Jogorvoslatért folyamodik romániai kitiltása miatt az SZNT külügyi megbízottja

Gyergyai Csaba 2018. március 12., 16:19

Dabis Attila szerint a Romániából való kitiltásáról született döntés politikai motivációból született, válaszként arra a nemzetközi kisebbségvédelmi, illetve jogérvényesítő munkára, melyet a székely közösség nevében végez.

Dabis Attila

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja hétfőn annak kapcsán bocsátott ki állásfoglalást, hogy pénteken a román határrendészek nem engedték belépni Romániába, és közölték vele, hogy kitiltották az országból. Dabis Attila felidézi, hogy az Ártánd-Bors határátkelőnél egy svájci-magyar barátjával közösen próbált belépni Romániába, amikor személyi igazolványa átvizsgálása után a román határőr közölte vele: nem folytathatja útját; utastársa tovább haladhat, de neki vissza kell térnie Magyarországra.

Dabis megkérte, tisztázzák a beutazása megtiltásának jogalapját, többszörösen felszólítva az eljáró tisztviselőket, hogy tájékoztassák arról a döntésről – akár bírósági ítéletről, akár más hatósági végzésről –, amely kirója rá a beutazási tilalmat.

A határőrök azonban megtagadták a választ, de azt többször is világossá tették, hogy „Bukarestből, magasabb szintről érkezett az utasítás”, miszerint az SZNT önkéntesét nem szabad beengedni az országba.

A magyar állampolgárságú Dabis Attila leszögezi: nem büntetett előéletű, rendszeresen jár Romániában és soha nem sértette meg az ország egyetlen törvényét sem. „Tekintve a beutazási tilalom körülményeit, van okom feltételezni, hogy e döntés politikai motivációból született, válaszként arra a nemzetközi kisebbségvédelmi, illetve jogérvényesítő munkára, melyet a székely közösség nevében végzek, valamint a székely szabadság napjának rendezőit segítő tevékenységemre. A meglévő alkotmányos garanciák ellenére, a közhatóságok visszatérő jelleggel megpróbálják korlátozni a székely közösségnek a békés gyülekezéshez való szabadságát azáltal, hogy a rendezvény előtt, közben és után megszorításokat, szankciókat, és büntetések rónak ki” – szerepel a budapesti jogvédő állásfoglalásában.

Dabis úgy véli, az országba való beutazásának megtiltása sérti Románia törvényeit, valamint az ország által aláírt és ratifikált számos nemzetközi egyezményt. A tiltás szerinte sérti mindenekelőtt azon jogát, hogy az Európai Unió polgáraként szabadon mozogjon az Unió határain belül. „Az a tény, hogy Románia megtiltotta az országba való belépést egy másik EU-s tagállam törvénytisztelő polgárától, megkérdőjelezi Románia hajlandóságát, hogy végrehajtsa az uniós jogszabályokat, köztük az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelvét, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról. Ezen felül, a székely szabadság napján való részvételem megakadályozása sérti a szóláshoz, véleménynyilvánításhoz, és gyülekezéshez való alapvető jogomat, melyet nemzetközi, illetve regionális emberi jogi egyezmények védenek, köztük az EU Alapjogi Chartája” – szögezi le az SZNT külügyi megbízottja.

Dabis Attila egyértelművé tette, hogy bizonyosan jogorvoslatért folyamodik a rá rótt jogtalan beutazási tilalom miatt, ugyanakkor leszögezte azt is: folytatni fogja a kisebbségi jogvédelemmel kapcsolatos munkáját, és amint lehetséges, újra visszatér Székelyföldre.