Következetlen a romániai közoktatás-politika, az elmúlt évek egyenetlenségeit tükrözik a vizsgaeredmények

Kiss Judit 2023. július 04., 18:19 utolsó módosítás: 2023. július 05., 09:43

A romániai közoktatás elmúlt pár évében tapasztalható következetlenségeket, egyenetlenségeket tükrözik az érettségi és kisérettségi – vagyis képességvizsga – eredményei – állapította meg a Krónika megkeresésére Ferencz Salamon Alpár oktatásszakértő. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos alelnöke úgy véli, mindaddig gyengék lesznek a magyar végzősöknek román nyelvből és irodalomból elért eredményei, amíg az új oktatási törvénnyel, az új nemzeti alaptanterv mentén írt tananyagokkal és új tankönyvekkel a rendszer teljes mértékben rá nem fókuszál arra, hogy idegen nyelvként oktassák a románt a kisebbségi gyerekeknek. Az érettségi kapcsán fenntartja, hogy különálló tanulmányi vonalakat kell felépíteni ama gyerekek számára, akik elméleti síkon szeretnének tanulni, illetve azoknak, akik inkább a technikai vonalat választják.

Következetlen a romániai közoktatás-politika, az elmúlt évek egyenetlenségeit tükrözik a vizsgaeredmények
galéria
Fotó: 123RF

Az idei érettségi, valamint a nyolcadikos képességvizsga eredményei is arra világítanak rá, hogy amíg nem lesz kiszámíthatóbb, koherensebb az iskolai elvárásrendszer, addig nem számíthatunk jobb teljesítményekre – jelentette ki a Krónikának Ferencz Salamon Alpár csíkszeredai oktatásszakértő. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos alelnökét arra kértük, elemezze,

értékelje ki nagy vonalakban a most zárult vizsgák hozadékait, illetve mutasson rá, milyen tényezők vezettek szerinte ahhoz, hogy lényegében idén sem javult, sőt helyenként romlott a diákok teljesítménye.

A nyolcadik osztályt végzetteknek csak egyetlen „normális” tanéve volt

Ferencz Salamon Alpár kifejtette, a nyolcadikosok megmérettetését illetően úgy látja, hogy valószínűleg az elkövetkező évek kisérettségi vizsgái esetében is megfigyelhető lesz a jelenség, amely negatívan befolyásolta az idén az átmenési arányokat. „Úgy látom, hogy nem kizárólagos, de nagy mértékben befolyásolták az elmúlt négy esztendő viszontagságai, a következetlen közoktatáspolitika a most nyolcadik osztályt végzett diákok felkészülését. Nekik »normális« tanévük csak az ötödik volt. Rengeteg változás történt:

hatodikban és hetedikben a pandémia időszakában tananyagot csökkentettek, nem egyformán sikerült átadni a különböző környezetekben a gyerekeknek a csökkentett tananyagot sem, a vizsgakövetelmények is átrendeződtek.

Sok vidéki környezetben nem volt meg az online lehetőség a tanulásra, a tananyagnak az úgynevezett kormányzati szinten meghirdetett bepótlása, a felzárkóztatási programok a romániai stílusnak megfelelően nehézkesen működtek” – sorolta az oktatásszakértő. Kifejtette, a következetlenséget az is példázza, hogy a most végzett nyolcadikosok számára a tanév elején visszaállították a pandémia időszaka alatt kivett vizsgatananyagi követelményeket. Továbbá közölték velük, hogy mindazon jegyek, amikért nagyon sok gyerek addig megküzdött más-másfajta környezetben és más-másfajta lehetőségek közepette – nem számítanak be a nyolcadikos médiájukba.

Igazságtalanul megbélyegzett vidéki iskolák

„Ilyen következetlen döntéshozatalok mellett most ne várjunk el jó vizsgaeredményeket. Ráadásul mindehhez hozzájárul az is, hogy

ha megfigyeljük, a kisebbségi oktatás terén a vidéki környezetre nyomódik rá igazságtalanul egyfajta negatív pecsét, hisz itt a számok szintjén nagyobb a sikertelenségi arány – holott nagyon sokat dolgoznak pedagógusok, diákok vidéki környezetben is” – mutatott rá Ferencz Salamon Alpár.

Mint fogalmazott, az elmúlt négy évben – mert összességében legalább az elmúlt négy évet kell vizsgálni – nem teremtődtek méltányos tanulási feltételek vidéki környezetben a gyerekek számára ahhoz, hogy kialakuljon a minőségi, következetes oktatás, sőt bizonyos feltételek még nehezítették is az oktatási folyamatot. „Egyébként vannak helyek, ahol ez a városi környezetre is igaz:

a vidéki környezethez hasonló körülményeik voltak azoknak a városi gyerekeknek is, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, szegénységben vagy mélyszegénységben élnek, esetleg szétesőben lévő családi környezetből származnak” – mutatott rá az oktatásszakértő.

Speciális román tanítás: nem elég bevezetni a tananyagot, képezni is kell a pedagógusokat

Ferencz Salamon Alpár kitért annak okaira is, hogy a magyar végzősöknek nem elég jók a román nyelv és -irodalomból elért eredményei. „Sajnos a jelek szerint még jó ideig a jelenleg érvényes jelenség lesz megfigyelhető. Egészen addig, amíg az új törvénnyel, egy új nemzeti alaptanterv mentén írt tananyagokkal és új tankönyvekkel a rendszer teljes mértékben rá nem fókuszál arra, hogy idegen nyelvként oktassák a románt a kisebbségi gyerekeknek, sajátos idegennyelv-oktatási módszertannal” – emelte ki a szakértő.

Hozzátette, bár zajlik a tanárok továbbképzése, nagyon rövid idő áll rendelkezésre, ezért nem várható el, hogy ez középtávon pozitívan befolyásolja a kisérettségi eredményeket – hisz ahhoz sokkal többre van szükség. A kisebbségi diákok számára összeállított speciális román nyelv- és irodalom tananyagot a mostani tizedikesek számára kezdték először bevezetni, azóta fokozatosan vezették be – de ez még mindig nem jelent érdemi elmozdulást az idegennyelv-oktatás irányába.

Ez rendszerszintű eredményeket még nem tud produkálni, azért sem, mert tizenegy évvel ezelőtt úgy vezették be a tananyagokat, hogy az abban dolgozó pedagógusokat a szükséges, sajátos szemlélet tekintetében alapjáratban nem képezte ki a rendszer.

Most zajlik egy képzés – amiben egyébként a Csíkszeredai Pedagógusok Háza is partner – a minisztérium kezdeményezésére, de az idő rövidsége miatt, ami alatt a pályázat zajlik, nem tudja átfogni azoknak a pedagógusoknak a teljes társadalmát, akik előkészítőtől egészen a középiskoláig román nyelvet oktatnak” – hívta fel a figyelmet az oktatásszakértő.

Fotó: Gecse Noémi

Ferencz Salamon Alpár kérdésünkre arról is beszélt, hogy

a sajátos idegennyelv-oktatás tulajdonképpen nemcsak oktatási mód, hanem egyfajta szemlélet, amit be kell járatni a pedagógiai gyakorlatba, és csak azután lehet majd érdemleges eredményeket elvárni.

„Ezt csak azután lehet megvalósítani, ha a pedagógiai gyakorlatot összehangolják a rendelkezésre álló, következetesen ennek a szemléletnek a mentén kiépített tananyagokkal, segédanyagokkal, tankönyvekkel. És ez akkor fog eredményeket produkálni, ha lesz konszenzus a szakmában is, valamint ha ebben a szemléletben a teljesség igényével mind kiképzik a pedagógusokat” – emelte ki az oktatásszakértő. Úgy fogalmazott, az elmúlt évtized gyakorlata, tapasztalata bebizonyította, hogy nem elég bevezetni egy tananyagot, mert tovább is kell képezni a tanárokat.

Viszont amennyiben késve részesülnek képzésben a pedagógusok, „magunk előtt tolunk egy problémát”, ha viszont elkezdik képezni a tanárokat, akkor is el kell telnie egy bizonyos időszaknak, amíg ez a szemlélet meghonosodik.

Vagy könnyű, vagy nehéz: sose adnak közepes tételeket

Visszatérve a képességvizsga eredményeire: jelen körülményeket tekintve a szakértő nem tartja meglepőnek ezeket. Már csak azért is, mert nincs lényeges, előremozduló változás e tekintetben. „Szeretném kihangsúlyozni: szomorú, hogy ezekkel a gyerekekkel és pedagógusokkal már majdnem tíz esztendeje – és ezt összességében mondom, nemcsak a román nyelv oktatására vonatkoztatom –

ezt a fajta »csiki-csuki játékot« játssza a rendszer: bevezetnek valamit, aztán kiderítik, hogy az nem kell, kivesznek valamit a tananyagból, betesznek valamit a tananyagba, utolsó percben módosítanak követelményeket, tananyagokat, szempontokat, szemléleteket” – állapította meg az oktatásszakértő.

Mint sorolta, az elmúlt időszakban az is változott, hogy mit számítanak bele a nyolcadikosok átlagába, így a többi tantárgyat nem nagyon lehetett komolyan vetetni a gyerekekkel – szóval amíg ilyen folyamatos bizonytalanság, hullámzás tapasztalható, addig mindig ilyen eredmények fognak születni. „Amíg egy következetes, koherens tananyagi, értékelési közoktatáspolitika meg nem valósul, nem lehet jobb eredményekre számítani” – szögezte le Ferencz Salamon Alpár. Az oktatásszakértő arra is kitért, érdemes figyelembe venni a vizsgatételek nehézségének kérdését is.

„Ez a nehézség a nagyon könnyű és közepestől a nagyon-nehéz–közepesig változott.

Úgymond valós közepes tételt, amit egy közepes tanuló kompetenciáira és befogadóképességére állítanak be, a romániai közoktatási rendszer még nem állított elő. Szóval ezen is érdemes elgondolkozni” – hívta fel a figyelmet.

Vidéki és urbánus környezet: mintha a paralimpikonokat olimpikonokkal versenyeztetnék

Kérdésünkre az érettségi eredményeire is reflektált Ferencz Salamon Alpár. Mint mondta, e tekintetben is hasonló a helyzet, mint a képességvizsgák esetében. „Nézzük meg azokat a tanintézeteket, amelyek hátrányos helyzetből indulnak: ezek vagy vidéki iskolák, vagy technológiai profilúak, esetleg mindkettő. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az érettségi követelményrendszere nincsen a valós, az illető iskola profilját és célkitűzéseit, rendeltetését szolgáló módon igazítva” – hívta fel a figyelmet a szakember. Kifejtette, sok esetben hátrányos helyzetbe kerülnek azok a gyerekek, akik technológiai oktatásban részesülnek, akik vidéki iskolába járnak, vagy olyan városi környezetben, ahol szociálisan elmaradott helyzetben vannak. De ide tartoznak azok a környezetek is, ahol az ipar, vagy az erős ipar nincs jelen – és sok minden függ az illető megye, település szerkezetétől is, valamint természetesen a kisebbségi oktatás is hátrányos helyzetbe kerül a román nyelv oktatásának sorozatos problémái miatt.

Egy főként rurális gazdaságszerkezetű megye, mint amilyen például Hargita, egyszerűen nem tud versenyezni egy iparibb, fejlettebb, urbánusabb településekkel rendelkező megyével, mint amilyen mondjuk Kolozs vagy Brassó.

Ez olyan, mintha az almát a körtéhez hasonlítanánk, vagy pont olyan igazságtalan, mintha ugyanott versenyeztetnénk az olimpikont a paralimpikonnal” – fogalmazott Ferencz Salamon Alpár.

Képünk illusztráció Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Mindenkit ugyanoda terelnek: nem méltányosak a feltételek

Az érettségi kapcsán a szakértő fenntartja, hogy különálló tanulmányi vonalakat kell felépíteni ama gyerekek számára, akik elméleti síkon szeretnének tanulni, illetve azoknak, akik inkább a technikai vonalat választják.

„Ezt meg kell erősíteni pályaorientációval már ötödik osztálytól fölfelé, hogy a választás tudatosabb lehessen. Mert ha tudatosabb a választás, erősebb a gyerek motivációja is, és így természetesen kevesebb a kudarcélmény, mint akkor, ha elméleti líceumba kerül be a diák, ahol nem tudja megállni a helyét.

Így átjárhatóságot biztosító rendszer épülhetne ki” – mondta a szakértő. Hozzátette, ily módon a mérést az elméleti és technológiai jellegű oktatás esetében is a megfelelő követelményekhez kell igazítani. „Sajnos addig, amíg mindenkit bizonyos mértékig ugyanabba a csatornába terelnek, nem méltányosak a feltételek. Amíg ez meg nem változik, addig az eredmények is hasonlóak lesznek, mint a mostaniak, és az egész rendszer nem lesz megbízható, előre kiszámítható. Ezen nagyon el kéne gondolkozniuk a döntéshozóknak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor gondolkoznak el azon is, hogy az oktatás minőségének milyen mértékben fokmérője a kisérettségi és az érettségi egy adott tanintézetben” – hívta fel a figyelmet az RMPSZ országos alelnöke.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport