Iskolabuktatás: eljárást indított a nép ügyvédje, mivel sérülhet az oktatáshoz való jog

Páva Adorján 2019. szeptember 26., 18:49 utolsó módosítás: 2019. szeptember 27., 09:19

Magyarázatot vár a tanügyminisztériumtól a nép ügyvédjének hivatala annak a rendeletnek az ügyében, amely szerint nem indíthatnak kilencedik osztályt a nyári érettségin kivétel nélkül bukott diákokat „szállító” középiskolák. Molnár Zsolt helyettes ombudsman szerint több sebből vérzik az intézkedés.

Lépcsőzetes leépülés. A minisztériumi rendelet osztályokat és végső soron iskolákat szüntetne meg (képünk illusztráció) Fotó: Gábos Albin

Hivatalból eljárást indított a nép ügyvédjének hivatala az oktatási minisztérium minap érvénybe lépett, az érettségi vizsgán teljesen eredménytelen iskolákat „megbuktató” rendelete ügyében – tájékoztatta a Krónikát Molnár Zsolt helyettes ombudsman. A vitatott rendelet szerint

már a következő tanévtől nem indíthatnak kilencedik osztályt azokban a közép- és szakiskolákban, ahol idén nyáron egyetlen értettségizőnek sem sikerült a vizsgája.

Az intézkedés heves reakciókat váltott ki az érintett tanintézetek képviselőiből, akik közül sokan csak a sajtóból értesültek az új szabály bevezetéséről. Illetékesek arra figyelmeztettek, hogy például Hargita megyében öt középiskolában senkinek nem sikerült az érettségije a június–júliusi vizsgasorozaton, a pótérettségin azonban több tanintézetben is javítottak az átmenési arányon, de ez az eredmény mégsem számít a korlátozás elrendelésekor. Így pedig felvetődik a kérdés, hogy akkor egyáltalán érvényes-e ezen diákok pótérettségin megszerzett oklevele. Ugyanakkor az érintettek azt is érthetetlennek tartják, hogyan lehet csupán egyetlen tanév eredményei alapján megítélni, „leradírozni” egy iskolát.

Molnár Zsolt lapunknak úgy fogalmazott: a beiskolázási tervek elkészítéséről szóló módszertan, amelyet miniszteri rendelettel ültetett gyakorlatba a tanügyi tárca, téves módon kapcsolja össze a líceumi és szakiskolai osztályok számát az érettségin elért eredményekkel. A helyettes ombudsman jelenlegi információi szerint a minisztérium által bevezetett megszorítás 23 megyében 43 tanintézetet érint.

Az oktatáshoz való jog kiemelt helyet foglal el az alapvető emberi jogok sorában, számos nemzetközi egyezmény írja elő az oktatáshoz való hozzáférés jogát. A miniszteri rendelet e nemzetközileg elismert elvnek mond ellent, hiszen osztályokat, és végső soron iskolákat szüntetne meg.

Ezzel pedig számos diák számára csökkentené vagy teljesen ellehetetlenítené az oktatáshoz való hozzáférést” – fejtette ki Molnár Zsolt. A nép ügyvédjének helyettese hozzátette, mindez abban a Romániában történne meg, ahol még mindig komoly gondot jelent a korai iskolaelhagyás. Bár a jelenséget számos szociális és társadalmi tényező befolyásolja, félő, hogy a középiskolai helyek korlátozása tovább súlyosbítaná a helyzetet – hangsúlyozta a Molnár Zsolt.

„Az Európai Unió Alapjogi Chartája előírja, hogy az oktatáshoz való jog magában foglalja a kötelező oktatási időszak ingyenes elvégzésének lehetőségét.

Közismert, hogy Romániában az első 10 osztály kötelező, tehát a líceumi osztályok számának csökkentése bizonyos esetekben a kötelező tanulási időszakhoz való hozzáférést is sérti”

– mutatott rá a helyettes ombudsman. Emlékeztetett: a tanügyi törvény azt mondja ki, hogy a középiskolai tanulmányok végeztével a diákok az elvégzett osztályok számát igazoló oklevélben részesülnek, és ezen diploma birtokában jelentkezhetnek az érettségi vizsgára, ha úgy döntenek, hogy részt szeretnének venni rajta.

„A tizenkettedikes diploma szerves része a iskolai tanulmányok elvégzését igazoló iratcsomagnak, ugyanakkor nem egyenértékű az érettségi diplomával. Ilyen körülmények között úgy véljük, hogy nem az érettségi vizsga sikeressége a líceumi oktatás fokmérője, hanem az elvégzett osztályok száma. Mindezek ismeretében arra kértük a minisztériumot, hogy fejtse ki álláspontját a kérdésben. A nép ügyvédje a beérkező válasz tükrében fogalmazza majd meg ajánlásait” – ismertette Molnár Zsolt a hivatalból indított eljárás első lépését.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat