Magyar iskolát építenének Kalotaszeg központjában

Pap Melinda 2019. október 09., 18:04

Önállósodna a bánffyhunyadi magyar oktatás, a református egyház telkén épülő óvoda és bölcsőde mellé Kalotaszeg központjában közösségi összefogással iskolát is felhúznának. Az engedélyeztetési folyamatot már el is kezdte a telken kívül a finanszírozást is biztosító Erdélyi Reformá

A bánffyhunyadi Octavian Goga Gimnáziumban is működik magyar tagozat. Fotó: Facebook.com/Lónay Arthur

A bölcsőde- és óvodaépítés folytatásaként építenének elemitől középiskoláig valamennyi magyar diákot befogadni képes iskolaépületet Bánffyhunyadon. Horváth Anna, az egyházkerület óvoda- és bölcsődeépítési programjának felelőse a Krónikának elmondta, a helyi magyarság több mint egy évtizedes törekvése az Erdélyi Református Egyházkerület segítségével valósulhat meg, amely biztosítja a szükséges területet és a finanszírozást.

Az önálló magyar oktatási intézmény, intézményközpont létrehozását több mint tíz éve tervezi a Kolozsvártól ötven kilométerre fekvő kisváros magyar közössége, mely többször is nekifutott a kérdésnek, mindeddig sikertelenül.

Az igény azonban változatlan, ezt a magyar pedagógusok is megerősítették a múlt héten a témában tartott megbeszélésen. „Annak, aki ismeri a bánffyhunyadi magyar oktatás helyzetét, ez teljesen érthető. Nagyon sok gyerek tanul román oktatásban, vélhetően a nem túl ideális körülmények miatt” – fogalmazott Horváth Anna. Kalotaszeg központjában ugyanis a magyar nyelvű oktatás jelenleg több intézményben szétszórva zajlik.

Első lépés: épül az óvoda és bölcsőde

A projekt első szakaszaként 2016–2017-ben nyílt lehetőség arra, hogy a magyar kormány által meghirdetett program keretében óvodát és bölcsődét építsenek. Ehhez a bánffyhunyadi református egyházközség és az Erdélyi Református Egyházkerület ajánlott fel egy mintegy 6000 négyzetméteres területet, és utóbbi biztosítja hozzá a finanszírozást is.

Ez volt az első lépés, nagy lelkesedés és öröm fogadta Bánffyhunyadon”

– mesélte a programfelelős. Elmondta, már rendelkeznek az építkezési engedéllyel, így elkezdődhet a tulajdonképpeni munka, a három óvodai és két bölcsődei csoportot befogadni képes ingatlan felépítése.

Azonban mivel a telek mérete többet is megenged, lehetőség nyílik arra is, hogy megvalósuljon a régi terv, és az óvoda és bölcsőde mellé felépüljön egy újabb ingatlan, mely az iskolásokat fogadja be.

„A helyi közösség, az érdekvédelmi szervezet és a tanárok képviselete ezzel a kéréssel fordult az egyházkerülethez, ez körvonalazódik ebben a pillanatban. Nem szeretnénk túlságosan előreszaladni, de az elmúlt tíz évben most állunk a legközelebb ahhoz, hogy a helyi magyarság álma megvalósuljon, mégpedig a következő két-három évben” – nyilatkozta a Krónikának az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöki tisztségét is betöltő Horváth Anna.

Hozzátette, a terv elkészült, az egyházkerület vállalta az engedélyeztetési folyamat elindítását és egy nagyobb támogatási keretet is elkülönítettek a célra, arról azonban, hogy pontosan mekkora összegről van szó, nem tudott beszámolni.

A román iskolákban tanulókat is bevonzanák

A városközponthoz közel eső, Május 1. utcai telken épülő ingatlan az urbanisztikai bizonylat szerint az összes magyar diákot képes lenne befogadni 0-ától 12. osztályig. „Befogadná mindazt, ami Bánffyhunyadon tagozatos rendszerben működik jelen pillanatban anélkül, hogy létszámproblémákkal küszködne.

Nincs akadálya annak, hogy az önálló magyar iskola működőképes legyen, akkor is életképes lenne, ha csak a jelenlegi létszámból indulunk ki: Bánffyhunyadon 270 gyermek tanul magyar nyelven iskolai oktatásban, 0–12. osztályban”

– magyarázta Horváth Anna. A volt kolozsvári alpolgármester szerint ez csak kiindulási pont, hiszen meggyőződése, hogy ha jobb infrastrukturális körülmények, vonzóbb környezet várja őket, sok olyan magyar gyerek is a magyar oktatás mellett dönt, aki jelenleg román nyelven tanul, mivel azt tartja versenyképesebbnek.

A Vlădeasa Szakképző Líceumban előkészítőtől nyolcadikig tanulhatnak anyanyelvükön a magyar gyerekek. Fotó: Facebook/Liceul Technologic Vladeasa Huedin

„Az iskolaépület jelen pillanatban az engedélyeztetési folyamat elején van, ezért nem szeretnénk előreszaladni. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezeket az engedélyeket bárhol el lehet akasztani” – jelentette ki. Hozzátette azonban: meggyőződése, hogy „gyorsabban vagy kevésbé gyorsan”, de sikerül megszerezni a szükséges engedélyeket.

Sok múlik az önkormányzati jelenléttől

Az, hogy az önálló magyar iskola terve mennyire halad majd zökkenőmentesen, sokban múlik a bánffyhunyadi önkormányzaton.

A 15 tagú képviselő-testületben az RMDSZ-nek három tanácsosa van – ezek egyike, Búzás-Fekete Mária alpolgármesterként tevékenykedik –, és az Erdélyi Magyar Néppártnak is van két önkormányzati képviselője.

Horváth Anna szerint már csak az engedélyeztetési folyamat perspektívájában is nagyon fontos lesz a helyi érdekképviselet megerősítése a jövő évi önkormányzati választásokon. Hozzátette ugyanakkor: ennél is fontosabb a helyi közösségi összefogás, az egyház, az oktatói, szülői közösség együttműködése. „Az ő szerepük, hogy a helyi közösségi akarat érvényre jusson, ennek érvényt tudjunk szerezni” – mondta.

Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke a Krónika kérdésére szintén úgy vélte, hogy a magyar iskola sorsa a jövő évi helyhatósági választások eredményén is múlik. „Ha hangsúlyos jelenlétünk lesz az önkormányzatban, akkor sikerül támogatást szereznünk. Jelenleg is van alpolgármesterünk, de fontos, hogy minél több tanácsosunk legyen 2020-ban is.

Hiszen amikor már meglesz az épület, és létre kell hozni az intézményt, első lépésként a helyi tanács kell hogy döntsön arról, hogy beveszi az iskolahálózatba”

– mutatott rá a parlamenti képviselő. Ugyanakkor bizakodón kijelentette: ahogyan Szamosújváron sikerült megegyezni az ottani partnerekkel az önálló magyar iskola ügyében, úgy Bánffyhunyadon is sikerülni fog. Hiszen, mutatott rá a megyei elnök, Kalotaszeg központjában is ugyanazt a tervet készülnek megvalósítani, ami a Mezőségben megvalósult.

Fotó: Facebook/Liceul Technologic Vladeasa Huedin

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a helyiek már nem ennyire bizakodók. Lapunk Búzás-Fekete Mária alpolgármestert is meg szerette volna szólaltatni a terv kapcsán, de az alpolgármester nem kívánt nyilatkozni, kijelentve: még korai erről beszélni. Hasonló okokból zárkózott el a nyilatkozattól Kis Magdolna, a magyar elemi és általános osztályokat tömörítő Vlădeasa Szakképző Líceum aligazgatója is.

A pedagógus utalt arra, hogy a magyar tagozatoknak jelenleg otthont adó román iskolák esetleg nem fognak örülni a kivonulásnak.

Ami nem kizárt, hiszen a fejkvótarendszer miatt a tanintézetek a diáklétszám alapján kapják a finanszírozást. Hasonló gondok különben annak idején Szamosújváron is adódtak, azonban végül politikai hátszéllel sikerült csillapítani a kedélyeket, és elfogadtatni az önkormányzattal a magyar iskolát.

A Bánffyhunyadra tervezett tanintézet Kalotaszeg minden részéről fogadná a diákokat. A magyarlakta kistérség központjának tekintett városban a 2011-es népszámláláskor a 9346 lakosból 2640 vallotta magát magyarnak, a magyar diákok jelenleg a Vlădeasa-szakközépiskolában és az Octavian Goga Gimnáziumban, több épületben tanulnak.

Désen katolikus egyházi támasszal erősítenék a magyar oktatást
A bánffyhunyadihoz hasonló terveket dédelgetnek a Kolozs megye északi csücskében fekvő Désen is. Az anyanyelvű oktatás fenntartása és megújítása céljából stratégiai tervezet készült, amely a helyi Páduai Szent Antal-plébánia felajánlásával élve az annak tulajdonába visszakerült volt Katolikus Fiú- és Leányiskola felújítandó és kibővítendő főtéri épületében helyezné el és vonná össze a Szamos-parti város két vegyes tannyelvű iskolájában működő elemi, általános és középiskolai magyar tagozatokat, illetve osztályokat. Ugyanakkor nem csupán a román tagozatokon szétszóródott magyar gyermekeket, hanem a környékbeli falvak magyar diákjait is a létrejövő új magyar iskolában gyűjtenék össze a már működő szórványkollégiumi, valamint iskolabuszprogram igénybevételével. Tőkés László volt református püspök, az EMNT elnöke a napokban tett dési látogatása során részletekbe menően tájékozódott az iskolai terveket illetően, és támogatásáról biztosította volt gyülekezetének magyar közösségét, közbenjárását ígérve a létfontosságú terv megvalósításához. Az EMNT közölte: a terv megvalósítását Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is támogatja, aki személyes levelében fordult ez ügyben a magyar kormányhoz, anyagi támogatást kérve az iskolaépület felújításához.