc az egyedüli helyért,
ami összefog

Szatmárpálfalvához még öt falu tartozik: Ombod, Pettyén, Hirip, Amac és Oroszfalva. A polgármesteri hivatal ezek kultúrotthonait felújította. Pálfalva község RMDSZ-elnökének elmondása szerint az ombodiakkal karöltve benyújtottak egy kérvényt, hogy az ombodi kultúrotthont visszaigényeljék a református egyháznak. Három vagy négy éve várják, hogy Bontea elküldjön egy dokumentumot az illetékes bukaresti intézménynek, amely kiadhatna egy iratot, ami segítené az eljárást. „Ő nagyon jól tudja, hogy az ombodi kultúrotthon az egyedüli hely, ami összefogja a magyarságot. Itt megvannak a hagyományok: teabálok, szüreti bálok, tánccsoport és hasonlók. De most nem tudunk hova menni, és a tradíciók őrzése is abbamaradt. A többi faluban hiába vannak felújítva a kultúrotthonok, azok az ő fennhatósága alatt vannak, és soha nem fogja kiadni, hogy bármilyen jellegű bált szervezzünk” – panaszolta Szilágyi Levente.

Elmondása szerint kolozsvári céggel megvizsgáltatták az ombodi kultúrotthon tetőzetét, amely 1960 előttről való – ugyanis Bontea azt állítja, hogy a kommunizmusban építették. „Tanúkat hívtunk a bíróságra, akiknek a 40-es évek végén, 50-es évek elején ott volt a lakodalmuk, tehát nem a kommunizmus ideje alatt lett építve. Most nem tudjuk, mit fogunk tenni, előbb-utóbb civil perre kell mennünk. Ők állítják az övéket, mi a sajátunkat, de így csak az idő múlik” – jellemezte az ellenségeskedést Szilágyi Levente.

Lapunk megkereste az ügyben Szatmárpálfalva polgármesterét is, aki későbbre ígért nyilatkozatot a témában.

Összeférhetetlennek nyilvánították, mégis polgármester maradhatott

Bontea 2012 és 2016 között Pálfalva község alpolgármestereként tevékenykedett. Első évében egy másik munkahelyen is dolgozott, ezt pedig tisztségével összeférhetetlen tevékenységként ítélte meg a feddhetetlenségi ügynökség (ANI). 2018 júniusában prefektusi rendelettel felfüggesztették – akkor már polgármesteri – tisztségéből. Ám Zenoviu Bontea pert indított a prefektusi rendelet ellen, amelyet megnyert a Szatmár megyei törvényszéken. „Egy könyvvizsgáló cégnél dolgozott, amikor még tisztségben volt. Az akkori RMDSZ-tanácsosok meglovagolták ezt a hírt, és »felnyomták« Bonteát. Bukarestben elmarasztalták, de a szatmári bíróságon fellebbezett, és megnyerte a pert. Ki hallott már ilyet?!” – fogalmazott Szilágyi Levente pálfalvi RMDSZ-elnök, kijelentve: „Szatmáron és környékén sem nyerhet senki pert Bontea ellen”. Az ANI egyébként a tavalyi helyhatósági választások után Bontea – és még több mint száz, korábban szintén összeférhetetlennek nyilvánított polgármester – esetében felszólította a hatóságokat, ne igazolják a mandátumát, ez azonban a számára kedvező végleges ítélet alapján mégis megtörtént.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport