Ez a Postakert nem az a Postakert

2014. június 14., 20:54

A kolozsvári holokauszt-em­lékmű leleplezésekor helyszínként a Krónikában – és más sajtó­termékben is – Postakert jelent meg. Nem tudni, kitől származik, ki találta ki.

Az illetőt minden bizonnyal megtévesztette az, hogy ez a kis sétatér, az ún. Caragiale park, a főposta mögött terül el. Valószínűleg hallott a Postakertről, és azt gondolta, hitte, hogy akkor ez az. Ennek a helynek, ennek az óvári kis sétatérnek azonban nem ez a neve.

Az alábbiakból kiderül, Kolozsvárt hol volt a Postakert. A Krónika által említett Postakert neve eredetileg Tyúkpiac (lásd lennebb). Az idézetek Asztalos Lajos Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattár című kötetéből valók.

Postakert. A Kis-Szamos (Ma­lom­árok) jobb partján, a későbbi Postakert utca kialakulása előtt itt elterülő kert, az egykori postamester kertjének neve. Melyről az itt kialakuló utca a nevét kapta. → Postakert utca, Postarét.

Postakert utca. A Széchenyi tér keleti sarkából, a Kis-Szamos (Malomárok) jobb partján, a Tímár utca (A. Şaguna) folytatásában nyíló, a Hosszú-Szappany (Brassai) utca végének érintésével a Trencsin (Bocskai, A. Iancu) tér északnyugati sarkáig vezető utca.

1869: Postakert u[tcza] [Bo­dá­nyi]; 1894: Postakert utcza [Mach]; 1914: Postakert utca [Cim14 169.]; 1917: Postakert utca [Cs17]; 1923: Str. Clemenceau [Br 85., 101.]; 1933: Str. Clemenceau [OF 38.]; 1937: Str. Clemenceau [Br37]; 1941: Postakert utca [Kvát41]; 1945: Postakert utca; Str. Cuza Vodă utca [Kvut]; 1964: Str. Cuza Vodă utca; Str. Cuza Vodă.

A XIX. század elején kiterjedt kert, a postamester kertje volt itt, innét az utca neve. → Posta­rét. Postarét. A Kis-Szamos (Ma­lom­árok) nyugati ágának bal partja és a Szamos jobb partja által határolt rét. Itt épült fel később a Renner-féle bőrgyár, a Dermata. Mára teljesen beépült. A Kis-Szamos nyugati és keleti ága közti határ a Postaberek, másképp Berek. → Postaberek.
1865: Posta rét [Páncz]; 1876: Posta rét [Páncz1876]; 1893: Posta rét [SAKv].

Egykor a Postakert és a Postarét az a terület volt, amelyen a lovas posta korában a postamester földet kapott, hogy a postalovaknak takarmányt termesszen. E név másutt is előfordul, így Debrecenben (Postakert), a Somogy megyei Zákányban (Posta kertje), Kiskanizsán (Posta-kertök), Nagykárolyban (Postarét) [FESZ II. 368.]. A Szamos bal partján terült el az ugyancsak a lovas postával kapcsolatos rét, a Cambiatori rét. → Postakert utca, Cambiatori rét.

Postaberek. A Kis-Szamos (Ma­lomárok) két ága, északon a Szamos jobb partja, délen a vasút által határolt terület. Másképpen Berek. 1845-ben a Kétvízközi tizedhez számították. Itt alakult ki az első világháború után a Bulgária-telep. Csányi Gusztáv 1913. évi térképe [Cs13] a telep főutcája, a János Zsigmond utca (Dobrudzsa, Bábolna, Bobâlnei), valamint a Gyöngyvirág utca (Mărgăritarilor) előzményét mezei útként tünteti föl. Mára teljesen beépült. → 2. Berek, Postarét, Bulgária-telep. 1913: Berek [Cs13];

1926: „A [Posta]berekben hatalmas sövényű gát akasztja meg a folyót [a Szamost]. Felduzzasztja vizét a szamosfalvi malom árkába. [...] A be­rek­ben hatalmas nyárfák, a vízparton füzek.” [Nagy 146.]. Nevének második tagját a terület vizenyős talajáról, berkes voltáról kapta. Első tagjának eredete ismeretlen.

Cambiatori rét. A Kajántó-pataktól keletre, a Szentgyörgy-hegy alatt, a Szamosig terjedő rét. Itt van a téglagyár, a Téglás utca (Gyár, Fabricii). Mára, elsősorban gyárakkal, teljesen beépült. 1870: Cambiatori rét [Jev70.I]; Cambiatori legelő [Jakab I. 43.]; 1910: Kambiatori rét [Kv910]. A cambiator a postával, postálkodással összefüggő kifeje­zés. Az egykori Főkormányszék, a Gubernium is együtt tárgyalta a posta- és a cambiaturai ügyeket.

A ’cserél’, ’vált’, ’változik’ jelentésű latin cambiaréból [DLE 238.] való cambiatora jelentése ’lóváltó hivatal’, ’lóváltó hely’, ’(posta)lóváltó hely’, a cambiaturista jelentése ’ló­váltó’. Az a személy, aki a postalovakat váltotta. Ezt Kolozsvárt és Désen cambiatornak mondták [Kiss András közlése]. A Kis-Szamos (Malomárok) nyugati ágának bal partja és a Szamos jobb partja között terült el az ugyancsak a lovas postával kapcsolatos Postarét. → Postarét.

Tyúkpiac. A mai főposta háta mögötti, egykori kis piac. Az 1950-es évekig cirkuszok, panoptikumok meg egyéb szórakoztató vándorvállalkozások telepedtek ide városi tartózkodásuk idején. Az 1950-es évek elején a teret rendezték, parkosították, s a tyúkpiacot a Széchenyi tér középső részére, innét 1957-ben az alsó, szamosi betonhídig (Árpád úti hídig) terjedő, bekerített és lebetonozott parkrészre telepítették.

Rövidesen innét is eltávolították, mert itt többemeletes ház építéséhez kezdtek 1958–59-ben. 1961-ben a nagy kilencemeletes tömbház és a mozi felépítésével a Széchenyi tér rendezését befejezték [SzTAj]. A tyúkpiac végül összezsugorodva, a Hosszú utca elején, jobboldalt kapott helyet. Néhány év múltán végleg megszüntették.

A Tyúkpiac helyén 1952. február 1-jén kis parkot avattak, s ezt Ion Luca Caragiale századik születésnapja alkalmából róla nevezték el. 1957-ben az írónak a Ion Irimescu által készített mellszobrát helyezték el itt [GKv 240.]. A szobor készítéséhez nem állt rendelkezésre elegendő bronz, ezért az illetékes városi hatóság fölvetette, hogy Szent Györgynek akkor még a Szentgyörgy téren álló szobrát be kell olvasztani.

Szerencsére egy Vizsnyai nevű ha­risnyaszem-felszedő iparos, aki akkoriban jelentős személy volt a szakszervezeti szövetségben, ebbe nem nyugodott bele, hivatali ismeretségei révén bronzot szerzett, s a Szent György-szobor megmenekült [Virgil Salvanu közlése]. → Cselédpiac.

Cselédpiac. Az Óvárban, az 1960-as évek végén épült új telefonközpont mögött, a Tyúkpiacon. Évtizedekig a városban szolgáló, főleg györgyfalvi, széki lányok csütörtök és vasárnap délutáni találkozóhelye. Ilyenkor saját viseletükbe öltöztek, táncoltak, énekeltek. Az 1950-es, 1960-as években itt és a Karolina téren – ahol a déli soron az idő tájt cseléd-, szolgálószerződtető iroda működött – minden hónap elsején és 15-én szerződtették a szolgálólányokat [Kiss András közlése]. → Tyúkpiac.

Asztalos Lajos

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb