Tiltakozik a Magyar Unitárius Egyház az úzvölgyi katonatemetőben történt kegyeletsértés ellen

Krónika 2019. május 12., 13:29

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága tiltakozik az úzvölgyi magyar katonatemetőben történt, kegyeletsértőnek, jogcsorbítónak és történelemhamisítónak tartott beavatkozások ellen.

Fotó: Pinti Attila

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége szombati keltezésű, szerkesztőségünkhöz vasárnap eljuttatott állásfoglalásában leszögezi, hőseink emléke és méltósága mindenki számára egyaránt fontos.

Amiként mi is tiszteletben tartjuk más nemzetek hőseinek emlékét, elvárjuk, hogy ne háborgassák magyar honvédjeink sírhelyét” – szögezi le a dokumentum.

A Magyar Unitárius Egyház támogatásáról biztosítja mindazon kezdeményezéseket és erőfeszítéseket, amelyek békés, de határozott úton biztosítják a közelmúltbeli erőszakos beavatkozások előtti állapotok teljes körű visszaállítását.

Mint ismert, Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az első világháborús osztrák-magyar sírkertben, melyen félszáz beton keresztet és egy emlékművet állított fel, ezek felavatását május 17-re hirdette meg. Az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelyeként tartják számon. A temetőben 1994-ben második világháborús emlékművet is állítottak, melynél évről-évre augusztus 26-án tartanak nagyszabású megemlékezést.

Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere szombaton bejelentette, hogy elhalasztotta az úzvölgyi katonai temető román parcellájának május 17-re tervezett felavatását. Az elöljáró azt követően döntött a halasztásról, hogy korábban a kulturális minisztérium arról tájékoztatta: az általa vezetett önkormányzat elmulasztotta a kérni a kulturális tárcának az emlékmű művészi koncepciójára vonatkozó jóváhagyását, ezért a törvény kihágásokra vonatkozó cikkelyének a hatálya alá esik. A minisztérium azt is közölte a polgármesterrel, hogy „a minisztériumi jóváhagyás hiányában nincsen törvényes lehetősége a köztéri emlékmű felavatására”.

{K1}

Korábban az Állami Építkezési Felügyelőség figyelmeztette Bákó megye prefektusát arra, hogy Dormánfalva polgármesteri hivatala törvénytelenül állította ki az úzvölgyi katonatemető román parcellájának a létrehozását lehetővé tevő építési engedélyt. A hatóság megállapította, hogy a polgármesteri hivatal olyan dokumentáció alapján állította ki az építési engedélyt, amely nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát.