Erdélyben a falvak világa vonzza a távol-keletieket: a kalotaszegi varrottasokat kutatja Seiko Tanizaki japán néprajzos

Deák Szidónia 2022. szeptember 18., 17:32 utolsó módosítás: 2022. szeptember 18., 18:20

Seiko Tanizaki érdeklődését a kalotaszegi varrottasok keltették fel Erdély iránt több mint másfél évtizeddel korábban, és annyira megtetszett neki a vidék, hogy Székelyföldön alapított családot. A Sepsiszentgyörgyön élő japán néprajzkutató – aki a felkelő nap országának kultúráját is népszerűsíti Erdély-szerte – a Krónikának arról beszélt, mi teszi vonzóvá a régiót a távol-keleti ember számára, mennyire volt nehéz elsajátítani a magyar nyelvet, illetve mi az, amit egy japán embernek nehéz megszokni nálunk.

Erdélyben a falvak világa vonzza a távol-keletieket: a kalotaszegi varrottasokat kutatja Seiko Tanizaki japán néprajzos
galéria
A japán néprajzkutató számára a kalotaszegi nép kultúra különös jelentőséggel bír Fotó: Ferencz Anikó/Seiko Tanizaki/Facebook

– Gyönyörűen beszél magyarul. Hogyhogy ilyen jól beszéli a nyelvet, nehéz volt megtanulni?

– Magyar szakot végeztem Japánban 2002-ben, ezenkívül részt vettem nyári egyetemeken, ahol magyarul tanultunk. Budapesten, az ELTE folklór szakán tanultam két évig, és Kolozsváron a Babeș–Bolyai egyetemen néprajz szakon fél évet, így mondhatni hosszú tanulmányút során sikerült ennyire elsajátítanom a nyelvet. Ez nem volt egyszerű folyamat, mert a 90-es években, amikor én voltam diák, még nem volt elérhető az internet, így nem volt hol hallanom a nyelvet, csak magyartanárokkal és a diáktársaimmal gyakorolhattam. A magyartanuláshoz csak magyar–angol szótár állt rendelkezésünkre, és elég nehezen lehetett boldogulni három közvetítőnyelvvel, nem voltak pontosak a jelentések, így sokat kínlódtunk.

– Korábban egy előadásban azt mesélte, hogy Oszakában egy magyar népművészeti katalógus lapozgatása közben döntötte el, hogy megismerkedne a magyar kultúrával. Hogyan vezetett az útja Erdélybe, Székelyföldre?

– Először csak Kalotaszeg vidéke tűnt vonzónak számomra, de az egyetemen megismerkedtem sok székelyföldi diákkal, akik felkeltették az érdeklődésem Székelyföld iránt, és rajtuk keresztül vezetett az utam ebbe a régióba, továbbá a férjem is székelyföldi.

– Több ezer kilométer választja el a szülőföldjétől. Mit szólt a családja, hogy ilyen távol költözött?

– A szüleim nem nagyon utaztak a nagyvilágban, nem ismerték Európát, így fogalmuk sem volt, hogy milyen az élet Magyarországon vagy Romániában. Ahogy magyar szakra kerültem, elég sokszor jöttem a világnak erre a részére, így lassan ők is hozzászoktak annak a gondolatához, hogy valószínűleg itt fogok maradni, itt alapítok családot.

– Milyen Erdély egy távol-keleti ember szemével?

– Szerintem Erdély elég egzotikus vidék olyan szempontból, hogy Japánban a hetvenes-nyolcvanas évek óta az iparosodás következtében a nagyvárosok fejlődése került előtérbe, a vidékre nem fektettek nagy hangsúlyt, így nem igazán létezik a hagyományos falukép. Falvakon is nagyrészt ugyanúgy élnek az emberek, mint városon.

Kevesen foglalkoznak már mezőgazdasággal, ezért a japánok nehezen tudják elképzelni, milyen az igazi falusi élet.

A 90-es évek végétől, mióta itt élek, azt tapasztalom, hogyha nem is olyan mértékben, mint Japánban, de Erdélyben is változott a falukép, azonban a régi falusi életforma megmaradt. A japánok számára ez a mentalitás, életforma vonzó, nem a nagyvárosokra kíváncsiak Romániában, hanem inkább az autentikus falusi életformát keresik, ami már elveszett Japánban. Ezért van az, hogy inkább a néprajz, a népművészet iránt érdeklődnek, magyar néptáncokat és kézimunkát tanulnak Erdélyben. Engem leginkább az döbbentett meg, hogy mennyire önállóan élnek a falusi emberek, és noha mi városon élünk, gyakran utazom vidékre felfedezni a még meglévő népi kultúrát.

Fotó: Ferencz Anikó/Seiko Tanizaki/Facebook

– Nyilvánvaló, hogy rengeteg különbség van a japán és magyar kultúra között. Mégis melyek a legszembetűnőbb hasonlóságok és különbségek?

– Vannak hasonlóságok is, de inkább különbségekből van sok. Hasonlóságként említeném, hogy Székelyföldön is, akárcsak Japánban, a különböző generációk megadják egymásnak a tiszteletet. Ez kifejeződik magában a nyelvben is, megvan, hogy ki kivel tegeződik és magázódik.

Japánban ez érdekes módon a fiatalok közt is működik, például voltak olyan diáktársaim is, akikkel az egyetemen magázódtunk, annak ellenére, hogy egyidősök voltunk.

Különbség nagyon sok van kultúra és életvitel szempontjából is. Számomra azért vonzó Székelyföld, mert itt támogatják a családokat, míg Japánban a nagyvárosokban teljesen kiszorítják a kisgyerekes családokat. Ha ott maradtunk volna a szülőföldemen, nem vállaltunk volna három gyermeket, de itt, Székelyföldön csupa jó élményem és tapasztalatom van gyereknevelés szempontjából.

– Hosszú ideje, közel 13 éve él itt. Mi az, amit egy japánnak nehéz megszokni Erdélyben, Székelyföldön. Hogyan enyhíti?

– Az elején nehéz volt megszokni a hideg teleket, Japánban nem mindenhol, de délen, ahol felnőttem, nagyon rövid a tél, nem havazik, a leghidegebb hőmérséklet 0 Celsius-fok. Itt viszont elég hosszúak a telek, és nagyon lehangoló volt, ha sokáig nem láttam a napfényt és a zöldet körülöttem.

Kezdetben nem tudtam elképzelni, miként töltöm el télen a napokat, de több mint egy évtized távlatából már látom ennek az időszaknak a szépségét, azt, ahogyan az emberek életritmusa lelassul, bent a melegben foglalatoskodnak, elfogyasztják azokat az ételeket, amelyeket korábban eltettek a téli napokra, és várják a tavaszt, a megújulást.

Honvágyam is szokott lenni, hiányoznak a szüleim, akiket a koronavírus-járvány miatt hosszú ideig nem láttam, idén nyáron viszont sikerült meglátogatnunk őket. Ezenkívül hiányoznak a Japánban élő barátaim is, a meleg gyógyfürdők, tavasszal a virágba borult cseresznyefák látványa a felhőkarcolók között.

– Néprajzosként az erdélyi, ezen belül a székely és kalotaszegi népi kultúrát kutatja. Konkrétan mi a feladata? A népi kultúra melyik része áll a legközelebb önhöz?

– Leginkább a népművészet érdekel, ezen belül is a hímzés, a varrottasok, és mióta itt vagyok, rendszeresen járunk a férjemmel Kalotaszegre, Torockóra, Székre a népi kultúrát kutatni. Sok helyen változott az élet, az egykor önellátó falvakból a fiatalok elvándoroltak, és csak az öregek maradtak, iskola sem működik. Itt élnek olyan idős asszonyok, akik még mai napig összeülnek és varrnak, az ő gyerekeik azonban már városon élnek, nem értékelik a népviseleteket, varrottasokat.

Szomorúan tapasztalom, hogy külföldi, távol-keleti emberek sokkal inkább látják ezek értékét, mint a helyiek.

Az elmúlt években indítottunk egy projektet, ami keretében a Kovászna megyei Árapatakról és a Szilágy megyei Kispetriből varrottas workshopokat közvetítettünk virtuálisan japánoknak. Rövidfilmeket készítettünk, és ezzel népszerűsítettük az itt még megtalálható és élő népi kultúrát. Ezzel a kezdeményezéssel, reméljük, hogy az itt élő fiatalok figyelmét is újra ráirányíthatjuk a népi örökségükre, változik a hozzáállásuk a népi kultúrával kapcsolatban.

– Hogyan fogadták a japánok a varrottasokat? Mik voltak a visszajelzések?

– A japán emberek nagyon érdeklődnek az erdélyi népi kultúra iránt. Míg évente jártam Japánba, az egyetemen oktattam népművészetet, kézimunkaórákat, workshopokat is tartottam ebben a témában. A népi varrottasok készítéséről szóló videók azonban többletet adtak azáltal, hogy az érdeklődők nemcsak a különböző varrottastechnikákat sajátíthatták el, hanem az idős asszonyokat megfigyelhették munka közben, és láthatták, miként él ez a hagyomány. Fontosnak tartom, hogy ennek a projektnek a jövőben is legyen folytatása, ugyanis amíg él az idős generáció, olyan tudást szerezhetünk, amely véleményem szerint időtálló.

Fotó: Facebook/ sepsiszentgyörgy.info


– Sepsiszentgyörgyön szervez a japán kultúrához kapcsolódó eseményeket, kulturális napokat, ahol az emberek megismerhetik a felkelő nap országának hagyományait, kulturális értékeit, mint az ikebanát, haikut vagy akár az ország gasztronómiáját. Mit tapasztal, hogyan viszonyulnak a székelyek ehhez a teljesen más, számukra idegen kultúrához?

– A japán művészeteknek megvan a vonzereje a külföldiek számára is. Mielőtt Sepsiszentgyörgyre jöttem volna, a városban már volt ikebanakör, nagyon tetszik az itt élő embereknek a japán művészet egyszerűsége és filozófiája. Ezenkívül az irodalmi körök keretében rendszerint foglalkoznak haikuval is. Csodálkoztam azon, hogy haikut egy japánnak is nehéz írni, és más idegen nyelven úgy tűnt, még nehezebb röviden fogalmazni, verset faragni.

Az irodalmi kör látogatói körében népszerű a haikuírás, ezért meghívtuk a budapesti Károli Gáspár egyetemről Bihar Judit tanárnőt, aki beavatott a haiku rejtelmeibe.

A kalligráfia vagy szépírás is sokak számára vonzó. Volt egy diákom, akit japán nyelvre tanítottam harmadikos kora óta, és ő tartott előadást a kalligráfiáról. A gasztronómia kicsit más, mert a japán konyha inkább tengeri alapanyagokat használ, halat vagy rákot, ezért a székelyföldiek legtöbbször furcsának találják a japán konyhát. Ezenkívül sokan szeretik a harcművészeteket is, csodálkoztam is azon, hogy itt egy kisvárosban sokkal több karateiskola működik, mint például a szülővárosomban, Japánban.

– A férje sepsiszentgyörgyi, és három gyerekük van. A gyerekek jól ismerik a japán nyelvet és kultúrát is?

– Gyerekeim mind a hárman Szentgyörgyön születtek. Úgy egyeztünk a férjemmel, hogy én a gyermekekkel csak japánul beszélek, ő pedig magyarul. Ez valamennyire bevált, a nagyfiam születése után három és fél évet Japánban éltünk, így ő jól megtanulta a nyelvet, majd visszatérve Szentgyörgyre, az óvodában a magyart is elsajátította tökéletesen. A kisebbek esetében nehezebb a dolgom, mert egymás között magyarul beszélgetnek, csak tőlem hallják a japán nyelvet, és kevés lehetőségük van a gyakorlásra. Bízom abban, ha gyakrabban látogatunk Japánba, az a nyelvtudásukra is pozitívan hat majd. Fontosnak tartom, hogy japánul is megtanuljanak, mert ez az egyik gyökerük.

– Külföldiként mennyire nehéz elsajátítani a japán nyelvet?

– Régóta tanítok japánt az itteni diákoknak, szerintem sokkal könnyebb egy magyar embernek elsajátítani, mint egy románnak. A japán nyelv nyelvtanilag nagyon távol áll a romántól, ezért nehezebb megérteni, hogyan működnek a grammatikai struktúrák. Magyar diákok számára a hangsúly és a kiejtés nem olyan nehéz, mert a japán nyelvben is a hangsúly mindig az első szótagra esik. Beszélni nem olyan nehéz megtanulni, viszont az írás sokkal bonyolultabb, mert jelet többféleképpen lehet értelmezni.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport