Ne bántsd a magyart! – több ezren imádkoztak és tiltakoztak a román temetőfoglalás ellen az úzvölgyi sírkertben

Makkay József 2019. május 12., 18:14

Mintegy 2500-an gyűltek össze vasárnap a Csíkszentmárton önkormányzata által gondozott úzvölgyi katonai sírkertben azon az ökumenikus tábori istentiszteleten, amelyen a szomszédos dormánfalvi önkormányzat önkényes „temetőfoglalása” ellen tiltakoztak békésen.

Fotó: Gábos Albin

Több ezren vettek részt vasárnap délután a Székelyföld határán fekvő Úzvölgye törvénytelenül átalakított magyar katonai temetőjében tartott ökumenikus istentiszteleten, és

kiáltották egymás kezét megfogva: Ne bántsd a magyart! 

Az összekapaszkodásra és a közös felkiáltásra Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész szólította fel az összegyűlteket.

A Csíkszentmárton önkormányzata által gondozott úzvölgyi katonai sírkertben tartott ökumenikus tábori istentiszteleten a szomszédos dormánfalvi önkormányzat önkényes „temetőfoglalása” ellen tiltakoztak békésen. A vasárnapi ökumenikus istentiszteletet a rendkívüli helyzet rendezése érdekében létrehozott, a politikum, a civil szféra és a történelmi magyar egyházak képviselőit felsorakoztató székelyföldi kezdeményező bizottság hirdette meg.

Az eseményen az osztrák–magyar hadsereg azon 14 hősi halottjáról is megemlékeztek, akiknek sírjaira önkényesen betonkereszteket állított a román elesetteknek külön parcellát és emlékművet létrehozó dormánfalvi önkormányzat. 

Fotó: Gábos Albin

Vasárnap a betonkeresztek, illetve a tiltakozásul a tövükbe helyezett mogyorófa feszületek mellé huszárok álltak, akik az ott elhantolt magyar katonák nevét tartva álltak díszőrséget.

Az ökumenikus istentiszteleten valamennyi történelmi magyar egyház képviseltette magát. A felszólalók arra kérték a hatóságokat, ne bolygassák meg az eltemetett hősök nyugalmát, és hogy békesség legyen, ne állandó ellenségeskedés. Böjte Csaba ferences szerzetes elmondta, azért imádkozik, hogy Bukarestben legyenek olyan bölcs vezetők akik belátják, hogy mindenkire szükség van ebben az országban, olyanok, akik nem akarják elüldözni innen az embereket, hanem vonzóvá próbálják tenni számukra az országot.

Kovács István, az Unitárius Egyház közügyigazgatója a temetőfoglalókért imádkozott. „Azokért imádkozunk, akik azt hiszik, hogy azáltal szereznek, oroznak maguknak hazát, hogy elveszik mások pihenését, elveszik, mások jelképeit, mások hitét, akik azt hiszik, hogy a szabadságot egymás kezéből kell kicsavarni, és nem tudják, hogy csak együtt, egymást megbecsülve egymást élni engedve lehetünk igazán olyanok, amilyennek isten megálmodott bennünket” – fogalmazott a sepsiszentgyörgyi lelkész. Bíró Erika szörcsei református lelkész megemlítette: a magyarság ellen törők egy kis szolgálatot is tettek, mert már-már elaludt a közösség, most viszont a völgyben ismét felhangzik a himnusz és a magyar könyörgés.

A székely és magyar zászlókat lobogtató résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben leszögezték: a temető önkényes átalakítása több mint kegyeletsértés, ez összesíti azokat a sérelmeket, amelyek a Romániában élő magyarságot napról-napra érik. A petícióban többek között

azt követelik: azonosítsák és vonják felelősségre a katonatemető felforgatóit, a sírkertet állítsák vissza eredeti formájába, fékezzék meg a magyarellenességet, továbbá kérjenek nyilvánosan bocsánatot a meggyalázott temetőben nyugvó katonák hozzátartozóitól és a sértett nemzetektől.

A nyilatkozatot valamennyi érintett helyi és megyei hatóságnak, a kormánynak és az államelnöki hivatalnak is elküldik.

Fotó: Pinti Attila

Amint arról beszámoltunk, ezt megelőzően a kulturális tárca közölte, nincsen törvényes lehetőség a román emlékmű felavatására, a dormánfalvi polgármester pedig elhalasztotta a május 17-ére tervezett eseményt.

{K1}