„A magyarok 1918 előtti hibáit ismétlik meg a románok” – Demkó Attila a magyar–román ügy geopolitikai vetületeiről

Rostás Szabolcs 2019. szeptember 16., 14:28 utolsó módosítás: 2019. szeptember 16., 15:15

A bukaresti propaganda ellenére Romániában nem rendezett a magyarkérdés, és nem is lehet az, amíg nem adják meg az autonómiát, ami nélkül nincs biztosítéka a magyar megmaradásnak – állapította meg a Krónikának adott interjúban Demkó Attila budapesti biztonságpolitikai szakértő. A tavaly a székely szabadság napjára időzítve napvilágot látott, Magyarországon sikerkönyvvé vált, kötelező olvasmánynak is nevezett Máglyatűz című geopolitikai thriller (akkor még David Autere álnéven publikáló) szerzője úgy véli, nem sok hiányzott, hogy az úzvölgyi események ne eszkalálódjanak véres konfliktussá, ugyanakkor kifejti azt is, milyen mértékben foglalkoztatja a nagyhatalmakat a magyar–román kérdés.

„A magyarok 1918 előtti hibáit ismétlik meg a románok” – Demkó Attila a magyar–román ügy geopolitikai vetületeiről
galéria
Demkó Attila: voltak ugyan gesztusok román részről, csakhogy ez kevés a valódi megegyezés létrejöttéhez Fotó: Máglyatűz.hu

– Érte-e bármilyen kellemetlenség a román hatóságok részéről, amikor könyve bemutatása céljából az elmúlt időszakban többször is megfordult Erdélyben? Nem merült fel gond például a határátkelésnél?

– Nem, mert szerintem elég bölcsek ahhoz, hogy belássák, nem érdekük ezzel így, retorziók bevetésével foglalkozni, csak tovább növelnék a figyelmet a Máglyatűzre. Annyira viszont sajnos nem bölcsek, hogy rájöjjenek, mégis érdekük lenne a tanulságokat megfogadni abból, hogy van itt egy probléma. Ám nem én vagyok a probléma, és nem is ez a könyv.

– Már csak azért is kérdezem, mivel a Máglyatűz hűen és kendőzetlenül leírja, miként viszonyul a bukaresti hatalom az erdélyi magyarok jogköveteléseihez, fiktív elemeket valós történetekkel vegyítve mutatja be Romániának az 1,2 milliós nemzeti közösséghez való viszonyulását. Másokat ennél kevesebbért is kitiltottak már az országból.

– Egyelőre nem történtek retorziók, viszont nagyon jól tudják, hogy elég sok kapcsolatom van a világban, és ha velem ilyesmi történne, annak Budapesten túl is lenne lenyomata. Ettől függetlenül megléphetik, számolok azzal, hogy egy nap nem engednek be Erdélybe. Holott nem a románok provokálása a célom, hanem hogy felhívjam a figyelmet egy problémára. Arra, amelyről számtalan román őszintén azt hiszi, hogy nem létezik, mert európai szinten megoldották a kérdést, mások pedig úgy gondolják, hogy már eddig is túl sokat adtak, tekintettel a magyarság 1918 előtti, szerintük „rettenetes” viselkedésére. Látni kell, hogy részben az 1918 előtt a románokat a magyarok részéről valóban sújtó megkülönböztetés, de elsősorban az elképesztő történelemhamisítás és propaganda miatt a románság jelentős részében rendkívül sötét kép él a magyar időkről. Sokan túlzásnak vélik a magyar közösségnek eddig nyújtott jogokat is.

Csupán a románok kis része érti a helyzetet, és látja be, hogy tenni kellene valamit, de még eme szűk réteg számára sem nyilvánvalóak a potenciális veszélyek. Ugyanis nemcsak rólunk van szó, ez nem magyar–román kapcsolatrendszer csupán, nem légüres térben élünk.

A két nép viszonya geopolitikai szintű kérdés is, a térség egyre inkább kezd geopolitikai küzdelem tere lenni.

– A geopolitikai thrillerként meghatározható műfajban megírt könyv alapmotívuma, hogy véres konfliktus robbant ki Erdélyben románok és magyarok között, amelyhez hasonlóra 1990-ben Marosvásárhelyen volt példa a fekete március idején. Mi volt az alapvető cél a könyv megírásakor? Bemutatni az erdélyi magyarok helyzetét, felhívni a figyelmet a romániai nemzetiségi kérdés megoldatlanságára, esetleg geopolitikai kontextusba helyezni azt, hogy az ilyen gócpontokkal kezdeni kell valamit?

– Ez mind. Részben az volt a célom, hogy bemutassam a mai magyarországi közönség számára ezt a kérdést, másrészt az is, hogy a Kárpát-medence egyes területein élő nemzetrészek megismerjék egymás helyzetét, éppen ezért esik szó a kulcsfontosságú erdélyi vonulat mellett Délvidékről, Felvidékről, sőt Kárpátaljáról is. Reménykedem benne, hogy a már majdnem kész angol fordítás után egy nap megszületik a Máglyatűz román fordítása is, amely nyilván jobban el fogja magyarázni majd a történéseket, hiszen kontextusában se a románok, se az amerikaiak nem értenek meg sok mindent.

A románok azért, mert nem tanítják meg nekik a valódi történelmüket, az angolszász világban meg senkit nem érdekel, hogy mi történt. Hármas cél vezérelt: a magyarországi társadalom tájékoztatása, a határon túlra „került” magyar közösségek egymással való megismertetése, továbbá hogy kerüljön kicsit fókuszba Nyugaton a magyar–román, a magyar–szlovák, valamint valamilyen szinten a délszláv problémakör. Ez többnyire megvalósult, hiszen a Délvidéken kívül a Máglyatűz a Kárpát-medence valamennyi nagy magyar közösségéhez eljutott már, valamint külföldön is volt visszhangja.

Fotó: Rostás Szabolcs

– Könyvének főhősei a szó szoros értelmében harcolnak az erdélyi magyarok jogaiért, erőszakkal – robbantással, vadászgép lelövésével, politikus likvidálásával stb. – megtorolva a többségi hatalom elnyomását és visszaéléseit. A Máglyatűz többek között ezáltal is azt üzeni, hogy az elmúlt harminc évben folytatott, az apró lépésekre és a bukaresti kormányokkal folytatott alkudozásokra alapozó erdélyi magyar politika kudarcot vallott, kibékíthetetlen ellentét dúl a két fél között. Ennyire borúlátó a román–magyar kérdés rendezésének esélyeit illetően?

– Fontos leszögezni, hogy a könyvben ábrázolt állapotokhoz képest a jelenlegi helyzet még az úzvölgyi katonai temető körüli történésekkel, valamint az összes többi, a Máglyatűz megjelenése óta eltelt időszakban bekövetkezett, rendkívül negatív eseménnyel együtt is jobb.

A könyv nem a mai Romániáról szól, még nem tartunk ott, azt gondolom, továbbra is van esély arra, hogy békésen rendezzük a dolgainkat, ezen dolgozni kell. De ha azt gondoljuk, amit a román politika folyamatosan hangoztat, és Klaus Johannis államfő is ezt mondta nemrégiben, mégpedig hogy ezek rendezettek, akkor nem a valóságból indulunk ki.

Merthogy a magyar–román ügy nem rendezett, és ez az alapkérdése a könyvnek. Úgy látom, hogy a rendezés elsősorban a román félen múlik. Említette Marosvásárhelyt. Nos a magyarság 1990-ben is kinyújtotta a kezét, cserébe kapta a fekete márciust. Magyarország a NATO-tagsága elnyerése után támogatta Romániának a katonai szövetséghez, majd az Európai Unióhoz való csatlakozását. Cserébe nagyon keveset kaptunk a román ígéretekhez képest, azt is sokszor felemásan. Mostanában pedig elkezdték visszavenni azt is, amit adtak. Persze nem mondhatjuk, hogy nem történt előrelépés az elmúlt harminc évben – a Ceaușescu-időszakban nyilván nem lehetne mondjuk magyar napokat rendezni Kolozsváron, ahol magyar konzulátus se működhetne –, voltak gesztusok román részről is, csakhogy ez kevés a valódi megegyezés létrejöttéhez.

Mégsem látom kikerülhetetlenül konfliktushoz vezető problémának a mostani helyzetet, van lehetőség a megbékélésre, mert Magyarország és az erdélyi magyarság nyitott.

A valódi megbékélés nagyon is román érdek, mert a geopolitikai konfliktusok legnagyobb vesztese Románia lehet. Miközben a Máglyatűz a romániai belső folyamatokról is szól, arról, hogy bizonyos román körökben ismét előveszik a magyarkártyát, a fő vonala mégis az, hogy mindezt kintről, külföldről is látják, és ki is használják.

A románokkal abból kiindulva kell tárgyalni, hogy állításukkal ellentétben a magyarkérdés nem rendezett, és nem is lehet az, amíg nincs autonómia – ráadásul területi önrendelkezésről nemcsak a Székelyföld, hanem a Partium magyar többségű részeinek esetében is beszélni kell –, egész egyszerűen azért, mert e nélkül nincs biztosítéka a magyar megmaradásnak. Látjuk, hogy bármi visszavehető, éppen ezért amíg nem léteznek alkotmányos szinten rögzített biztosítékok, amiket nem tudnak egyszerű jogszabályi döntéssel megváltoztatni, addig nem lehet rendezettnek tekinteni a kérdést.

Nyilván nem az én tisztem megítélni, de az erdélyi magyar közösségben egyre inkább látható az RMDSZ politikájából való kiábrándulás. Az elmúlt választásokon is láttuk, hogy lefelé halad az alakulat. Rengeteg embertől hallom Partiumtól Székelyföldig, hogy – idézem – „már befogott orral, félrefordított fejjel” szavaznak az emberek az RMDSZ-re, ezért a vezetőknek el kellene gondolkodnia azon, hogy miért és mennyi támogatót veszítettek el. Lehet, hogy a lassú építkezés politikája inkább a lassú lemorzsolódásé: ha öt kis lépést teszünk előre, és két nagyot hátra, akkor ugyanott vagy hátrébb vagyunk. Az erdélyi magyarságban szó szerint egymillió különféle vélemény van a kérdésről, de ahogy érzékelem, egyre kevesebben gondolják, hogy a jelen politika biztosítaná a magyar közösség fennmaradását.

Fotó: Máglyatűz.hu

– Akkor feltételezem, hogy nem volt véletlen a könyv megjelenésének időzítése éppen a székely szabadság napjára, amely már egybeforrt a székelyföldi, erdélyi autonómiatörekvésekkel.

– Pontosan. A magyar–román megbékélés kizárólag az autonómián, valamint a magyarság nemzetként, nem pedig kisebbségként történő elismerésén alapulhat. Mert a magyarság Erdélyben nem kisebbség, hanem nemzet.

Kétségtelenül hiba volt, hogy 1918 előtt a románokat nem ismertük el nemzetként, csak kisebbségként, és a románok éppen ezt a magyar hibát ismétlik most meg. Holott Erdély elképzelhetetlen az ezer éve itt élő magyarok nélkül, akikhez a régió kulturális, építészeti értékeinek nagyobbik része fűződik történelmileg.

A románok elé kell tárni, hogy Románia éppen azokat a hibákat követi el, mint 1918 előtt Magyarország, akár tetszik nekik, akár nem.

– A könyve alapján is nyilvánvaló, ami a romániai magyarok számára több évtizedes tapasztalat: a nagyhatalmakat jobbára csak olyan értelemben érdekli a kisebbségbe szakadt magyarok sorsa, hogy miként használhatják ki a saját érdekeik mentén. Miként lehetne mégis érzékennyé tenni Washingtont, Londont és Berlint a trianoni igazságtalanságból fakadó problémák megoldása iránt?

– Én a racionális mezőre próbálom terelni a magyar érvelést, hangsúlyozva, hogy a valódi magyar–román rendezés nyugati, NATO- és EU-érdek. Látni kell, hogy az Egyesült Államoknak globális hatalomként sok húsba vágóbb problémája is akad, mint az erdélyi magyarság kérdése.

A magyarság megmaradása rajtunk kívül senki mást nem érdekel, még Németországot, Franciaországot se, Amerikában pedig senkit nem foglalkoztat, hogy lesz-e száz év múlva magyar szó Kolozsváron. Legyünk őszinték: bennünket mennyire érdekel a navahó indiánok vagy a Dél-Amerikában élő kisebbségi csoportok sorsa?

Az viszont az Egyesült Államokban is érdekel komoly embereket – tudom, mert meghallgattak –, hogy az amerikai szövetségi rendszernek ez a része milyen állapotban lesz öt vagy tíz év múlva. Másokat még jobban érdekli a kérdés – önérdekből. Oroszország például láthatóan figyel Erdélyre – persze nem biztos, hogy a mi kedvünkért. A könyv elején szereplő, a II. világháború utáni rendezés eredményeinek esetleges felülvizsgálatáról szóló, Vlagyimir Putyintól származó idézetet nem én találtam ki, az valós, és az is üzenetértékű, amikor elneveznek Erdélyről egy orosz ezredet, vagy amikor Vlagyimir Zsirinovszkij kijelent dolgokat.

Romániának azért elég sok üzenetet küldtek az utóbbi időben az oroszok, akiknek nem kell felhívni a figyelmét a román–magyar kérdésre, az amerikaiaknak, angolszászoknak viszont igen.

Washingtont kizárólag az érdekli, hogy milyen állapotban vannak a befektetései, a katonai támaszpontjai. Ha az amerikaiak azt látják, hogy az általuk épített szövetségi rendszer megbontható, akkor már ők is érdeklődni kezdenek. Márpedig az úzvölgyi események eljutottak egy olyan szintre, amelynek alapján talán már felfogták: ha ott valami elfajul, akkor halottak is lehettek volna. Az igazságtalanság geopolitikailag értelmezhetetlen fogalom, az igazság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés, ami viszont száz év elteltével semmilyen szerepet nem játszik.

Lloyd George nagy problémának nevezhette, hogy az első világháború után úgy adtak oda hárommillió magyart a szomszédos országoknak, mint egy marhacsordát, de ez ma már egy brit miniszterelnöknek eszébe se fog jutni. Egy brit, német vagy amerikai politikus esetleg azt veti fel, hogy itt van ez a két ország, amibe sokat fektettünk, és nehogy már egymásnak essenek, nézzük meg, mi történik valójában. És akkor ki fog derülni az úgymond magyar igazság, hogy mi eddig rendkívül türelmesek, kompromisszumkészek, béketűrőek voltunk a románokkal, szerbekkel, ukránokkal, szlovákokkal, de nem biztos, hogy mindig mindenki ilyen béketűrő lesz, és nem csúszik el valami akár egy véletlen folytán.

Nem állítom, hogy valaki feltétlenül tervez valamit, de képzeljük el, mi történik, ha valaki visszaüt az Úzvölgyében, amiből újabb és újabb visszaütés lesz, majd emberek halnak meg. Ez megtörténhet. Éppen azért beszéltem erről a székely szabadság napjának apropóján, mert ez az egyik legeklatánsabb példája az ütközésnek, a székelyek szabadsága és autonómiája olyan cél és szimbólum, ami a leginkább zavarja a román közvéleményt.

Fotó: Rostás Szabolcs

– Mivel magyarázza azt a kettősséget, hogy miközben Románia elutasítja az autonómiát, kifejezetten igényt formál azzal a Moldovai Köztársasággal való egyesülésre, ahol a szakadár Transznisztria három évtizede befagyott gócpont, Gagauzia pedig éppenséggel autonóm terület?

– A telhetetlenség 1918-ban is jellemzője volt a román politikának, messze túl kívántak terjeszkedni a román többségű etnikai területeken. Egyébként napjaink magyar–román konfliktusának éppen ez az egyik alapja. Nem mondom, hogy Dél-Erdély vagy Máramaros nem volt román többségű, ám a Románia által bekebelezett régiók közül nagyon sok nem volt az, sőt Románia még ennél is többet akart, ismerjük a Tiszáról való álmodozást.

Ehhez képest a moldovai egyesülés vágya nem is olyan telhetetlen, szerintem azonban illúzió azt gondolniuk, hogy a moldovai–román egyesülés egy napon bekövetkezhet úgy, hogy a gagauzoktól elveszik az autonómiát, miközben a székelyeknek nem adnak, és mindez majd békésen fog végbemenni.

Tehát vagy csak szólam számukra az egyesülés, amit nem akarnak igazán, vagy ha valóban akarnák, akkor az első dolog az lenne, hogy megadják a székely és partiumi autonómiát, és geopolitikai szempontból is kiegyeznének a magyarokkal, hogy Magyarország stabil háttér legyen Románia mögött. Na és persze azért is, hogy a Moldovában élő gagauzok, bolgárok, oroszok, ukránok ne rettegjenek Nagy-Romániától, amely gyűlölt emlék a Besszarábiában élő kisebbségek számára.

Noha Románia irtózatos pénzeket fektet annak bizonygatásába, hogy 1920 és 1940 között micsoda Kánaán volt Nagy-Románia része lenni, ezt ők nem úgy élték meg. Románia nem volt igazán sikeres Besszarábiában, és ahhoz, hogy vonzó legyen a Moldovában élők számára, változtatnia kellene azon, ahogy most kinéz. A román politikára sajnos az jellemző, hogy szerinte mindig igaza van és nem igazán akarja beleélni magát a mások helyzetébe, újabban pedig létezik egy olyan tudat is, hogy az Egyesült Államok mögötte áll. Még ha Donald Trump csak vicces gesztusnak, ajándéknak szánta a Klaus Johannisnak a Fehér Házban átnyújtott, Make Romania Great Again (Tegyük ismét naggyá Romániát) feliratú sapkát, a románok ettől függetlenül még ezt is félreérthetik, ha akarják.

– Októberben a Frankfurti Könyvvásáron lát napvilágot a Máglyatűz angol nyelvű fordítása. Politikai, kormányzati körökben is tisztában lesznek azzal, hogy a korábban a magyar védelmi minisztériumban, valamint a miniszterelnökségen tevékenykedő szerző nem „egyszerű” író, nemcsak leírásokból és a fantáziájából inspirálódott, hanem a terepen gyűjtött információk, valamint az egyszerű halandó számára elérhetetlen dokumentumokból is szerezte ismereteit. Milyen visszhangja lehet majd az angol változatnak, mennyire fogja elgondolkodtatni a nyugati kancelláriákat a kelet-közép-európai nemzetiségi kérdés?

– Bizonyos kutatóintézetekben, háttérintézményekben biztosan olvasni fogják az angol verziót. Már csak azért is, mert ismernek és elküldöm nekik. Sok helyen jártam, sok ismerősöm van különféle pozíciókban. Nehéz megmondani, milyen lesz a visszhangja. Akik eddig olvasták a Máglyatüzet, érthetőnek nevezték a politikai üzenetet, és élvezhetőnek találták „kémregényként” is. Az angol változat, a „Cár haragja” (The Tsar’s Fury) kicsit más lesz, több orosz tematikával és akcióval. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami még olvashatóvá, pörgővé teszi, ugyanakkor olyan mélysége is van, hogy feltárja a térségünkben tapasztalható problémákat, veszélyeket. Pozitív visszhangban bízom, de hogy a hatása mekkora lesz, azt egy-két év múlva fogjuk látni.

Nagyon fontos, hogy a könyv nem Románia és nem a románok ellen készült, elsősorban román érdek ugyanis, hogy ez a kérdés ne legyen probléma számukra a következő évtizedekre, ne legyen kihasználható külső erők által. A románok igazsága is „eladhatóbb”, ha a mások igazságát nem nyomják el.

A magyar vagy orosz viszonylatban megtörtént román sérelmek, történelmi traumák sokkal érthetőbbek, akár szimpatikusabbak lehetnének, ha Románia reálisabban viszonyulna a saját történelméhez, cselekedeteihez, az elmúlt száz évéhez. És itt nemcsak érzelmekről van szó, Románia számára a gyakorlatban is nagyon fontos, hogy prezentálható legyen mondjuk Moldova népe számára, ha esetleg egy nap arra fordulnak az események, hogy sor kerülhet az egyesülésre. Nem tartunk ma itt, a mai Románia még a románság számára sem vonzó, ezt mutatja a világszinten is rekorder kivándorlás. A százéves román teljesítmény sok szempontból kudarc, nemcsak a magyarkérdésben, hanem számos más területen is. A kellő önvizsgálatnak azonban kevés jele van. Remélem, a Máglyatüzet románok is fogják olvasni, és elgondolkodtatja őket arról, mit is tesznek.

Dr. Demkó Attila
Biztonságpolitikai szakértő, a Máglyatűz című, 2018-ban kiadott és eddig három kiadást megélt regény írója. 1976-ban született Budapesten, egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és politikaelmélet szakán végezte. Doktori disszertációját Észak-Írországról, az ír-brit konfliktusról írta. Biztonságpolitikai tanulmányait Genfben végezte 2004–2005-ben. 1999–2002 között a budapesti Miniszterelnökségen, 2002–2018 között a Honvédelmi Minisztériumban töltött be különféle pozíciókat. 2012–2014 között Brüsszelben, a magyar NATO-képviseleten vezette a védelempolitikai szakterületet. 2014–2018 között a Honvédelmi Minisztérium stratégiai kérdésekért felelős főosztályának vezetője volt. Jelenleg a Máglyatűz angol kiadásán dolgozik. További információk a www.maglyatuz.hu oldalon találhatók.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport