Átadják az „erdélyi Oscar-díjakat”: a kultúra területén jeleskedő személyiségeket díjaz az EMKE Kolozsváron

Krónika 2018. április 05., 14:24

Az erdélyi magyar művelődési élet kiemelkedő szereplőinek adja át idei kitüntéseit az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a hét végén Kolozsváron.

Kovács György-díjjal tünteti ki az EMKE Szűcs Ervint, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészét Fotó: Biró István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a hét végén adja át az „erdélyi Oscarnak” is nevezett idei kitüntetéseit Kolozsváron a művelődési életben jeleskedőknek: alkotóknak, kultúraszervezőknek. Mint az intézmény közölte,

a díjátadót szombaton tartják 15 órától a Báthory István Elméleti Líceum dísztermében, ahol 11 díjat és díszoklevelet adnak át.

Gr. Bánffy Miklós-díjban részesül Szép Gyula zenetanár, népzenész, operaigazgató a kolozsvári operai élet megújításáért, a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus létrehozásáért, a táncházmozgalom elindításáért, közművelődési és intézményszervező munkásságáért. Bányai János-díjat kap dr. Furu Árpád népi építész a népi építészet kutatásáért, az építészeti örökség módszeres feltárásáért és szakmai munkásságáért.

Az egyesület Kacsó András-díjjal tünteti ki Benkő Éva pedagógust a népi hagyományok átörökítésében vállalt generációkon átívelő kitartó odaadásáért, az aprók táncháza mozgalom folytonosságáért, és szívből jövő oktató munkájáért. Kovács György-díjat adnak át Szűcs Ervin színművésznek jelentős alakítások sorát megteremtő nagyhatású színészetéért.

A Kőváry László-díjat Halász Péter helytörténésznek, néprajzkutatónak ítélte oda az EMKE a magyarság és kiemelten a csángómagyarok néprajzának feltárásáért, honismereti kutató és ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint a közművelődés terén végzett munkásságáért. Gr. Mikó Imre-díjban részítik Kocsis Sándort, aki önzetlenül és sokrétűen támogatja a kolozsvári magyar kulturális, oktatási és hagyományőrző egyesületek, egyházak és iskolák tevékenységét. A Monoki István-díjat Gurka-Balla Ilona könyvtáros kapja a hazai magyar könyvtárosképzésért végzett áldozatos munkájáért, eredményes könyvtárosi tevékenységéért.

Kimagasló, az erdélyi népdalkincs felkutatása és közkincsé tétele irányában kifejtett több évtizedes, tudományos, kutatói, oktatói tevékenysége elismeréseképpen Nagy István-díjat adnak át Almási István népzenekutatónak, folkloristának. Poór Lili-díjban részsíti az egyesület Egyed Apollónia magánénekest maximális odaadással, szenvedéllyel életre hívott szerepeiért.

A Spectator-díjat Simon Judit újságíró kapja belpolitikai beszámolóiért és elemzéseiért, valamint színházi írásaiért, színikritikáiért. Az EMKE ugyanakkor Árkossy István festő- és grafikusművész részére – kimagasló festői, grafikusi és művészeti írói tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.