Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván: az ombodi iskola átnevezésével is etnikai konfliktust szít a liberális polgármester

Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván: az ombodi iskola átnevezésével is etnikai konfliktust szít a liberális polgármester

A Szatmárpálfalvát alkotó községben 48 százalékban élnek magyarok, 41 százalékban románok, 11 százalékban pedig romák

Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

Szatmárpálfalva község relatív többségben lévő magyarsága tehetetlenül nézi, amint Zenoviu Bontea liberális polgármester sorra hozza meg etnikailag megosztó intézkedéseit annak ellenére, hogy a magyarellenes lépések már a parlament plénuma elé is eljutottak. Az elöljáró legutóbb a Soltész János egykori helyi református lelkészről elnevezett ombodi általános iskolát Ion Barbu matematikus nevére keresztelte át, bár utóbbinak semmi köze a javarészt magyarok lakta településhez. Szilágyi Levente helyi RMDSZ-vezető szerint még a kommunizmusban sem zajlott olyan erőszakos elrománosítás, mint most, Bontea „katonai hírszerzési tapasztalattal a háta mögött” nem könnyű ellenfél.

Zoltán Ildikó

Páva Adorján

2021. április 08., 19:502021. április 08., 19:50

2021. április 09., 10:372021. április 09., 10:37

Erőltetett elrománosítással, etnikai konfliktus szándékos gerjesztésével vádolja a helyi magyarság Zenoviu Bonteát, Szatmárpálfalva polgármesterét. Ugyanis a liberális elöljáró kezdeményezésére átkeresztelik a Soltész János egykori helyi református lelkészről elnevezett ombodi általános iskolát Ion Barbu matematikus nevére, akinek viszont semmi köze nincs a településhez, a megyéhez. Mindezt olyan körülmények között, hogy

nemcsak a helyi, de a megyei RMDSZ is tiltakozását fejezte ki,

sőt Magyar Lóránd képviselő nemrég a bukaresti parlamentben is felszólalt: politikai nyilatkozatában etnikai konfliktus generálásával vádolta a – magyar érdekképviselethez hasonlóan szintén kormányon lévő – Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben megválasztott polgármestert.

Kisebbségben is tarolt
a polgármester

A második mandátumát taposó Zenoviu Bontea annak ellenére véghez vitte etnikailag megosztó tervét, hogy a románság kisebbségben van a Szatmár megyei közigazgatási egységben: a 2011-es népszámlálási adatok szerint a mintegy 5000 lakossal rendelkező községet 48 százalékban magyarok, 41 százalékban románok, 11 százalékban pedig romák lakják. Csakhogy a magyarság számára kedvező etnikai megoszlás ellenére az RMDSZ-nek egy ideje nem sikerül polgármestert állítania: 

Bontea 2016-ban 38 százalékkal nyerte meg a polgármester-választást, tavaly pedig már 50 százalék feletti eredményt ért el a Szatmárnémetivel szinte összenőtt községben.

Szilágyi Levente, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke 2020-ban csupán 31,5 százalékot kapott a helyhatósági választáson, miközben a cél Pálfalva visszahódítása volt. Hasonló eredményt ért el az RMDSZ listája is, ami öt önkormányzati képviselőt eredményezett a 15 fős helyi tanácsban, és mivel a PNL-nek sikerült nyolc tanácsost bejuttatnia, egyedül is többséget alkot a még két szociáldemokrata (PSD) politikussal kiegészülő testületben.

Kizárólag román nevek

„Ereje teljében” Zenoviu Bontea az év elején határozattervezetet terjesztett elő a község oktatási intézményeinek átkereszteléséről.

A tanácsosok többsége pedig természetesen támogatta az ötletet, miszerint a listán szereplő ombodi Soltész János Általános Iskola Ion Barbu néven működjön tovább.

A mintegy ezer lelkes, hetven százalékban magyarok lakta Ombodon 2009-ben ünnepélyes keretek között nevezték el az iskolát a falu neves szülöttéről, Soltész Jánosról (1838–1908), a helyi református egyházközség egykori lelkészéről, a nagybányai református egyházmegye akkori espereséről, aki 36 éves lelkipásztori tevékenysége során parókiát és iskolát építtetett, és megírta a nagybányai református egyházmegye történetét. Az iskolának azonban Ion Barbu néven kell működnie tovább, annak a román matematikusnak a nevén, aki 1895-ben született Câmpulung Muscelen, és 1961-ben halt meg Bukarestben, tehát semmiféle kötődése nem volt nemhogy Ombodhoz, Pálfalvához, de még a megyéhez sem.

Egyébként a Szatmári Friss Újság korábbi beszámolója szerint a határozattervezetben az ombodi iskola névváltoztatásán kívül a község más intézményei is átesnek a keresztelőn, és mind-mind román nevet kapnak: a szatmárpálfalvai Liviu Rebreanu Általános Iskola, az amaci Nicolae Labiș Általános Iskola, a hiripi Anton Pann Általános Iskola, az ombodi magyar tannyelvű Emil Gârleanu-óvoda, a hiripi Petre Ispirescu-óvoda, a pettyéni magyar tannyelvű George Topârceanu-óvoda, valamint az amaci Ştefan Petrescu-sportterem és a Donca Vasiliu-múzeum.

Galéria

Zenoviu Bontea

Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

Hiába minden tiltakozás

A magyarságot felháborító ombodi átnevezés kapcsán a lakosok semmilyen magyarázatot nem kaptak a kezdeményezés okáról, viszont

sokan arra gyanakodnak, ez többek között azért történhetett, arra lehet „válasz” vagy „bosszú”, hogy 2019-ben a szatmárnémeti 10-es számú tanintézetet átkeresztelték II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának.

Szilágyi Levente, Szatmárpálfalva község RMDSZ-elnöke a Krónikának elmondta, tiltakozásképpen panaszlevelet írtak a polgármesteri hivatalnak és a prefektúrának is. Utóbbitól az a válasz érkezett, hogy amit Zenoviu Bontea tett, teljesen legális, ugyanakkor közigazgatási bíróságon megtámadhatják a döntést, vagy polgári pert indíthatnak ellene. Szilágyi Levente szerint amíg a polgármester nem kap minden szinten törvényességi visszaigazolást, bárki megtámadhatja az átkeresztelést. „Mi mindenképp fontolgatjuk, és az ombodiak is támogatnak ebben” – fogalmazott a politikus.

Elmondása szerint már több éve megromlott a viszonyuk a polgármesterrel, aki mandátuma első évében megszüntette az ombodi magyar iskola önálló jogi státusát, és „hozzácsatolta” Szatmárpálfalvához.

Idézet
Sikerült úgy mozgatnia a szálakat, hogy a magyarok kisebbségben legyenek, és a szavazásnál ne a mi oldalunkra billenjen a mérleg nyelve. Mindezt a törvényesség határán belül. Azzal is tisztában van, meddig lehet ezt kitolni, napirenden van az adminisztrációval. Bármit megtesz, hogy érvényesítse akaratát”

– panaszolta a pálfalvai RMDSZ elnöke. Aki egy régebbi visszaélésről is beszámolt lapunknak, amikor is a polgármesteri hivatal „bekebelezte” az ombodi egyház birtokát. Az akkori állás szerint szüksége volt az RMDSZ jóváhagyására is, viszont ők nem támogatták. Ezek után Zenoviu Bontea azzal vádolta a magyarokat, hogy akadályozzák a település fejlődését. Hat hónap elteltével sikerült érvényteleníteni a tanácsi határozatot, és visszaszolgáltatni a területet az egyháznak.

Nem látszanak a „föld alatti”
magyar fejlesztések

„2010-ben háromszáz pere futott egyszerre, amiből negyven-ötvenet a családja ellen indított. Ezzel a módszerrel félemlítette meg az embereket, ezért nem mer senki sem tanúskodni ellene. Ő régi PDL-es, még a Vasile Blaga-érából való, illetve a katonai hírszerzéssel a háta mögött nem könnyű ellenfél, ezért is tartott évekig az összeférhetetlenségi ügye.

Idézet
Szatmárpálfalván jelenleg nagyobb mértékben folyik az elrománosítás, mint a kommunizmus idején. Ő egy céllal volt idetéve”

– állapította meg a Krónikának Szilágyi Levente. 

Felidézte, 1992–2016 között Szatmárpálfalvának Nagy József volt a polgármestere, aki függetlenként indult, és 2000-ben az RMDSZ színeiben folytatta munkáját. Elmondása szerint a „régi éra” polgármesterei nem látványos dolgokat valósítottak meg, viszont annál fontosabbakat. Megyei szinten a község ötödik-hatodik helyen állt ivóvíz- és gázellátás szempontjából. Az ingadozó áramellátást is meg kellett oldani.

„Az emberek ezeket elfelejtik, mert ezek nem olyan dolgok, amik látszanak, mert mind a föld alatt történnek. Ezután jön valaki új, és meglovagolja az Európai Unió által adott támogatásokat, az Országos Vidékfejlesztési Programot (PNDL), a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséget (AFIR). Illetve a legfontosabb, hogy a határőrség berkein belül dolgozott, ott is a »jobbik részen«” – tért át ismét a jelenlegi polgármester bemutatására az RMDSZ helyi vezetője.

Galéria

Fotó: Szatmárpálfalva Polgármesteri Hivatal

„Jóval kevesebben vagyunk,
és jönnek az avasi románok”

Szilágyi úgy véli, az emberek nem akarnak világmegváltó akciókat, bő húszéves RMDSZ-es vezetés után valami mást akartak kipróbálni.

Esélyt adtak a jelenlegi polgármesternek, „amivel nincs baj”, mert fejlesztette a vidéket, viszont Szilágyi szerint az itt élő magyarokkal nem foglalkozik.

 „Ombod túlnyomó többségben magyarok lakta terület, de a Berek utcában aszfalt nincs, az udvarokon áll a víz, mikor esik az eső. Ám a cigánysoron a romáknál le van aszfaltozva. A romáknak biztosítja a szociális segélyt, amivel kézben tartja őket. Pettyénben, Hiripen, illetve Ombodon is van egy ilyen kinevezett roma vezető: az egyiknek boltja van, a másiknak kocsmája, és Bontea hatással tud lenni a roma vezetőkre. Egy dolgot meg kell érteni: a romák nélkül nem lehet megnyerni a választást” – vonta le a következtetést Szilágyi Levente.

Az RMDSZ politikusa felidézte, a tavalyi polgármester-választás alkalmával az RMDSZ színeiben 816 voksot kapott, mialatt Bontea meggyőzte a többi kisebb pártot és a roma lakosokat, hogy az ő nevére nyomják a pecsétet, így nyerte meg a megmérettetést több mint 1300 szavazattal. „Bár lakcíme Pálfalvára szól, a magyar lakosság huszonöt-harminc százaléka külföldön dolgozik, vagy a városban él. Négy év múlva sem fogok tudni 816-nál több szavazatot gyűjteni, mert a négyhektáros parcella, amelyet belterületté nyilvánítottak, három tömbházzal és ötven-hatvan házzal gazdagabb lesz, ami alapból 350–400-zal több lakost jelent, akik nagy része román lesz.

A külföldön dolgozó avasi románok ide fognak jönni

– vázolta pesszimistán a helyzetet a magyar politikus.

Hamarosan népszámlálás lesz, és kíváncsian várom az eredményeket, hogy a statisztikai hivatal adatai szerint mennyivel csökkent a magyar lakosság létszáma. Szerintem már most 15 százalékkal kevesebben vagyunk.”

Harc az egyedüli helyért,
ami összefog

Szatmárpálfalvához még öt falu tartozik: Ombod, Pettyén, Hirip, Amac és Oroszfalva. A polgármesteri hivatal ezek kultúrotthonait felújította. Pálfalva község RMDSZ-elnökének elmondása szerint az ombodiakkal karöltve benyújtottak egy kérvényt, hogy az ombodi kultúrotthont visszaigényeljék a református egyháznak. Három vagy négy éve várják, hogy Bontea elküldjön egy dokumentumot az illetékes bukaresti intézménynek, amely kiadhatna egy iratot, ami segítené az eljárást. „Ő nagyon jól tudja, hogy az ombodi kultúrotthon az egyedüli hely, ami összefogja a magyarságot. Itt megvannak a hagyományok: teabálok, szüreti bálok, tánccsoport és hasonlók. De most nem tudunk hova menni, és a tradíciók őrzése is abbamaradt. A többi faluban hiába vannak felújítva a kultúrotthonok, azok az ő fennhatósága alatt vannak, és soha nem fogja kiadni, hogy bármilyen jellegű bált szervezzünk” – panaszolta Szilágyi Levente.

Elmondása szerint kolozsvári céggel megvizsgáltatták az ombodi kultúrotthon tetőzetét, amely 1960 előttről való – ugyanis Bontea azt állítja, hogy a kommunizmusban építették. „Tanúkat hívtunk a bíróságra, akiknek a 40-es évek végén, 50-es évek elején ott volt a lakodalmuk, tehát nem a kommunizmus ideje alatt lett építve. Most nem tudjuk, mit fogunk tenni, előbb-utóbb civil perre kell mennünk. Ők állítják az övéket, mi a sajátunkat, de így csak az idő múlik” – jellemezte az ellenségeskedést Szilágyi Levente.

Lapunk megkereste az ügyben Szatmárpálfalva polgármesterét is, aki későbbre ígért nyilatkozatot a témában.

Összeférhetetlennek nyilvánították, mégis polgármester maradhatott

Bontea 2012 és 2016 között Pálfalva község alpolgármestereként tevékenykedett. Első évében egy másik munkahelyen is dolgozott, ezt pedig tisztségével összeférhetetlen tevékenységként ítélte meg a feddhetetlenségi ügynökség (ANI). 2018 júniusában prefektusi rendelettel felfüggesztették – akkor már polgármesteri – tisztségéből. Ám Zenoviu Bontea pert indított a prefektusi rendelet ellen, amelyet megnyert a Szatmár megyei törvényszéken. „Egy könyvvizsgáló cégnél dolgozott, amikor még tisztségben volt. Az akkori RMDSZ-tanácsosok meglovagolták ezt a hírt, és »felnyomták« Bonteát. Bukarestben elmarasztalták, de a szatmári bíróságon fellebbezett, és megnyerte a pert. Ki hallott már ilyet?!” – fogalmazott Szilágyi Levente pálfalvi RMDSZ-elnök, kijelentve: „Szatmáron és környékén sem nyerhet senki pert Bontea ellen”. Az ANI egyébként a tavalyi helyhatósági választások után Bontea – és még több mint száz, korábban szintén összeférhetetlennek nyilvánított polgármester – esetében felszólította a hatóságokat, ne igazolják a mandátumát, ez azonban a számára kedvező végleges ítélet alapján mégis megtörtént.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 05., péntek

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek Bolyai János munkássága előtt Kolozsváron

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek a városban született Bolyai János matematikus munkássága előtt Kolozsváron, a belvárosi Bolyai utcában, ahol a világhírű tudós szülőháza is található.

Optikai csalódást előidéző térkövezéssel tisztelegnek Bolyai János munkássága előtt Kolozsváron
2024. április 05., péntek

Ingyen kaphatja meg az aradi önkormányzat a várat, amelybe kulturális központot tervez

Elfogadta a kormány a védelmi minisztérium beadványát, melyben kéri, hogy az aradi régi gáji laktanya a város közvagyonából kerüljön át állami tulajdonba.

Ingyen kaphatja meg az aradi önkormányzat a várat, amelybe kulturális központot tervez
2024. április 05., péntek

Nagyrészt a magyar és szász épített örökséggel kérkedik a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia

Nyolcmillió eurót költenek a Hívogató Románia nevű turisztikai és műemlékvédő megaprojekt 12 útvonalának népszerűsítésére. Az erdélyi magyar kezdeményezésre született programot a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia vívmányaként tálalják.

Nagyrészt a magyar és szász épített örökséggel kérkedik a „több ezer éves történelemmel rendelkező” Románia
2024. április 05., péntek

Kiszabadult a rendszerváltás utáni Románia legrettegettebb sorozatgyilkosa

Huszonöt év rácsok mögött töltött idő után kiszabadult a börtönből pénteken Románia rendszerváltás utáni történetének legrettegettebb sorozatgyilkosa – írja honlapján a Digi 24.

Kiszabadult a rendszerváltás utáni Románia legrettegettebb sorozatgyilkosa
2024. április 05., péntek

Márton Áron-emlékkiállítás nyílik Kolozsváron a Szentegyház utcai egyházművészeti kiállítótérben

Márton Áron püspök tiszteletének szentelt emlékkiállítás nyílik Kolozsváron az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítótérben április 11-én.

Márton Áron-emlékkiállítás nyílik Kolozsváron a Szentegyház utcai egyházművészeti kiállítótérben
2024. április 04., csütörtök

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására

Bár még távol áll attól, hogy összegyűljön a felújításához szükséges teljes összeg, lassan azért haladhatnak a temesvári Hunyadi-kastély restaurációs munkálatai, miután több forrásból sikerült biztosítani a szükséges pénz egy részét.

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására
2024. április 04., csütörtök

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon

Egyre több nagyváradi kérvényezi a fogyatékkal élőknek járó ingyenes parkolókártyát, amely lehetővé teszi számukra, hogy ne kelljen fizetniük a parkolásért a belvárosban, és – szintén ingyen – helyet biztosítsanak az autójuknak otthonuk közelében.

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon
2024. április 04., csütörtök

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében

A Schlauch Lőrinc emlékév keretében csütörtökön együttműködési megállapodást írt alá Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a püspöki palota Schlauch termében.

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében
2024. április 04., csütörtök

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is

Véglegesítette az európai parlamenti választáson induló jelöltjeinek listáját az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén.

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is
2024. április 04., csütörtök

Megvan, mi okozhatta a tömeges fertőzést a temesvári iskolában, 14 diákot még kórházban ápolnak

A Temes megyei egészségügyi igazgatóság csütörtökön megerősítette, hogy norovírusgóc alakult ki a temesvári C.D. Loga főgimnáziumban.

Megvan, mi okozhatta a tömeges fertőzést a temesvári iskolában, 14 diákot még kórházban ápolnak